Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét" 20161014

2019. október 13. 16:15 - Andre Lowoa

"Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=pecs%C3%A9tj%C3%A9t
VÖ.:
"Testvéreim!
Krisztusban nyertük el mi is az örökséget Isten rendelése szerint, aki mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.
Ez az Isten igéje. "
Ef 1,11-14
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-14
HÍREK:
A Közel – Kelet „felszabadítói“ a zsidókat akarják ellenőrizni
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=K%C3%96ZEL+KELET
VÖ.:
http://24.hu/kulfold/2016/10/13/beszallt-a-jemeni-haboruba-az-usa/

"Más nyugati nemzetek kiprovokálják az oroszok és a kínaiak válaszát. Mindez világháborúba torkollik."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/search/?text=oroszok+v%C3%A1lasz%C3%A1t
VÖ.:
http://vs.hu/kozelet/osszes/nagy-haborura-keszul-putyint-hazarendeli-az-orosz-elit-csaladtagja-1012#!s0

"18Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz. 19A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. 20Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! 21Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! 22Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. 23Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. 24Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! 25Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. 26Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. 27Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad."
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld4

2019. október 13. SZERETETTEL VISZONOZD A GONOSZSÁGOT!

2019. október 13. 08:17 - Andre Lowoa

1988. január 31.

Vassula, mindketten közeledben vagyunk.

A kereveten ülve úgy éreztem az imént, hogy Jézus ruhája hozzáért jobb karomhoz. Vállamra tette kezét. Ismét erõsen éreztem jelenlétét. Felálltam, hogy írjak, és hirtelen megéreztem, hogy a Szûzanya ül mellettem.

Szûz Mária:
A fogadalom, amit tõled várok, a hûség. Légy hûséges Jézushoz, számodra Õ legyen az elsõ! Állj készen akarata teljesítésére.

Még nem fogtam fel, nem igazán értem.

Gyermekem, Isten fátyolt borított szemedre. Fogadd el azt a módot, ahogyan benned munkálkodik. Bízzál Benne. Vassula várok rád templomomban.1 Mindenkit megáldok, aki hozzám akar jönni. Vassula, ne veszítsd el bátorságodat, ha bajok jönnek. Jöjj hozzám! Áldd meg azokat, akik üldözni fognak, imádkozz elnyomóidért, szeretettel viszonozd a gonoszságot! Végül Szeplõtelen Szívem fog gyõzni. Fatimában nagyszerû csodát tettem, hogy mindenki higgyen. Ti “Napcsodának” nevezitek. Tudod-e leányom, hogy Isten megengedte lelkednek, hogy betérjen lakhelyére? Vassula, nem fogod fel Isten kegyelmét, amit Neked adott! Beléptél lakhelyére! Vassula, milyen kevéssé becsülöd Isten kegyelmét, amelyet neked adott!

Igen Szûzanyám, nem fogtam fel igazán, de ha ez az Isten akarata, elfogadom a dolgokat, ahogy vannak.

Igen, soha ne keresd, hogy miért, fogadd szívesen mindazt, amit Isten neked ad. Készséggel engedelmeskedj Isten kéréseinek. Szemedet azért tartja lefátyolozva, nehogy kevély legyen lelked attól a sok kegyelemtõl, amit rád áraszt. Megengedte, hogy betérj legszentebb helyére, ahol a szeráfok milliói veszik körül trónját, és szüntelenül imádják. Isten csak szent angyalainak engedi meg, hogy szent lakóhelyére betérjenek. Most tudod leányom, milyen nagy kegyelmet adott neked Isten.

Szûzanyám, bocsáss meg, hogy nem tudom teljesen felfogni.

Közbenjárok érted.

Köszönöm Szent Anyám, hogy segítesz nekem.

Jézus van itt, Vassula.

Én is ott leszek!2 Megáldom mindazokat, akik eljönnek . Jöjj most, érezz engem, vidíts fel, mosolyogj rám, beszélj hangosan, hadd halljam szavaidat! Vassula, keress Édesanyám, a te Szent Édesanyád mellett! Együtt vagyunk. Szeretlek.

