Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. július 9. Arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek meg, és szeressenek engem

2020. július 09. 08:57 - Andre Lowoa

Arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek, és szeressenek engem 


2016. május 30.
 

Ó Istenem, oly Jóságos és Kedves, szólítottál? 

Vassula, megtartottam, amit ígértem neked. Emlékszel neked tett fogadalmamra? Azt ígéretem, hogy életet adok mindazoknak, akik olvasnak engem. Egykor elhívtalak, szenvedélyesen és gyöngéden bántam veled. Vigaszod voltam, amikor üldöztek, és amikor megpróbáltatások értek. Kedvesem, ne takard el a szemem, hogy így várjak rád, hogy találkozz velem! Szeretetből légy a visszhangom, és én közbe lépek, amikor gyermekeim tanúságtételedet hallgatják nagylelkűségemről, hatalmamról, gyöngédségemről, és mindnyájuk iránti nagy szeretetemről. 

Légy állhatatos az erényekben, és fogd vissza nyelvedet, hogy ne ítélkezzen! Hadd lásson mindenki engem tebenned. Formáltalak, kegyelmemben tanítottalak, hogy növekedj bennem. Soha ne kételkedj jelenlétemben! Vágyakozz utánam, ez mindig megörvendeztet Engem. Vágyódásod elbűvöl Engem. A kezed mindig legyen készenlétben, hogy használhassam Szavaim leírásához. 

Mondd el mindenkinek, hogy nem azért jöttem el királyi hatalommal, hogy bárkit is elítéljek, hanem azért jöttem, hogy ösvényemre vezessem őket, azt kövessék, és megállítsam őket a kanyargós ösvényen, amely a halálba vezet. 

Maradj udvaraimban, és én mindig meg foglak óvni. Emlékezz, hogy a Bölcsesség a te mindenkori tanítód. Mennyei udvaraimból tanít téged az ismeretekre. Vesd hát Rám szemedet, a te Megváltódra, emeld fel tekinteted Rám, akinek lakóhelye a mennyekben van, és maradj hűséges Szavamhoz. Ne engedd meg magadnak, hogy elaludj, míg vissza nem térsz a te otthonodba! Szolgáld házamat saját udvaraimban, és terjeszd üzenetemet! Ne ijedj meg a dühöngő szelektől! Találj menedéket bennem, ha ezek utolérnek! 

Engem úgy ismernek, mint aki megenyhíti szívetek nyomorúságát. Adjátok nekem minden fájdalmatokat, nyomorúságotokat! Én a ti oldalatokon állok. Imádkozzatok a békéért! 

Amit Nevedben ajkam az emberiségtől kér, az nem győzi meg őket teljesen, vannak, akiket igen, de sokan bezárják a fülüket… 

Emlékszel Szavamra, amellyel elköteleztelek téged? És amelyre irántam való reményedet és szeretetedet alapoztad? Vajon nem vígasztalt a neked adott Szavam, és vajon nem vetted észre ígéretemet, hogy újra életre keltelek? Légy hát boldog, és továbbra is tartsd termékenyen szőlőskertemet[1]. Én vagyok a Gazdája, gyakran megszemlélem, és ne feledd, nem te ültetted, hanem én ültettem a saját kezemmel. És miután megízlelték szőlőskertem gyümölcseit, arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek és szeressenek engem. Így ez részedről nagyon kevés erőkifejtés árán a Világosság hordozóivá alakította őket, mert a szőlőskertemből való gyümölcsök tartalma az irántuk tanúsított kedvességemet bizonyítja. 

Értsd meg, Vassula, nincs olyan termény, amely mindig ugyanolyan tápanyagot tartalmaz, de az én termésem, amely az én Szavam, mindenkit megvéd a haláltól. Emlékezz, hogy ezt a szőlőskertet a ti gonosz időtökre készítettem, és aki belép ebbe, annak megkenem fejét a boldogság olajával, szívembe zárom, és megtanítom őt a Bölcsesség Szavára, miközben fülébe suttogom erényeimet és igazságomat, elmagyarázom neki, hogy miért kövessen engem a teljesség útján, és miként tiszteljen engem. 

Mit szeretne Szíved hallani tőlük, Uram, tőlünk viszonzásul mindazért, amit értünk tettél? És azért a szeretetbe hímzett különös kedvességedért, melyet irántunk tanúsítasz végtelen irgalmasságodban és határtalan jóságodban? 

Mutasd ki háládat azáltal, hogy dicsőítő énekeket énekelsz jóságomról, gyermekem! Atyai könyörületességem indít jóságra. Hallgass meg engem! Légy boldog! Örvendezz! Mondd meg nekem, hallottad-e valaha, hogy vonakodtam attól, hogy tápláljam nyájamat? Ma úgy küldöm Szentlelkemet rátok, teremtés, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy megszólítsa szíveteket, vigasztaljon, és megmentsen benneteket. 

Megjelenésem e szőlőskertben vissza fogja hozni hozzám népemet. Aki belép ebbe a szőlőskertbe, áldott ivadékommá lesz. Megváltó tervem részesévé válnak, az én részemmé válnak. Ebben a szőlőskertben együtt fognak fáradozni veled, de nem hiába. Sok országban fogják hirdetni csodáimat és dicsőségemet, akiket szőlőm kertjeibe fognak vonzani, és akik így majd megtisztulnak és megszentelődnek. 

Ó Vassula! Ha tudnád…. Ha tudnád, miként retteg a vadállat ettől a tervemtől, és amit értetek és másokért is teszek. Sok milliárd démonnal együtt elhagyta lakhelyét, a vermet, hogy háborút indítson teremtésem ellen, kiterjessze uralmát hegyek és völgyek fölött, hogy véghez vigye pusztító tervét, és kiírtsa az emberiséget. Tervem meg fogja rengetni e Föld alapjait. Menj hát, és mondd meg ennek a nemzedéknek, hogy „Isten itt van, velünk van, most! Ne nézzetek se hátra, se jobbra, se balra, nézzetek előre, és lássátok ki áll előttetek!” 

