Első lépés krízisben: Hallgasd meg és engedd először Istent beszélni

"A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött." (Dániel 9:1-2., NLT fordítás)

Mindannyian találkozunk krízishelyzetekkel az életünk során. Sőt, elég sokat el kell viselnünk. Történnek halálesetek a családodban, elveszted a munkád és olyan kapcsolati problémákkal találod szembe magad, melyek óriási csapássá változnak.

Ilyenkor az imádkozás a kulcs.

Nagyon sokat tanulhatunk Dánieltől és az ő imádkozó életéből. Már idős emberként, amikor az idő egyre közelített a zsidóknál a hazatérésükhöz, Dániel tudta, hogy a népe még nem állnak készen - a zsidóknak még mindig nem volt jó a kapcsolatuk Istennel. Ez elkeserítette Dánielt, ezért imádkozott.

Az imája Dániel könyvének 9. részében hat fontos dolgot tár elénk azzal kapcsolatban, hogyan imádkozzunk Istenhez válaszért krízis helyzetben. A következő pár áhítatban ezeket fogjuk sorra venni.

Elsőként engedned kell először Istent beszélni, még mielőtt te megszólalnál.

Meg kell hallanod Isten hangját. Mindig ő teszi meg az első lépést az életedben. Sosem vár tőled semmi olyat, amit ő már ne tett volna meg. A Biblia azt mondja, hogy azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Mi szolgáljuk őt, mert először ő szolgált minket.

Isten elkezdi, mi válaszolunk.

Szóval, te hogyan figyelsz Istenre? Olvasod a Bibliát. Beszélünk Istenhez, mert előbb ő szólt hozzánk az Igén keresztül.

A Biblia azt mondja, hogy Dániel ezt tette: "A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött." (Dániel 9:1-2., NLT fordítás)

Addig nem tudsz hatékonyan imádkozni, amíg nem kezded el tanulmányozni a Szentírást és meghallani az Úr szavát. Minél jobban ismered a Bibliát, annál hatékonyabban tudsz majd imádkozni.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mindig Isten teszi meg az első lépést. A saját életedben mikor láttad Istent kezdeményezni?
 • Mi nehezíti meg a dolgodat abban, hogy kizárólag Istenre figyelj, amikor az Igét tanulmányozod?
 • Még a krízis bekövetkezése előtt meg kell tanulnod, hogyan imádkozz egy krízis alatt. Mit gondolsz, ez miért fontos?

 

Második lépés krízisben: Koncentrálj és keresd Istent

"Szeretem azokat, akik engem szeretnek és azok akik engem keresnek, megtalálnak." (Példabeszédek 8:17., ISV fordítás)

Mindannyiunk életében vannak olyan krízishelyzetek amik mindent próbára tesznek, beleértve az Istenbe vetett bizalmunkat is. Dániel részletes leírást ad számunkra az ilyen helyzetekben való imádkozásra.

Hat fontos tanítást találhatunk a Bibliában Dániel könyvének 9. részében. A legutóbbi áhítatban megnéztük mi az első - engedjük Istent szólni hozzánk, még azelőtt, hogy mi szólnánk hozzá.

A következő lépés az imádságban ha Isten válaszát kérjük krízisben, hogy minden figyelmünket szenteljük Istennek és az ő keresésének.

Dániel ezt teszi a Dániel 9:3/a-ban: "Az Úr Isten felé fordítottam arcomat, keresve őt" (ESV fordítás)

Ez egy alap kapcsolati tanács, mely működik az Istennel való kapcsolatodon túl is. Bármelyik kapcsolatodon javíthatsz, ha ténylegesen odafordulsz a másik emberhez és figyelsz rá, amikor beszél hozzád. Amikor a feleségem beszél hozzám, felé fordítom az arcom. Már több mint 40 éve házas vagyok. Csak azt mondhatom, hogy ez bőségesen megtérül a kapcsolatunkban. Nagyon szereti ezt, mert tudja, hogy kizárólagosan élvezi a figyelmemet.

Azzal hogy odafordulsz valaki felé, megmutatod neki, hogy figyelsz rá. Ezt megteheted Istennel is. Fizikailag nézz az ég felé. Ha tudsz, menj ki az udvarra és nézz a mennyek felé ahogy imádkozol.

Ténylegesen fordulj Isten felé, hogy igazán rá tudj koncentrálni és keresni tudd őt. Ez alapvető fontossággal bír egy krízisben (és életed minden pillanatában).

Az Ámosz 5:4/b-ben Isten azt mondja: "Engem keressetek, és éltek!" (NIV fordítás) Nem éltek igazán hacsak nem keresitek őszintén Istent.

Gyakran kerülünk krízishelyzetekbe, mert leállunk Isten keresésével egy-egy hirtelen jött körülmény miatt. Ahhoz, hogy kikerülhessünk ezekből a helyzetekből, másképp kell cselekednünk.

Isten által garantált a siker, de csak akkor, ha őt keresed. Azt mondja nekünk: "Szeretem azokat, akik engem szeretnek és azok akik engem keresnek, megtalálnak." (Példabeszédek 8:17., ISV fordítás)

Segítő kérdések beszélgetéshez és elmélkedéshez:

 • Mit mondanál, mennyire összpontosítasz Isten akaratának keresésére az életed minden területén? Szánj egy kis időt ennek megválaszolására és dönteni ez ügyben! Mit tehetsz azért, hogy állhatatosabb legyél?
 • Hol zavarnak meg leggyakrabban imádkozás közben?
 • Hol tudsz teljes mértékben Istenre koncentrálni imádkozás köznem?Harmadik lépés krízisben: öntsd ki a szíved Isten előtt

„Kiöntöttem a szívemet, feltártam a lelkemet az Isten előtt." (Dán 9:3a MSG fordítás)

Az elmúlt pár áhítatban megnéztük, hogy Dániel hogyan imádkozott életének és Izrael életének kritikus, nehéz helyzetében. Az ő példája megmutatja, hogy hogyan imádkozzunk, hogy Isten válaszolhasson nekünk.

Eddig azt tanultuk, hogy:

 • hagynunk kell, hogy Isten beszéljen hozzánk, mielőtt mi beszélünk hozzá;
 • figyeljünk Istenre, és keressük őt.

Ezek után fejezzük ki gondolatainkat szenvedélyesen.

Nagyon gyakran imádságaink előre-gyártottak. Úgy beszélünk, hogy igazán bele sem gondolunk, mit mondunk. Csak daráljuk a betanult szöveget. Nincs benne egyediség és szenvedély.

Isten sokkal inkább figyel imádságunk őszinteségére, szenvedélyességére, mint a szavakra, amit használunk. A megfelelő szavak, ha megjátszott érzésekkel társulnak, semmit sem érnek házastársunkkal szemben. Ezek ugyanúgy Istennél sem működnek.

Isten az embert saját képmására teremtette. Ő is érzelmeket fejez ki: tud haragudni, el tud szomorodni. és tud boldog lenni.

Isten nem csak úgy szokványosan szeret. Isten szenvedélyesen szeret – igazából!

Dániel így beszélt szenvedélyes imádságáról: „Komolyan imádkoztam az Úristenhez, könyörögtem neki." (Dániel 9:3a, GNT fordítás).

A „könyörgés” a héber nyelvben azt jelenti „érzelemmel kérni”. Egy valódi, igaz kérés, teljes szívből jövő keresés. Valójában kéregetés.

Ez az az imádság, amit Isten meghallgat és megválaszol.

Szeretem ezt a kifejtést a Dániel 9:3-ban: „Kiöntöttem a szívemet, feltártam a lelkemet az Isten előtt." (Dán 9:3a MSG fordítás).

Lehet te is így szeretnél imádkozni a családodért. Ki kell öntened a szívedet és fel kell tárnod a lelked Isten előtt őérettük. Lehet a házasságod vagy az anyagi helyzeted miatt kell így járulnod Istenhez.

Mindannyian hasonlóan tehetünk a környezetünkért, a minket körülvevő világért. Szívszorító látnunk a háborúk pusztításait, az éhínséget és a gonoszságot ebben a világban. Nem csetelnünk és posztolnunk kellene mindezekről.

Ki kell öntenünk a szívünket és imádsággal és könyörgéssel járuljunk Istenhez mindezekkel!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Imádkozásod közben mi indít a legnagyobb buzgóságra?
 • Vajon miért folyamodunk olyan gyakran az ismétlődő, rutinos imádkozásra?
 • Hogyan tudnál még több szenvedéllyel imádkozni?Negyedik lépés krízisben: mutasd meg az imán keresztül Istennek, hogy komolyan gondolod!

„Úgy imádkoztam, hogy közben böjtöltem, zsákruhát vettem fel és hamut szórtam magamra. (Dániel 9:3b, TLB fordítás)”

523775542.jpg

Dániel imája, Dániel könyvének kilencedik részében, remek példa arra, hogyan imádkozzunk krízishelyzetben. Az előző áhítatokban ugyanez az igerész alapján megláttuk, hogyan tudjuk:

 •  engedni, hogy Isten szóljon hozzánk, mielőtt még megszólítanánk,
 •  keresni Istent és figyelni rá,
 •  érzelmeinkkel is kifejezni vágyainkat.

A negyedik kulcs pedig, hogy krízishelyzetekben Isten az olyan imádságra válaszol, amelyen látszik, hogy azt komolyan gondoljuk. Tudomására kell hoznod, hogy tényleg keresed a megoldást a problémára, nem pedig csak pillanatnyi szeszélyről van szó. Érd el, hogy Isten meglássa, mennyire fontos ez neked! 

Dániel háromféleképpen jelezte Istennek, hogy komolyan gondolja a kérését: „Hogy kimutassam szomorúságomat, böjtöltem, zsákruhát vettem magamra és hamuban ültem.” (Dániel 9:3b, NCV fordítás).

Most foglalkozzunk azzal, amit legelőször tett: megvonta magától az ételt. A böjt a szellemi hadviselés fontos része, amelyet az emberek évszázadok óta alkalmaznak.

Jézus azt mondta, hogy vannak csodák, amelyek csak böjtön és imádságon keresztül valósulnak meg, nem csupán imádság által. Miért? Mert a böjttel jelzed Istennek a legjobban, hogy komolyan gondolod a kérésed.

Mózes is böjtölt, mielőtt megkapta a Tízparancsolatot, az izraeliták pedig több fő csata előtt böjtöt hirdettek. Dániel Isten vezetéséért böjtölt, Nehémiás pedig egy nagy építkezés megkezdése előtt. Jézus így aratott győzelmet a kísértés felett.

Amikor krízisben találod magad, meg kell mutatnod Istennek, hogy elszánt vagy – a böjt pedig hatékony módja ennek.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan mutatja meg a böjt és az ima Istennek, hogy komolyak a szándékaid?
 • A böjt nem feltétlenül az étel megvonását jelenti. A lényeg, hogy kizárj bizonyos dolgokat, azért hogy az imádságra tudj koncentrálmi. Mi más jöhet még szóba, amitől érdemes lenne egy időre tartózkodnod?
 • Hogyan tudnád a böjtöt rendszeres (vagy rendszeresebb) részévé tenni a szellemi életednek?Ötödik lépés krízisben: köszönd meg Istennek a szeretetét és az ígéreteit!

„Ó, Uram! Nagyszerű és lenyűgöző Isten vagy! A szövetségedhez mindig hű vagy, és el nem múló szereteteddel mindig teljesíted ígéreteidet azoknak, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat." (Dániel 9:4b, NLT fordítás)

Az imádságnál nincs fontosabb tennivalód, amikor krízist élsz át. Ahogy eddig is láttuk, Dániel könyvének kilencedik fejezete nagyszerű mintát ad arra, hogyan imádkozz, amikor az életed nehezebb időszakain mégy keresztül. 

Már szó volt arról, hogyan tudjuk:

 •  engedni, hogy Isten beszéljen hozzánk, mielőtt még megszólítanánk,
 •  keresni Istent és figyelni rá,
 •  érzelmeinkkel is kifejezni vágyainkat
 •  és megmutatni, hogy komolyak a szándékaink. 

Mindezek mellett, fontos megköszönnünk Istennek a szeretetét és az ígéreteit is.

Dániel így ír erről: „Ó, Uram! Nagyszerű és lenyűgöző Isten vagy! A szövetségedhez mindig hű vagy, és el nem múló szereteteddel mindig teljesíted ígéreteidet azoknak, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat." (Dániel 9:4b, NLT fordítás)

Talán a hálaadáshoz van legkevésbé kedved egy-egy válságos időszakban. Lehet, hogy most mérges vagy Istenre és elégedetlen vagy vele, de pontosan ezért fontos, hogy köszönetet mondj neki. Nézőpontváltásra van szükséged!

Pár igeverssel később a következőket olvassuk: „Az Úr, a mi Istenünk, kegyelmes és megbocsájtó – annak ellenére, hogy lázadtunk ellene." (Dániel 9:9, NLT fordítás).

Hálásnak kell lennünk, hogy Isten akkor is hűséges, amikor mi nem vagyunk azok. Ő minden egyes alkalommal megtartja az ígéreteit. 

Akkor is megtartja az ígéreteit, amikor krízist élsz át, és nem fog elhagyni! Mutasd meg Istennek, hogy te is tisztában vagy ezzel! Hozd a tudomására, hogy bízol benne! 

Ez fontos része az imának, amelyre Isten mindig válaszol a nehéz időszakokban. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz krízis idején hálát adnunk Istennek? 
 • Hogyan tudja a hála megváltoztatni a nézőpontodat egy nehéz időszakban?
 • Miért tudnál hálát adni egy ilyen időszakban? Hatodik lépés krízisben: Alázatosan valld meg Istennek a bűneidet

„Vétkeztünk ellened és bűnöket követtünk el. Megszegtük törvényedet és lázadtunk ellened és eltértünk parancsaidtól és rendeléseidtől. Nem hallgattunk a prófétákra, szolgáidra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, őseinkhez, egész népünkhöz." (Dániel 9:5-6, GNT fordítás)

Az elmúlt néhány napban azt néztük meg, hogyan imádkozhatunk krízis idején. A Dániel könyvének 9. fejezetében találunk hat kulcsfontosságú elvet, amit Dániel imádságában alkalmaz.

Az első öt elv a következő:

 • Hagyjuk, hogy Isten beszéljen hozzánk, mielőtt még mi szónánk hozzá.
 • Figyelmünkkel Istenre figyeljünk és keressük őt.
 • Vágyainkat szenvedéllyel fejezzük ki.
 • Mutassunk komolyságot.
 • Köszönjük meg Istennek a szeretetét és az ígéreteit.

Végül pedig szükséges, hogy alázatosan megvalljunk a bűneinket.

Isten nem hallja meg a büszkeséggel teli panaszokat, hanem az alázatos bűnbánatot hallgatja meg. Isten az alázatosságra felel.

Isten már minden kis ostoba és buta dologról tud, amit valaha elkövettél, ám azt várja, hogy megvalld a bűneidet.

Mit felel Isten arra, amikor alázatosan bevalljunk, hogy elszúrtuk? Megbocsátással, irgalommal és kegyelemmel válaszol.

A bűneink megvallása egyszerűen azt jelenti, hogy egyetértesz Istennel a bűneidről. Elmondod Istennek, hogy igaza van. Nem keresel kifogásokat. Nem nevezed csupán hibának a dolgot; hanem bevallod, hogy elszúrtad és rosszul jártál el.

Légy pontos a bűnvallásodban, ahogyan Dániel is az volt. A Dániel 9:5-6-ban ezt írja: „Vétkeztünk ellened és bűnöket követtünk el. Megszegtük törvényedet és lázadtunk ellened és eltértünk parancsaidtól és rendeléseidtől. Nem hallgattunk a prófétákra, szolgáidra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, őseinkhez, egész népünkhöz." (GNT fordítás).

Dániel nem hagyta itt abba: a bűnvallása még 10 versen át folytatódik, amint lelkiismeretesen leírja bűnét.

Egyetértett Istennel abban, hogy az izraeliták:

 • Becstelenséget és szégyent hoztak magukra.
 • Hűtlenek voltak Istenhez.
 • Figyelmen kívül hagyták amit Isten mondott nekik.
 • Megfeledkeztek Isten figyelmeztetéséről.

Ez konkrét bűnvallás.

Dániel imádsága segít megértenünk, hogyan távolodunk el Istentől, ha nem valljuk meg bűneinket – és erőteljes emlékeztető arra, hogyan válaszolja megy Isten az imáinkat, ha bűneinkkel kapcsolatban egyetértünk vele. Mindig legyen szemünk előtt az, hogy Isten nem ellenünk, hanem értünk van!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért jelent nehézséget számunkra az, hogy őszinték legyünk Istennel a bűneink tekintetében?
 • Miként láttad megvalósulni mások életében azt, ahogy aláaknázzák hitüket, az által, hogy nem tartanak bűnvallást?
 • Ha még ma nem kerítettél sort erre, akkor hogyan tehetsz félre időt arra, hogy beszélgess Istennel és megvalld a bűneidet?
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:40

A bűn a kapcsolatokban eltávolodást okoz

 

"Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk."  (Prédikátorok 4:1)

 

A bűn negyedik következménye a kapcsolatokban jelentkező eltávolodás és a viszályok.

Egy tökéletes környezetben, ahol nincs bűn, nem kerülsz konfliktusokba. Házasságon belül viszont, ahol két tökéletlen ember találkozik, nem alakulhat ki tökéletes kapcsolat. Lehetetlen. Sosem leszel tökéletes kapcsolatban. Minden kapcsolatban fogsz problémákkal találkozni.

Erről Salamon is említést tesz. A Prédikátorok könyvében azt írja nekünk, hogy "Figyeltem az embereket a világban, és tudod mit fedeztem fel? Nem kedvesek egymáshoz. Nem bánnak jól egymással. Kihasználják egymást. Bántják egymást. Hazudnak egymásnak. Becsapják egymást. Az emberek megjátsszák magukat a kapcsolataikban. Álarcokat viselnek; eltakarják magukat; megbántják; kihasználják a másikat."

Miért tesszük ezeket? Mert semmi sem működik ezen a bolygón a bűn miatt. Amikor nem követjük Isten akaratát, kárt okozunk.

A Prédikátorok könyve 4:1-ben azt olvassuk, hogy "Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk." 

Amikor Ádám és Éva fellázadtak, az nemcsak Istentől választotta el őket; hanem egymástól is. Amíg Istennel nem vagy mély, bensőséges kapcsolatban, addig a házastársaddal sem lehetsz abban a fajta kapcsolatban, melyet Isten neked szánt. Ha nem kapcsolódtok Istenhez, akkor nem tudtok Isten szerinti teljességgel férjként és feleségként összekapcsolódni.

Az ötödik következménye a bűnnek az anyagi és szakmai nehézségek.

