Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Március – Böjtmás hava – Kos hava

2019. március 31. 22:04 - Andre Lowoa

Bod Péter írja: „Március Mars hava, a rómaiaknál legelső hó, Böjtmás nevet azért kapta, mert a húsvéti nagyböjtben második hónap.” A régi kalendáriumokban Tavasz első hava néven is szerepel. A pásztorok – Balázs Mátyás oromhegyesi pásztor szerint – kutyahizlaló márciusnak emlegetik. Egyébként…

Tovább

Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok, kitűztem végre a Nagyfigyelmeztetés napját. Egyedül csak Én ismerem ezt az időpontot. 20180401

2019. március 31. 18:46 - Andre Lowoa

Római katolikus: “HúsvétvasárnapKezdőének: Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18.5-6) vagy Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! (Lk 24,34; vö. Jel 1,6) Könyörgés: Istenünk, a mai napon…

Tovább

Isten, az Atya: Én, a ti szeretett Atyátok, kitűztem végre a Nagyfigyelmeztetés napját. Egyedül csak Én ismerem ezt az időpontot. 20180401

2019. március 31. 18:45 - Andre Lowoa

“Drága leányom, az emberiség érdekében hozott áldozatok, melyeket Én, a ti szeretett Atyátok meghoztam, a végéhez közelednek. A gyermekeim iránt érzett tiszta szeretetemnek köszönhetően, minden kísérletet megtettem annak érdekében, hogy megmentsem őket a bűn gonoszságától. Ezekben az időkben, minden…

Tovább

Én Uram, Istenem, * csak benned remélek 20170401

2019. március 31. 17:40 - Andre Lowoa

"Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából,…

Tovább

Legyél folyamatos kapcsolatban Istennel-Mit tegyél, ha bűnt követtél el?-Ne csak reméld, hogy a mennyországba jutsz-Ragadd meg a pillanatot!

2019. március 31. 10:43 - Andre Lowoa

Legyél folyamatos kapcsolatban Istennel "Soha ne hagyjátok abba az imádkozást." (1. Thessz. 5:17, NLT fordítás)Soha nem leszel igazán közeli kapcsolatban Istennel, ha hetente gyülekezetbe jársz, de még akkor sem, ha naponta csendességet tartasz. Az Istennel való kapcsolat alapja, ha megosztod Vele…

Tovább

Alapos megfontoláson keresztül megismerjük Isten igazságát-Az önmegadás gyakorlása-Figyeld, hogy mit mond Isten

2019. március 31. 10:42 - Andre Lowoa

Alapos megfontoláson keresztül megismerjük Isten igazságát   „Alaposan fontold meg, hogy milyen úton jár a lábad, így minden utad megalapozott lesz.” (Példabeszédek 4:26 HCSB fordítás) Amikor azt mondod Istennek: „mindennél jobban akarom az igazságot”, Ő feltárja az Ő igazságát az alábbi…

Tovább

Mi hunok 300millióan vagyunk

2019. március 31. 10:08 - Andre Lowoa

HUN IMÁDSÁG MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD. ELŐTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD. MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED. BŰNEINKET MINT MI MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED. TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZNAK JÁROMÁT. TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZHATALMA, ÜDVE, MINDÖRÖKTŐL…

Tovább

Életed összegzése-Ki tudja? Isten!-„Megmutatta nekik a kezét”-Mohóság-Tartsd életben a tüzet!-Több erőre van szükséged? Várj Istenre!

2019. március 31. 00:42 - Andre Lowoa

Életed összegzése „Feddhetetlenül él az igaz... " (Példabeszédek 20.7)Az életedet végül egyetlen mondatban össze lehet majd foglalni. Mi lesz ez a mondat? Ha céltudatosan éltél, akkor az emberek a temetéseden nem csupán tűnődni fognak rajtad. Mindent tökéletesen csináltál? Nem. De „A jó emberek…

Tovább

Ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra 20180331

2019. március 30. 18:05 - Andre Lowoa

“Drága szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra, közben annak örvendek, hogy a hit létezik a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek el kell viselniük a világban, ebben az időben. Én ma megújítom a föld színét és eltöltöm Szentlelkemmel azok…

Tovább

Lelkiismeretünk által megismerhetjük Isten igazságát-Neked van biztonsági hálód?-Önátadás:Az élet egyetlen lehetséges módja-Össze vagy zavarodva? Emlékezz Isten ígéreteire!

2019. március 30. 10:46 - Andre Lowoa

  Lelkiismeretünk által megismerhetjük Isten igazságát „Még a pogányok is, akik nem látták Isten írott törvényét, megmutatták, hogy ismerik a törvényt, amikor ösztönösen azt cselekedték, anélkül, hogy hallották volna.” (Róma 2:14 NLT fordítás) Isten nem csak az alkotásain…

Tovább

Kicsinyek, istenfélők imája

2019. március 30. 08:25 - Andre Lowoa

Urunk, tégy minket kicsinnyé! Tégy minket istenfélővé, ne legyünk telve emberfélelemmel. Engedd, hogy hitvallásunk az istenfélelemből növekedjen, és szüntessen meg minden gőgöt a lelkünkben, hiszen a gőg által szolgáltatjuk ki magunkat az ördögnek – és akkor istenfélelmünk üres ceremóniává, üresen…

Tovább

A Golgota Isten tervének része volt-„Én-itisz”-Félelem és hit-Gyászfeldolgozás-Mi újság?-Tartsd kincsnek családodat!

2019. március 30. 00:46 - Andre Lowoa

A Golgota Isten tervének része volt   „Az Úr akarata volt…” (Ézsaiás 53:10) A zsoltáros ezt írta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? … gyaláznak az emberek, és megvet a nép… Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: Az Úrra bízta magát, mentse hát meg…

Tovább

"Szeretett Fiam Feltámadása* a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben" 20180330

2019. március 29. 18:06 - Andre Lowoa

2013. márc. 30- án Nagyszombat volt, viszont a próféciák most látszanak teljesülni. Vö.: Benedek   Igazság Könyve: "Gyermekem, Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben. A halálból való feltámadás által, Fiam…

Tovább

Barátságban élhetsz Istennel-Ha együtt dolgozunk, többet érhetünk el-Hogyan gyakorlod a szeretetet?-Ismerjük meg Isten igazságát a teremtésen keresztül-Isten soha nem enged el-Jézus ezt tanítja:"Vonulj el, és imádkozz!"

2019. március 29. 10:36 - Andre Lowoa

Barátságban élhetsz Istennel "Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által." (Róma 5:10)(Angol NLT szó szerinti fordítása: "Mivel ha akkor, mikor ellenségei voltunk, az…

Tovább