Imádkozz békéért, imádkozz házam újjáépítéséért, imádkozz, hogy térjen vissza hozzám e nemzedék! Beszélj nekik szőlőskertemről, mely az Élet Forrásától kapja a vízét, és melynek örökké tartó termése van, melyet megáldok, gondozok és amelyért fáradozom. 

Jöjj, pihenj meg bennem! Nem lesz hiábavaló a munkád. Sok szájat fogok elhallgattatni, akik megesküdtek, hogy elhallgattatnak téged. Légy áldott! IC 

 [1] Az Igaz Élet Istenben üzenetek

http://ichtys.hu/index.php/110-2016-majus-30

2020. július 8. Bízz Bennem, tartsd meg követőidet és remélj Bennem. Nem vagy egyedül!

2020. július 08. 08:35 - Andre Lowoa

Bízz Bennem, tartsd meg követőidet és remélj Bennem. Nem vagy egyedül!

  1. december 27.

Uram, ebben az elkövetkező időszakban szabadíts meg minket a gonosztól, és jöjjön el a Te országod, a Te uralmad fogadjon be minket.

Ó, Vassula! Az Én békémet adom neked. Úgy ismernek, hogy nagyszerű dolgokat tettem, tehát bízz Bennem. Soha ne feledj továbbadni mindent, amit adtam neked. Légy türelmes üldözőiddel, és ah! amit Atyámnak a mennyben mondtam, az nagyon releváns a ti időtökben is. Szemrehányást tettem a városoknak, ahol oly sok csodát tettem, és még mindig nem tartottak bűnbánatot. Miért csodálkozol azon, hogy a papság bizalmatlan veled szemben, hiszen ők nem látják, hogy ezek az Üzenetek az Én kegyelemem művei, és közülük néhányan mérlegelés nélkül, örömmel elítélnek téged. Azt kérdezed, hogy miért nem kapják meg a hit kegyelmét? Nos, amit akkor mondtam, most is azt mondom: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.” [1]

„Még a sakálok is odanyújtják emlőiket, hogy kicsinyeiket táplálják; de népem leánya kegyetlen, mint a struccmadár a sivatagban.”[2] Ami a fiatalokat illeti, az arcuk fekete a bűntől.

Vassula, figyelj, és írd: összeesküdtek ellened, és vadásznak rád, de minden gonosz cselekedetük, minden rágalmuk ellened vissza fog hullani a fejükre. Bízz Bennem, állj a sarkadra, és remélj Bennem. Nem vagy egyedül, Én veled vagyok!

Sokak közül választottalak ki, hogy beszélj a nevemben. Kedves vagy Nekem, a bátorság, a reménység és a hűség koszorújával öveztem fejed. Nézd, ennek a bűnös nemzedéknek tanújává tettelek, és Ciprus a nevemben növekedni fog, és a szél messzire viszi szavamat. Gyűjtsd össze a nemzeteket minden népből, hadd hallják szavam.  Sokkal többen összegyűlnek majd, hogy meghallgassák Üzeneteimet. Érted?

Vassulám, folytatni fogom, hogy összegyűjtöm nyájamat, mint téged: a Szeretet szeret téged, állj meg fényemben, és helyezd Belém reménységedet. IC

 

 

[1] Lk. 10,21.

[2] Siral. 4,3.


http://ichtys.hu/index.php/136-2011-december-27

2020. július 7. Ha szerettek engem, ez szüntelen imára indít benneteket

2020. július 07. 03:46 - Andre Lowoa

Ha szerettek engem, ez szüntelen imára indít benneteket 2016. augusztus 3.

Én vagyok. Kedves lélek, nagyon kevesen imádkoznak a ti nemzedéketekben, és azok is kevesebben vannak, akik megbánják bűneiket. Néhány barátod azt kérdezgeti tőled, hogy „mégsem enyhül meg Jahve, a mi Atyánk? Mégis ránk fogja hozni a tűz általi büntetést?”

Én szüntelenül tevékenykedem köztetek itt és most! Oly mértékben árasztom ki erre a nemzedékre Szentlelkemet, a Kegyelem Szentlelkét, mint még soha eddig a történelem folyamán, felszólításaim által meg akarlak újítani titeket, és a ti igazi gyökereitekre akarlak emlékeztetni benneteket. Világszerte látomásokban mutatom meg dicsőségemet, megmutatom Magamat, aki vagyok. Mindenkitől mindig engesztelő cselekedeteket és áldozatos életet kérek, de nagyon kevesen válaszolnak nekem. Nagyon kevesen.

Letekintek a magasból, és látom, milyen sokan úgy száradnak el mint egy fa, amit nem öntöznek rendesen. Látom, amint pusztasággá válik, kiszárad ez a föld, és gondozatlanokká váltak azok a gyönyörű zöld lombkoronájú, bőséges gyümölcsöt termő és mindenkit tápláló fák, melyeket én ültettem valaha. Most durva hangokat hallok, melyek dühösen kiáltják: „Istennek nincs hatalma fölöttünk!”, de sohasem ismernék el, hogy nyomorultak, sohasem látnák be, hogy ágaik ki vannak száradva, és a pergamennél is jobban össze vannak töredezve. Azt gondolná az ember, hogy már eleve ez arra készteti őket, hogy elismerjék és megértsék, hogy önteltségükben saját magukat pusztítják el, és végre elhatározzák, hogy leszállnak a magasból, ahová saját magukat ültették, és elismerjék, hogy nélkülem nincs élet. De nem, az ördög megfertőzi  és rábírja őket, hogy még hevesebben lázadjanak ellenem, mint valaha.