A bűn megrongálta az anyagi és munkahelyi területeidet is. Miért omlanak össze a gazdaságok? Mert figyelmen kívül hagyják a bibliai pénzügyi alapelveket, melyekről Isten beszél az Ő Igéjében. Nagyon sok pénzügyi alapelv található a Bibliában. Napjaink összes gazdasági problémájának az alapja az, amit a kormányok is nehezen értenek meg, a felelőtlen életvitel - olyan pénzek elköltése, amelyeket nem kerestünk meg, valamint Isten pénzügyi alapelveinek megtagadása.

A Prédikátorok 5:13-14-ben ezt olvassuk: "Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt: a gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad."

Beszéljetek róla

 • Hogyan állsz másképp a bűnhöz, most, hogy már ismered annak következményeit? 
 • Hogyan látod Isten kegyelmét működni pénzügyi vagy munkahelyi nehézségeid közben?


Aggódsz vagy dicsőítesz?


„Ha azért szenvedsz, mert a jót teszed, Isten meg fog jutalmazni érte. Szóval ne aggódj és ne félj a fenyegetéseiktől. Inkább dicsőítsd Krisztust mint életed Urát. És ha valaki megkérdez téged a hitből fakadó reménységedről, légy mindig kész elmagyarázni azt." (1Pt 3,14-15 NLT fordítás, második kiadás)

A keresztyénség nem a nyápicoknak, a félénkeknek, vagy az erőtlen szívűeknek való. A bátor férfiak és nők követik Jézust.

Az egész világon úgy szenvednek emberek, ahogy az amerikaiak sosem szenvedtek. De neked mibe kerül Krisztust követni? Nem valószínű, hogy valaha is erőszakos elnyomással kell szembenéznünk. De meg kell küzdeni a csendes elnyomással minden egyes nap, ahogy a kultúra egyre inkább világivá és keresztyén ellenessé válik.

Amikor a hited miatt szembenállással találkozol, természetes, hogy félsz. Szóval hogyan szabadulsz meg az ellenállás miatti félelemtől? Hogyan szabadulsz meg a rosszallástól való félelemtől? Hogyan szabadulsz meg az elutasítástól való félelemtől?

Be kell telned Isten szeretetével. A Biblia azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, és a tökéletes szeretet elűzi a félelmet. Amikor szembenállással találkozol, fókuszálj Isten irántad érzett szeretetére. Azok az emberek, akik Isten szeretetében biztosan megnyugszanak, nem félnek az elutasítástól. Nem félnek a rosszallástól.

A Biblia azt mondja az 1Pt 3,14-15-ben: „Ha azért szenvedsz, mert a jót teszed, Isten meg fog jutalmazni érte. Szóval ne aggódj és ne félj a fenyegetéseiktől. Inkább dicsőítsd Krisztust mint életed Urát. És ha valaki megkérdez téged a hitből fakadó reménységedről, légy mindig kész elmagyarázni azt." (1Pt 3,14-15 NLT fordítás, második kiadás).

Két alternatívád van, amikor nyomást érzel arra, hogy hallgass a Krisztusban való hitedről: Aggódhatsz, vagy dicsőíthetsz. Ez azt jelenti, hogy vagy pánikolsz, vagy imádkozol. Vagy a problémára fókuszálsz, az elnyomásra és a zaklatásra, vagy Istenre összpontosítasz.

El kell fordítanod a figyelmed a nyomásról, amit érzel, és Isten felé kell fordulnod. Ez a dicsőítés – Istenre fókuszálni. Amikor szembenállással találkozol, aggódás helyett dicsőíts!

Beszéljetek róla:

 • Hol kell keresned, hogy meggyőződj Isten szeretetéről?
 • Mit gondolsz, hogyan jutalmaz meg téged azért Isten, mert szenvedsz a jó ügyért?
 • Milyen szembenállással találkoztál már a hited miatt?

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:38

Jézus olyan korban lépett színre, amikor a dogmáiba merevedett zsidóság véres bálványimádata és fenevad kultusza oly mértékben extremizálódott, hogy isteni intervenciónak kellett bekövetkeznie. A zsidóság elveszítette a spirituális kapcsolatot az égiekkel, és odáig fokozódott a materialista tévelygése, hogy ha csak tehette, manifesztálta a bűnt, gonoszsága az ördöggel vált egyenértékűvé.

A keresztre feszítés sátáni orgiája volt ennek a tetőpontja. Csak érdekességképpen: a későbbiekben is megfigyelhetőek a zsidóság blaszfémiái, például a gnosztikusoknál, ahol már olyan tébolynak lehetünk tanúi, hogy egyszerűen megtagadják az egyistenhitet. A Megváltó csodálatosan mély erkölcsi tanításai az isteni jóságról szólnak. Ezzel szemben a zsidóság materialista és alapvetően (al)világi gondolatokat fogalmaz meg és fogad el az élet szabályainak. Ezek a gondolatok nagymértékben hatást gyakorolnak a nem-zsidó népekre is. A pénz imádata, testi örömök, bujaság, mértéktelenség már kikezdte a gyenge lelkű és erkölcsű népeket. Elfelejtették azt, hogy a léleknek tökéletes tisztaságra kell törekednie és, hogy ne tudjon eltávolodni Istentől, újra és újra egyesülnie kell vele. Extázisnak hívjuk ezt az egyesülést. Ebből következik a lelki kiegyensúlyozottság, másképpen lelki nyugalom (ataraxia). 

Kizárólag az erény az élet célja. Pozitív értelmezésű igénytelenség vezet el a célhoz, az ataraxia állapotba, magához Istenhez. A gyönyör, amit a test keres, az semmi. Ezek egy szempillantás alatt szerte tudnak foszlani, hiszen a jelenkort szemlélve, többségükben bűnös eredetűek, mondjuk ki: nem Istentől valóak! A lelki gyönyör az abszolút pozitívum, ellenben a testi gyönyör nem fontos tényező. Csak egyfajta igény kielégítése, ezért minél kevesebb az igény, annál könnyebben érhetjük el a gyönyört. A lélek hatalma nem csak a testi gyönyörök felett áll, hanem a testi gyötrelmek felett is. Túl van a fizikai értelemben vett megtapasztalásokon. A gyönyör semmiképpen nem tartozik az anyagi javak közé, csak annyira, mint az egészség, gazdagság és szabadság. Ezért a betegség, a szegénység és rabság, de még a halál sem tartozik a legszörnyűbb állapotok közé. Az élet célja nem más, mint a lélek tökéletessé tétele! Jézus Krisztus mély tanításai alapján. Száműzve a felforgatókat, a kísértőket, a sötétség zsoldosait. Égi magasságokba emelve a lelkünket, eljutni a centrumba, transzcendenciába. Mert a lélek nem hal a testtel! A lelkünk az isteni tűz része.

Balassa Viktor

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 09:27

Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia

 1. december 8.

Leányom, támaszkodj Rám! Kövesd az ösvényt, melyet neked készítettem, az ösvényt, mely zafírokkal van kikövezve. Ez az az út, mely Hozzám vezet téged. Kövesd az igaz ember útját, mert az egyenes[1]. Kövesd parancsaim útját, növeld Egyházamat, szedd össze az embereimet, hogy kirügyezzenek és virágba boruljanak. Megbízlak téged, Egyiptom leánya, hogy szemlélj Engem, és imádj Engem. Ne rejtsd el Előlem tekintetedet, míg az aratás véget nem ér, és továbbra is ismerd meg akaratomat.

Nézz Rám, leányom, gyönyörködj Bennem, szemlélj Engem:

Az Isten, akit szemlélek, megörvendezteti lelkemet, 
az Ő fénye betölti az egész világegyetemet, 
Ő az alfa és az omega,  
és mégis leírhatatlanul béketűrő és gyengéd.

Minden földi gondolat elhalványul, mikor Rád tekintek. Minden aggodalom tovaszáll és eltűnik a Te békéd és szentséged fényében.

Igaz, leányom, hogy Én szent vagyok, és az Én fényem betölti az egész világegyetemet. Az isteni fény, melyet nem emberkéz alkotott, felfedi az emberiségnek Atyám királyságát mindenki előtt, és képessé teszi őket arra, hogy behatoljanak az Ember Fiának misztériumába, az Én misztériumomba.

Hívtalak, és még ma is hívok mindenkit, hogy meghajoljon az akaratom előtt, és tiszteljen, hogy beléphessenek az isteni fényembe, mely majd felfedi nekik Atyám királyságát, és az Ő akaratát. A rosszat száműzni kell minden szívből, mert a gonosz halált hoz.

Napjaitokban, Vassula, mikor az emberek még mindig azt kérdezik tőled, honnan tudják, hogy összhangban vannak-e az akaratommal, mondd meg nekik: „ha a lelketek nem Istenben pihen, de aggodalmat, összetörtséget, nyomorúságot érez a világon minden miatt, ez annak a jele, hogy nem kötöttétek magatokat teljesen Istenhez, sem az Ő akaratához”.

Mert aki Isten akaratában él, az bízik Istenben. Ha esetleg nehézséggel találja szembe magát, és veszély fenyegeti életét, ezek nem fogják befolyásolni a békéjét, nem, és ha nem féltik az életüket, ez is egy jel arra, hogy még messze vannak attól, hogy az akaratukat átadják Istennek.

A lélek, akiben egyáltalán nincs félelem, az egy olyan lélek, aki már átadta magát az Istennek. Ha egy lélek imádkozik Istenhez, és azt kéri, hogy megkapjon valamit, de mégsem kapja meg, és emiatt aggódik, az a lélek még messze van Isten akaratától.

A lélek, aki aláveti a saját akaratát Isten akaratának, nem aggódik és nem fél, és nem retteg attól, hogy mi jöhet, az a lélek nyugodt és kiegyensúlyozott, elfogadja Isten akaratát, és soha nem veszti el a békéjét. De az a személy, aki csak a saját életével törődik, és a földi, anyagi dolgokkal foglalkozik, az a lélek folyamatos nyugtalanságban, félelemben és aggódásban lesz, és egészen addig nem talál békét, míg át nem adja magát Isten akaratának.”

Akkor, és csak akkor, tisztán fognak látni, és megismernek Engem. A Szentírás azt mondja: „igen, mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van”[2]. Néhányan azt fogják mondani: „az Isten szenvedéseket és kínokat bocsát rám, amiket már nem bírok elviselni”. „Bármi történjék az akaratomból, ha a kegyelmemben vagytok, könnyű szívvel és állhatatosan el fogjátok tudni viselni, mert a szeretet szeretettel és kegyelemmel viseltetik.” Ezt tudjátok mondani nekik. És ha azt kérdezik: „de miért nem adja meg nekem ezt a kegyelmet, a lelki erősség kegyelmét az Úr, hogy minden megpróbáltatást elviseljen a lelkem?” A válaszom erre: „azt akarom, hogy add fel a saját akaratod az Enyémért! Nem rendelted alá az akaratodat az Enyémnek, és még mindig a saját utadon jársz. És ami még rosszabb, hogy miért mindig azt mondjátok, ’Isten megérttette velem, vagy mondta nekem, hogy így vagy úgy tegyek’, mégis minden elromlott, és semmi sem vált valóra? Ez is egy jel, hogy nem teljesen követtétek az akaratomat. Alázkodjatok meg! Kérjétek, hogy adjak nektek bűnbánó lelket, és majd megpihentek Bennem. Azután fel fogom fedni előttetek Atyám királyságát.” Ne keseredj el, mert Én mindig veled vagyok! A szeretet szeret téged.   IC  gyere...

 

[1] ugyanakkor azt a szót is hallottam, hogy ’sima’

[2] Bölcs. 13,1.http://ichtys.hu/index.php/104-2011-december-8

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 08:32

A csendben, a napsütésben,
ahogy a völgyet nézem:
a fákat, a kúszó felleget,
a lelkemmel szinte látom,
ahogy áldón a láthatáron
ott nyugszik teremtő kezed.

Hajdú Zoltán Levente


A fény csak belőled árad, ó Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk Téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk Téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted cselekszünk, szívünk Irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

Kalkuttai Teréz Anya


A szolgálathoz egy erény szükséges: a hűség. (Turóci)


„Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban.” (1Jn 4,17)

Ki mondhatja el azt, hogy bizalommal tekint az ítélethirdetés napjára? Aki ártatlan. Igen ám, de aki vétkes, az teljes joggal számíthat a súlyos büntetésre. Feltéve, ha… De mégsem, nem fogja megúszni, mert ott és akkor minden napvilágra kerül. És ezen a ponton történik valami. – Isten üdvözítő szeretetében, teljessé lett szeretetében odaadta értünk Jézust, hogy viselje ő a büntetést, és távozhassunk mi büntetlenül. Ítélet napja: bűn, büntetés, bűnbánat, bűnbocsánat… Ebben a földi életben Krisztus által megadatik a bűnbocsánat! (Kőháti Dóra)


Az imádságnak mindig ígéreten kell alapulnia. De hála az Istennek, hogy az Ő ígéretei mindig szélesebbek, mint a mi imádságaink. (Havergal)Az örökélet annyi: örökre az Úrral lenni.

CSEND VAN BENNEM

Csend van bennem, és emlékezem,
Képe a múltnak ím, megjelen,
Vétket látok s gondozó kezet,
Szennyből, a sárból mint kivezet.

Mért szeret Isten, mért szeret még,
Hogy lehet mért nem mondja ki: elég!
Féltő karja újra átölel,
Áttört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem, és emlékezem,
Mily sok ajándék, nagy kegyelem,
Mily sok áldás, mily sok türelem,
Kísérte végig az életem.
Mért szeret Isten…

Csend van bennem, és emlékezem,
Sokszor volt könnyes mindkét szemem,
Oly sok bánat, fájdalom is ért,
Hozzá futottam irgalomért.
Mért szeret Isten…

Csend van bennem, és emlékezem,
Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjem múltat és jelent,
Holnapom védő, őrző kezet.
Mért szeret Isten…


Felmagasztaltattál! Golgotának hegyén testedet emelték az ég és föld közé.
Felmagasztaltattál! Világnak csúfjára. Fölemelték tested keresztnek fájára.
Felmagasztaltattál! Bűneink hordoztad. Ott fenn a kereszten véreddel lemostad.
Felmagasztaltattál! Győzelmet arattál! Gyötrelmek fájára dicsőséget hoztál.
Felmagasztaltattál! Hogy minket fölemelj. Kitárt karjaiddal, hogy magadhoz ölelj.


Isten a szeretet cselekedeteit nem annyira a nagyságuk, hanem inkább indító okuk miatt becsüli.

Spurgeon


Isten előbb szűnhetne meg létezni, mintsem hogy ígéretét megszegné, vagy adott szaváról megfeledkezne.
(Spurgeon)


„Jézus mondta: »Nektek még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek!«” (Lk 12,7)

Mr. White először utazott repülőgéppel. Világéletében csak vonatra, legfeljebb taxiba volt hajlandó beszállni, de most az egyszer kénytelen volt kivételt tenni: még aznap a tengerentúlon kellett lennie. Amikor bejelentkezett, és a csomagjait egy futószalagra tette, rögtön aggodalmaskodni kezdett. Ki fog azokra vigyázni? Honnan tudják, melyik gépre kell feltenniük? Hogyan fogja ő azokat visszakapni? Aztán átlépett a tranzitváróba, és azon kezdett izgulni, honnan fogja tudni, melyik kapunál kell beszállnia. Honnan fogják tudni, melyik a gépen az ő helye? Vajon tudni fogják-e, hogy ő ablak mellé kérte a jegyet? Aztán meghallotta a hangosbemondót, amint három nyelven szólította a nevét, és kérte, fáradjon a tizenkettes kapuhoz. A kapunál a nevén üdvözölték, mintha csak régi ismerősük lett volna. A gépen egy stewardess odakísérte az üléséhez, igen, az ablak mellé. Az út során névre szólóan kapott ennivalót, és ha az utaskísérő-hívó gombot megnyomta, már jött is a hölgy mosolyogva: „Igen, Mr. White, mit tehetek önért?” „Mondja, maguk ismernek engem?” A stewardess elmosolyodott. „Dehogyis. Viszont van egy utaslistánk, amelyen mindenkinek a neve és az adatai rajta vannak, az is, hogy hová utazik, melyik a csomagja, és melyik ülésen ül.” És Mr. White többé nem aggódott semmi miatt. (Zsíros András)


Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat, hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. (Thorwald Dethlefsen)

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 07:34

h-oszrf.jpg_450x335

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 05:34

Bizalom...

A mai nap imádsága:
Uram! Olyan bizalmatlan ez a világ, s olyan jó megtapasztalni, amikor olyanokkal találkozhatom, akik bizalmat adnak nekem! Add Uram, hogy mégsem emberekben bizakodjak, hanem Benned higgyek, mert Nélküled nemcsak más botlik el, de magam is elvesznék! Ámen.

   

Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
1 Jn 4,16b-18

Nincs kultúra, amely ne keresett volna választ a halál utáni létre, s nincs ember, aki életében legalább egyszer ne gondolkodott volna el azon: Mi lesz, ha már nem leszek? Kultuszok nőttek ki a halál tövében, mert minél többet tapasztalunk ebből a világból - jót is meg rosszat is - annál inkább hajlandóak vagyunk elfogadni a sejtést: a végső megoldás a halálban illetve azután van... Ezért vannak a "jajj-istenemezések", s ezért nincs hitetlen ember a zuhanó repülőgépen. Emberlétünk legsötétebb határkövénél (már) világosan látjuk, mi is az élet értelme, mi az, ami fontos, s mi az, ami nem, de sajnos nem mindenkinek adatik meg a visszafordulás lehetősége. Akik viszont átélték a halálközeliség élményét - gondoljunk csak a klinikai halálból visszatértek egy részének visszaemlékezéseire -, azok alapvetően másképp látják a világot, sőt egészen másképpen élik az életüket, mint azelőtt. Mit láttak, mit éreztek, mit tanultak meg, amit korábban nem?

János apostol - a "szeretett tanítvány", ahogyan magát emlegeti írásaiban - jelenések-könyvbéli vízióival igencsak megbolygatja azok értelmét, akik lélekben nyitottak a nem látható világra. Volt, van, és mindig is lesz igen sok fatális félreértés az ott leírtakkal kapcsolatban! Az isteni üzenet lényege azonban nem az, hogy miként lesz majd az "odaát", hanem az, hogy miként éljük mindennapjainkat itt és most. Az evangélium jó híre, hogy itt "lent" egészen más (lesz) az életünk (minősége), ha tudjuk, hogy van ott egy világ "fent"... Ha jól körülnézünk ebben a világban, akkor kiderül, hogy nemcsak darabjaira hullott szét az utolsó században, de egyre többen vannak, akik rádöbbennek, hogy az élet értelme az egység. Egységre-jutás a környezettel, a társammal, a másik emberrel... s természetesen magával az Egy Istennel is. Megtapasztalhatjuk a páli megállapítás igazságát: "Ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem is."

