Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában 20170720

2019. július 19. 17:42 - Andre Lowoa

antikrisztus
 
 

legálnokabb hazugság, hazugság,

Új – Világ – Vallás,
sátáni imádat,
abortusz,  eutanázia , azonos neműek házassága
Élő Isten Pecsétje, bélyeg
 
 
kép: lucifer v. pecsét-bélyeg v. 
 
"Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában.

Közületek azoknak, akik megkapták az Igazság Könyvét, ezeket a Szent Üzeneteket, hogy figyelmeztesse a világot ezekre a dolgokra, tudniuk kell a következőket:

Annyira mesterkélt lesz a tervük, hogy sokakat meg fog téveszteni az a szerető emberséges külső, amellyel gonosz tervüket bemutatják majd a világnak.

Az Antikrisztus és a hamis próféta közösen tervezik gonosz uralkodásukat, ami már befejeződött, és az első dolog, amit véghez fognak vinni az a Közel-Kelet háborújának kiterjesztése lesz.

Az Antikrisztus lesz a döntő fontosságú ember, aki a háttérben a szálakat irányítja. Aztán elő fog jönni, és egy béketervet közvetítvén lehet látni őt.

Ez akkor lesz, amikor bűvöletébe fogja keríteni a világot.

Időközben a Hamis Próféta megragadja a hatalmat a Katolikus Egyházon belül.

Az Új – Világ – Vallás nagyon hamar beszippantja majd a Katolikus Egyházat, mely a sátáni imádat mozgalma lesz.

...

A Szentségek és a bűn eltörlését.

Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más keresztény egyházi személyektől lesznek érvényesek a kiszolgáltatott Szentségek, akik hűségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket ők speciális „menedék – templomokban” fogják felkínálni.

A bűn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják.

Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos neműek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják őket az Én Szememben.

...

Ti Követőim, emlékezzetek arra, hogy minden időben védve vagytok az Élő Isten Pecsétje által.

Nektek terjesztenetek kell a Pecsétet, és adjátok oda azt a lehető legtöbb embernek.

Kérlek, értsétek meg, Én azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy úgy készítselek fel benneteket, hogy annyi lelket tudjatok megakadályozni a Fenevad bélyegének elfogadásától, amennyit csak lehetséges.

A Sátán a megszállottság hatalmába keríti azokat a lelkeket, akik felveszik a Bélyeget, és nagyon nehéz lesz megmenteni őket."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/hamarosan-a-vilagnak-a-legalnokabb-hazugsagot-mutatjak-be-amit-lehetetlen-lesz-felismernie-az-emberisegnek-az-ido-e-szakaszaban/

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

Ezek az evangélium igéi. 
Mt 11,28-30"


"A Nagyfigyelmeztetés most már közel van, ..." 20160720

2019. július 19. 16:02 - Andre Lowoa

"tehát kevés idő marad, hogy imádkozzatok, azokért a szegény lelkekért, akik el fognak veszni.
...
A legnagyobb formája a gyűlöletnek, amelyet az emberek Atyámmal szemben tanúsítanak, az, hogy megtagadják Atyám Létezését."
http://www.masodikeljovetel.hu/ti-most-a-megprobaltatasok-kozepen-vagytok-a-masodik-fele-2012-vegetol-kezdodik/ VÖ.:
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/06/egy-nyugalmazott-puspok-elmagyarazza.html"Egy ember sem tudja letagadni, azt a nagy nyugtalanságot, amelyet a sátán és millió démona világszerte, mindenhova beszivárogtatott. " VÖ.:
angol ny: "There may be no way for an unjust employer to avoid what is objectively sinful. "
http://remnantnewspaper.com/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=2637:devastating-critique-of-amoris-laetitia-a-different-kind-of-papal-press-conference

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2612-the-mercy-impostor

https://www.lifesitenews.com/petitions/pray-for-pope-francis

https://www.lifesitenews.com/news/45-catholic-academics-urge-cardinals-to-ask-pope-francis-to-fix-exhortation

POPE FRANCIS: Christians Owe Homosexuals APOLOGY | Being GAY Is NOT A SIN !!!https://en.denzingerbergoglio.com/francis-main-innovations/