Itt vagyok, jeleket adok nektek, Vassula, hogy mindnyájatokat meggyógyítsam. Elküldöm hozzátok Szent Édesanyámat, hogy átképezzen, és megtanítson törvényem alapvető dolgaira benneteket, továbbá, hogy eszetekbe juttassa, hogy nem vagytok egyedül, és hogy földi életetek mindössze csak árnyék, mely nem tart örökké: egyszer meg fogtok halni, ami után ítélet következik. Vágjam ki azokat a kiszáradt fákat? Nyessem le az ágaikat? Vagy égessem el őket? Vagy tépjem ki őket Kezemmel gyökerestől a földből?

Vágd ki őket, vagy nyesd meg az ágaikat, így megmarad az esélyük arra, hogy újra növekedjenek, de Veled, ha Te öntözöd őket…

Kedves lélek, akit annyira szeretek, azok kedvéért, akik szeretnek engem, és azon lelkek kedvéért, akik mindig szomjaznak utánam, kivágom őket, és megnyesem az ágaikat, utána megöntözöm őket égi harmattal, és Jelenlétem meg fogja menteni azokat, akik egykor kegyvesztetten a saját maguk által készített sírjukban hevertek.

Hallgassatok meg! Engem úgy ismernek, mint aki irgalmas, aki figyelemmel kíséri szenvedéseteket és nyomorúságotokat. De azt akarom, hogy e nemzedék bizonyítsa be nekem a hajlandóságát, és én meg fogok nekik bocsátani, tele rakom asztalukat, és Mindenük leszek!

Nem olvastad? „Azokon van az Úrnak szeme, akik őt szeretik, erős pajzsuk nekik, s hatalmas támaszuk. Hajlék a puszta szele, árnyék a dél hősége ellen, megóv a botlástól, s fölsegíti azt, aki elesett. Öröm a szívnek, fényesség a szemnek, egészséget, életet és áldást ad.”[1] Őrizkedjetek hát a kísértéstől! Erre ti azt kérdezitek: „Hogy tudjam megőrizni magamat a kísértésektől? Mint mindenki, én is csak egy halandó ember vagyok, gyarló lélek.„ Válaszom erre az, hogy állhatatosan és szüntelenül imádkozzatok, akarjatok engem, szomjazzatok rám és vágyakozzatok utánam. Ez az én válaszom nektek:

Tanuljatok meg szeretni,

a szeretet a kulcs a mennyországba.

Aki szeret engem, az szüntelenül imádkozik.

A viszonzott szeretet lehozza Királyságomat a földre,

csodákat művel, és békét áraszt minden lakójára.

A kölcsönös szeretet legyőzi a halált.

A szeretet sohasem hal meg,

a szeretet rávezet benneteket arra,

hogy megismerjetek engem, a ti Isteneteket,

és elismerjetek, mint Mindenhatót.

Mivel annyira szeretem mindnyájatokat, és mivel annyira értékesek vagytok a szememben, nektek is szeretnetek kell egymást, mert mindenkiben benne lakik az én Lelkem. Néhányan félelemben éltek. Miért? Ha teljessé válik szeretetetek, nem lehet bennetek félelem, mert ha féltek, az azt jelenti, bűnösnek érzitek magatokat kétségeitek miatt, ezért féltek a haragomtól, a tüzemtől és az ítéletemtől. Tisztítsátok meg magatokat a bűntől, és engedjétek meg Lelkemnek, hogy a ti örömötök, Szent Társatok, lábatok előtt Lámpás legyen, mert egyedül Ő az, aki által elnyeritek barátságomat. Szavaim neked szólnak, kedves lélek, hogy tanulj, és ne vétkezzen lelked. Mindenki megkapta a Szentlelket, hogy célba tudjon érni. Ő az, aki igaz tudást ad nektek, Ő, aki mindent áthat, és mindent betölt.

Te esendő nemzedék, akit tönkretett a bűn, és aki káoszba vezeted a világot, gyere, és határozd el magad, hogy megváltoztatod az életedet! Ne mondd azt, hogy az Igazság Világossága sohasem közeledett hozzád, vagy elkerült, vagy figyelmen kívül hagyott téged! Vajon azt akarod, hogy azt higgyem, csak annyit ér a reményed, mint a pelyva, amit a szél tovahord? Vagy mint a tajték, amit a viharos szél a nyílt tengerre sodor? Hallgass meg, nemzedék! Még van idő, még teljesen meg tudok engesztelődni, ha elismeritek, és megbánjátok bűneiteket! Ne mondja senki, hogy én, az Isten, nem tudok megengesztelődni! De ki ismerheti egyáltalán az én szándékaimat, Istent játszva?

Bizony ma mondom nektek, hogy mindazok, akik menedéket találtak bennem, ellenálltak a félelmetes gonoszságoknak és hűek maradtak hozzám, ragyogó fényként fognak világítani ebben a sötét világban, és sokakat fognak elvezetni hozzám egyik kezükben a kereszttel, másikban a rózsafüzérrel. Fényoszlopok lesznek majd ők, a sötétség kontrasztja. Ezért gyermekem, amikor az összejöveteleiken tanúságot teszel, mondd meg nekik, hogy én, az Isten, a ti Atyátok, aki a ti Teremtőtök vagyok, félretettem a koronámat, és angyalaim szeme láttára leszálltam a Mennyből, a Királyi Trónomról e szerencsétlen, Szavamtól elidegenedett nemzedéknek a szívébe, hogy emlékeztessem őket, hogy én nemzettem őket, csontjuk az én csontom, húsuk az én húsom, és ha hiábavaló a reményük, nincs eredménye a tetteiknek, ha kedvetlen és gondterhelt az életük, ez mind azért van, mert elhagytak engem.