Bizalommal tekinteni az ítélet napja felé nem hurrá-optimizmust jelent: "Tudom, hogy úgyis megúszom!", hanem félelem-nélküliséget. Hiszen sírbagörbülő életem végén nem belecsapódok a nemlét sötétségébe, hanem - s ez az igazi örömüzenet - belesimulhatok az Isten tenyerébe... S, ott már nincs hiányunk semmiben, ott minden ami elkezdődött bennünk, az befejeződik, s minden, amit elveszítettünk s most nagyon hiányzik, az beteljesül.
Előítéletek...

A mai nap imádsága:
URam! Naponta ítélek meg emberi történéseket, minősítek sorsokat, jóllehet egyedül Te, az Élet-adó Isten vagy, Aki ezt megteheti. Add, hogy tudjak tanulni hibáimból, s ne merevedjek meg a mának tapasztalásaiban, hanem tudjak kedvedre formálódni a holnapban! Ámen

   

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?
Mt 7,1-3

"Az első benyomásnak sosincs második esélye!" - mondják, s ez így igaz: első impresszióink alapján mérjük fel embertársunkat. Ilyenkor történik meg a "beskatulyázás", a másik megfelelő helyre tétele értékítéletünk fiókrendszerében. Az elő-ítélkezést valami borzasztó negatív tulajdonságnak tartják, jóllehet az ilyetén "előzetes felmérésnek" nem lebecsülhető védelmi funkciója is van.

Aki első benyomásait rugalmasan félre tudja tenni, az "nagy lélek", s valami olyasmit tud, amit csak kevesen. A baj ott kezdődik, amikor valaki nem tud megszabadulni az előítéleteitől, aki merev, s nem tud változtatni korábbi álláspontján, aki nem akarja beismerni sem magának, sem másnak, hogy bizony tévedett. (Hiába, büszke teremtés az ember, kár hogy többnyire csak hamisan-büszkék vagyunk!)

Jézus URunk nem a vizsgálódás/megvizsgálás ellen szól, hanem az ítélkezést, a másik elítélését, "leírását" tartja veszélyes tulajdonságnak. Ez ugyanis nem egyszerűen karakterhiba, sokkal több annál! Idővel ugyanis a másiknak fenntartott skatulyába, maga az ítélkező kerül bele. Aki mindenkit "leszól", aki mindenkit csak kritizál, aki azt hiszi, hogy mindenkinél jobban látja a dolgokat - aki "osztja az észt" - idővel maga is kritika tárgyává válik.

Ha felebarátainknak csak a hibáira, gyengeségeire vagyunk kíváncsiak, s az erényeik, jó tulajdonságaik nem érdekelnek minket, akkor jobban tesszük, ha elvonulunk a világ elől, s kicsit magunkba nézünk: Nemde azért bosszant minket a másikban egy bizonyos rossz tulajdonság, mert magunk sem tudunk szabadulni ugyanabból? Nem szabad elfelejtenünk aztsem, hogy nincs ember, aki kedvelné a bizalmatlanságot, hiszen még a gonosztevők is egyfajta bizalommal vannak egymás iránt... A bizalom viszont bizalmat szül, de ennek is megvan a kihordási ideje. Aki mindenkiben bízik, az senkiben sem bízik igazán.

Az ember általában ítélkezik, az Isten viszont ítél. Megadja azt mindenkinek, ami "jár" neki. A személyválogatás-nélküli szeretetet, de azt is, hogy az életvezetési tragédiák következményeit hordozni kell. Ebben a földi létben mindenféleképpen! Feloldozást adhat az Isten a bűn terhe alól, de végleges megoldást csak az "odaátban" ad... Ezért fontos odafigyelnünk, mit tanít nekünk Jézus URunk!
Házasság és válás...

URam! Add, hogy felkészülhessünk döntéseinkre, s kimondott igenünk igen maradhasson! Ámen

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.
Lk 16,18

A párválasztás, a házasság témája "kemény dió", de a válásé méginkább! Nemcsak régmúltban, ma is nehezen kezelhető probléma ez keresztény körökben. Ha jól megfigyeljük az evangéliumokat - hiszen azokban találhatjuk a jézusi intelmeket, tanításokat, az apostoli iratok már csak értelmezték a Mester tanítását -, akkor gyorsan kiderül, hogy Krisztus URunk nem a válás ellen, hanem annak hamis lelkülete ellen szól.

A zsidó ill. a korabeli keleti gondolkodásban a házasság "intézménye" egy szerződés volt a sok között. Minden jog a férfit illetett, aki (valódi adás-vétel keretében) vásárolta meg asszonyát a családfőtől, és amikor már nem felelt meg igényeinek, szükségleteinek vagy ízlésének - bizonyos szerződési záradékok figyelembevételével - visszaszolgáltatta neki. A házasság a jegyesek szülei között megkötött szerződés volt; a nőt pedig sem az elfogadáskor, sem az elbocsátáskor nem kérdezték meg(!).

Jézus vitatja e törvény jogos voltát, és arra emlékeztet, hogy a férfinak és a nőnek e tekintetben egyenlő jogai vannak. A feleség megválasztása nem véletlenszerű, hanem személyes döntésen és egyetértésen alapuló választás, amely természeténél fogva visszavonhatatlan. Ezért a válólevéllel történő elbocsátás önkényes és igazságtalan, amelyet Mózes csak népének érzéketlensége és keményszívűsége miatt tűrt el, illetve foglalt törvénybe. Ez az eljárás visszautasítandó, mert nem tartja tiszteletben a nő méltóságát. Jézus támadja a kornak ezeket a visszaéléseit, azaz gyakorlatilag azt a kizsákmányolást, amelyet a házasság intézménye a férfinak a nővel szemben megengedett, és a házastárs kiválasztását visszavezeti eredeti formájára és arra a szerepre, amelyet a teremtő jelölt ki neki. Isten nem az férfiember szórakozására teremtette az asszonyt, hanem azért, hogy életének nélkülözhetetlen segítője legyen (Genezis 2,18). A nőnek a teremtés terve szerint mindvégig egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel bíró (munka/segítő-)társként nem pedig szolgálóként/cselédként kell férje mellett állnia. A férfi nem viheti őt házába úgy, mint valamiféle munkaeszközt, hanem testvérként kell befogadnia (vö. Mt 23,8). Az embernek csak akkor szabad asszonyt választania, ha szereti őt, és ha életük eggyé tud kovácsolódni. (Gen 2,24).

A keresztény házasság a mózesi, speciális törvényektől eltérően azért "felbonthatatlan", mert a házasság nem érdekalapú üzletkötés vagy szerződés, amelyet az ember a következmények vállalásával akkor bont fel, amikor akar, hanem a szeretet választása, amelytől idegen minden zavaró hatás, a megoszlás vagy a szakítás. Bármit tesznek is a házastársak gyakorlati téren, Isten előtt érvényben marad a közöttük levő kötelék, mert nincs mód a lelkiismeretben és az Isten előtt vállalt kötelezettségek és feladatok megszüntetésére. Máté evangéliumában az apostolok bizony keserűen veszik tudomásul a házassággal kapcsolatos új helyzetet, amellyel szinte már nem is érdemes szembesülni... Így szólt azért Jézus: "Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.” Erre így szóltak hozzá tanítványai: „Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni.” (Mt 19,9-10).

Jézus tanítása szerint a válás - amelyet az ősi törvény nagyon könnyen megengedett -, egyszerűen merénylet a házastársi állapot ellen. Ha az ember elbocsátja vagy elhagyja feleségét, nincs joga ahhoz, hogy új feleséget válasszon magának, és az elbocsátott asszonynak sem szabad újra férjhez mennie: mert mindkét eset házasságtörésnek számít, amelyet az ókori és főként a zsidó törvény a cselekedet súlyos voltát jelző megkövezéssel büntetett. (A zsidó törvények szerint ugyanis a házasságtörés a tulajdonjog megsértése, és ezért megbocsáthatatlan bűnnek tekintették.) Ugyanakkor a szeretetben való hűtlenség és a szeretet törvényének megsértése szinte ismeretlen fogalom volt. Jézus a házasságot visszahelyezi alapjára, a szeretetben foganó választásra és ennek elválaszthatatlan következményeire: az egységre, a folytonosságra és a felbonthatatlanságra.
A család és a házas állapot elhagyása mindig bűnös cselekedet; ugyanakkor az evangélium mégsem antropológiai értekezés, és nem is abszolút értelemben vett házassági erkölcstan. Csupán a páros lét etikai elveit jelzi, de ezeknek az elveknek konkrét alkalmazása sajnos nem található meg az evangéliumban. Az evangéliumi beszéd világos, de meghatározott történelmi helyzetet tart szem előtt.

Mivel a házasságot esendő emberek kötik, ezért ebbe a választásba is "becsúszhatnak" tévedések, előre nem látott események ugyanúgy, mint minden másfajta emberi döntésbe. Előfordulhat olyan elhibázott házasság, amelyért a felek nem vonhatóak felelősségre, és olyan is, amelyben ha vannak is vétkek, a helyzetet már nem lehet megjavítani. Ha az ember ilyen esetekben Jézus szavait idézi az immár tarthatatlan döntés "szentesítésére" - nyilvánvalóan visszaélést követ el(!). Jézus tehát a válóperes lelkület ellen harcol, de nem biztos, hogy ugyanilyen módon harcol a válás ellen is, amikor ez az egyetlen út egy sosem létezett vagy megromlott szeretetkapcsolat felmondásához és az új döntés bátor vállalásához.

Jézus azért avatkozott bele a dologba, hogy megmentse a nő és a férfi méltóságát, és nem azért, hogy elviselhetetlen igát rakjon rájuk. A házastársak evangéliumát nem írták meg; de az evangéliumokból megtanulhatjuk, hogyan válhatunk ill. kerülhetünk vissza Isten kegyelme révén abba a méltóságteljes állapotba, amire elhívattunk. Isten nyilvánvalóan azt akarja, hogy az ember a házasságban vagy azon kívül is boldog legyen, és hogy önző vagy egyoldalú, önző választási megoldások ne zavarják meg a család, gyermekeink nyugalmát és békéjét...
Hűtlenség...
A mai nap imádsága:
URam! Tartsd meg hűségben mindazokat, akik nevedben hűséget esküdtek! Ámen
Ha szívem asszony után bolondult, és leselkedtem felebarátom ajtajánál, másnak őröljön a feleségem, és mások hajoljanak rá. Mert gyalázatos dolog ez, és bírák elé való bűn. Olyan tűz ez, amely a pusztulás helyéig emészt, és minden jövedelmemet gyökerestül irtja ki.
Jób 31,9-12
A hűség egyidős az emberrel, no meg a hűtlenség is... Jóllehet mindenki előtt ismert egy szövetség megtörésének súlyos következményeit - mégis újra és újra megtörténik, hogy jónéhányan kilépnek a biztonságot nyújtó kapcsolatból. Így van ez a politikai és gazdasági érdekszövetségekben, így van a párkapcsolatokban, nemkülönben az Istennel való kapcsolatunkban is... Többek között emiatt ennyire bonyolult, s gyakran fájdalmas az élet.
A példázatbeli Jób ebben a fejezetben - felsorolás-szerűen -, nemcsak házassági hűségére hivatkozik, hanem az élet minden területén megmutatkozó hűségére. Olyan ugyanis gyakorlatilag nincs, hogy valaki csak a "Ne paráználkodj!" parancsolat ellen vétene, hiszen, aki házasságot tör, az egyben lop (elveszi a másét), de öl is, hiszen felebarátainak életét rövidíti meg az okozott keserűségekkel. A "járulékos törvényszegések" pedig automatikusan megtörténnek, hiszen aki hűtlenné vált az már beleesett a kívánság vermébe, hűtlenségét pedig bizonyára palástolni akarja - tehát már hazudik is. Magyarul: aki szövetséget tör, az belerondít rendesen az élet szentségét/szépségét védő törvények közé...
Jól mondja Jób, hogy pusztító tűz ez, s minden vagyont felemészt. Ha ennyire nyilvánvaló, akkor mégis miért hűtlen az ember Istenhez, felebarátjához, társához? Nem látja, hogy a hűtlenség milyen károkat okoz, hogy az elvtelenség hová vezet? A bűn hatalma abban nyilvánul meg, hogy az eredendő józanságát az embernek kikapcsolja, a látását elhomályosítja, s a kívánság beteljesülésének ígéretét nagyobbnak, többnek, értékesebbnek hiteti el, mint a valóság maga.
A hűtlenség éppen ezért a legfájdalmasabb érzések egyike. Emberségében sebződik meg nem csak az, akihez hűtlenné váltak, de az is, aki elköveti a hűtlenséget. Az emberi kapcsolatok nagyon sérülékenyek, s ami egyszer eltörött azt összeragasztani gyakorlatilag lehetetlen. Visszaállítani az elveszett bizalmat, hasonlóan emberfeletti vállalkozás. A megbocsájtás útján járni rettenetesen nehéz, egyedül nem is lehet rajta haladni, csakis Istennel...Jó lelkiismeretért.

A mai nap imádsága:
Uram! Ítéld meg az emberlelkeket, hogy Hozzád találjanak, s békességet nyerjenek maguknak. Ámen.Nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne,
és semmi titok, ami napfényre ne jutna.
Mk 4,22

A Deák Ferenc-i vezérelv a politikában, "hazudni nem szabad" igencsak erejét veszítette a 20. században, nemkülönben a 21-ikben itthon és külföldön egyaránt. Helyette a Niklas Luhmann-i "politikai értékduál" dominál, azaz: "mindent megtenni, hogy hatalmon maradjak (ne kerüljek ellenzékbe), s mindent megtenni, hogy hatalomra kerüljek (azaz ne maradjak ellenzékben)". Így aztán naponta hallom és látom bizonyosságát az igének: "nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne"... Titkosítani az igazságot, hasonló ahhoz, amikor viaszpecséttel zárják le Jézus sírját... ami Istentől jön, annak isteni ereje van, ami embertől, az pedig idővel elmúlik - jól tudta ezt már kétezer évvel ezelőtt Nikodémus is, mint egyik vezető embere a főtanácsnak.

Mosolygunk vagy bosszankodunk az ötlettelen, banális és rövidzárlatos hazugságokon úgy a politikában, mint a hétköznapjainkban, amikor valaki valamit nem csinál meg vagy magyarázkodik, mert megcsinált olyat, amit nem kellett volna. Emberi kapcsolatok milliói terhelődnek mocskos kis hazugságokkal és vérlázító disznóságokkal. Azt még csak érti az ember, hogy aki Istentől távol él, annak nincsenek erkölcsi dillemái, hazudjon-e vagy sem... De annak, aki vasárnapról vasárnapra Isten közelében tudja magát és eljár az adott felekezet, adott templomába, miért "sikerül" ugyanúgy hazudnia, mint az istentelen embernek, ez már komoly teológiai gondolatokat is felvethet.

Gyaníthatóan a félelem áll a háttérben. Aki fél, az emberként fél. Pulzusa, vérnyomása, hormonszintjeinek kilengései függetlenek hitétől, meggyőződésétől vagy éppen világképétől - ha nagyon fél, akkor emberként rettegi a most pillanatát, s közeljövő perceit. Aki fél, az a sötétségben van, s tudjuk, hogy a lelki sötétség sokkal félelmetesebb, mint fizikai. Akinek az Isten fényessége helyett a félhomály adja a biztonságot, annak szavai is felemásak, s az az igazság, aminek a fele hazugság, az összességében nem lehet az igazság, csakis hazugság. Nagyon sok a lusta és az irígy ember. (Nem véletlenül, az irigység a hét főbűn egyike!) Ők még nem tapasztalták meg, hogy mit jelent Isten közelében élni. Ők a legnyomorultabbjai a teremttetségnek, mert számukra a materiális szürkeség fokozatai jelintik életük "szivárványát" de, még soha nem élték át a Fény tisztaságát, mely ha rávetítődik életünkre, szerteárad belőle az Isten szövetségének szivárványhídja fölfelé és mindenki felé.


Vélemény...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy először az eszem járjon, s csak utána a szám! Add, hogy ne indulatból szóljak, hanem szeretetből! Istenem, óvj meg engem a hiábavaló gondolatoktól, az önigazolás kísértéseiből ments ki engem! Ámen"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!" Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.
Mt 7,1

Könnyen mondunk ítéletet. Ha csak egyszerű véleménynyilvánításról lenne szó... sajnos ettől sokkal rosszab a helyzet! Ítélkezünk, s ez töbnyire előítéleteken alapul. Pedig a dolgok soha nem feketék vagy fehérek, s hogy milyen színű az igazság, azt sem lehet kideríteni, ha valaki piros vagy éppen rózsaszínű szemüveget hord. Megbomlott erkölcsű, megélhetési - nem újságírók, hanem megélhetési firkászok vagy ahogyan egy politikus fogalmazott a kilencvenes évek elején: bértollnokok - igyekeznek formálni az olvasó véleményét, jóllehet a korrekt információközlés lenne a feladatuk. Ők segítenek sztárokat csinálni, a névtelen senkikből, akiket ketrecbe zárnak, hogy bámulja őket a világ... mutogatják őket, mint a középkori piacok mutatványosai tették azt egy-egy egzotikus állattal - egy-egy majommal. Az a szomorú, hogy a médiának aztán mégis sikerül olyan bálványt csinálni ezekből az emberekből, hogy szavukra sokan odafigyelnek. Ők lesznek a véleményformálók, a megmondóemberek, s címlapokon nyilatkoznak arról, hogy melyik a legjobb alsónadrág másnap pedig arról szólnak környezetvédelmi szakértőként, hogy mi legyen az energiapolitikai álláspont.

Szomorú, hogy keresztény emberek között is akadnak bőven olyanok, akik nem a maguk álláspontját, hanem mások ítéleteit, előítéleteit ismételgetik. Ha elfogadjuk azt, hogy minden ember egy külön világ a teremtettségeben - s az is -, akkor kiderül az is, hogy mindenki egy kicsit másképpen látja ugyanazt, azaz, mindenkinek kötelessége, hogy maga alkosson véleményt mindenről. Mindenkinek magának kell kialakítani a készséget, a helyes döntésre, megfogalmaznia, mi a jó, s mi a rossz. Ez nem megy máról holnapra, ez lassú folyamat. Sokat kell hozzá látni és olvasni. Kedves professzorom, akivel együtt éveken át egy teológiai szakfolyóiratot szerkeszthettem, tanította nekünk a teológián: "Az evangélikus lelkész minden elolvashat, megnézhet, sőt el is kell olvasnia, meg is kell néznie, hogy maga tudjon véleményt mondani a világ dolgairól." Egy másik professzorom pedig azt mondta: "Az a fiatal, aki gondolkodás nélkül vesz át véleményt másoktól - legyenek azok, szülők, tanárok papok vagy politikusok - az nem is fiatal. A fiatalok feladata minden korban az, hogy mindent átgondoljanak. Sajnos sokszor nem gondolkodnak, hanem inkább kipróbálják... cigaretta, ital, kábítószer.