 


1 Torinóban.
2 Jézus megértette velem, hogy Torinóban, a Szûzanya házában.

 

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 13. 07:36 - Andre Lowoa

A hibák mindig ott kövérek, ahol sovány a szeretet.

Spurgeon


A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányával törődnek.


Amikor lemond valaki akaratáról, nagy dolgokra képes.


Amikor Matthew Henry-t kirabolták, ezt írta a naplójába: „Hadd legyek hálás először is azért, mert eddig még soha nem raboltak ki; másodszor azért, hogy bár elvették az erszényemet, de nem vették el az életemet; harmadszor azért, mert bár elvették mindenemet, az nem volt sok; és végül azért, hogy engem raboltak ki, és nem én raboltam.”


Amilyen haszontalan a gőg, olyan ostoba is. (Spurgeon)Azoknak, akik Istentől munkába küldetnek, a beszéden kívül valamit tenni is kell.


Életünknek talán legfontosabb utazása, amikor elébe megyünk a másiknak.

Henry Boye

„És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: »Íme, az Isten sátora az emberekkel van.««” (Jel 21,2–3)
A Jelenések könyve részletezi, hogy mi vár majd az Istenben bízókra a végidőkben Krisztus második, dicsőséges eljövetelekor. A mennyek országában szemtől szemben látjuk majd az Urat, igazi örömteli közösségünk lesz vele. És addig? „Jöjjön el a te országod!” – kérjük az imádságban. Tudnunk kell, hogy Isten országa már itt és most a földön is létezik, sőt egészen közel van hozzánk, bennünk van, ha vele együtt élünk, lélegzünk! Örvendezzünk, és adjuk tovább a jó hírt! (Juhászné Szabó Erzsébet)

 

Istenem! Én is szoktam magamat ostorozni, pedig nem kellene, mert ha már eléd tettem valamit, akkor nem kellene visszavennem, hanem teljes egészében a Te kezedben kellene tudnom. Még a bűneimet is, melyeket te úgy elvetsz magadtól, mintha soha meg nem történtek volna. Ha Te nem marcangolsz engem, add, hogy én se tegyem magammal vagy éppen másokkal. Jézusért! Ámen

„Krisztus Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8)

Értünk történt. Megváltásunk történetében ez a két szó a legszebb. Az őskeresztyén himnusz is ezt hirdeti: Krisztus számára senki és semmi sem volt fontosabb a mi életünknél. Azért jött ebbe a világba, hogy önként vállalja a megaláztatást és a kereszthalált, hogy bűneink büntetését elvegye (Ézs 53), hogy semmiféle kárhoztató ítélet ne legyen rajtunk (Róm 8,1). Atyánk minket mentő terve ebben a krisztusi indulatban és keresztútban érte el célját. Mi így ismerjük: mérhetetlen szeretet. (Eszlényi Ákos)Még mindig esik… Lehet, hogy ez nem olyan zápor, ami egyik percről a másikra eláll, mint ahogy én képzeltem. Talán egyik sem olyan. Végül is az élet esős napok sorozata. De előfordul, hogy nem mindegyikünknél van esernyő. Ilyenkor szükségünk van másokra, akik hajlandók megosztani ernyőjüket egy ázott idegennel egy esős napon.