Vassula, nézd népemet, és érezz sajnálatot a sorsa miatt. Sokan közülük nem fogják fel, el sem jut a tudatukig, hogy ez a végidő a kegyelem és az irgalom különleges ideje, mely a föld minden egyes lakójára várakozik. Imádkozz a bűnösökért, imádkozz azokért, akik nyilvánvalóan eltévelyegtek az Igazságtól. Mondd meg nekik, emlékeztesd őket, hogy mindenki úgy távozik el a földről, akárcsak egy árnyék. Alighogy megszülettetek, már nem is lesztek, de a lelketek sohasem fog megsemmisülni. Mindnyájatokat szeretlek.

 [1] Sir 34,16-17  Isten megmutatta azt a szakaszt, hogy leírjam

http://ichtys.hu/index.php/122-2016-augusztus-3

2020. július 6. Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk

2020. július 06. 07:50 - Andre Lowoa

 

Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk

2015. augusztus 10.
 
 
Egyiptom leánya, béke legyen veled. Amikor fiatal voltál, nem akartad meghallani Hangomat.  De Mennyei Udvaraimban azt mondtam: „Magamhoz fogom édesgetni, még mielőtt megőszül (a haja). Munkálkodni fogok benne, és hamarosan megáldom, felkenem majd azt, ami egykor egy jogosulatlan létező volt. 
Igen, ez az én Tervem benne. Azután terméketlen fából bő termést hozó gyümölcsfává alakítom, melynek gyógyító hatású levelei vannak. Úgy mondom neked, mint egyik tanítványomnak, hogy ne félj növekedni, Tanítód Nyomdokaiba lépni. Szükségem van arra, hogy tökéletes légy! Ne félj azoktól, akik saját érdekeik miatt megpróbálnak elbátortalanítani téged. Leányom, Üzeneteimben vannak olyan kijelentések, melyek még feltáratlanok, de eljön az a nap, amikor minden rejtett dolog napvilágra kerül, és ami még nincs feltárva, az feltárul. 
Ezt azért mondom nektek, mert ha valaki megpróbálja értelmezni kijelentéseimet, az rosszul teszi. Igen, mert azokat a kijelentéseket még homály fedi, ezért téves az értelmezésük.  Ez a mag, amit benned elvetettem, sok lelket fog megmenteni. Ezért tanítsd azt, amit megértettél Lelkem Világossága által. 
Vassula, hallottalak, amint azt mondtad: „Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk.” Van még olyan, aki nem értette meg, hogy mennyire szívügyem a veletek való bensőséges kapcsolat? Mit mondtam Simonnak, aki meghívott a házába, és megbotránkozott azon, amikor Máriát bensőséges kapcsolatban látta velem? Azt mondtam neki: „Simon, te nem mostad meg lábamat köszöntésképpen, de ő a könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte azokat. Te nem csókoltál meg, amikor beléptem házadba, de ő a lábaimat csókolgatta. Te nem kented meg a fejemet olajjal, de ő balzsammal kente meg a lábamat.” 
Mondd, mi a vallás? Vallás az, amikor megígéred Istennek, hogy neki szenteled magad, elköteleződsz mellette bizalommal és hittel telve az idők végezetéig, de sohasem úgy, hogy nincs benned szeretet. Mert a szeretet megbocsátja bűneidet. A szeretet az ember szüntelen hívása. Ezért senki se lepődjön meg, ha együttműködöm azokkal, akik szeretnek engem, azokkal, akiket prófétámmá kentem fel, vagy más célból hívtam el.
Ó, van még valami. Hallottam, amint egyik barátod ezt a kérdést tette fel neked, amit most meg fogok válaszolni:”Ha Isten jó, miért van annyi szenvedés?”
Isteni hatalmamnál fogva megadtam nektek mindent, amire szükségetek van az életben, hogy boldogok legyetek. Ennek ellenére hányan adták át magukat nekem őszintén ezen a világon? Az önátadás az, ami hiányzik, és ha nincs önátadás, ez az, ami önmagában eltávolít valakit attól, hogy megismerjen és megértsen engem.[1] Saját dicsőségem és jóságom által mindenkit arra hívtam, hogy jó legyen. Mindig megajándékozlak benneteket. Olyan ajándékokat adok, melyek képessé tesznek benneteket arra, hogy az isteni természetem részeseivé váljatok, melynek révén elkerülhetitek az evilág romlottságát és erkölcstelenségét. Csak a szeretet hiányzik ezen a világon, amit mindenféle bűnnel helyettesítetek, melyek önpusztítóak, mert nem csak a lelketeket, hanem a testeteket is rombolják. Ti önhibátokból, és saját magatok miatt szenvedtek… nem az Enyémtől. 
Én a ti Menedéketek vagyok, a ti Megmentőtök és Erődötök! Ha bárki hozzám kiált, biztos lehet abban, hogy Én vele vagyok… IC   A Szeretet szeret téged…

[1] Más szóval a hitehagyásunk miatt szenvedünk, és halunk meg, amint azt az Úr korábban mondta. Saját magunkat pusztítjuk el.

 

http://ichtys.hu/index.php/107-2015-augusztus-10

2020. július 4. Fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel

2020. július 04. 08:51 - Andre Lowoa

Fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel

  1. december 11.

Gyermekem, Jahve a nevem. Érezd a jelenlétemet. Nyisd ki a szívedet a kegyelemnek, hogy az Én fényem világíthasson benned. Ne félj, mert Én veled vagyok!