Helyes véleményt, ítéletet hozni csak akkor tudunk, ha van mérték az életünkben. A mértéktelen ember mindig viszonyít - "realtivizál". "Bajnak baj, de mihez képest?" - s bagatelizál súlyos kérdéseket. Korunk szellemi pestise ez... Ha nincs mérték, ha nincs irány, akkor a kellemetlenséget tragédiának élik meg, s a bajt kellemetlenségnek, s így aztán nem tesznek ellene semmit. Aki azonban mértéket ad gondolatainak, az értéket teremt. Az egyetlen hiteles, minden korban és helyzetben érvényes mérték Jézus Krisztus. Az Ő szeretete nem viszonylagos, nem áltató, nem hamis, hanem önfeláldozó. Őt kell minden helyzetbe belehívni, odaképzelni: Ő itt és most mit mondana? Ő mit tenne? - s a helyes válasz nyilvánvalóvá válik. Az ilyen, azaz krisztusi ember nem ítélkezik, mert tudja, hogy ez nem az ő dolga, hanem az Istené.
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 04:20

Aki Isten szerint gazdag

„…Isten szerint gazdag” (Lukács 12:21)

Fel kell ajánlanunk Istennek szolgálatunkat, de az ajándék, amire Ő legjobban vágyik, mi magunk vagyunk. Gondoljunk csak Jézus utolsó beszélgetésére barátjával, Péterrel. Péter annyira emberi volt: követte Jézust, tanult tőle, szolgálta őt, kételkedett benne, félreértette, dicsőítette és megtagadta. Mégis, Jézus utolsó barátjához intézett kérdése nem mindezekre, hanem a kapcsolatukra vonatkozott: „Péter, szeretsz-e engem?” Háromszor tette fel Péternek ezt a kérdést. Szent Ágoston szerint az egész etikát össze lehet foglalni egyetlen mondatban: „Szeresd Istent, és tégy, amit akarsz”, mert, ha szereted Istent, akkor olyan dolgokat fogsz akarni, amit Isten szeret. Habár nem vagy tökéletes, a zsoltáríróval együtt te is mondhatod: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem…” (Zsoltárok 40:9). Isten arra teremtett minket, hogy így velünk lehessen. Az Édenkertben eljött, és együtt sétált az emberrel és az asszonnyal, akiket alkotott, csak azért, hogy velük legyen. Amikor Izráel népét formálta, ezt mondta: „Köztetek járok, és Istenetek leszek…” (3Mózes 26:12). A Menny így hirdette ki Jézus születését: „…akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Máté 1:23). Olyan ez, mintha Isten minden reggel ezt mondaná: „Szeretném veled tölteni ezt a napot”. Egy író ezt írta: „Magamtól nem tudom elérni, hogy jobban szeressem Istent, de meg tudom őt jobban ismerni. És mivel Isten a szeretet, minél jobban ismerem Őt, annál jobban növekszik iránta való szeretetem. A szeretet az ismeret mellékterméke. Ezért eltölthetem a mai napomat azzal, hogy szeretem Istent. És holnap igyekezhetek még egy kicsit jobban szeretni Őt.” Ezt jelenti Isten szerint gazdagnak lenni.
IMÁDSÁGODNAK SÚLYA VAN ISTENNÉL

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16)

Az Ószövetségben Ábrahám délre utazott. Amikor Gerár földjére ért, azt olvassuk, hogy: „Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abímelek, Gerár királya érte küldött, és elvitette Sárát” (1Mózes 20:2). El tudod képzelni, mit érzett Sára csapdába esve és magányosan a palotában, arra gondolva, mi vár rá fogva tartójának keze között? Ami pedig még ennél is rosszabb: a férje, akire az életét rábízta, hagyta, hogy ez megtörténjen! Nem tudjuk, hogyan imádkozott Sára azon az éjszakán, de biztosan megérintette Isten szívét, mert „Isten… eljött Abímelekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki: Meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvittél, mert férjes asszony… Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét… Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod.” (1Mózes 20:3-7). Isten utasításai mindig világosak, soha nincs kétértelműség bennük. „Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.” (Példabeszédek 21:1). Ez azt jelenti, hogy a hatalmon lévő személyek, akik nem is tudnak arról, hogy te egyáltalán létezel, meg kell hogy álljanak, és meg kell hogy hallgassák, amit Isten mond, mert „Isten nem személyválogató” (Róma 2_11). Mit tehetsz hát, ha teljesen tehetetlen vagy egy helyzetben, amelybe nem a magad hibájából kerültél? Vagy akkor, ha valaki, aki szerettél, és akiben bíztál, cserbenhagyott? Imádkozz! Ahelyett, hogy megadnád magad a keserűségnek vagy a félelemnek, kiálts Istenhez! Ő meghallgat, mint ahogy Sárát is meghallgatta. Hogyan lehetsz ebben biztos? Mert Igéje ezt mondja: „Az igaz ember buzgó imádságának nagy ereje van, és csodálatos eredményt hoz” (Jakab 5:16 NLT). Nem számít, milyen rosszul festenek a dolgok, elég rossznak tűntek Sárának is azon az éjszakán, imád számít Istennél.
Kelj fel, és fuss!

„Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel…” (Példabeszédek 24:16)

Carole Mayhall írja: „Valamelyik este Jack-kel egy televíziós drámát néztünk, amelynek ez volt a címe: „Nézd, hogyan fut!” Arról szólt, hogy egy negyvenéves elvált tanárnő elhatározta, hogy futni kezd, és végül benevezett a 26 mérföldes Boston Maratonra. Ez a szív, a szellem és a test kimerítő próbája. Az lett a célja, hogy végigfutja a versenyt, és annak ellenére, hogy kigúnyolták és bántalmazták, mégsem tévesztette szem elől ezt a célt. Amikor eljött a verseny napja, végső próbájával nézett szembe. Futás közben nagy vízhólyagok keletkeztek a lábán. Elütötte egy kerékpáros, és megsérült. Néhány mérföldnyire a célvonaltól már teljesen kimerültnek érezte magát, de tovább futott. Aztán késő éjszaka, pár száz méternyire a céltól – amikor a többi futó már célba ért vagy kiesett a versenyből – elesett, és arccal lefelé feküdt, túl fáradtan ahhoz, hogy felkeljen. De barátai egy rikító színű szalagot kötöttek a célvonalhoz, és elkezdték biztatni. Amikor felemelte a fejét, meglátta a szalagot, és felismerte, hogy célja már látható közelségben van. Végső erejét megfeszítve újra felkelt, és megtelve energiával, mely a bensője legmélyéről tört fel, lefutotta az utolsó néhány métert.”

A győzelem azoké, akik nem veszik le szemüket a célról. Akik nem az utat, nem a folyamatot, hanem a díjat nézik; akik nem a próbát látják, hanem a kincset, amelyet azoknak ígértek, akik kitartanak. A kereszténység egyik kettős témája ez, hogy újra felkelünk, és végigfutjuk a versenyt. De nem győzhetsz, ha nem futsz, és nem vállalod fel az elesés kockázatát. Mindegy, hogy mi miatt estél el, a mai ige számodra ez: „Fogd meg Isten kezét, kelj fel, és fuss!”Tanulj meg elmélkedni!

„Boldog ember az, aki… az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.” (Zsoltárok 1:1-2)

A lepkék nagyobb területet berepülnek, de a méhek több mézet gyűjtenek. Mivel a pillangók csak elrepülnek a virágok felett, míg a méhek leszállnak mindegyikre, és ott maradnak addig, míg kiszívják a nektárt. Ez a különbség a néhány perces elsietett bibliaolvasás és az elmélkedés között, amikor rászánod az időt arra, hogy végiggondolod, amit olvasol. Az elmélkedés nem valami bonyolult és titokzatos dolog, amire csak teológiai tudósok és „lelki emberek” képesek. Egyszerűen csak annyi, hogy alaposan átgondolod az adott igeszakaszt, folyamatosan gondolkodsz rajta, megtanulod kívülről, engeded, hogy meggyökerezzen benned, magadévá teszed, amíg minden nap benned munkálkodó életerővé lesz. A lényeg nem az, hogy mennyi igeszakaszt tanulsz meg kívülről, hanem az, ami közben történik. Ha Isten Igéjén elmélkedsz, az tisztánlátást, jobb megértést ad, és helyreigazítja viselkedésedet. Gazdagítja gondolkodásodat, és felkészít arra, hogy más gondolatok is eszedbe jussanak, mint például tévénézés, SMS-küldés, telefonálás vagy vásárlás közben. A zsoltáros ezt írja: „Boldog ember az, aki… az Úr törvényében gyönyörködik, és az törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” (Zsoltárok 1:1-3). Az Isten Igéjén elmélkedés  a gyógymód az erkölcsi és lelki gyengeségre, a céltalan életre, az Istennel való bensőséges közösség hiányára, a gyenge hit krónikus betegségére, ami miatt kimarad életedből mindaz a jó, amit Isten neked szánt. Nyisd hát ki a Bibliádat, olvasd és imádkozz így: „Uram, mit akarsz mondani nekem?” Aztán elmélkedj a válaszon.Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 00:37

 

"A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.

Erőnk a lelkesedés. És ez mindenható!"

 

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 00:00

Drága szeretett leányom, az új kezdet ideje közel van. Amint a Nagy Megpróbáltatás továbbra is érezteti hatását, sok eseményre fog még sor kerülni.

Az ellenség Egyházamban minden szégyenérzet nélkül megpróbálja elmondani, hogy az új szekuláris egy-világegyházat, mely szívesen lát minden bűnöst és minden vallási felekezetet, Isten jóváhagyta. Amikor Egyházam tagjai üdvözlik a szekuláris világot, akkor többé már nem fogja az Igazságot követni. Ha ti az Én igaz követőim vagytok, akkor a hitetek tetteitekben és munkáitokban fog megmutatkozni. Ha ti az Enyéim vagytok, akkor hűek maradtok Isten Igéjéhez. Ha megtartjátok Szavamat, akkor engedelmeskedtek mindabban, amit tanítottam nektek. Ha ti nem vagytok Tőlem valók, akkor átkozni fogjátok fivéreiteket és nővéreiteket. Ha ti nem vagytok Tőlem valók, akkor gyűlölni fogjátok azokat, akik Tőlem valók. Ha azt hiszitek, hogy örök életetek lesz anélkül, hogy azt kiérdemelnétek, akkor nagyon tévedtek.

Ha azt mondjátok, hogy a bűn természetes dolog, és hogy csak egy igazságos és „korrekt” Isten bocsáthat meg minden bűnt, akkor ez igaz. De ha azt hiszitek, hogy az örök élet a ti természetes jogotok, és azt megelőzően nem szükséges bűnbánatot tartanotok, akkor az Igazságot tagadjátok. Én szeretlek mindnyájatokat. Én soha nem lennék kegyetlen, barátságtalan, gonosz, sértő, és nem okoznék fájdalmat Isten egyetlen gyermekének sem. De nem nyitnám ki soha Királyságom ajtaját egyetlen bűnösnek sem, hacsak őszinte bűnbánatot nem mutatna rossz cselekedeteiért. Amikor az üdvösség felé vezetlek benneteket, minden ajtót megnyitok, hogy az utolsó napon üdvözölhesselek titeket. Most sok ajtó van nyitva, de csak kevesen lépnek be azokon. Közületek senki sem fog belépni Királyságomba, hacsak nem engedelmeskedtek az Evangéliumban nektek adott Szavamnak. A hiteteknek tisztának kell lennie. Egymás iránti szereteteteknek őszintének kell lennie, és akkor Szavam iránti engedelmességetek el fogja nyerni számotokra az örök élet Ajándékát.

Sokan, akik Kereszténynek vallják magukat, hűtlenek Egyházamhoz. A Szentáldozásban Engem megfeketedett lélekkel vesztek magatokhoz. Figyelmen kívül hagyjátok Tanításaimat, és elnézitek a bűnt azt gondolván, hogy az számotokra jelentéktelen. Gonosz nyelvvel hazugságokat terjesztetek másokról, és sokakat elítéltek az Én Nevemben.

A Szent Evangéliumokban megkaptátok az Igazságot, és mégsem gyakoroljátok, amit azok tanítanak nektek. Irántatok való Szeretetem azt jelenti – bár közületek sokan nem fogják kiérdemelni az Üdvösséget, melyet Kereszthalálom által adtam a világnak -, hogy még esélyt adok mindnyájatok számára, hogy Isteni Irgalmasságom ideje alatt meglássátok az Igazságot, amikor előbb eljövök segíteni azon döntésetekben, hogy elfogadjátok Ajándékomat, vagy sem.

Minden felfordulás, melyeknek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz a Jelenések Könyvében szeretett Jánosomnak adott próféciák Igazságára.

Amikor azt látjátok, hogy az Egyház a szekuláris világgal egységre lép, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett Küldetésem ideje, hogy összegyűjtsem a lelkeket a világ minden tájáról.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/minden-felfordulas-melyeknek-hamarosan-tanui-lesztek-bizonyitek-lesz-a-jelenesek-konyveben-szeretett-janosomnak-adott-profeciak-igazsagara/

—–
Római katolikus:

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten országában mindenki asztalhoz ülhet, aki a meghívást készséggel elfogadja.
Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!”
Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak: »Jöjjetek! Minden készen van!« De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: »Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!« A másik azt mondta: »Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!« Egy további így szólt: »Most nősültem, nem mehetek.«
A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: »Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!« A szolga jelentette: »Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.« Az úr akkor megparancsolta a szolgának: »Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.«”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 14,15-24″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-11-06

 

 
 
 

“2018-11-07

31. évközi hét szerda

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Isten meghív az üdvösségre, és erőt is ad, hogy elérhessük azt.
Testvéreim!
Ti, akik mindig engedelmesek voltatok, félve-remegve munkáljátok üdvösségteket! Nemcsak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. Hiszen Isten maga műveli bennetek jóakarata szerint a szándékot is, meg a végrehajtást is.
Zúgolódás és okoskodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek: Istennek kedves és ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedék között, akik között úgy ragyogtok, mint csillagok a világmindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus (eljövetele) napján dicsőségemre váljatok!
Ha így lesz, akkor nem küszködtem hiába, és nem fáradtam fölöslegesen. Még ha a hitetekért hozott áldozaton és szolgálaton felül a véremet is ontják, örülni fogok, és együtt örvendezek mindnyájatokkal. Ti is örüljetek és örvendezzetek velem!
Ez az Isten igéje.
Fil 2,12-18

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Az Úr az én világosságom, * ő az én üdvösségem. 1a. vers. – 2. tónus.
Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék?
Életem oltalmazója az Úr, * kitől rettegnék?
Hívek: Az Úr az én világosságom, * ő az én üdvösségem.
E: Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, * hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr örömét, * és szemlélhessem szent templomát.
H: Az Úr az én világosságom, * ő az én üdvösségem.
E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élők földjén.
Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban.
H: Az Úr az én világosságom, * ő az én üdvösségem.
Zsolt 26,1.4.13-14

ALLELUJA
Boldogok vagytok, ha gyalázatot szenvedtek Krisztusért, * mert Isten Lelke nyugszik rajtatok. 1Pét 4,14 – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Csak az lehet Jézus tanítványa, aki vele együtt vállalja a keresztet is.
Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni
Vagy,
ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 14,25-33″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-11-07


——
Görög katolikus:

Az Istennek tetsző élet

Testvéreim, most szeretnék valami másról írni. Tanítottunk titeket arra, hogyan éljetek Istennek tetsző módon, és valóban úgy is éltek. Ezért most kérünk és biztatunk benneteket az Úrban, Jézusban, hogy ebben jussatok még előbbre! Hiszen jól tudjátok, mit parancsoltunk nektek Jézus Krisztus nevében. Isten azt akarja, hogy szentek legyetek és távolodjatok el minden szexuális bűntől. Azt akarja, hogy mindegyikőtök tanulja meg, hogyan kell a saját teste fölött uralkodnia. Olyan tisztességes módon bánjatok a testetekkel, hogy az valóban csak Istennek szolgáljon.[a] Ne adjátok át testeteket a szenvedélyes kívánságoknak, vagy szexuális bűnöknek, mint a hitetlenek, akik nem ismerik Istent.

A testvéreiteknek ne okozzatok kárt, és ne csapjátok be egymást, mert ezt megbünteti az Úr! Erre már régebben is figyelmeztettünk titeket. Az Úr szent életre hívott el bennünket, és nem arra, hogy bűnben éljünk! Ezért, aki nem akar engedelmeskedni ennek a tanításnak, az nem embereket utasít el, hanem Istent, aki pedig Szent Szellemét adta nekünk!

A testvéri szeretetről nem is kell nektek írnom, hiszen titeket maga Isten tanított meg arra, hogyan szeressétek egymást. 10 Ti valóban szeretitek minden testvéreteket egész Macedóniában! Csak arra biztatlak, hogy ezt folytassátok!

11 Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen és békességben éljetek! Mindenki gondosan végezze a maga munkáját, és saját kezével keresse meg a kenyerét! Ezt már korábban is parancsoltuk nektek. 12 Viselkedjetek tisztességesen a hitetlenekkel szemben, és ne szoruljatok rá senkire!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Thessalonians+4&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

48 De mi lesz azzal a szolgával, aki nem tudta, hogy ura mit kíván tőle? Az ilyen szolga enyhébb büntetést fog kapni. Mert akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon! Akire sokat bíztak, annak nagyobb a felelőssége!”

Jézus követése miatt meghasonlás támad

49 „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a Földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna! 50 Be kell merítkeznem,[c] és nagy teher nehezedik rám, amíg ez meg nem történik! 51 Úgy gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a Földre? Nem! Az emberek szembefordulnak egymással miattam. 52 Mostantól fogva még a családtagok között is meghasonlás támad! Egy öttagú családban hárman lesznek kettő ellen, és ketten három ellen.

53 Az apa fia ellen fordul,
    és a fiú apja ellen,
az anya leánya ellen fordul,
    és a leány anyja ellen,
az anyós menye ellen fordul,
    a meny pedig anyósa ellen.
[d]

Az idők jelei

54 Azután Jézus a sokasághoz fordult: „Amikor nyugatról felhő közeleg, azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy is lesz. 55 Amikor déli szél fúj, azt mondjátok, hogy nagy meleg jön, és úgy is lesz. 56 Képmutatók! Mikor látjátok az égen és a földön a jeleket, megértitek milyen idő következik! Akkor hogyan lehet, hogy a mostani idők jeleit nem értitek meg?”

Békülj ki ellenfeleddel!