Azt hiszem, fogom az esernyőmet, és elmegyek sétálni…Nem az a gazdag, aki birtokol, hanem az, aki képes adni.Nem lehet a problémákat azzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel csináltuk őket. (Albert Einstein)

 

„Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.” (1Móz 6,22)

Mindig nehéz valami ismeretlenbe, valami újba belekezdeni, mert nem sejtjük, mi vár ránk, mert fogalmunk sincs, minek mi lesz a következménye. Noé is így volt akkor, amikor megépítette a bárkát, és összegyűjtötte a föld minden állatát. Nehéz volt, mégis hajtotta az Istenhez való ragaszkodás. A hét első napján talán még bennünket is fűt az Istenhez ragaszkodás lelkesedése, melyet a vasárnapi igehirdetésekből, a találkozásokból mentettünk át, és talán még mindig ott jár a fejünkben tisztán és világosan az üzenet: Krisztus értem támadt fel… (Pongrácz Máté)

Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül. 20161013

2019. október 12. 16:37 - Andre Lowoa

"Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül.
...
Azok a Szavak, melyeket neked adok, nem fertőzöttek, és nem mondanak ellent az igazságnak sem, ahogy azok már az idők kezdete óta fel voltak ajánlva az emberiségnek. Az igazság sok változata, melyek a Bibliában találhatók, az idők alatt el lett ferdítve, csak azért, hogy megfeleljen az ember saját napirendjének."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sohase-vedj-meg-engem-akkor-amikor-az-nem-szukseges/
VÖ.:
"Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
...
E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-13

11Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak. 12Semmi nem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. 13Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen az életed! 14Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj! 15Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, s úgy folytasd utadat! 16Ha nem tesznek rosszat, aludni sem tudnak, nincs nyugtuk, ha mást tőrbe nem csalhatnak. 17Amit esznek, az a gonoszság kenyere, és az erőszak borát isszák. http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld4

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 12. 07:49 - Andre Lowoa

A jótettek a szeretet láncát alkotó karikák.

Kalkuttai Teréz Anya


A malomkő egymagában nem képes lisztet őrölni, de egy másikkal hasznos munkát végez. – Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és közösséget ápoljon. – A fenevad egymaga kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek.

Spurgeon


A szavak mind széjjelesnek.
Málladoznak a mondatok.
Szótlanul, eszköztelenül,
felemelt kézzel maradok.

Látod, semmit sem rejt már a kezem.
Szememben bűnt belátó bánat.
Menteni magam nem tudom,
de Nálad, Uram, van bűnbocsánat.

Fogadd el, kérlek, ezt a semmit,
aki és ami én vagyok,
hogy élő Igéből épüljenek újjá
bennem a szavak, mondatok.

Hajdú Zoltán Levente

„Aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít, Isten az.” (2Kor 1,21)
Mire jó a vasárnap? Miért kell a munkát szüneteltetni egy napig? – teszik fel egyre gyakrabban a kérdést. Miért nem lehet folyamatosan, megállás nélkül dolgozni? A mai ige talán választ ad kérdéseinkre. Mert benne megláthatjuk, hogy mi a vasárnap legfontosabb feladata. Az, hogy kizökkentsen minket a hét megszokott folyamatából, és Isten azért rendelte, hogy újra és újra megerősítse bennünk azt az örömüzenetet, amelyen egész életünk nyugszik: Krisztus értem támadt fel a halálból! (Pongrácz Máté)

 


„Akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.” (Zsid 11,14.16)

Nagy öröm az, ha tudjuk, hová tartunk, életünknek mi a célja. Nagy erő rejlik ebben a tudásban, mert ez a bizalom, meggyőződés áthidal mérhetetlen mélységeket, kilátástalannak, reménytelennek látszó helyzeteket. Ez pedig azért lehetséges, mert Isten szavába, ígéretébe kapaszkodik. Jézus is ezért bátorítja ezzel az övéit (Jn 14,1–3): Istenünk nekünk készített hajlékkal vár ránk. (Eszlényi Ákos)


Az akadályok nem törhetnek meg; minden újabb akadály az elszántságomat fokozza.

Leonardo da Vinci

„»Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott? – mondja az Úr.«” (Mal 3,14)

Napjaink nagy kérdése, hogy van-e haszna annak, amit végzünk. Sokan csak az anyagilag jövedelmező tevékenységeket tartják hasznosnak. Ami pénzben nem mérhető, az nem is értékes – vélik. Jó lenne, ha megjegyeznénk: az Isten szolgálata jár a legnagyobb haszonnal, mert örök élet a jutalma. Higgyük el, hogy ez a létező legnagyobb kincs, amit az Úr adhat! (Juhászné Szabó Erzsébet)


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk! Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!