A parancs, melyet szeretettel adtam neked, hogy eljuttasd, hirdesd népemnek az Üzeneteimet.  Leányom, a te hangodon keresztül beszéltem, hogy mikor gonoszságot látsz, gyökerestől kitépd, hogy ledönts a gátakat és letörd a hangokat, melyek akaratom ellen irányulnak, és felépítsd szentélyeimet, melyeket a gonosz földig rombolt, és felvirágoztasd ezt a nemzedéket, betelepítsd növényekkel ezt az elhagyott vadont.  Tégy jobbá másokat, leányom! Légy türelmes a küzdelmek és a támadások idején! Fiam, Jézus Krisztus, könnyeket hullat a keresztjén, mert ez a generáció kétségek között van, siránkoznak, mert istentelenek. Atyai szívem fáj, mert oly sokan nem hallják meg hívásomat. Nem, ők nem értik meg, hogy te vagy az Én ajándékom számukra.

Az én akaratom a Tiéd, Uram!”

Mindenkit emlékeztetni fogok arra, hogyan kormányzok: fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel. Téged foglak használni, hogy felfedjem ennek a generációnak, hogy mi hiányzik nekik, és mit veszítenek. És sajnálom azokat, akiknél süket fülekre találnak szavaim!

Szemük előtt van a szeretetem, és még mindig nem ismernek Engem. Ez az Üzenet mindenkinek közvetlenül szól. Áldásom rád, Gyermekem, pihenj meg keblemen.

http://ichtys.hu/index.php/141-2013-december-11

2020. július 3. Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!

2020. július 03. 08:39 - Andre Lowoa

 

Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!

 

2016. július 1.

 

Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm.

Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és Zsoltárod vagyok, sőt több, mert egyetlen Szavammal teremtettem az eget és a földet. Tudd, hogy az egész világmindenség a dicsőségemet hirdeti azáltal, hogy a tőlem kapott tökéletes törvényt követi.

Tágítsd ki szívedet, gyermekem! Adj helyet Szentségemnek, és övezd fel magad az én erőmmel! Felkentük téged a küldetésre[1]. Énekeld hát szeretet-himnuszomat a világnak! Tégy bizonyságot Szeretetemről, melyet az emberiség iránt érzek! Mondd meg nekik, hogy én, Jahve, egészen lehajoltam az égből, a trónomról, hogy mindnyájatokhoz eljöjjek és köztetek legyek. Megmentő segítségemet ingyen adom.

Ma, napjaitokban irgalommal vezetem nemzedéketeket, örökké tartó áldást adományozva nektek. Értitek? Megismertetem veletek utaimat, bölcsességemmel megtanítalak benneteket ösvényeimen haladni, és útjelzőként minden kereszteződésbe angyalokat állítok, akik hozzám, az Igazsághoz vezetnek benneteket, hogy imádjatok engem az Igazságban. Én pedig viszonzásképpen új szívet teremtek bennetek. Légy boldog, leányom, és szüntelenül imádkozz! Lásd el mindennapi házimunkádat, és soha ne feledkezz meg jelenlétemről![1] a Szentháromság

 

http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

2020. július 2. Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!

2020. július 02. 07:09 - Andre Lowoa

Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!

  1. május 16.

Vassula, a találkozásnak ebben a formájában hívlak meg Udvaraimba, hogy Velem légy. Figyelj Rám! Az elmúlt évek során nem burkoltan vagy titkolódzva beszéltem hozzád. A ti csekély értelmetek miatt mindig nyíltan beszéltem. Az volt a célom, hogy Ragyogó Világossággal töltselek el benneteket, elméteket és szíveteket Királyságom gazdagságával árasszam el. Mindnyájatokat meghívtalak az egységre, hogy bűnbánatot tartsatok és kiengesztelődjetek. Egyházamhoz intézett szavaim határozottak és megváltoztathatatlanok.

Felszólításaimat azonban - mind a mai napig - nem vették komolyan, ehelyett inkább bűnbánat és félelem nélkül kétségbe vonják azokat. Nemzedék! Te vakmerően szembeszegülsz parancsommal. Folyamatosan semmibe veszed az Atyához intézett imámat.¹ Feltárom kéréseimet, megmagyarázva utasításaimat és mutatva az egységhez vezető utat, de felszólításaim a mai napig süket fülekre találnak.

Sok nemzethez elküldtelek, Vassiliki, és Szentlelkem vezetett abban, hogy szétszóródott Egyházaimat egybegyűjtsd, hogy összejöjjenek² Szent Nevemben, és legyenek egyek Mibennünk. Te teljesítetted kérésemet. Gyengeségeddel nagyszerű dolgokat tudok véghezvinni. Soha ne hagyatkozz magadra, bízzál mindig Bennem, a te Istenedben! Te vagy az Én hangoskönyvem, akire rábíztam Művemet, hogy nyilvánosan hirdesse, hogy „Urunk Háza népének találkoznia kell, és egynek kell lennie!”

Leányom, egykor látomást adtam neked Egyházaimról és azok állapotáról. Még ma is olyan merevek, mint a vasrudak! Hiányzik belőlük az őszinteség és a szeretet. Ahelyett, hogy közelednének egymáshoz, kérkedő büszkeségükkel egyre jobban elmélyítik az egymás közötti szakadékot. Hatalom iránti éhségük, hajlíthatatlan szívük arra indította Szívemet, hogy távol tartsa magát tőlük. Hallgatlak…

Uram! Hogyan lehet rávenni az egyházi embereket, hogy meghallgassák és teljesítsék a Te egységre vonatkozó kívánságodat?