57 „Miért nem döntitek el ti magatok, hogy mi az igazságos? 58 Gondold csak el: valaki vádol téged, pert indít ellened, és ellenfeleddel együtt a bíró elé kell állnotok. Ilyen esetben nagyon igyekezz, hogy még útközben kibéküljetek egymással! Ha ez nem sikerül, az ellenfeled a bíró elé visz, a bíró átad a börtönőrnek, az pedig börtönbe zár téged! 59 Mondom neked: ki nem jössz onnan, amíg az utolsó fillérig meg nem fizetted, amivel tartozol!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+12%3A48-66&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/11/07

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 18:08

tisztul,

 

 

Sátán,

Igazság,

emberiség,

kapzsiság, 

önzés,

önszeretet,

megsemmisítsék,

kereszténység,

Béke Korszaka,

 

tűz,

villámlás,

csésze,

megbüntet,

büntetés,

 

 

KÉP: Jézus emberekből (INVERZ-ben)

tűz és villámlás csészéje

 

 

"Úgy gondoljatok a világra, mintha egy élő személy lenne, aki egy szörnyű betegségben szenved. Szenvednie kell, fájdalmat kell éreznie és el kell viselnie azt az időszakot, amely alatt az orvos a betegséget kezeli.

Sokan gyorsan reagálnak a kezelésre. Mások sokkal lassabban. Mások pedig egyáltalán nem. Egyes betegeknek van reményük és elfogadják, hogy a testüknek néha fájdalmas kezelést kell elviselnie, mielőtt jól és újra egészségesnek érzik magukat.
...

az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor készen áll az oly régóta várt Béke Korszakára. A Béke Korszaka, mely mindazoknak volt megígérve, akik Isten Tanításait követik, azokat fogja várni, akik megváltották magukat Szememben.

Mindnyájatoknak meg lesz mutatva az Igazság. Azt követően képesek lesztek különbséget tenni a bűn rondasága és azon tisztaság között, melyre szükség van a Dicsőséges Királyságomba való belépéshez.

Amikor majd minden egyes személynek meg lett mutatva az Igazság, egyikük sem fog kételkedni, de nem mindenki fogja elfogadni azt.

...

Azonban meg kell értenetek, hogy az Atyám által tervezett büntetésekből sok megenyhült imáitok miatt.

Maradjatok erősek. Folytassátok a Keresztes Imahadjárat imáit és soha ne adjátok fel a reményt.

Jézusotok"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-emberiseg-nagy-resze-meg-fog-tisztulni-es-akkor-keszen-all-az-oly-regota-vart-beke-korszakara/

 

"Testvéreim! 

Mi egy testet alkotunk Krisztusban, egyenként viszont egymásnak tagjai vagyunk. Az Istentől kapott kegyelemnek megfelelően azonban különböző kegyelmi ajándékaink vannak. Aki a prófétálást kapta feladatul, prófétáljon a hit szabálya szerint! Aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét! Aki tanításra nyert megbízatást, tanítson! Aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson! Aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben! Aki elöljáró, legyen gondos! Aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen!

...

A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: »Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!« A szolga jelentette: »Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.« Az úr akkor megparancsolta a szolgának: »Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.«”
Ezek az evangélium igéi. 

Lk 14,15-24"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-11-07

 

VÖ.:

"You are My Army" (2012/04/04)

Which part are you in the Mystical Body of Christ?

 eye = visionary  mouth = preacher

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 17:00

"neked óvatosnak kell lenned
...
Légy erős."
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/teged-sok-helyen-gyulolni-fognak-mashol-pedig-felni-fognak-toled/
VÖ.:
"Vigyázzatok magatokra!
...
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!”"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-07"Leányom, te elszigeteltnek, elutasítottnak és félelemkeltőnek fogod magad érezni, és nagyon fogsz szenvedni az Én nevemben."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/teged-sok-helyen-gyulolni-fognak-mashol-pedig-felni-fognak-toled/
VÖ.:
"3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/a-keresztes-imhadhjarat-imai/az-imak-ket-hetre-beosztva/a2-het-hetfo/
Húsvéti Olaj Csoda - Ausztrália: https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2016/11/04/easter-miracle-oil-from-australia/HITÉLET:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-uj-vilagvallas-amelyet-minden-ember-szamara-keszitettek-vonzani-fogja-a-nem-kereszteny-vallasokat/
VÖ.:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kulonbozo-vallasok-kepviseloit-fogadta-papa-vatikanban

HÍREK:
ÉLELMISZER:
"Élelmiszerhez és egyéb szükségleteitekhez csak a Jel által tudtok majd hozzájutni, ez az a megjelölés, melyről beszéltem."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-uj-vilagrend-penzetek-es-elelmiszereitek-ellenorzesenek-terve/
VÖ.:
FONTOS Cikk: 3 nagyvállalat kezébe kerül az egész Föld élelmiszertermelése: http://www.vilaglato.info/fontos-cikk-3-nagyvallalat-kezebe-kerul-az-egesz-fold-elelmiszertermelese-es-a-cetattip-alairasa-ellenere-errol-az-emberek-mit-sem-tudnak/
TOVÁBBÁ:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=%C3%89LELMISZER&type=
video:
Monsanto szerint a világ


Tornádó Olaszországban:
https://www.facebook.com/severeweatherEU/videos/1898351290387963/?hc_ref=NEWSFEED
VÖ.:
"Sokan fogják a természeti katasztrófákban Isten kezét látni."
http://masodikeljovetel.hu/search/node/term%C3%A9szeti
ÉS
http://888.hu/article-izraeli-miniszter-az-olaszorszagi-foldrenges-isten-buntetese-volt


atomhatalmak:
http://privatbankar.hu/makro/haboruval-fenyegetnek-mi-lesz-ha-a-ket-atomhatalom-tenyleg-hajba-kap-299931


A meggondolatlanul vállalt kezesség
61Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, 2s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak, 3akkor, hogy szabadulj, fiam, ezt tegyed, mert embertársad kezébe kerültél: Menj, siess és zaklasd embertársadat.4Ne hunyd be szemedet álomra, a szempilládat ne hagyd elszunnyadni! 5Mint zerge a hálóból, szabadítsd ki magad, vagy mint a madár a tőrből!
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%206

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 16:58

 

Hogyha tisztelsz másokat, az mindenkinek áldás
Akarsz -e egészséges, erőteljes és növekedő gyülekezetet? Szerinted mit kell tennünk ehhez? Le kell váltani a pásztort? Új énekeket kell énekelni? Új épületre van szükség? Lehet, hogy nem ezek a legfontosabb részei a megújulásnak. Hogyha vágysz egy olyan közösségre, amiben dinamizmus van, többek között arra van szükség, hogy valóban megváltozzon az emberek élete, akik odajárnak, és azoké, akik betévednek, barátkoznak a gyülekezettel.

Nagyon lényeges, hogy igazi szeretet égjen a szívekben, ami képes áthidalni társadalmi, korosztálybeli, nemi, faji, és mindenféle ellentétet. Hogyha Isten ereje, és jelenléte nyilvánvalóvá válik csodák és a lelki ajándékok működésén keresztül, az dinamizmust hoz. A tiszta szívű, igazi keresztények szent életben járnak, és ez a szentség, ez a tisztaság jelentheti az alapját a kapcsolati légkörnek, és bárminek, ami közöttük történik.

Ez csupán néhány terület, amiken elgondolkozhatunk, a kérdés viszont az, hogy mit jelentenek ezek a nagy szavak a mindennapjainkban? Hogyan lehet mindezt elkezdeni, praktikus szemszögből?Alapvetően fontos alapelv, hogy amikor munkálkodni kezdesz, ugyan bízhatsz benne, hogy Isten mások szívét is elindítja, elsősorban azonban a fókuszt (emberi szinten) önmagadon kell tartanod. Legyél Te példa, legyél Te magad a változás – és nem csupán szavakban, hanem tettekben is!Egy fontos terület lehet például a tisztelet kérdése. Hogyha másokat értékelsz, szeretsz és tisztelsz, az örömöt, áldást jelent Neked és másoknak is.

Gondolj most 3 emberre, akit igazán tisztelsz! Miért tekintesz így rájuk? Van olyan személy, akit nehéz tisztelned?

Korunkban a tisztelet és a tekintély válságát éljük. Könnyen lehet, hogy nem új keletű a probléma, mégis lépten-nyomon találkozhatunk vele. Tisztelni valakit annyit tesz, mint elismerni az értékét. Más iránt érzett elismerésünknek, megbecsülésünknek magatartásunkban és cselekedeteinkben kinyilvánított érzése.Fontos meglátnunk, hogy középponti szerepe van annak, kit tisztelünk és milyen módon! Tiszteled Istent? Hogyha Őt tiszteled, ebből mi fakad számodra? Tiszteled a tanárodat, főnöködet, lelkipásztorodat, vagy azt a vezetőt, aki más miatt „feletted van”?

Hogyha másokat értékelsz, szeretsz és tisztelsz, az örömöt, áldást jelent Neked és másoknak is.

 


Isten kegyelme teljes erővel működik


"Most, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, örömmel jelentjük, hogy sértetlen hittel és lelkiismerettel csináltuk végig, és úgy tudunk szembenézni a világgal – és legfőbbképpen veletek, hogy emelt fővel járunk. De ez nem a mi érdemünk. Isten volt az, aki figyelmünket magára irányította rendíthetetlenül." (2Korinthus 1:12, MSG fordítás)


A körülményeidtől és érzelmeidtől függetlenül, ragaszkodj Isten soha nem változó személyiségéhez.

A Bibliában, 2Korinthus 1:12-ben úgy olvassuk, hogy "Most, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, örömmel jelentjük, hogy sértetlen hittel és lelkiismerettel csináltuk végig, és úgy tudunk szembenézni a világgal – és legfőbbképpen veletek, hogy emelt fővel járunk. De ez nem a mi érdemünk. Isten volt az, aki figyelmünket magára irányította rendíthetetlenül." (MSG fordítás)

A körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten személyiségét. Isten kegyelme mindig teljes erővel működik. Akkor is érted van, amikor nem érzed.

Emlékeztesd magad azokra az örökkévaló igazságokra, amiket tudsz Istenről. Jó, szeret téged, veled van, tudja min mész keresztül, gondoskodik rólad, és jó terve van az életedre.  

Raymond Edman, Billy Graham egyik mentora egyszer azt mondta: "A sötétben soha ne kérdőjelezd meg azt, amit Isten a világosságban mondott neked."

Mit mondott neked Isten a világosságban, amit most a sötétségben megkérdőjeleztél? Mit gondolsz, miért kételkedsz most Istenben? Emlékezz, a körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten személyiségét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

•    Mit tanultál Istenről és az Ő irántad való szeretetéről az életed jó időszakaiban?
•    Hogy fognak ezek az igazságok átsegíteni téged az életed nehéz szakaszain?
•    Isten igéjének mely ígéretei bátoríthatnak téged, amikor elkezdesz kételkedni?

Isten megtisztelése a maradékból

 

"Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból." (Péld. 3:9-10)

Mindannyian hallottuk már a "tized" szót, de mit is jelent? A tized valaminek a tizedét, egy tized részét jelenti. Ábrahámtól kezdve az embereknek venniük kellett jövedelmük 10%-át és vissza kellett adniuk Istennek. Miért?

Tizedet fizetünk hálából, a múltért. "Istenem, rájöttem, hogy minden, amit elértem eddig, minden, amivel rendelkezem, minden egyébként is Tőled van. Vissza akarok adni neked 10%-ot, hálám jeléül."


Tizedet fizetünk a jelenlegi helyes fontossági sorrendünk miatt. 5 Mózes 14:23-ban ezt olvassuk: "A tized fizetésének célja az, hogy megtanuljuk Istent az első helyre tenni." (TLB fordítás) Ez egy emlékeztető, hogy valóban Isten az első az életemben, segít sorba rendezni a fontos dolgokat.


Tizedet fizetünk azért, hogy kimutathassuk hitünket a jövőre nézve. Amikor megírom a csekket vagy odaadom a pénzt, azt mondom: "Istenem, gondot viseltél rólam a múltban, úgyhogy megbízom Benned és Neked adom ezt hitem bizonyítékaként, mert te gondoskodni fogsz a jövőmről."

Szeretjük Istent a maradékainkkal megtisztelni. Azt mondjuk: "Kifizetem a számláimat, és ha már mindent kifizettem, és marad még pénzem, akkor adok Istennek egy kis borravalót."

Malakiás 3:10-ben Isten kihívás elé állít: "Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok."

Isten azt mondja: "Merj első helyre tenni életed minden területén - beleértve a pénzügyeidet - és figyeld meg, hogy megáldalak-e."

Mibe kerül, ha ezt nem tesszük meg?Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 10:27

A bűn érzelmi gyötrelmet okoz

 

„Megfigyeltem mindent, ami a Nap alatt történik, és valóban, minden értelmetlen – mint a szelet kergetni. Ami rossz, azt nem lehet megjavítani, ami hiányzik, azt nem lehet visszaszerezni.”
(Prédikátorok 1:14-15 – NLT fordítás)

A bűn harmadik következménye az érzelmeid területére hat. A bűn érzelmi gyötrelmet és kiábrándultságot okoz.

Salamon sokat ír erről a Prédikátorok könyvében: „Megfigyeltem mindent, ami a Nap alatt történik, és valóban, minden értelmetlen – mint a szelet kergetni. Ami rossz, azt nem lehet megjavítani, ami hiányzik, azt nem lehet visszaszerezni.” (Prédikátor 1:14-15 – NLT fordítás)

Salamon azt mondja, hogy emberként, minden értelmetlennek látszik, mert nem tudjuk megváltoztatni a múltat, és nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani a jövőt. Mindazt, amit mi elrontottunk, nem tudjuk visszavonni. A bennünket ért rossz dolgokat sem tudjuk meg nem történtté tenni.

A jövőnknek sem vagyunk urai. Életed legfontosabb dolgait nem tudod befolyásolni, irányítani. A világot nem lehet megjavítani csupán emberi erőfeszítéssel.

Elindulhatunk jót tenni a világban? Igen. Kellene ezt tennünk? Igen. Kellene enyhítenünk a szenvedést? Természetesen.

A világ azonban gyógyíthatatlanul összetört. Szolgálunk másokat, hogy enyhítsük a szenvedést, gyógyítsuk az embereket, segítsük őket túljutni a nehézségeken. De ne csapjuk be magunkat. Nem fogjuk elhozni Isten Királyságát a Földre. Ez nem a Menny. Végső soron nem az a feladatunk, hogy megpróbáljuk a világot egy tökéletes hellyé tenni, hanem az, hogy az embereket ez a bizonyos tökéletes hely felé vezessük. Kell próbálkoznunk a világot jobbá tenni? Igen. El kell, hogy várjuk, hogy a világ tökéletes legyen? Nem. A sérülés túl mély ahhoz, hogy helyre lehessen hozni.

Mivel a sérülés ilyen mély, feszültséggel telik leszünk – mert a dolgok nem jól működnek, mert nincs elég időnk mindent megtenni, mert a dolgok utunkban vannak, gátolnak. Késedelmek, nehézségek, zsákutcák és természetesen csalódottság van jelen.

Terveztél valaha is valami nagy dolgot, amiről azt gondoltad, hogy „Milyen nagyszerű lesz!” Aztán mikor túl voltál rajta, azt kérdezted, „Ennyi volt?” Ismerek embereket, akik egy egész évig tervezték az esküvőjüket, aztán egyetlen óra alatt minden elmúlt.

Tény, hogy nagyszerű képességünk van túlbecsülni, milyen boldogok leszünk majd egy személlyel, milyen boldogok leszünk, ha megtörténik velünk egy esemény, vagy ha birtokolhatunk majd valamit. Aztán csalódunk, nem csak az emberekben vagy az életünk eseményeiben. Önmagunkban is csalódunk.

Miért? Mert ez nem a Menny. Minden össze van törve ezen a bolygón. Semmi sem működik tökéletesen a bűneink miatt.

Beszéljetek róla

 • Kit vagy mit okoltál a megtört kapcsolatokért és csalódásokért az életedben?
 • Mi az a dolog, esemény vagy személy, amitől / akitől azt várod, hogy majd boldogabbá tesz téged? Mit gondolsz, akarja Isten, hogy megváltoztasd a szemléletmódodat?
A szolgálatod kiemelten fontos a Krisztus testében

"Ti mindannyian együtt Krisztus teste vagytok, és közületek mindenki önálló és fontos tagja annak." (1Korinthus 12:27 NLT fordítás)


Az egyik oka annak, hogy egy gyülekezethez kell tartoznod az, hogy betöltsd azt az elhívásod, hogy kézzelfogható módon szolgálj más hívők felé. A Biblia ezt mondja: Ti mindannyian együtt Krisztus teste vagytok, és közületek mindenki önálló és fontos tagja annak. (1 Kor. 12:27 NLT fordítás)

A szolgálatod nagyon fontos a Krisztus Testének - kérdezd csak meg bármelyik helyi gyülekezetet. Mindenkinek megvan a szerepe, és minden szerep fontos. Nincs "kis" szolgálat Istennek, mindegyik számít.

Ugyanígy, nincs kiemelkedő szolgálat a gyülekezetben. Van olyan, ami szem előtt van, és olyan is, ami a színfalak mögött játszódik, de mind értékes. A kicsi vagy rejtett szolgálatok számítanak a legjobban sokszor. Az otthonunkban a legfontosabb lámpa nem a nagy csillár az étkezőben, hanem a kis éjjeli világítás, ami segít, hogy ne rúgjak bele semmibe, amikor felkelek éjszaka. Nincs összefüggés a méret és a jelentőség között. Minden szolgálat számít, mert mindannyian függünk egymástól.

Mi történik, ha egy testrészed nem jól működik? Megbetegszel. A tested többi része szenved. Gondolj bele, hogy a májad egyszer csak úgy dönt, hogy ezután önmagának él. "Fáradt vagyok, nem akarom a testet szolgálni. Kérek egy év szabadságot a feltöltődésre. Most azt szeretném csinálni, ami nekem jó. A többi testrész majd átveszi a helyem." Mi történne? A test meghalna.

Manapság több ezer gyülekezet hal meg azok miatt a hívők miatt, akik nem akarnak szolgálni. Ott ülnek a lelátókon, és csak figyelnek, a Test pedig szenved.

Ahogy mondtam, amikor elkezdtük ezt a témát tanulmányozni: Isten olyan szolgálatra hívott el, ami minden képzeletedet felülmúlja. Jó cselekedetekre teremtett téged, amelyeket már elkészített, hogy tedd meg. (Efézusi levél 2:10 alapján). Amikor másnak szolgálsz bármilyen módon, akkor voltaképpen Istennek szolgálsz.