"»Íme, ajkadra adom szavaimat.
Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és irts, hogy pusztíts és szétszórj, hogy építs és ültess.«

Isten igéje csak készséges lélekben hozza meg termését. "
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-07-20

Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja. 20170719

2019. július 18. 17:00 - Andre Lowoa

Keresztrefeszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja.
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/keresztrefeszitesem-alatt-kiteptek-karjaimat-a-helyebol-a-torinoi-leplen-levo-kep-ezt-mutatja/
 
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,25-27

Igazában azok tartoznak Jézushoz, akik teljesítik Isten akaratát 20160719

2019. július 18. 16:01 - Andre Lowoa

"Igazában azok tartoznak Jézushoz, akik teljesítik Isten akaratát. "
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-07-19


"Használjatok fel mindent, amit csak tudtok, hogy elmondhassátok az embereknek, hogy a Nagyfigyelmeztetésre fel kell készülniük. 
... Nektek most mindenütt a világon, a felszentelt szolgáim ajtóin kell kopogtatnotok, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy ők (felszentelt szolgáim) olvassák szent Szavaim."
http://www.masodikeljovetel.hu/a-ti-valasztott-fegyveretek-nem-mas-mint-az-irantam-valo-szeretetetek/"... az időjárás különös jeleket fog mutatni, miközben a Föld egy új állapot felé halad, felkészülve Isteni Irgalmasságom cselekedetére, amint jövök, hogy még egyszer megmenthesselek benneteket."
http://www.masodikeljovetel.hu/az-idojaras-kulonos-jeleket-fog-mutatni/ ÉS "... most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik. Más változások is megtapasztalhatóak lesznek."
http://www.masodikeljovetel.hu/a-nagyfigyelmeztetes-esemenyevel-kapcsolatos-uzenetreszek/ VÖ.:
http://www.maivalosag.com/hirek/romaniaban-tegnap-ota-szakad-a-jeg-es-a-ho/

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. július 18. 08:11 - Andre Lowoa

A hit titkai fölötte állnak annak a szintnek, ahol a dolgok még állíthatóak és tagadhatóak. (Simone Weil)


A KERESZT HIMNUSZA


Most minden földi szenvedés dicsérje az Urat:
Dicsérje Őt szegénység és száműzetés.
Dicsérje Őt csalódás, kitagadottság, hontalanság.
Dicsérje Őt oltatlan szomj és nyugtalanság.
Dicsérje Őt fénnyel tusázó kincs elme.
Dicsérje Őt a Természet sötét gyötrelme...
Dicsérje Őt szeretet kínja: szent és drága.
Dicsérje Őt a lélek árvasága.
Dicsérje Őt a lelki börtön, szellemek fogsága.
Dicsérje Őt a bűnnek mardosása.
Dicsérje Őt a bűnbánóknak sóhaja.
Dicsérje Őt múlások vontatott jaja.

Dicsérje Őt halál keserves végcsapása is...
Mert boldog lett a földi kín:
beléje szeretett
a Szeretet...
Íme a Kereszt fája,
min a világ Üdve megfeszíttetett...

Gertrud von Le Fort


A mi evangéliumunk az “annak dacára” vallása. Jelszava nem így kezdődik: “feltéve, ha…” hanem így: “még akkor is, ha…” mindig örvendező. (Stanley)


Akár kicsiny, akár nagy légyen a te bajod, igyekezz, hogy mindent békével viselj. Ne mondd, hogy ettől vagy attól az embertől ezt föl nem vehetem; de nem is kell, hogy ezeket eltűrjem, mert nagy kárt okozott és olyat hány fel nekem, mit sohasem gondoltam; de mástól szívesen fölveszek egyet-mást, amit elviselhetőnek látok. Oktalan gondolkozás ez, mely nem tekint a türelem erényére, sem arra, aki majd megjutalmazza azt, hanem inkább a személyekre és a szenvedett bántalmakra néz. Nincs igazi béketűrése annak, aki csak annyit akar szenvedni, amennyi neki tetszik, s csak attól, aki neki tetszik. Az igazán béketűrő nincs tekintettel arra, hogy mely embertől, elöljárójától, magához hasonlótól vagy alattvalótól, jó és szent férfiútól vagy gonosztól és méltatlantól kell-e valamit elviselnie. Hanem bármely teremtmény részéről, akárhányszor érje őt bármekkora kellemetlenség, az Isten kezéből hálával fogadja és igen nagy nyereségnek tekinti. Mert Isten előtt mi sem marad érdem nélkül, bármily csekélyet is szenvedünk Istenért. Készen légy tehát a harcra, ha győzni akarsz. Küzdelem nélkül a türelem koronáját el nem nyerheted. Ha pedig a koronát kívánod, emberül küzdj és békével tűrj. Munka nélkül nincs nyugalom, küzdelem nélkül nincs győzelem.

