Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. január 01. 00:00 - Andre Lowoa

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 31. 03:07 - Andre Lowoa

A hitetlen ember az áldások özönében is folyton zúgolódik, a hívő lélek pedig a legsúlyosabb csapások alatt is talál okot a hálaadásra. A legcsekélyebb adományért is légy háládatos, s méltó leszel nagyobbak vételére. (Kempis Tamás)A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben,…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 30. 03:01 - Andre Lowoa

A mi kereszténységünknek egy nagy hibája van: az, hogy rajtunk van, ahelyett, hogy bennünk lenne.Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat. Erény mindaz, ami az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel; bűn mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül, s a teljességtől távolít.…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 29. 09:20 - Andre Lowoa

A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kiló összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt, hogy bizony nem minden ember tisztességes, és meg kellene mérni,…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 28. 09:22 - Andre Lowoa

A köszönet legszebb formája: az őszinteség. A rendből születik a hatékonyság. „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17) Azon a régi osztályfőnöki órán zavartan ültek a padban a diákok. Próbálták meghatározni a számukra olyan fontos, sokszor hangoztatott szabadság fogalmát, de hirtelen…

Tovább

2019. december 27. EMMANUEL ÉNEKE

2019. december 27. 07:00 - Andre Lowoa

EMMANUEL ÉNEKE 1993. november 11. Béke legyen veled! A te Urad szól, és dicsõségemet szolgálja, hogy felfedem magamat elõtted és társadalmatok elõtt. 1 Jöjj, jöjj, és énekelj nekem egy dalt! Nem tudok énekelni, Uram. Nem tudsz énekelni? Akkor írjuk le együtt egy ének szavait! Ha…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 27. 02:06 - Andre Lowoa

A Krisztussal való közösség, az emberi közösséget is befolyásolja. (Herczeg Pál) A szeretetet nem lehet patikamérlegen lemérni. Ne számítgasd hát előre, hogy mennyit is adjál belőle a rászorulóknak, hogy milyen messzire menj a szereteteddel… Legyen önzetlen a szereteted! Az a szeretet, amit az…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 26. 09:34 - Andre Lowoa

A szeretetnek az a természete, hogy feláldozza magát mások bűnéért, bajáért. A szeretet sohasem tud semleges maradni, ha pedig beavatkozik, máris megkezdődött a szenvedése. (Stanley) Akit Isten szeretete éltet, az kész életét Istenért odaadni. „Áldott legyen Isten, mert elküldötte angyalát, és…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. december 23. 03:56 - Andre Lowoa

„„A betegeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét.”” (Mt 15,30–31) Nagyon vágyunk a gyógyulásra, mert beteg lélekkel és…

Tovább