Kerestem Istent, elrejtőzött előlem; kerestem önmagamat, nem találtam; kerestem testvéremet, és megtaláltam mind a hármat. (Boros László)

Két barát beszélget:
- Ha lenne 5 lakásod, egyet nekem adnál? – kérdezi az egyik.
- Hát persze! – jön a válasz.
- Ha lenne 5 kocsid, egyet nekem adnál?
- Hát persze!
- Ha lenne 5 inged, egyet nekem adnál?
- Hááááát…
- Mi az? – kérdezi újra az egyik.
- Pontosan 5 ingem van!


Könnyebb Istennek egy és más munkánkat felajánlani, mint egész szívünket Neki adni.


Krisztus parancsoló Úr. Aki azt mondja: ismerem Őt – annak engedelmeskednie kell Őneki. Őt nem lehet másképpen ismerni, csak hódoló engedelmességgel, parancsainak elfogadásával és az életben való betöltésével.


Mikor valaki a jóságával dicsekszik, mindnyájan tudjuk, hogy kevés dicsekednivalója van.


Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! A nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. (Antoine de Saint-Exupery)


Többet kéne gondolnunk arra, hogy jót tegyünk, mint arra, hogy jól érezzük magunkat, így végül tényleg jobban éreznénk magunkat.

2019. október 12. SEMMI A TE SZENVEDÉSED AZ ENYÉMHEZ KÉPEST

2019. október 12. 06:13 - Andre Lowoa

1989. július 5.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled!

Uram, idõnként nehéz.

Vassulám, tudom, hogy nehéz a pusztaságban élni, de ne feledd, hogy nem fordítom el rólad tekintetemet, támaszkodj rám! Szavaim nem különböznek attól, amit a múltban mondtam, sohasem hagytam fel azzal, hogy minden nemzedéket megtérésre szólítsak. Nagy szeretettel és könyörülettel nyújtom felétek állandóan kezemet. Hajlandó vagy-e folytatni szeretetem mûveit?

Igen Uram, hajlandó vagyok, ha ez a Te kívánságod.

Ez a kívánságom. Minden lelket széppé akarok tenni a Földön. Az a kívánságom, hogy mindenkivel megízleltessem Kenyeremet, szeretlek titeket. Az a kívánságom, hogy észretérítsem az istenteleneket. Vassulám, érezd Szentséges Szívemet, még sohasem szaggatták szét és kínozták meg annyira, mint ebben a sötét korszakban.

Ó Istenem…

Pedig még ennél is mennyivel nagyobb a fájdalmam, amikor azt látom, hogy milyen sok lélek tart az örök tûz felé… értsd meg, gyermekem, hogy a te szenvedésed semmi az enyémhez képest. Engedd meg, hogy megpihenjek benned! Légy békében!

Betegségnek nevezte a homoszexualitást egy svájci katolikus egyetemen tanára - felfüggesztették

2019. október 11. 19:56 - Andre Lowoa

Felfüggesztettek az állásából egy teológusnőt a svájci Université de Fribourg katolikus egyetemen, amiért még 2017-ben a "Katolikus szexuáletika" óra keretében "betegségnek" nevezte a homoszexualitást, és terápiás központokat is ajánlott, ahol kezelni tudják azt.

A docensnőt a kijelentéseiért az egyetem "Spektrum" nevű hallgatói magazinja panaszolta be nemrég az egyetem vezetésénél.

Az egyetem egy szerdán kiadott közleményben határolódott el a munkatársától, kijelentve, hogy az ügyben vizsgálatot rendeltek el, a vizsgálat idejére pedig a teológusnőt felfüggesztik az állásából. Mint írják:

A homofóbia nemcsak a saját alapító nyilatkozatunkkal és az akadémiai oktatás minőségi elvárásaival ellenkezik, de a II. Vatikáni Zsinaton alapuló helyes teológiai elvekkel is, amelyek pedig a fakultánsunkon folyó oktatás és kutatás számára kötelező érvényűek.