Uram, tegye lehetővé a Te kegyelmed, amit természetem lehetetlennek tart. Te tudod, hogy csak igen keveset bírok tűrni, s hogy csekély kellemetlenség is hamar kislelkűvé tesz. Minden megpróbáltatás legyen a Te nevedért előttem kedves és kívánatos, mert éretted szenvednem és bántalmaztatnom az én lelkemnek nagyon üdvösséges.

Kempis Tamás


„Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti.” (Péld 16,7)

Kórházakban járva tapasztalom annak a fontosságát, hogy az életből való elmenetel előtt meg tudjunk békülni egymással, még a hosszú ideje ellenfelünkkel, haragosainkkal is. Felemelő érzés, ha tanúja lehetek egy-egy kibékülésnek a betegágy mellett. Még ennél is csodálatosabb, ha valaki nem várja meg a legvégső napokat, hanem Istentől kapott bölcsességgel és szeretettel az engesztelés útjára mer lépni.
(Balogh Éva)Az alázatosság minden más erény anyja.Az együttérző ember összegyűjti saját készletét békéből, bizalomból, kreativitásból, izgalomból és leleményességből, aztán nagylelkűen megosztja másokkal, bátorításul.Az élet olyan, mint egy vonatutazás. Gyakran beszállunk, kiszállunk. Vannak balesetek, néhány megállónál meglepetésekkel találkozunk, míg mély szomorúsággal a másiknál.
Amikor megszületünk és felszállunk a vonatra, olyan emberekkel találkozunk, akikről azt hisszük, hogy egész utunkon elkísérnek: a szüleink. Sajnos a valóság más. Ők kiszállnak egy állomáson, s mi ott maradunk nélkülözvén szeretetüket, együttérzésüket, társaságukat. Ugyanakkor mások szállnak fel a vonatra, akik fontosak lesznek számunkra. Ők a testvérek, a barátaink, és mi szeretjük ezeket a csodálatos embereket. Néhányan, akik beszállnak, csupán kis sétának tekintik az utazást. Mások csak szomorúsággal találkoznak útjuk során. Mindig vannak olyanok, akik készek segíteni a rászorulókon. Néhányan, amikor kiszállnak, el nem múló hiányérzetet hagynak maguk után. Lehetnek olyanok, akiket nagyon szeretetünk, mégis másik vagonban utaznak. Ilyen az utazás, telve kívánalmakkal, vággyal, fantáziával, reménnyel és csalódással... és visszafordulni nem lehet.


„Az Úr látja az ember útjait.” (Péld 5,21)

Isten látja lelkem – hívjuk tanúul az Úristent. Milyen sokszor mondjuk, talán bele sem gondolva, milyen súlyos, komoly szavak! Hiszen Isten lát minden rejtett, kozmetikázott bűnt is. Látja romlott, igazi valónkat. Látja az ember szívét, lelkét azzal a látással, amely természetesen nem a szem látása. Vajon tudom-e úgy látni önmagamat és a világot, ahogyan Isten látja? Az Atya a Krisztusban teremtett engem és az egész világot, és Krisztusban jónak, szeretetre méltónak, megváltottnak látja azt (vö. Róm 11,36). E mélyebb látás azt mondja, hogy van remény, mert megváltottak vagyunk, és az evangélium bolondsága életünk egyetlen, sziklaszilárd örömhíre.
(Kőháti Dorottya)Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami már megesett, a régi bajhoz újakat keresett.

William Shakespeare


Igaz tény: képzeletünk még a rabságban is szabad marad.