Beszéljünk róla:

* Hogyan tudsz megbirkózni a szolgálatban való kiégéssel? Mit gondolsz, Isten milyen választ vár tőled?
* Milyen lépéseket kell ma megtenned a szolgálatod felé, amire Isten hívott el?Az ellenzék három haszna


"Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." (Máté 5,10-12 NIV fordítás)

Amikor a világ által nyomást érzel, mert te szereted Jézust, más emberek pedig nem, három dologra kell emlékezned:

 1. Az ellenzék sokkal inkább Jézushoz hasonlóvá tehet. Jézus a János 15,18-20-ban azt mondja: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is megfogják tartani." (NIV fordítás). Ha érett felnőtté és Jézus Krisztushoz hasonlóvá válsz, akkor ugyanazokon kell keresztül menned, mint Jézusnak, beleértve a magányt, bátortalanságot, stresszt és a kísértést. Miért gondolod, hogy Isten megóvna téged ezektől a dolgoktól, ha a saját fiát sem kímélte?
 2. Az ellenzék mélyebbé teszi a hited. A hited olyan, mint egy izom. Ücsörgéstől és pattogatott kukorica evéstől nem fognak az izmok növekedni. Az izom attól nő, ha nyújtják, terhelik és tesztelik. Soha nem lesznek izmaid, ha nincsenek súlyok, amelyek az ellenkező irányba húznák. Ha nincsen ellenzék az életedben, akkor a hited nem növekszik. Ebben a pillanatban a világban azok a legerősebb keresztyének, akiknek a hite a leginkább próbára van téve. A Biblia az 1Péter 1,7-ben azt mondja: „S hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e. Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, még sem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik." (EFO fordítás).
 3. Az ellenzék örökké való jutalmakat ad majd neked. A Máté 5,10-12 azt mondja: „Milyen boldogok és áldottak, akiket azért üldöznek, mert igazságosak! Övék Isten királysága! Boldogok és áldottak vagytok, amikor miattam üldöznek, bántanak titeket, vagy mindenféle rosszat mondanak rólatok ok nélkül. Örüljetek és ujjongjatok, mert igen nagy jutalom vár rátok a Mennyben! Így üldözték azokat a prófétákat is, akik előttetek éltek." (EFO fordítás). Isten mindenkit meg fog áldani, akit azért üldöznek, mert érte él. Figyeld meg, hogy nem azért leszel megjutalmazva, ha tiszteletlen vagy ellenszenves vagy. Ha egy önelégült életet élsz, amikor üldöznek, nem mártír, hanem csak egy bunkó leszel.

Nem ezért kapsz jutalmat. Azért kapsz jutalmat, ha olyan vagy, mint Jézus. Amikor megosztod a hited, kedvességgel és tisztelettel kell tenned, mint ahogyan Jézus is tette, és akkor megjutalmaznak érte a Mennyországban.

Erre a három dologra kell emlékezned, amikor a hited miatt zaklatnak: Sokkal jobban Jézus képére formálhat, mélyebbé teheti a hited és az örökkévalóságban megjutalmaznak érte.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan reagáltál a hited próbáira? Mit gondolsz, hogyan érez Isten a válaszaiddal kapcsolatban?
 • Milyen üldöztetés van a mi kultúránkban?
 • Hogyan szeretné Isten, hogy imádkozz azokért az emberekért, akiket üldöznek?

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 10:26

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok"

Időpont Költségek Szervező Egyéb Információ
2018. november 7- 10. Regisztrációs díj: 40 EUR/házaspár + szállás félpanzióval: 60 EUR/fő/3 éj (20 EUR/fő/éj) Tóth Zsuzsanna tzsuzsus@freemail.hu; 30-732-7701 A HÁZASPÁROK 19. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLATA A lelkigyakorlat témája: Isten igéjéből élni “Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,45) a Szűzanya iskolájában Az utazás a résztvevők számától és az indulás helyszínétől (település) függően, előzetes egyeztetés alapján személyautóval történik. A regisztrációs díj és a szállás euróban a helyszínen fizetendő.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 08:18

A helytelenül értelmezett igazságok több kárt okozhatnak, mint a tévedések.


A rossz terv az, amin nem lehet változtatni. (Publilius Syrus)


A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék. (Edith Piaf)


Ahhoz, hogy igaz önmagad megtaláld – egy olyan világban, amely éjjel-nappal arra törekszik minden erővel, hogy olyanná tegyen téged, mint akárki más – Isten segítségével a legszebb, de legnehezebb csatát kell megvívnod amit csak lehet emberileg, és sosem szabad abbahagynod a harcot.


Az Úrtól nyert minden olyan világosság, amit nem közlünk másokkal, lassanként elhalványul. Csak azért ad világosságot, hogy amivel nekünk szolgált, mi is szolgáljunk azzal másoknak.


„Ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel.” (Gal 6,1)

Lehet, hogy a világban azt tapasztaljuk, hogy mindent csak indulattal, gyűlölettel, erővel, agresszióval stb. „lehet” rendezni. „De közöttetek ne ez legyen a rend…” „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” – mondja Pál apostol az Első korinthusi levélben. Vagyis az indokolt feddés, intés, helyreigazítás közöttünk, emberek között, egymással való ügyes-bajos dolgaink, konfliktusaink, egyet nem értéseink elrendezése is abból fakadjon, amiből mi magunk, feddésre, büntetésre méltán jogosultak is naponta megkapjuk részünket: az isteni szeretet és kegyelem erejéből merített, egymás iránti szeretetből… (Kőháti Dóra)


„Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól: „Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben?” „Semmiben” – válaszolták.” (Lk 22,35)

Az élethez, boldogsághoz általunk szükségesnek ítélt dolgok listája igencsak hosszú. Akár életünket is adjuk beszerzésükért, megtartásukért, aggódva, rohanva, idegeskedve. Urunk egyszerűen mutat rá a valóságra, hogy noha sok mindenre van szükségünk, de voltaképpen csak egyre… és ez az egy valóban elég. Ez az egy minden felesleges listát, érte való aggodalmat eltöröl, mert „ahol Isten, ott szükség nincsen”. (Eszlényi Ákos)


„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézs 43,18–19a)

A feleség az anyósülésen böngészgette a térképet. „Igen, a Jakabhegyi úton már végigmentünk, a vasúton is átmentünk, és a Kossuth teret is elhagytuk már.” Felpillantott, körülnézett. Aztán visszabújt a térképbe. „Aha, igen, ez volt jobbra a Petőfi park.” Csend következett. Csak az autó zúgását és a férj egyre idegesebb szuszogását lehetett hallani. „Ja, igen, látom, most tértünk le a Szabadság útról…” – dünnyögte a feleség, és ekkor a férj már nem bírta tovább. „Könyörgök, ne azt mondogasd, hogy hol voltunk! Azt mondd végre, hogy merre menjek! Nézz előre, ha egyszer előre akarsz menni!” (Zsíros András)


NÉKED RAGYOG, ÉRTED RAGYOG

Nézd az égen, fenn,
Egy csillag ott ragyog.
Néked ragyog,
Érted ragyog.

Nézd a szívedben,
Egy jel ott ragyog.
Néked ragyog,
Érted ragyog.

Nem a jégbe fagyott életünknek fénye,
Önző vágyak tüzében örök álmaink égnek!
Néma sikolyok őrzik játszótereink csendjét,
Hazug szerelmek ágyán magány ejti könnyét!

Ne félj, csak hidd, vannak örök vágyaid,
Ahol a szíved ott vár kincsed is.
És nézd, hol élsz, sok a fájó szenvedés,
Tudod, a szeretet nélkül minden oly sötét!
És ma mindenkinek kell egy tiszta szó,
Kell egy új világ, hol testet ölt a jó!

Ne várj tovább, a kezed nyújtsd ki már.
Bátran szeress, és hagyd, hogy szeressenek.
Ne várj tovább, most ölelj mindent át.
Ez a világ az otthonunk, összetartozunk, örökké!


Nem az a fontos, hogy jó lesz a királyi székben ülni, és uralkodni, hanem az, hogy Istent fogjuk dicsőíteni.


Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.

Mahatma Gandhi


Vesd a jövő gondját oda, ahová való: Krisztusra.

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 07:54

1989. január 27.

Én, az Úr, szeretlek. Én vagyok életed alapja, és maradjon is így, mert én vagyok .
Maradj világosságomban! Azzal adj nekem elégtételt, hogy lelkeket hozol hozzám ! Dédelgess gyermeki szavaiddal! Soha ne hagyd abba az imádságot; légy mindig jelenlétem tudatában! Viselkedj elõttem úgy, mint egy király elõtt! Kínáld fel nekem a szeretet virágfüzéreit! Olyan imákat ajánlj fel nekem, amelyek tömjénfüstként érnek fel az égbe. Ajánlj fel nekem lelkeket, hogy megmentsem õket! Ajánld fel nekem õket, hogy Szentséges Szívem tüzébe merítsem õket! A szeretet tûzhelyének élõ fáklyáivá akarom õket tenni. Tisztelj engem, és hirdesd az Evangéliumot, szeretettel a Szeretetért ! Jöjj, dicsérj engem!

Dicsértessék az Úr, amiért rátekintett a nyomorúságra és felemelt engem. Dicsértessék az Úr, mert életre keltett a halottak közül! Dicsõség Istennek, hogy leszállt és hozzánk hajolt, hogy megmentsen a gonosztól. Aldott legyen az Úr, amiért könyörületes gyermekei iránt.

Belõlem táplálkozz, jöjj! Mi ketten?

Igen, Uram.

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 07:33

Anyagiak...URam! Add, hogy ne a szememnek higgyek, hanem a szívemnek! Add, hogy a kísértések között tiszta maradhasson a szívem, s egész életemmel Téged tudjalak szolgálni, felebarátaim hasznára, a rámbízottak, s a magam boldogulására! Ámen

Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.
Lk 16,9

Egyház és pénz... örök téma - változatlanul megoldás nélkül. A trón (hatalom, pénz-érdek) és az oltár összefonódása a történelemben mindig is létezett, a baj mindig akkor keletkezett, ha a trón (a hatalmi érdek) szemérmetlenül adóbehajtóvá degradálta az egyházat... Még a reformációt is a pénz pimasz, ilyetén begyűjtése készíttette elő - lásd bűnbocsátó cédulák spekuláns árusítása!

Hitvallásunk szerint az Egyház (Jézus Krisztusban hívők közössége) itt a földi vándorútján testben él, ennek minden megtapasztalható áldásával és nyomorával. Érdekes módon, ha lelkészek, papok, gyülekezeti vezetők tanácskoznak, akkor a beszéd leghangosabbá mindig akkor válik, amikor az anyagiakról esik szó: Hova, mire is költse az adot közösség a befolyt keveset? Mivel új projektek, régi felújítandók mindig vannak, ezért ennek a kérdésnek megválaszolása soha nem egyszerű feladat. Mondhatnók azt is: az egyházat a szorító körülmények újra és újra odaszögezik az anyagiak keresztfájára...

Külön nagy terület ebben a problémakörben az egyes ember, a hívő keresztény ember viszonyulása a pénzhez, az anyagiakhoz. Ehhez ad útmutatást Krisztus URunk a mai igénkben. Jézus URunk nem mondta mindenkinek, hogy add el az egész vagyonodat, csak a gazdag ifjúnak, sőt, a Mester soha nem az anyagiak ellen szólt, hanem a hamis hit ellen, mely azt a reménységet erősíti, hogy a gazdagságban van az élet biztosítéka, jóllehet az egyetlen "fedezet" csakis az Isten irgalma, megtartó kegyelme.

Még manapság is sok rossz prédikátor ostorozza a szószékről az emberek pénzhez való viszonyát, ahelyett, hogy tanítást adna a vele való - Istennek tetsző - bánásmódról. Jézus URunk tanításában a hamis mammon és az örök hajlék összefüggésben van egymással. Hogyan lehetséges ez? Csakis úgy, hogy a hamis mammon eszköz, nem pedig cél. Ugyanis az nem lehet cél, hogy egyre több legyen belőle, hiszen a pénz csak eszköz, hogy az ember élete gyarapodhasson testben, lélekben, szellemiekben.

Hamis mammonnal barátokat gyűjteni tehát azt jelenti, hogy a pénzt használd fel mások megsegítésére. Elsősorban azokat segítsd, akiket Isten rád bízott (család), akik a közeledben vannak, akik testvéreid hitben, s ha van még tehetséged, akkor támogass minden értelmes, jó célt, ami annak a közösségnek (falunak, városnak, országnak) a javát szolgálja. Ne támogasd a hitványt, ami nem értéket teremt, hanem csak ront, ami csak múlandú érzést kelt csupán, de aztán nagyon hamar megemészti a moly és a rozsda! Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér, s ne éltesd az istentelen kamatrendszert, mely rabszolgává teszi a kölcsönből élőt. Lehet méltósággal megélni a szerényebb életkörülményeket, s lehet hivalkodásmentesen, hálaadással szolgálni, ha töbünk van, mint másoknak. Kihívás mindkettő! Ugyanakkor a gyarapodás soha nem bűn, csak az, ha azt valaki mindenáron akarja és teszi!

Hívő emberként jól tudjuk - számolunk vele -, egyszer minden elmúlik, s nemcsak a pénz fogy el, de életünk fonala és véget ér... Akkor már csak egyetlen valuta lesz konvertibilis a JóIstennél: az Őbelé vetett bizalom. Éppen ezért érdemes elgondolkodni azon, mire is használjuk a hamis mammonon megszerezhetőket, amiket valójában csak néhány évtizedre kölcsönbe kaptunk...

A mai nap imádsága:
URam! Gondviselésed palástjával takarj be minket, hogy dicsőítsünk Téged megtartó jóságodért! Ámen

   

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten".
2 Kor 9,7

Pénz és egyház - örök téma... nem csak egyházon kívül, de a templomfalakon belül is. Különösen akkor, ha perselybe belehulló adományok csökkennek. Sokszor és sokat kapott Evangélikus Egyházunk a német testvéregyháztól - az erősebb példaértékűen hordozta a gyengébbet -, ami nem is meglepő, hiszen az ún. történelmi egyházak státusza arrafelé egészen más: pl. kötelező az egyházi adó/Kirchensteuer.

Hozzájárul ehhez, hogy "odakint" a közszféra után az egyházak a második legnagyobb munkaadó, mintegy 1,3 millió munkahellyel - a majd 42 millióból. Az egyházak kezében több mint 50ezer vállalat van, ehhez jön igen sok egyházi fenntartású iskola, kórház, diakóniai intézmény. Érdemes megemlíteni, hogy egyházadót/egyházfenntartói járulékot mindenki köteles fizetni 1803 óta, s a most az aktuális németországi adótörvények szerint ez a befizetett adó 7-9%-a, a bruttó jövedelemnek kevesebb, mint egy százaléka (0,8%). Úgy a katolikus, mint az evangélikus egyházaknál, a befolyt összeg kb. 60-65%-át bérezésre, 20%-át az intézmények fenntartására, s a maradék mintegy 10 %-át szociális kiadásokra fordítanak.

Mivel mi a világnak a keletibb felén vagyunk - s a közelmúlt történelméből fakadóan nincs kötelező egyházadó - az állam úgy enyhítette az egyházak pénzügyi szorult helyzetét, hogy bizonyos pénzügyi kedvezményeket adott. A vallásszabadság állami védő palástját azonban sokan jogtalan előnyök megszerzésére használták fel, s a legkülönfélébb címen alapítottak "egyházakat". (Szégyen, hogy a nyilvánvaló joggal való visszaélésüket még azzal is támogatták, hogy engedték számukra az egyház szót használni!)

Az egyház - mivel nem angyalokból, hanem emberekből áll - működéséhez bizony szükség van pénzre - s minél nagyobb az adott egyház, annál többre. Az egyház ugyanis nem csak a hitelvek reprezentánsa a társadalomban, de a közösségi értékek őrzője is. Teszi ezt úgy, hogy kultúrát (egyházzene, liturgia, ünnepek) közvetít. A hit ugyanis, ha nincs kulturális szövétnekben, akkor nem több egyszerű rajongásnál. Ilyen csőlátású, tradíció nélküli, kulturális gyökerektől mentes - többnyire amerikai hátterű - neoprotestáns szektákkal egyre többször lehet találkozni. Szomorú dolog ez, de hát ez a valóság, melynek a megítélésében mindig segítséget nyújt az, ha megvizsgáljuk, miről beszél az adott "egyházacska" prédikátora. Ha többnyire csak az ÉN-ről, a személyes hitélmény fontosságáról, az EGYÉN megszentüléséről beszélnek, akkor jó eséllyel mondhatjuk: szektával van dolgunk. Szekta, az ahol csak egy részt tanítanak az EGÉSZ-ből! Amilyen tehát a kultúra, olyan a hit, s amilyen a hit mintázata, olyan a kultúra szövete.

A tized kényszerűségét sokan elutasítják, de a többség a tized tizedét sem szánja felekezetének, pedig ha az egyháztagok összjövedelmük 1%-át a perselybe dobnák, az nemcsak óriási segítséget jelente, de gyakorlatilag fedezné az adott egyház "működési" költségeit! Pál adakozásra buzdítja a korinthusiakat, s a mai igehirdetők sem kerülhetik ki ezt a feladatot. Ha azonban egy lelkész, pap, prédikátor csak a pénzről beszél, akkor nem azt a munkát végzi, amire elhívatott. Az ige magyarázója, tanítója ugyanis Verbi Divini Minister, azaz Isten igéjének szolgája, ami azt jelenti, hogy nem az igehirdetéshez szükséges formát kell elsősorban szem előtt tartania, hanem azt, Akiről szól az ige: Istent magát...


Élet...


A mai nap imádsága:
URam! Oly sokszor elkeseredem, mert nem tudtam úgy szereteni sem a közvetlen közelemben élőket, sem másokat, ahogyan magam is akartam volna... Elmulasztottam a lehetőségeket melyeket bőségesen adtál, rettenetesen fontosnak tartottam olyan dolgokat, melyekről az idő mindent megmutató mérlegén kiderült: hiábavalóságok. URam! Segíts meg, könyörülj rajtam! Újíts meg lélekben, taníts törvényeidre, hogy örömmel és békességben éljem napjaimat, az enyéim hasznára, s amennyire kegyelmed szerint tőlem telik a Te dicsőségedre! Ámen
   

Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elharvad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
Ézs 40,6.8

Túl az első szociális körök megfutásán (egzisztencia-kialakítás, munkahely, gyerek stb.) úgy az élet delének (35. év) vonzáskörzetében vetődnek fel először gondolatok az elmúlással kapcsolatban. Adódik ez abból is, hogy ezidőtájt már bizonnyal megtapasztaljuk, szüleink sem a régiek - erejük flexibilitásuk csökkent. Sőt talán magunkon is észrevesszük, kissé elkényelmesedtünk... "Hát igen, az idő telik!"