Minden, amire szükségem van, az a szeretet, minden ember szeretete, mindazok szeretete, akik megtanultak szeretni Engem. A szeretet úgy fog kiáradni korszakotok legsötétebb időszakába is, mint az igazgyöngyök tündöklően csillámló fénye. Minden ember szívébe be fog hatolni. Akkor megnyugszik az egész föld, a gonosz meghátrál és utat enged az Igazságnak. Ha mindenki az Igazságban és a Szeretetben élne, növekednének Bennem és a nagyszerűségemben önmagukat tökéletesítenék. Testem, amely az Egyház, meg fog gyógyulni. Ezért a szeretet gyógyír less mindenki számára.

De kik azok, akik figyelnek Rád, azok közül, akiket szeretnél, hogy meghallgassanak Téged?

Leányom, ne aggódj, meg van a Magam útja! Mindazok, akik saját erejükben bíznak és magukra támaszkodnak, visszavonulnak majd szégyenükben.  Már régen felfedtem előtted, mi vár azokra, akik kezükben tartják az egység kulcsait, de nem használják őket. Össze fogom törni a vasrudakat és egyet formálok belőlük. Akik szembehelyezkedtek Velem, össze fognak zavarodni, mert sohasem törődtek figyelmeztetéseimmel. Össze fognak omlani, helyrehozhatatlanul összetörnek. Hiányzik a remény és a bizalom. Kegyetlenül bánnak követeimmel, akiket e nemzedékhez küldök, és prófétáimmal, akik prófétálnak, úgy kezelik őket, mint mítosz mesélőket, mint árulkodókat, ahelyett, hogy illatos olajjal és kedvesen üdvözölnék őket. Vagy semmibe veszik őket, vagy megkérik őket, hogy ne hirdessék Szavam, elutasítva ezzel a figyelmeztetéseimet.  

Meg vagyok döbbenve angyalaimmal együtt azt látva, hogy mennyire halott ez a nemzedék az Én mindenható eszközeimmel való közeledésemre. Eltűnt Házamból az öröm és boldogság. Elfelejtették jóságos Arcomat. Szívük ajtaján kívül felejtették az ő Vőlegényüket. Elfelejtették, hogy Én vagyok az Örök Világosság, aki átjár és áthat mindenen. Én népem, Én örökségem, ha csak egy pillanatnyi megbánást és bűnbánatot tartanál, és Hozzám fordulnál, elvenném vakságodat, hogy meglásd, napjaitokban mennyire kiárasztom Szentlelkemet, a Mi dicsőségünk tiszta kisugárzását az egész emberiségre a nagy és szörnyű nap előtt, amikor visszatérek.

Leányom, szenteld magad Nekem, a te Istenednek. Megbíztalak, hogy véghezvidd mindazt, amit diktálok neked, és ne felejts erőt meríteni Belőlem. Tedd ezt életed fő céljává, értsd meg a tanításaimat és továbbítsd őket szelíd lelkülettel. Tőlem származik mindaz, amit tanultál, és amit tudtodra adtam. A Szeretet melletted van és szeret téged. IC

Gyermekem, légy áldott! Én, az Isten, Jahve, veled vagyok, elmélkedj ezen! Ez örömet szerez Nekem, amikor így teszel.

Leányom! Igen, te az Én szeretett leányom vagy….

___________________________________________________________________

  1. 1Jn17,1
  2. Zarándoklatainkon
    Source: http://ichtys.hu/index.php/168-2019-m%C3%A1jus-16

2020. július 1. Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia

2020. július 01. 08:32 - Andre Lowoa

Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia

  1. december 8.

Leányom, támaszkodj Rám! Kövesd az ösvényt, melyet neked készítettem, az ösvényt, mely zafírokkal van kikövezve. Ez az az út, mely Hozzám vezet téged. Kövesd az igaz ember útját, mert az egyenes[1]. Kövesd parancsaim útját, növeld Egyházamat, szedd össze az embereimet, hogy kirügyezzenek és virágba boruljanak. Megbízlak téged, Egyiptom leánya, hogy szemlélj Engem, és imádj Engem. Ne rejtsd el Előlem tekintetedet, míg az aratás véget nem ér, és továbbra is ismerd meg akaratomat.

Nézz Rám, leányom, gyönyörködj Bennem, szemlélj Engem:

Az Isten, akit szemlélek, megörvendezteti lelkemet, 
az Ő fénye betölti az egész világegyetemet, 
Ő az alfa és az omega,  
és mégis leírhatatlanul béketűrő és gyengéd.

Minden földi gondolat elhalványul, mikor Rád tekintek. Minden aggodalom tovaszáll és eltűnik a Te békéd és szentséged fényében.

Igaz, leányom, hogy Én szent vagyok, és az Én fényem betölti az egész világegyetemet. Az isteni fény, melyet nem emberkéz alkotott, felfedi az emberiségnek Atyám királyságát mindenki előtt, és képessé teszi őket arra, hogy behatoljanak az Ember Fiának misztériumába, az Én misztériumomba.

Hívtalak, és még ma is hívok mindenkit, hogy meghajoljon az akaratom előtt, és tiszteljen, hogy beléphessenek az isteni fényembe, mely majd felfedi nekik Atyám királyságát, és az Ő akaratát. A rosszat száműzni kell minden szívből, mert a gonosz halált hoz.

Napjaitokban, Vassula, mikor az emberek még mindig azt kérdezik tőled, honnan tudják, hogy összhangban vannak-e az akaratommal, mondd meg nekik: „ha a lelketek nem Istenben pihen, de aggodalmat, összetörtséget, nyomorúságot érez a világon minden miatt, ez annak a jele, hogy nem kötöttétek magatokat teljesen Istenhez, sem az Ő akaratához”.

Mert aki Isten akaratában él, az bízik Istenben. Ha esetleg nehézséggel találja szembe magát, és veszély fenyegeti életét, ezek nem fogják befolyásolni a békéjét, nem, és ha nem féltik az életüket, ez is egy jel arra, hogy még messze vannak attól, hogy az akaratukat átadják Istennek.