Az egyetemi közlemény azt is hangsúlyozza, hogy a katolikus hagyomány a homoszexualitást nem tekinti betegségnek, amelyet terápiával kezelni lehetne.

A teológusnő az előadását minden második évben tartotta meg, ideiglenes munkaszerződéssel. Idén az előadássorozatot a panasz miatt le kellett állítania.

Az egyetemi közlemény szerint amennyiben a "vádak" megállják a helyüket a tanárnővel szemben, úgy "a fakultáns meg fogja tenni a szükséges lépéseket" - valószínűleg végleg kizárják majd őt a katolikus egyetemről.

A Katolikus Egyház Katekizmusa így foglalja össze az Egyház homoszexualitásról szóló tanítását:

2357. A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. Pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva --mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedéseket -- mindig vallotta, hogy "a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek". Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének.

2358. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatétet jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket.

2359. A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást. Az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot, olykor az önzetlen barátság segítségével, imádsággal és szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közeledhetnek és kell is közeledniük a keresztény tökéletességhez.

(Forrás: katholisch.de)
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/10/11/betegsegnek_nevezte_a_homoszexualitast_egy_svajci_katolikus_egyetemen_tanara_felfuggesztettek

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén.

2019. október 11. 19:23 - Andre Lowoa

Utcai kamerák és autósok autós fedélzeti kamerái rögzítették a nagy világosságot okozó lángoló meteort.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén helyi idő szerint pénteken, éjfél után – írja a Live Science alapján a 24.hu. A szakértők egyelőre nem tudnak becsapódásról.

A meteor hatására nappali világosság alakult ki, a látványos eseményt nemcsak az utcai kamerák, de helyi lakók is rögzítették. A jelenség Csilin és Hejlungcsiang tartományból is látható volt.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=L6gQkVqpgIo

Kína északkeleti része felett egy hatalmas meteor száguldott át.

2019. október 11-én az éjjeli órákban egy meteor szelte át az eget Kína északkeleti része, a Jilin tartományban fekvő Songyuan városa felett. A meteor olyan fényesen izzott fel, hogy

pár másodpercre nappali világosság lett úrrá a térségben.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a meteor apróbb darabjai esetleg valahol földet értek-e. Az eseményt több kamera is rögzítette.

Forrás: Youtube/VideoFromSpace

"Továbbra is ki kell tartanod a naponkénti Szent Rózsafüzér elimádkozásában" 20161012

2019. október 11. 16:13 - Andre Lowoa

"Neked mindig tisztelned kell Fiam kívánságait és minden időben engedelmeskedned kell Neki."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-alapos-vizsgalatnak-es-tamadasnak-leszel-kiteve/
VÖ.:
" Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-12Az Úr nagy és félelmetes napja - dr. Vankó Zsuzsahttp://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/uzenet-amerikanak-szeressetek-oleljetek-at-minden-felekezetu-testvereteket/
VÖ.:
Jom Kippur ünnep van:
https://www.youtube.com/watch?v=iZz5IKpPZFs
LD MÉG:
http://valtozasorome.blogspot.hu/2016/08/zsidok-jezusert-jom-kippur-2-resz.html

Zsidó ünnepek:
https://www.hebcal.com/holidays/2016-2017

"A Keresztény és a Zsidó vallás lesz az a két vallás, amelyből a Maradék ki fog alakulni."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nektek-ket-foldi-tanum-helyt-kell-allnotok/