Az idő múlását először magunkon vesszük észre. Érdekes módon a TV-ben, s az újságok színes lapjain mindig a hibátlan fogsorú, mosolygós fiatal arcokkal találkozunk. Csak ha belenézünk a tükörbe, s észrevesszük harmatozó hajszálainkat, meg-megtörő bőrünket szemünk környékén, akkor eszmélünk: az idő véges.

Az emberek többsége erre a felismerésre nyíltan vagy szemérmesebben, de viharosan reagál, sőt akadnak olyanok is, akik pánikba esnek. Vannak, akik hirtelen rádöbbennek, hogy még "nem is éltek igazán", mások az időtől való félelmükben elhiszik, hogy a "méregdrága" kozmetikumok, a fiatalító-serkentő tabletták, a marékszámra bekapkodott vitaminok konzerválhatják az adott állapotot vagy legalábbis nagymértékben lelassíthatják a biológiai óra járását. Az igazság az, hogy a nap továbbra is 24 órából áll, s az év 365 napból...

Ebben az időszakban, a hervadás hajnalán bolondulnak meg férjek és feleségek, tisztességesnek, normálisnak mutatkozó családapák és családanyák... Válások, viták, krízisek időszaka ez, melyeket a többség sem kezelni nem tudja, de nem is tanulnak belőle. Abban a hitben ütnek sebeket egymáson és gyermekeiken, hogy majd egy új "felállásban" egy másik partnerrel minden másképp lesz, s tulajdonképen az élet még mindent nekik tartogat... s belecsúsznak egy másik hasonló kapcsolatba, de tulajdonképpen semmi nem változott, csak életük díszlete újult meg.

Aki fiatal korától fogva Istenre figyel, az jól tudja, hogy a virág hervad. Ezért különösen is értékeli fiatal éveit. Túlcsordulóan szereti férjét, feleségét, gyermekeit, családját, hiszen tudja, hogy ezek azok az évek, melyeknek emlékéből táplálkozhat, erőt meríthet a későbbi "nem-szeretem" napokban. Isten igéjének igazságait ezért jó már fiatalon szívünkbe zárnunk, hogy ha bölcsen még nem is, de okosan, az Istentől jövő megoldásokkal, s Őreá alapozva, építhessük életünk házát.


Felelősség...


A mai nap imádsága:
Istenem! Te közösségbe teremtettél minket, s mi ahelyett, hogy dolgoznánk érte, elsősorban a magunk céljait kergetjük. Adj nekünk bölcsességet, hogy merjünk szólni, amikor kell, s tudjunk hallgatni, amikor viszket a szánk! Ámen.


Ne gyűlöld szívedben atyádfiát! Fedd meg bátran honfitársadat,
hogy ne légy részes a vétkében.
3 Móz 19,17

A katolikus egyház katechizmusa szerint "idegen bűnt" követ el az, aki másnak vétkét elnézi vagy elhallgatja... Ha beletekintünk egy kicsit a világba, rögtön láthatjuk, hogy bizony akadnak bőséggel "agyonhallgatott" tények. Más dolgába "beleszólni" manapság nemcsak illetlenségnek tűnik, de olykor egyenesen vakmerőség. Ki tudja, nem ránt-e elő fegyvert az a másik ember, mert valaki felszólította, hogy adja át az ülőhelyét, vagy megdorgálták, mert nem tartotta be a KRESZ előírásait? Ennél kisebb és jelentéktelenebb dolgok miatt is öltek már meg embereket ebben a szép új világban...

Azt talán még értjük, ha látván az égbekiáltó igazságtalanságot nem szólnak egymásnak az emberek, mert a félelem nagy úr... Közép-európai történelmünk nemcsak az elmúlt "átkosban", hanem azt megelőzően is belénkverte/nevelte a "ne szólj szám, nem fáj fejem!" örökzöld igazságát, de azt már nehezen értjük, hogy miért nem szólal meg a családban senki, amikor nyilvánvalóan rossz úton jár a férj vagy a feleség, nemkülönben a gyermek? Nos, nemcsak kényelmesebb dolog nem szólni, mint szólni, de nyugalmasabb is. Ha egyik rokon a másikat - csupa jó szándékból - tanácsolja, esetleg dorgálja, abból hamar vita kerekedik, de a szűkebb családban az érdek-ütköztetések csöppet sem kellemes lehetőségét is vállalni kell, ha azzal lelket mentünk... Hányan látják be évekkel később, hogy micsoda életvezetési oktalanságot követtek el akkor és ott, s milyen kár, hogy nem mondta meg senki, hogy mindennek milyen keserű következményei lesznek a jövőre nézve...

"Megfeddni a másikat" nem azt jelenti, hogy jól "beolvasunk" neki, hanem azt, hogy először közvetett módon felhívjuk figyelmét a veszélyre, s ha már van "veszély-látása", akkor kezdjük szűkíteni a kört... a legjobb pedagógia, ha mindenki maga mondja ki az ítéletet önmaga felett. (Ennek példaértékű lelkipásztori beszélgetés-gyöngyszeme Nátán próféta feddő tanmeséje a szegény ember egyetlen báránykájáról, melyet Dávid királynak négyszemközt mond el.) Persze nem mindenki ilyen bölcs, de az ÚRnak félelme mindig bölcsességet kölcsönöz.. Sokan azt gondolják, ha maguk is "megmondó-emberekké" válnak, akkor helyesen cselekszenek. Nos, sokan panaszkodtak már nekem is: "Tudja lelkész úr, az a baj, hogy én mindig megmondtam az igazságot..." Nos, az igazság kimondásával még nem jutunk el a kívánt célhoz - sőt, lehet hogy az igazság megmondása éppen az ellenkezőjét, agressziót vált ki -, de ha az igazmondásunk szeretettel párosul, akkor jó esélyünk van arra, hogy helyes irányba tereljük a dolgok folyását...

Aki képes önmagán uralkodni, az másokat is tud nevelni, s miközben másokat tanít maga is tanul, s ezáltal bölcsebbé válik... s a bölcs élete mindig szép, mert olyan távlatokat lát és él meg, ami kevesek kiváltsága...Gondviselés...

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm gondviselő jóságodat! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szolgálni tudjam embertársaimat, szeretteimet úgy, ahogyan azt Te bölcs végzésed szerint sorsomba rendelted! Ámen

Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva.
Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!"
Ézs 43,18-19a

A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben. Állománya az utóbbi három-négy évtizedben drasztikusan csökkent. Magyarországon is jellemző a csökkenés, de gyomos tarlórészeken, öreg temetőkben, ártéri erdők füzeseiben, roskatag tanyaépületekben még bőségesen megtalálható, több mint kétmillió pár fészkel hazánkban. Döbbenetes Angliában az eredeti verébállomány 96(!) százaléka már eltűnt... A szigetországban minden módon próbálják menteni, megtartani a verebeket, például odúkat telepítenek részükre, de kontinensünkön is egyre rosszabbodik a helyzet: a német gyerekek többsége egyáltalán nem ismeri a verebet... Einstein mondását mostanában sokat idézik: "ha a méhek eltűnnek, az emberiségnek négy éve van hátra"...

Nos, mi újság a gondviseléssel? A cinikusnak tűnő kérdés sokkal inkább arra kíván rávilágítani, hogy Isten világa nem csak születésünk és halálunk közötti szakaszban valóság, hanem az előtt és az után is! A teremtett világban semmi nem történik "véletlenül", mindennek oka, alapos oka van. Ha kipusztulnak az verebek annak is, ha megfizethetetlenül magas lesz - már most is az! - a kőolajból előállított műtrágya, s nem lehet majd abnormálisan sok élelmiszert kipréselni a földből, s ezért éhínség lesz - annak is... Mindezek a "következmények/okozatok" nem Isten gondviselését kérdőjelezik, meg, sokkal inkább a homo sapiens értelmes voltát...

Az ember Isten számára olyannyira fontos, hogy életébe belefonta a halhatatlan/elpusztíthatatlan isteni részt is, s aki ezt felismeri, annak nemcsak örök élete lesz, hanem már van, sőt megtalálta az Életet! Jézus Urunk egész élete, tanítása, küldetése - s Ő maga -, készíti el bennünk azt a bizonyosságot, ami alapján teljesnek ítéljük meg saját sorsunkat. Ha Ő nincs, ha Istent kizárjuk az életünkből, akkor látván nem látunk, hallván nem hallunk, s kutatjuk majd egész életünkön át az élet értelmét, de választ mégsem találunk. Ha azonban beengedjük Őt a szívünkbe, akkor felfedezzük az élet isteni eredetét, megéljük annak szépségeit a hétköznapokban, közösséget, barátokat, társat találunk, s istenfélelemben, boldogságban, érzelmi biztonságot teremtve neveljük gyermekeinket, hogy ha felnőttek lesznek, akkor ők is rádöbbenjenek, hogy az élet legnagyobb csodája az életünket fenntartó, gondviselő Isten...
Gondviselés-hitért .


A mai nap imádsága:
Uram! Igéd mécsesével világítsd meg útjaimat, hogy meglássam azokat a jeleket, melyeket vezetésemre rendeltél! Ámen.


Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt.
Vigasztalással fizetek neki.
Ézs 57,18

"Vigyázz, rossz úton jársz!" Egyre kevesebben vállalják fel, hogy barátjuk, ismerősük, munkatársuk láthatóan nem jó irányba vivő élet-útját kritizálják, azaz megítéljék. Hiába nyilvánvaló a rossz, hiába támogatja a megállapítást a józan ész - "nem szólok bele / jobb a békesség / végül is az ő élete", s ki tudja még hány igaznak tűnő érv kerül ilyenkor a felszínre. Még nagyobb gond, hogy gyakran már otthon sem szólnak gyermekeikre a szülők, akik persze már rég nem "Isten helytartói a családban", ahogyan azt Luther majd félezer évvel ezelőtt - naívan? - gondolta. Persze, hogyan is tudna vezetni az szülő, aki soha nem tapasztalta meg Felülről Jövő Vezetés csodáját? Az ilyen apák és anyák belesüppedve a hétköznapok szociális igazságtalanságaiba, lelkileg megtörve nem a felelősségre, mások segítésére, hanem a túlélésre idomítják fiaikat és lányaikat. De mit is kell túlélni?

Ha elfogadjuk a képet, hogy az út az életet jelenti, akkor az úton levésnek az az értelme, hogy eljussunk a célba. Az egyház önmagát kezdetektől fogva "communio viatorum"-ként definiálta, azaz úton lévők közösségeként. A cél világos, s nem is akármilyen, érdemes érte küzdeni... De mi van azokkal, akik nem hiszik a célt, vagy amit hisznek, az teljességgel kiábrándító, hiszen minek a küzdés, ha a végén úgyis a "nagy semmibe" halunk bele!? Aki így látja az életet, az nem egész-séges, azaz nem az Egészet látja, hanem annak csak egy szeletét. A gyógyulást csakis az Isten adhatja.

Az Szentírás jó híre, hogy Isten vigasztalással gyógyít, melynek mértéke nem emberléptékű, mert isteni távlatokba emel. Kell-e a vigasztaláson kívül más? Másképpen: Mit ér, ha az egész világot megnyertem, de lelkem vigasztalhatatlan? Bejártam a világ összes számon tartott útját, végigrohantam az Élet nagy autósztrádáin, meg-megálltam sok pihenőhelyen, gyönyörködtem az elém táruló panorámában - de otthonra sosem találtam, útjaim végén soha nem várt senki... Lám, túléltem az életet, és rádöbbentem: csak ez nem lehet az élet célja!

Az útonkon azonban "táblák" figyelmeztetnek: a fűszálon mászó katicabogár, a csigaház spiráljának végtelenbe mutató csendje, szeretteink könnyét letörlő vigasztóló mozdulatunk... Mindenütt ott van Ő, Aki mindent lát, s mindannyiunkat teljességébe hivogat... Talán éppen a mai nap egyik váratlan pillanatában.
Múlt...


A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy elengedehessem azt, ami gátol, s belekapaszkodhassam abba, amit gondviselő jóságod által adsz nekem ezen a mai napon is! Ámen


   
Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!
Ézs 43,18-19a

Minél öregebbek vagyunk, annál inkább rálátunk: a múlt nagyobb erő, mint sem gondoltuk... A legváratlanabb pillanatokban szakad ránk a fájdalom, társunk vagy szerettünk elvesztése, s bár sok-sok homokszem lepergett már, mégsem akar szelídülni a kín - minden friss, minden újra csontjainkba hasító. Ez a múlt ereje, amit sokan alábecsülnek. Azt gondolják, az idő majd mindent megold, de lelkünket az Isten időtlenségre teremtette, ezért az idő csak a testi sebeket gyógyítja meg, a lelkieket nem. Arra csakis az Isten képes....

Gyakran komikumba illő helyzeteket élünk át, mert ugyan a test öregszik, de a lélek nem. Így történhet meg, hogy egyik ember "nénizi" vagy "bácsizza" a másikat, pedig az jóval fiatalabb nála... avagy érett hölgyek vétik el a célt, s olyan tinédzseres lendületű divatnak hódolnak, mely nemhogy meghökkentő, de ripacskodásnak tűnik... Aki azonban felvállalja az idő múlását - megtalálva a harmóniát a valósággal -, az minden korban sugározza magából az örök asszonyit/nőit... Ehhez persze tudni kell: mindennek rendelt ideje van. A múlton el lehet tűnődni, de hosszútávon nem sok értelme van. Azon ugyanis - bármennyire is szeretnénk -, nem tudunk változtatni. Kiradírozni életünkből ezt vagy azt, ami különösen terheli életünket, sajnos nem tudjuk, mi csak rajzolhatunk, legfeljebb kérhetjük Istent, hogy vesse el nagyon távolra fájó emlékeinket.

Előre tekinteni úgy, hogy a múlt nem deformál minket, csak úgy tudunk, ha Istenre tekintünk. Nem elégséges csak előre tekinteni, fontos, hogy fölfelé is nézzünk! Ha csak előre tekintünk, akkor megkeseríthet minket a sok-sok ránk váró feladat/munka, melyet jobb pillanatainkban kihívásnak, rosszabb perceinkben fárasztó nyűgnek találunk. Ha fölfelé tekintünk, akkor kiderül: életünknek van magasabb célja is, mint a nagyon fontos munka: ez az Isten megismerése. Perfekt ismeretet persze csak "odaát" kapunk -, akkor úgy fogjuk ismerni Őt, ahogyan Ő ismer minket most -, de idelenn rá-rácsodálkozni az Örökkévalóra óriási erőket szabadít fel bennünk! Ezek a Tőle kapott erők még arra is képesek, hogy múlt vétkeit elfedezzék és tiszta, teljes szívvel örülni tudjunk az újnak, ami a mai napon is kegyelméből ránkköszön...
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 05:19

A nagylelkűség jutalma

„Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt!” (Prédikátor 11:1)

A Holt-tengernek olyan nagy az ásványianyag-tartalma, hogy még az úszni nem tudók is fenn maradnak a vizén. Egyetlen gond vele a szaga. Mivel nincs elfolyása, a belefolyó édesvíz gyorsan szennyezetté válik. Egy fontos bibliai alapelv működését láthatjuk ebben: „az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Példabeszédek 11:25). Isten nem úgy tervezett, hogy egy lefolyástalan tó legyél, ami csak befogadja azt, ami belé áramlik, hanem úgy, hogy folyó legyél, mely áldások árját juttatja el másokhoz. A Bibliában azt olvassuk: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti Isten«. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” (2Korinthus 9:6-8). Tehát, ha munkát keresel, jelentkezz önkéntes segítőnek egy ingyenkonyhára, miközben állást keresel. Ha azért imádkozol, hogy az üzleted jövedelmezőbb legyen, akkor fektess be valaki más üzletébe és kérd Istent, hogy adjon neki sikert. Salamon azt írja: „Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt! Oszd el hét- vagy nyolcfelé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet!” (Prédikátor 11:1-2). Ha most nincs is különösebben szükséged semmire, vesd el mégis a jóság magvait. Csak Isten tudja, mit tartogat a jövő, és egy napon, amikor neked kell segítség, learathatod majd, amit vetettél.
Engedd, hogy Isten igéje megoldja!

„Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.” (Zsoltárok 119:89)

Dr. Martyn Lloyd-Jones írta: „A lélek és az ige [végzi el], az igében lévő lélek, és a bennünk lévő lélek, miközben az igét olvassuk”. Az mondod: „Ez lehetetlen”. Isten azt mondja: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lukács 18:27). Azt mondod: „Teljesen kimerültem”. Ő azt mondja: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” (Ézsaiás 40:31). Azt mondod: „Engem senki sem szeret”. Ő azt mondja: „…örök szeretettel szerettelek…” (Jeremiás 31:3). Azt mondod: „Nem bírom tovább”. Ő azt mondja: „Elég neked az én kegyelmem” (2Korinthus 12:9). Azt mondod: „Nem tudom, mit tegyek.” Ő azt mondja: „…ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3:6). Azt mondod: „Képtelen vagyok rá”. Ő azt mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13). Azt mondod: „Nem éri meg”. Ő azt mondja: „…a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). Azt mondod: „Nem tudok megbocsátani magamnak”. Ő azt mondja: „Isten megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efézus 4:32). Azt mondod: „Alig tudok megélni”. Ő azt mondja: „Isten… be fogja tölteni minden szükségeteket…” (Filippi 4:19). Azt mondod: „Félek”. Ő azt mondja: „…nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Timóteus 1:7). Azt mondod: „Ezzel én nem tudok megbirkózni”. Ő azt mondja: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsoltárok 55:23). Azt mondod: „Én nem vagyok elég okos”. Ő azt mondja: „…ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől…” (Jakab 1:5). Azt mondod: „Egyedül vagyok”. Ő azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5). Bill Sunday mondta: „Isten igéjére támaszkodom, és ha a könyv lezuhan, én is vele zuhanok.” Ma engedd, hogy Isten igéje megoldja a dolgot!Próbáld ki!