A lélek, akiben egyáltalán nincs félelem, az egy olyan lélek, aki már átadta magát az Istennek. Ha egy lélek imádkozik Istenhez, és azt kéri, hogy megkapjon valamit, de mégsem kapja meg, és emiatt aggódik, az a lélek még messze van Isten akaratától.

A lélek, aki aláveti a saját akaratát Isten akaratának, nem aggódik és nem fél, és nem retteg attól, hogy mi jöhet, az a lélek nyugodt és kiegyensúlyozott, elfogadja Isten akaratát, és soha nem veszti el a békéjét. De az a személy, aki csak a saját életével törődik, és a földi, anyagi dolgokkal foglalkozik, az a lélek folyamatos nyugtalanságban, félelemben és aggódásban lesz, és egészen addig nem talál békét, míg át nem adja magát Isten akaratának.”

Akkor, és csak akkor, tisztán fognak látni, és megismernek Engem. A Szentírás azt mondja: „igen, mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van”[2]. Néhányan azt fogják mondani: „az Isten szenvedéseket és kínokat bocsát rám, amiket már nem bírok elviselni”. „Bármi történjék az akaratomból, ha a kegyelmemben vagytok, könnyű szívvel és állhatatosan el fogjátok tudni viselni, mert a szeretet szeretettel és kegyelemmel viseltetik.” Ezt tudjátok mondani nekik. És ha azt kérdezik: „de miért nem adja meg nekem ezt a kegyelmet, a lelki erősség kegyelmét az Úr, hogy minden megpróbáltatást elviseljen a lelkem?” A válaszom erre: „azt akarom, hogy add fel a saját akaratod az Enyémért! Nem rendelted alá az akaratodat az Enyémnek, és még mindig a saját utadon jársz. És ami még rosszabb, hogy miért mindig azt mondjátok, ’Isten megérttette velem, vagy mondta nekem, hogy így vagy úgy tegyek’, mégis minden elromlott, és semmi sem vált valóra? Ez is egy jel, hogy nem teljesen követtétek az akaratomat. Alázkodjatok meg! Kérjétek, hogy adjak nektek bűnbánó lelket, és majd megpihentek Bennem. Azután fel fogom fedni előttetek Atyám királyságát.” Ne keseredj el, mert Én mindig veled vagyok! A szeretet szeret téged.   IC  gyere...

 

[1] ugyanakkor azt a szót is hallottam, hogy ’sima’

[2] Bölcs. 13,1.http://ichtys.hu/index.php/104-2011-december-8

Június – Szent Iván hava vagy Rák hava ~ Nyárelő hó

2020. június 30. 22:04 - Andre Lowoa


„A nyár ráklábon érkezik, nyúlhatom szalad el”, júniusban ugyanis a Rák csillagkép az uralkodó. A régi rómaiak Juno istennőnek, a házasélet istennőjének szentelték ezt a hónapot.

A népi tapasztalat szerint e hónap időjárása sok veszélyt rejteget, noha már a nyár hírnöke. Az alábbi közmondásként megfogalmazott tapasztalatot mindenütt ismerik: „A júniusi eső koldusbotot nyomhat a gazda kezébe.” Ebben a hónapban ugyanis a szárazság a kívánatos, hisz itt van a gabonaérés ideje. „A júniusi derült ég bőség, júniusi sár szükség” – summázzák mindenfele.

Az időjárás rámutató ebben a hónapban, mégpedig a decemberire utal, vagyis amilyen az időjárás júniusban, olyan köszönt majd be decemberben. Doroszló népe azt a régi tapasztalatot emlegeti, hogy a júniusi ködök hamarjában jégesőt hoznak.

A Bácskai naptár e havi tanácsai:

    „Tisztán tartsd a fákat. Vigyázz a gyümölcsre,
    Hogy a javát hernyó-madár el ne költse.
    Karózva, indáit tördösve, gyomlálva,
    Készítsd a szőlőt másod kapálásra.
    Töltsd fel a burgonyát. Az őszi vetésre
    Szánts. Gondot fordíts a dohányültetésre.
    Most van helye széna- s lóherkaszálásnak,
    Készen nézz elé a közel aratásnak.”

Június 8. – Medárd napja
Június 10. – Retkes Margit ~ Legyes Margit napja
Június 11. – Barnabás napja
Június 13. – Antal napja
Június 14. – Éliás napja
Június 15. – Vida ~ Vid ~ Vitus napja
Június 18. – Úrnapja
Június 24. – Szent Iván ~ Búzavágó Szent János napja
Június 27. – László napja
Június 29. – Péter-Pál napja

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2020. június 30. 07:51 - Andre Lowoa

A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik. (Victor Hugo)


Akkor töltekezel Istennel, amikor hiányát átéled.

Simon AndrásAz első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.Az engedelmesség Isten gyermekeinek életfeladata. (Zeller)Az erőre szükségünk van, nem arra a fajta erőre, amit mi birtokolunk, hanem arra, amelyet kapunk, ha imádságban kérjük, és ez nem más, mint a türelem ereje. (Frederick Neumann)Az evangélium szenvedések nélkül csak a mennyben van otthon, szenvedés evangélium nélkül itt lenn a legsúlyosabb gyötrelem, de szenvedni az evangéliummal a szívünkben csak a hazafelé vezető úton lehet. (Kálvin János)Életünkben vannak időszakok, amikor valami darabokra törik, valami összeomlik bennünk. Ez az összeomlás még csak a kezdet, de már tele van reménységgel. Mindenekelőtt nem szabad újra fölépíteni, amit a kegyelem lerombolt. Ezt is meg kell tanulnunk, hiszen mindig nagy a kísértés, hogy valamiféle állványt készítsük az omladozó homlokzat elé, és újra munkához lássunk.
Meg kell tanulnunk megmaradnunk romjaink mellett, keserűség nélkül leülnünk a törmelék között, anélkül, hogy vádolnánk magunkat vagy Istent. Ezekre a romokban álló falakra kell majd reménnyel és ráhagyatkozással támaszkodnunk, egy gyermek bizalmával, aki arról álmodik, hogy apja mindent helyre fog hozni. Hiszen ő tudja, hogyan lehet másként helyreállítani, jobban, mint előtte volt.