Válaszd a bölcsességet
41Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek! 2Mert jó a tanítás, amelyet adok nektek, az útmutatásom, csak el ne hagyjátok! 3Hisz én is atyám gyermeke voltam, szelíd és egyetlen anyám szemében. 4Nos, tanított és így beszélt hozzám: „Őrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg a parancsaimat és boldogan élsz. 5Tégy szert bölcsességre, szerezz okosságot, ne feledd el és ne térj el számnak szavaitól. 6Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz, szeresd, akkor majd őrködik fölötted.7A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet, minden vagyonodon vegyél okosságot! 8Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre juttat, hogyha átkarolod. 9Díszes koszorúval ékesíti fejed, és pompás koronát ajándékoz neked.” 10Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek.
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld4

Új vicc: Az amazonasi diakónust először "bennszülött rítusban szentelték fel"

2019. október 11. 13:13 - Andre Lowoa

 

Mitù püspöke, a kolumbiai Medardo de Jesús Henao del Río nemrég felszentelt egy bennszülött diakónust "két rítussal", a rómaival és egy (egyelőre ismeretlen) "bennszülött rítussal".

Az október 10-ei amazonasi szinódus sajtókonferenciáján Henao elmondta, hogy ez a "rítus" abból állt, hogy "bennszülött vezetők egy koronát helyeztek a diakónus fejére".

Henao szerint a "korona" azt szimbolizálja, hogy az ember "megszerzi az emberek bölcsességét és megosztja azt a közösséggel". Azonban a felszentelés nem arról szól, hogy megszerzi valaki az "emberek bölcsességét".

Néhány tánc, majd egy második Novus Ordo felszentelés után jött az Eucharisztia. Henao szerint ez "szükséges", hogy asszimiláljunk bizonyos őslakos értékeket és eltanuljunk tőlük bizonyos elemeket a (pogány) szertartásukból: "Nem bélyegezhetünk meg mindent, vannak hiedelmek és szertartások".

Henaót az akkor még kolumbiai nuncius, Ettore Balestrero szentelte püspökké, akinek később problémái akadtak.


https://gloria.tv/article/G1BCEmojb9tQ2hrb19usFpaWU

Reto Nay atya: Az új hamispróféta bíboros úgy munkálkodik, mint egy termesz

2019. október 11. 13:04 - Andre Lowoa

 

Michael Czerny szociális munkás jezsuita új bíboros címere so dologról árulkodik.

Egy hajó van benne, amiben négy fekete ember ül. Ez nem Szent Péter szimbóluma, ami az egyházra utal, hanem az embercsempészek hajója, akik meggazdagodnak azon, hogy embereket csempésznek Európába, akik élete veszélyben forog. A vatikáni tömeges bevándorló pártok is támogatják ezeket a bűnözőket.

Czerny püspöki mottója a Suscipe (Latin: “kapni,” “befogadni”). Az embercsempészek szövegkörnyezetében ez azt jelenti, hogy az illegális bevándorlókat akarja, hogy fogyasztókká és olcsó munkaerővé váljanak Európa számára, ezzel megfosztva anyaországukat a fiataloktól és ezzel együtt a jövőtől.

A Suscipe továbbá az első szó a híres imában, ami Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatának.

Így a szavak és a szimbólumok továbbra is itt vannak, viszont ez már csak egy üres álarc, ami az üres politikát segíti.

Ferenc pápa pártjának a kezében az egyház egy házzá alakult, amit a termeszek pusztítanak.

https://gloria.tv/article/trnRxw62H1vs4UchCToq8xpff

Garcia püspök: Az elszámolás napja eljön a hamisprófétáért

2019. október 11. 12:43 - Andre Lowoa

 

A következőt nyilatkozta Rene Henry Gracida prelátus, a texasi Corpus Christi volt püspöke Ferenc pápa vatikán kerti Pachamama hókusz-pókuszával kapcsolatban kapcsolatban:

Ferenc pápa vatikáni kerti botrányával kapcsolatban a következőt idézhetik tőlem:

A kegyelmes Ferenc pápa vatikáni kerti pogány szertartása további bizonyíték arra, hogy nem érdeklik a kánonjogi megrovások, amelyeket azért kaphatna, amiért eretneki, sőt, okkult vallásos szertartásokban vesz részt, amely minden katolikus számára tiltott, főleg azon katolikus számára, aki (érvénytelenül) Szent Péter Trónján ül.