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Róma 12:4–5)

Bob Buford sikeres üzletember volt, aki érezte, hogy Isten valamilyen szolgálatra hívja. Abban azonban nem volt biztos, hogy mire, ezért úgy döntött, hogy utánajár a dolognak. Összehívta néhány nagyobb gyülekezet lelkészét, hogy megérdeklődje, vajon hasznát tudnák-e venni afféle szervezési munkatapasztalatnak, amivel ő rendelkezik. Ez nem került sokba, így ha esetleg zsákutcának bizonyult volna a kezdeményezés, könnyen másra összpontosíthatott volna helyette. Ha gondolkodás nélkül otthagyta volna vezérigazgatói állását, és elfoglalt volna valamilyen beosztotti állást valamelyik gyülekezetben, akkor valószínűleg nem találta volna meg az elhívását, és talán nem is kereste volna tovább. Átgondolt tervezésének köszönhetően azonban ma szolgálata szó szerint az egész világra hatással van. Nos, nem lehet csak úgy otthagyni korábbi kötelezettségeinket. Ámós vállalta a prófétai küldetést, de közben megmaradt pásztornak. Pál folytatta sátorkészítői munkáját, miközben a gyülekezetplántálást végezte. Isten akaratának felismeréséhez idő és türelem kell, és legtöbbünknek vannak befizetésre váró számlái és van családunk, akikről gondoskodnunk kell. Mit tehetsz tehát? Tartsd meg az állásodat – de próbáld ki az új utat is! Ne feledd, nem vagy egyedül! Isten sokkal inkább elkötelezte magát a sikered mellett, mint te magad. Ha úgy érzed, hogy zöld utat kaptál tőle, akkor óvatosan lépj a gázra, és indulj el! Arthur Miller drámaíró mondta: „Nem helyes megmaradni abban a helyzetben, amiről tudod, hogy nem illesz oda… Isten nem azért helyezett e földre, hogy olyan munkára pazarold éveidet, amelyben nem azt alkalmazod, amit ő az életedre tervezett, amiben nem az életcélodat valósítod meg – bármennyit is fizetnek érte.”

„Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval.” (Galata 6:4)

engedelmes szív

Egy lelkész írta: „Fiatal koromban száz tesztet is elvégezhettem volna a képességeimre vonatkozóan, mégsem jöttem volna rá soha, hogy a tanításra van ajándékom – mivel azt még sohasem csináltam. Csak akkor fedeztem fel, miután elvállaltam néhány lehetőséget előadások tartására, láttam az eredményeket, visszajelzéseket kaptam másoktól, és megértettem, hogy Isten erre adott nekem ajándékot.” Ha nem vállalod a vele járó kockázatot, sosem fogod tudni, hogy miben vagy jó. Nyilván hibázni is fogsz – és néhány kudarc talán annyira elcsüggeszt, hogy nem akarsz újra próbálkozni, inkább feladnád. De ha hibáidat olyan tapasztalatoknak tekinted, melyekből tanulhatsz, akkor nemcsak azt fedezed fel, mire hívott el Isten, de növekedni is fogsz, és gyakorlott leszel. Pál azt írja: „Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.” (Galata 6:4–5). Majd még hozzáteszi: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:9–10). Ma komolyan gondold végig, hogy mennyi van még hátra az életedből, és döntsd el, hogy azt úgy éled meg, hogy valóban számítson. Az élet legszomorúbb összegzése egy sírkövön állt: „Amikor eljött halálom órája, rájöttem, hogy nem is éltem.” Nehogy veled is ez történjen!

 


Tanulj meg jobb döntéseket hozni!

„…az okos vigyáz a lépésére” (Példabeszédek 14:15)

Ha még mindig ugyanazokba a hibákba esel ötvenévesen, mint amikbe húszévesen estél, bölcsességet kell kérned Istentől. „Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik” (Példabeszédek 18:15). Ami most vagy, azt azok a döntések határozták meg, amiket a múltban hoztál. Ha meg akarod változtatni a jövődet, tanulj meg jobb döntéseket hozni! Légy bölcs! Engedd, hogy ezek az alapelvek vezessenek: a) soha ne hozz hosszú távú döntéseket átmeneti körülményekre alapozva! Ha így teszel, később bánni fogod. b) Ne hagyd, hogy az érzelmek elvakítsák értelmedet! Imádkozz, mérlegeld gondosan a dolgokat, érett ítélőképességre alapozd döntéseidet! c) Éles szemű emberekkel vedd körül magadat, és vedd igénybe ajándékaikat, de ne félemlítsen meg szakértelmük! d) Szánj időt arra, hogy minden lehetőséget átgondolj! Ami ma jónak tűnik számodra, holnap talán nem fog annyira jónak tűnni! e) Nem tudsz minden fronton eredményesen harcolni, tehát körültekintően válaszd meg a csatáidat! Egyszerűbben szólva: van olyan, amiért nem érdemes harcolni. f) Szánj időt a teljes igazság megismerésére! A feltételezések válsághoz vezetnek. g) Vedd tekintetbe minden lépés várható következményeit! Kérdezd meg magad: „Kész vagyok most arra, hogy ezzel foglalkozzak?” h) Legyen gondod rá, hogy elvárásaid ne haladják meg lehetőségeidet és erőforrásaidat! Légy realista! Ha nem tudsz számolni, ne keress állást pénzügyi területen! Ha nem tudsz énekelni, ne akarj lemezt kiadni! Arra koncentrálj, amihez Isten ajándékot adott neked! Abban leszel sikeres! i) Az idő a leginkább korlátozott és a legértékesebb eszközöd. Ne pazarold! j) adj magadnak 10% esélyt arra, hogy tévedsz, 50%-os esélyt arra, hogy elárulnak, és 100% elkötelezettséget arra, hogy bízni fogsz Istenben, mész előre, és túléled az egészet!
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.06. 00:10

Drága szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak biztosítására, hogy üdvösséget hozzon minden gyermekének. Közületek nagyon sokan nem veszik észre, hogy pontosan mit is jelent a Második Eljövetel, ezért nem készültök fel arra. Sokan azt hiszik, hogy ez még hosszú ideig nem fog bekövetkezni. Így tehát csak azok, akik valóban felkészülnek, lesznek készen, hogy üdvözöljenek Engem, Vőlegényüket, felöltöztetve és bemutatva Nekem, ahogy illik. Mások aludni fognak, felkészületlenek lesznek és zavarodottak. Némelyek nem fognak hinni Bennem addig, amíg a világ minden részén látható nem leszek. Egyesek meg fognak halni a sokktól, de a legtöbben eltelnek majd örömmel és csodálattal. Azok, akik hagyták magukat megtéveszteni, bocsánatot fognak nyerni, ha könyörögni fognak Hozzám, hogy részesítsem őket védelemben. Sajnos sokan vissza fogják utasítani Nagy Irgalmasságomat, mivel a szívük kővé vált, és azt már semmi sem fogja megnyitni.

Az elkövetkezendő időszak tele lesz nagy kinyilatkoztatásokkal és rátok áradó különleges Kegyelmekkel. Azért teszem mindezt, hogy ti egyre erősebbek és erősebbek legyetek, és ne adjátok majd el a lelketeket cserébe az evilági vonzalmakért. Egyre többen fognak majd közel kerülni Hozzám, és miközben Én a lelketekhez beszélek, békét fogtok érezni a nagy hitehagyás szörnyűségei közepette. Amikor tanúi lesztek majd ennek a szörnyűségnek, jobban fel lesztek fegyverkezve, hogy ellen tudjatok állni a szörnyűségnek és másoknak segítsetek.


Isten Fénye le fog ragyogni rátok és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni magatokat, még akkor sem, ha azok elutasítanak benneteket, akik többre nem képesek. Amikor a Földön jártam, a Farizeusok nagyon sok embert fordítottak el Tőlem. Ugyanez fog most is történni. Sokakat közületek arra fognak biztatni, hogy ne csak az égből jövő Hívásomat utasítsátok el ebben az időben, hanem Tanításaimat is. Tanításom nem változtatható meg soha, mert az maga az Igazság, és csak az Igazság menthet meg benneteket.Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-fenye-le-fog-ragyogni-ratok-es-en-megigerem-hogy-nem-fogjatok-egyedul-erezni-magatokat/
 

—–
Római katolikus:
2018-11-0631. évközi hét kedd

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Krisztus engedelmességből vállalta értünk a kereszthalált; Isten ezért felmagasztalta.
Testvéreim!
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje.
Fil 2,5-11

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 26a. vers. – 2. tónus.
Előénekes: Az istenfélők előtt * teljesítem fogadalmamat.
Egyenek a szegények és lakjanak jól, † áldják az Urat mind, akik keresik: * „Szívük élni fog mindörökké”.
Hívek: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
E: A föld határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, * leborul előtte a nemzetek minden családja.
Egyedül őt imádják mind, akik a földben alszanak, * hódoljanak előtte mind, akik a porba visszatérnek.

H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
E: Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem.
Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, † igazságát hirdessék a születendő népnek: * „Mindezt az Úr cselekedte!”
H: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében.
Zsolt 21,26b-27.28-30a.31-32

ALLELUJA
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: * Én felüdítlek titeket – mondja a mi Urunk. Mt 11,28 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten országában mindenki asztalhoz ülhet, aki a meghívást készséggel elfogadja.
Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!”
Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak: »Jöjjetek! Minden készen van!« De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: »Földet vettem. El kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!« A másik azt mondta: »Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!« Egy további így szólt: »Most nősültem, nem mehetek.«
A szolga hazatért, jelentette mindezt urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: »Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat!« A szolga jelentette: »Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely.« Az úr akkor megparancsolta a szolgának: »Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.«”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 14,15-24″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-11-06


——
Görög katolikus:

Hogyan is tudnánk Istennek illendően megköszönni, hogy ennyi örömöt szereztetek nekünk? Mennyire hálásak vagyunk értetek! Isten előtt éjjel-nappal örömmel 10 és teljes szívvel-lélekkel imádkozunk értetek, hogy végre szemtől-szembe láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait.

11 Azért imádkozunk, hogy Istenünk, Mennyei Édesapánk és Urunk, Jézus segítsen meg minket, és végre valóban eljussunk hozzátok! 12 Imádkozunk, hogy az Úr erősítse meg bennetek az isteni szeretetet egymás és mindenki más iránt is — ugyanúgy, ahogy mi szeretünk benneteket. 13 Kérjük, hogy az Úr erősítse meg a szíveteket, hogy legyetek feddhetetlenek és szentek Istenünk, Édesapánk mértéke szerint — és így állhassatok elé, amikor majd Urunk, Jézus visszajön az összes szentjeivel[a] együtt.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Thessalonians+3&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS


42 Az Úr így válaszolt: „Gondoljátok csak meg: a ház ura megbízza egyik szolgáját, hogy viseljen gondot a többi szolgájára, és idejében adjon nekik enni. Miből látszik, hogy ez a szolga hűséges és okos? 43 Abból, hogy amikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit ura rábízott! Milyen boldog az ilyen szolga! 44 Igazán mondom nektek: ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását!

45 De mi történik, ha az a szolga gonosz, és azt gondolja, hogy ura még sokáig nem tér haza? Verni kezdi a szolgatársait, férfiakat és nőket egyaránt, eszik-iszik és részegeskedik. 46 Ura azonban éppen akkor fog megérkezni, amikor a gonosz szolga nem számít rá, és nem is gondolja. Akkor majd az ura keményen megbünteti őt, és oda küldi, ahová a hitetlenek kerülnek.

47 Az a szolga, aki tudta, hogy ura mit bízott rá, de hozzá sem fogott, hogy azt megtegye, vagy nem készült fel ura érkezésére, súlyos büntetést kap. 48 De mi lesz azzal a szolgával, aki nem tudta, hogy ura mit kíván tőle? Az ilyen szolga enyhébb büntetést fog kapni. Mert akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon! Akire sokat bíztak, annak nagyobb a felelőssége!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+12%3A13-56&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/11/06

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.05. 18:00

készület,

büntetések, 

 

 

új Paradicsom,

 

angyalok hierarchiája,

csata,

viharok, 

háborúk, 

éhínség ,

diktatúrák ,

földrengés,

Föld rázkódni,

szabadság,

Igazság,

Pecsét,

fenevad bélyege,

bélyeg,

időpont,

túl késő lesz,

 

 

 

KÉP: Pecsét - Bélyeg

 

 

"Pecsétemet terjeszteni kell. Szeretetemet minden vallású és hitű gyermekemmel meg kell ismertetni, különösen azokkal, akik nem ismernek Engem, valamint azokkal, aki elutasítják Létezésemet.

Ugyanúgy készítem fel hadseregemet a Mennyben, mint a Földön is.

Mi közösen le fogjuk győzni a gonoszságot, amely bevezetésre kerül minden nemzetben, a tehetetlen emberei ellen.

Ha felálltok és elutasítjátok a fenevad bélyegének elfogadását, Én meg foglak védeni benneteket.

Központok - melyeket prófétáim az évek során megszerveztek - fognak felszínre kerülni, a sivatagi oázishoz hasonlóan. Itt képesek lesztek hűségetek bizonyítására Irántam, Atyátok iránt. Itt összegyűlhettek imádkozni azokért a lelkekért, akik elvesznek az Antikrisztus hatalma alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Időtök megjelöltetett, és Fiam Második Eljövetelére hamarosan sor kerül.

Egyedül csak Én, a ti szerető Atyátok, ismerem ezt az időpontot. Még drága Fiam, Jézus Krisztus sem ismeri azt. De tudnotok kell a következőket:

Bár ti ez által és más küldetések által is fel letettek készítve, ez hirtelen lesz bejelentve, amikor az már túl késő lesz sokak számára, hogy megtérjenek. Ehelyett ők el fognak futni.

Legyetek erősek, gyermekeim. A tervem az, hogy elpusztítsam a fenevadat, és hogy megmentsem minden gyermekemet. A ti imáitok segíthetnek Nekem minden egyes értékes lelket megmenteni.

A Legmagasságosabb Isten"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-ebben-az-idoben-az-angyalok-hierarchiaja-gyulekezik-a-mennyben-a-fold-negy-sarkanal/"

 

 

"Mily mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása! 

Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai!
Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki?
Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?
(Hiszen) őbelőle, őáltala és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké! Ámen.
Ez az Isten igéje. 
Róm 11,29-36

...

Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 14,12-14"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-11-06

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.05. 17:40

"Leányom, most lesz megmutatva Kezem Irgalmassága az emberiségnek, mivel Fiam érkezése hamarosan bekövetkezik."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-utolso-felhivas-az-ateistak-szamara/
VÖ.:
"Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-05

"Gondoljatok úgy a sátánra és gonosz munkálkodásaira, mint egy fertőző betegségre. Tegyetek meg minden óvintézkedést arra, hogy elkerüljétek mindazokkal a kapcsolatot, akik magukban hordozzák ezt a betegséget. Tudnotok kell, hogy nincs választási lehetőségetek, ezért fegyverezzétek fel magatokat szentelt vízzel, egy Szent Kereszttel és egy Benedek éremmel. Mindezek egy karnyújtásnyira fogják visszatartani a démonokat tőletek.

Ezek azok az idők gyermekek, amikor magatokat és otthonaitokat megáldott (szentelt) tárgyakkal kell körül vennetek. Ezek a dolgok otthonaitokban védelmet nyújtanak majd számotokra, és az imádkozás közben nagy vigaszban lesz részetek.

Ne feledjétek, hogy a démon nemcsak a pokolban él, hanem most a földön is szilárdan megalapozta uralmát. Az ima az egyetlen dolog, ami megfélemlíti és tehetetlenné teszi őt.

Gyermekek, az elkövetkezendő időkben az ima fog fenntartani benneteket.Szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-demoni-megszallottsag-es-a-gyulolet-bune/
VÖ.:
"Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől.
...
Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-06

SPIRITIZMUS:
"Sokan, az önmagukat látnokoknak nevezők közül, akik látszatra katolikusoknak és mindenféle gyakorlattal rendelkezőknek tűnnek, akik úgy ebben, mint más Keresztény tanokban is jártasak, valójában a New Age hívei."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-hamis-profetak-megprobaljak-felremagyarazni-szent-szavaimat/
VÖ.:
https://www.facebook.com/boldogsagkozpont/posts/724330967669359

HELYETT MISZTIKA:
Maria Simma és a látogatók a lelkek a tisztítótűzben
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=es&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fwww.mysticsofthechurch.com%2F2013%2F10%2Fmaria-simma-visits-from-souls-in.html


EGYHÁZSZAKADÁS:
http://petersziklaja.ml/a-papa-es-luther-egy-elfogadhatatlan-ellentmondas/
VÖ.:
http://szeretetlang.blog.hu/2015/04/08/a_manoppelloi_csodas_krisztus_arc_negyedik_resz

Ez időben a Guadalupei szűz legalább kétszer annyi hívet toborozott a harmadik világban, mint amennyit a reformáció elrabolt.

http://www.szellemvilag.hu/hirek/elonek-titulalta-a-nasa-a-guadalupei-szuzanya-kegykepet

http://konteo.blogrepublik.eu/2012/12/03/szent-malakias-profeciai/

ERETNEKSÉG:
"Nos, tudnotok kell a következőket: amikor elfogadjátok, hogy át kell ölelnetek minden vallást, mintha azok együttvéve egy vallást alkotnának, és hogy egy oldalra kell állnotok, annak érdekében, hogy tiszteletet mutassatok az olyan vallások iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát, akkor ti szörnyű bűnnel vétkeztek. Akkor meg fogtok tagadni Engem."
http://masodikeljovetel.hu/papokhoz-az-nap-amikor-arra-kernek-fel-benneteket-hogy-tagadjatok-meg-istensegemet-nincs-messze
VÖ.:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kulonbozo-vallasok-kepviseloit-fogadta-papa-vatikanban
ÉS
http://utolsoidok.hu/cikkek/ferenc-papa-kilatasba-helyezi-katolikusok-es-az-evangelikusok-kozos-aldozasat
VÖ.:
EZT NÉZD MEG! Burke bíboros felmondja "bizalmas viszony" megelőzve pápa tiszteletére Luther Svédországban
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=es&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fwww.lifesitenews.com%2Fnews%2Fwatch-cardinal-burke-denounces-intercommunion-ahead-of-popes-tribute-to-lut

VALAMINT:
"Ne engedjétek meg nekik, hogy bűnbe rántsanak benneteket. Legyetek mindig éberek a csaló miatt, mert ő mindenütt jelen van ezekben az időkben."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-demoni-megszallottsag-es-a-gyulolet-bune/
VÖ.:
http://utolsoidok.hu/cikkek/ferenc-papa-kilatasba-helyezi-katolikusok-es-az-evangelikusok-kozos-aldozasat
keresztenyuldozest
http://444.hu/2016/11/02/fontos-a-kdnp-nepirtassa-nyilvanitana-a-keresztenyuldozest
VÖ.:
"Harcoljatok az imádkozás jogáért! Ha nem teszitek, akkor nem vallási, hanem népirtó háború fog bekövetkezni. "
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=n%C3%A9pirt%C3%B3

IMA:
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/udvosseg-anyja-keresztenykent-fel-kell-keszulnotok-hogy-harcoljatok-a-hitetekert-151/KOZMOSZ:
"20A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja."
http://szentiras.hu/SZIT/ApCsel2,20
VÖ.:
"óriási vérhold"
http://legfrissebb.info/70-eve-nem-volt-olyan-egi-jelenseg-mint-ami-most-jon-itt-van-pontosan-mikor/
ÉS ISMÉT:
ESPANOL:
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=es&tl=hu&u=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F222616-mayor-superluna-anos-noviembre
LD MÉG:
KOZMIKUS VIHAR JÖN

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.05. 16:35