Éppen mint a tékozló fiú, aki számára annyi minden romokban hevert: a pénze, a dicsősége, a szíve; mindent elveszített, amit a teremtményektől várhatott, és bizalommal telve mégis úgy döntött, hogy visszatér atyjához.
Aki valamikor fia volt az atyjának, az is marad mindörökké. Abban a pillanatban, amikor az elveszett fiú kiengesztelődik kudarcával, már otthon is van a szülői házban atyja mellett. Aki viszont harcol kudarcaival, az önmaga és az Isten ellen harcol, még mindig a harag áldozata, és nem képes felismerni a szeretetet. Szeretetben, kegyelemben élni nem más mint kikerülni a harag uralma alól, amely eredeti állapotunk.

Jézus halála és feltámadása képessé tesz minket arra, hogy vele együtt legmélyebbről fakadó gyengeségünkben is felismerjük az Atya szeretetét. Hiszen megtérésben lenni nem más, mint szüntelenül belépni a bűn és a kegyelem misztériumába. Vigyázzunk, nem átlépni a bűnből a kegyelembe, hanem belépni a bűn és a kegyelem misztériumába. Ezt azt jelenti, hogy meg kell válnunk minden önigazolástól, minden saját igazságtól, és elismerni bűnünket, hogy meg tudjunk nyílni Isten kegyelme előtt.Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem: neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetettjeit, úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, te tudod, mit jelent kitaszítottnak lenni, legszegényebbnek a szegények között. A gazdag ember, a jómódú asszony is lehet kirekesztett, de lehet a szegény is a tőled kapott parányi földön. Add, hogy evilági országodban mindannyian gazdagok lehessünk, annak tudatában, hogy neked szükséged van ránk, s hogy nekünk is szükségünk van egymásra!

Boldog Kalkuttai TerézIsten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.

Páduai Szent Antal„Keresztelő János tanítványai ezt kérdezték: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« Jézus így válaszolt nekik: »Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium.«” (Mt 11,3–5)

Ahol Jézus jár, jelen van, annak nyoma van az életünkben. Ő mindenkinek azt adja meg, amire szüksége van ahhoz, hogy teljes életet élhessen. Lehet, hogy bár nem gyógyulhatunk ki egy fizikai betegségből, de közben lelkiekben mégis gazdagabbá válhatunk a Jézus Krisztusban való hit által. Jézus gyógyít, az Atya dicsőségére, hogy higgyünk benne: higgyük, hogy ő a Megváltó, és a mi életünkben is ő munkálkodik.
(Balog Eszter)
„Megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt sátra mélyén.” (Zsolt 27,5)

Azt álmodtam, hogy esernyő vagyok. Az emberek kifeszítettek maguk fölé, és megóvtam őket az esőtől, miközben én magam teljesen eláztam. Amikor az emberek megérkeztek, összecsuktak, és csuromvizesen beállítottak a sarokba. Aztán ott felejtettek. Volt, aki órák múlva jött vissza értem, volt, aki napokkal később, volt, aki soha többé. Reggel elmeséltem az álmomat a feleségemnek. Ő meg azt álmodta, hogy Jézussal találkozott. Csuromvizesnek látta. (Zsíros András)
„Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.” (Zsolt 5,13)

Nóé igaz ember volt, a megmenekülés, a szabadulás áldását kapta. Mi is kérhetünk őszinte bizalmat, becsületet, mely megment a fásult közömbösségtől, a jellemtelenségtől és a divatos hűtlenségtől, amely megmérgezi a családi élet értékeit, megrengeti a legszebb emberi kapcsolatokat, és keserű fájdalmat okoz a gyerekeknek. Mondjunk igazat, bízzunk bátran, harcoljunk kitartóan egymásért!
(Smidéliuszné Drobina Erzsébet)Ne veszítsd el bátorságodat, ha sokat dolgozol és kevés az eredmény. Ha belegondolnál, hogy egyetlen lélek mennyibe kerül Jézusnak, abbahagynád a panaszkodást.

Pió atyaSegíts Uram, hogy hűségesen haladjak utjaidon! Vezetésedet fölösleges megértenem: hiszen gyermeked vagyok. Te a bölcsesség Atyja vagy és az én Atyám is. Tudom hát: ha az éjszakán át vezet is az út, akkor is tehozzád jutok.

Edith SteinSenki sem kerülheti el az öregedést. De azt el kell kerülni, hogy eljárjon felettünk az idő. (A. de Mello)„Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez.” (Ézs 25,1)

A próféta a föld pusztulásáról, majd az ítéletről, végül a mennyei vacsoráról jövendöl. Becsapós a múlt idő, mert Isten prófétáló embere a jövőben megtörténő eseményekről ír múlt időben, a még meg nem történt eseményeket megvalósultként írja le. De talán számunkra is lehet jelentősége: a csodára váró ember mindig a kész csodát keresi. Isten cselekedeteinek az eredményét nem mindig a kész tényekben kellene keresni, hanem el kellene fogadni, hogy az örök igazság talán a mi hiányos koordináta-rendszerünkben nem tűnik olyan csodásnak és számunkra tökéletesnek. Urunk, add, hogy meglássuk csodáid gyümölcseinek beérését! (Gerlai Pál)