Azonban nem zavarja, hogy a Universi Dominici Gregis törvény szerint exkommunikálva van, ezért a megrovásokat egyre könnyebben mellőzi.

Az elszámolás napja eljön érte is, mint mindnyájunkhoz."

A nyilatkozatot a FromRome.Wordpress.com publikálta (október 10.).

https://gloria.tv/article/cT9XkmGuc9v34q6YWPcGwbSLx

2019. október 11. VIRÁGAIMAT ÖNTÖZNI KELL, KÜLÖNBEN MIND EGY SZÁLIG ELPUSZTULNAK

2019. október 11. 08:31 - Andre Lowoa

1987. november 28.

Kicsim, tedd széppé kertemet, mert jelenlegi állapotában csak szárazságot látok benne. Szárazság uralkodik benne. Tikkasztó szél járja át, és kiszárítja azt a keveset is, ami megmaradt. Virágaimat öntözni kell, különben mind egy szálig elpusztulnak! Bimbóim nem érik meg a virágzást, elpusztul egyik a másik után. Ó bárcsak meghallanák!

Istenem, miért olyan bonyolult dolog valamit elhatározni? Miért olyan nehéz erre az elhatározásra jutni? Miért kell hónapoknak, éveknek eltelnie? Valóban olyan bonyolult dolog lenne egymást szeretni és családként egyesülni? Nem õk maguk tanítanak-e minket arra, hogy szeressük egymást, és hogy tanuljunk meg áldozatot hozni és adni? Éveknek kell eltelnie az egyesülésig? Valóban különleges tanácskozásokra és találkozásokra van szükség ehhez? Miért nem képesek egyetlen, végleges találkozót tartani, egymásnak kezet nyújtani, és megadni Péternek azt az elsõséget, amelyet Te adtál neki egykor, hogy tetszésedre legyenek és mosolyra fakasszanak?

Mennyire szeretem egyszerûségedet, gyermekem! Gyermekien gondolkozol. A gyerekek az én gyöngéim! Tudod, amikor gyerekek veszekednek, sohasem tart néhány percnél tovább veszekedésük, mert nincs bennük rosszakarat. Leányom, ezek azonban nem gyermekek, elvesztették egykori ártatlanságukat. Elvesztették egyszerûségüket, mert ártatlanságukat rosszakaratra, egyszerûségüket hiúságra, szentségüket istentelenségre, alázatukat képmutatásra cserélték fel. Látod, gyermekem, ez az oka annak, hogy újból eljövök és emlékeztetem õket arra, hogy én, Jézus, milyen vagyok. Mezítláb és alázatosan jövök, belépek saját házamba, odatérdelek szolgáim elé és megmosom lábukat. 1Ne sírj Vassulám - mindez az egységért van. Engedd, hogy igénybe vegyelek. Ezúttal nem tagadhatják le, hogy én, Jézus vagyok az, mert ezt az eseményt már régen megjövendöltem. Elolvastattam veled egy részt abból, amit XXIII. János pápának sugalltam. De azután…

Azután, Uram!?

Azután megsúgtam neki, mekkora megpróbáltatásokat kell Egyházamnak elviselnie. Én, Jézus szeretlek benneteket. Maradj bennem, az én szeretetemben! Meg fogom osztani veled keresztemet


1 Jézus átvitt értelemben mondja ezt.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 11. 07:56 - Andre Lowoa

A hitet több tőrdöfés éri az ingatok, mint a hitetlenek részéről. (Spurgeon)


A szeretet annyit jelent, hogy nem vagyok egyedül; az egyik kezemet az Úristen fogja, a másikkal én fogom embertársaim kezét.

Sík Sándor


A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék.

Eleanor Roosevelt


Az aggodalom olyan az örömnek, mint a porszívó a piszoknak; ennyi erővel azt is megteheted, hogy egy öröm-elszívóhoz csatlakoztatod a szíved, és megnyomod a gombot. (Max Lucado)


Az emberek többsége nem figyel oda, csak ha veszélyt, vagy jutalmat szimatol. (Lee Wallek)


Egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni,
amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.

Don Bosco

„Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad.” (2Tim 2,13)

A mi hűségünk törékeny, ma van, holnapra elmúlik. Valamikor buzgó hívek távolra kerülnek a gyülekezettől, lelkesedésük alábbhagy, még a legjobbak is meginognak, kiégnek, elbuknak. Már nem veszik le a polcról a Bibliát, már nem tudnak vagy nem is akarnak imádkozni. Isten úgy ismer és lát bennünket, amint vagyunk. Minden teremtményét, a gyülekezet közösségét, az egyházat. A hűtlenséget, a lázadást, a megkeseredést, mindent. És hű marad, és újra megszólít. Cselekszik, megújít, Lelke által megerősít. Ezért vagyunk még itt, az ő dicsőségére. (Kőháti Dóra)


Hinni annyit jelent, mint Jézushoz jönni vakon és hinni, hogy szemünket megnyithatja. Hozzáfordulni szegényen, és hinni, hogy meggazdagíthat. Hozzámenni üresen és elfogadni, amivel megkínál, magunkat halálra ítéltnek tekinteni és Benne örök életet találni. Önigazságunkat kárnak ítélni, Jézust pedig bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és megváltásunk gyanánt elfogadni. (Spurgeon)Jöjj Szentlélek, erősíts meg engem! Jöjj Szentlélek, adj nekem igazi szeretetet, hogy Tebenned, s Te bennem szeress! Jöjj Szentlélek, adj világosságot, hogy soha ne győzedelmeskedjék rajtam a sötétség! Jöjj Szentlélek, add nekem a megtapasztalás örömét, hogy fölismerjem Isten végtelen szépségét, jóságát, világot átölelő hatalmát, gyöngédségét és megbocsátó irgalmát!


Krisztus nem hajlandó valaki felett csak a társtulajdonosi minőséget vállalni: Teljes uralmat akar.


Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.

Boldog Kalkuttai Teréz


Mindnyájan egyaránt teljességre és szeretetre vágyunk, ezért talán kivétel nélkül a béke és boldogság önmagunkon kívüli keresésének hibájába esünk.

Victor Hugo

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!” (Róm 11,33)

Hányszor próbáltuk megérteni vagy éppen megmagyarázni életünkben a velünk történtek miértjeit! Sokszor csak azért tesszük, hogy értelmet nyerjenek előttünk az események, hogy vigaszt, tanulságot vagy Isten-igazolást találjunk a szavakban. Pál himnuszában nem magyarázgat, hanem egyszerűen Isten csodálatos üdvösségszerző akaratát énekli, azt, amit Krisztusban ismert meg: titokzatosak az ítéletei és útjai, de amit eltervez, az mind jó. Szeretetéből mindent értünk tesz, hogy életünk legyen. „Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róm 11,36) (Eszlényi Ákos)

 

„»Vezess hűségesen, és taníts engem.«” (Zsolt 25,5)

Az oktatás stratégiai kérdés – halljuk gyakran. Vagyis a társadalom életében a jövő kulcsa. Ha kijárták az iskolát, sokan vélik, hogy már eleget tudnak, elég bölcsek ahhoz, hogy megéljenek. Mások pedig állandóan továbbképzik magukat különböző tanfolyamokon. De egyáltalán nem mindegy, hogy hová iratkozunk be, kitől szerezzük a tudást, a bölcsességet. A mai zsoltárvers arra biztat, hogy a minden titkok tudójához, Istenhez forduljunk segítségért, mert a legigazabb válaszokat tőle tudhatjuk meg életünk vezetéséhez. (Juhászné Szabó Erzsébet)