Isten mindig ott található, ahol befogadják. Az ő kedvenc helye, a gyenge és megsebzett emberi szív, ahol a fájdalom miatt panaszkodik vagy elnémul, ahol szeretnek és kiáltoznak, ahol reménykednek a remény ellenére is, ahol sírnak és nevetnek, ahol félik az isteni igazságszolgáltatást, ugyanakkor sóvárognak irgalma után.

Elie Wiesel


„Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, de átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira.” (5Móz 11,26–28)

Elgondolkodtat-e bennünket az, hogyan férhet meg egy lapon, sőt egy igében Isten neve mellett ez a két szó: áldás és átok?! Származhat Istentől, az egyedüli jótól valami rossz? Bátran kijelenthetjük, hogy Isten nem fog senkit sem megátkozni, hanem az rekeszti ki önmagát az isteni áldás alól, aki elveti Isten szavát, parancsát, jelenlétét. De az is lehet, hogy bűnei következményei miatt átkos helyzeteket fog okozni önmagának és környezetének. Kedves Testvérem! Kérd Istenedet Krisztus Jézus által, hogy tudd az élet útját választani, és így az áldását is megkaphasd!
(Tamásy Tamásné)Sokan mondják: “Minden időben lehet imádkozni.” – Tudom, hogy lehet, de attól tartok, hogy akik nem imádkoznak rendszeresen, nagyon ritkán imádkoznak. (Spurgeon)


„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,5)

Gondoljuk csak végig, eddigi életünk során milyen sok felesleges dolgot szereztünk meg magunknak. Ezek mind-mind értéktelen tárgyak. Anyagi javak. Ezek gazdagítanak bennünket? De azt is vegyük számba, hogy eddigi életünk során lelkünk, belső életünk mivel gazdagodott! S ebből a gazdagságból mit osztottunk meg környezetünkkel, mit adtunk át Isten akarata szerint másoknak?! Pedig ez az, ami valóban gazdagít bennünket!
(Kuthy Ilona Ágnes)

2019. július 18. BOLDOG AZ AZ EMBER, AKI VELEM LAKOZIK

2019. július 18. 08:04 - Andre Lowoa

London, 1991. március 1.

Egy nappal a konferencia és az imatalálkozó elõtt:

Ó Jahve, Te vagy az én Istenem! Áldott legyen a Te Neved! Megvalósítottad tervedet, és idehoztál engem, ebbe az országba, hogy tanúságot tegyek és dicsõítselek. Nyisd meg ajkamat gyülekezetedben, hogy dicsõítselek Téged!

Meg fogom nyitni ajkadat. Én, az Úr, megáldalak téged. Figyelj rám! Prófétálj nekik! Az én hatalmas erõmre támaszkodj! Tõlem való minden eredmény és nem tõled.

Tüzet és vizet teszek minden lélek elé, és hagyom, hogy válasszanak.
Sohasem fogom megsérteni az ember szabadságát, soha… Megengedem az embereknek, hogy válasszanak, és szeretném, ha tudnák, mennyire örülök, ha helyesen választanak. Mindig követni fogom azonban a bûnöst, hogy hagyja el bûneit. Mindenhova utána megyek, hogy megnyerjem, és valahányszor elesik, ott leszek, hogy felemeljem. Nem fogom félreállítani, és nem teszek neki szemrehányást. Lehet, hogy ellenségei örülnek majd, de én könnyekkel szememben csupán arra fogom kérni, hogy siessen karjaimba.
Ha megteszi, megkérdezem tõle, megengedi-e, hogy benne lakozzam. Ha beleegyezik, birtokba veszem lelkét, és ezen a helyen 1 verem fel sátramat. Ettõl kezdve szeretetemmel veszem körül, ezzel biztosítom, hogy betolakodók ne jöhessenek e területre, amelyet már magamévá tettem, és mindörökre az enyém. Boldog az az ember, aki velem lakozik. Tudásra tesz szert, és eljut az örök életre.

 


1 õbenne

 

A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban 20170718

2019. július 17. 17:06 - Andre Lowoa

“A mai úgynevezett toleráns társadalomban helytelennek találják, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban

Most itt az ideje, hogy annyi embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról, amennyinek csak tudtok.

Isten választott népe, a zsidók szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték őket, csak azért, mert ők azok (zsidók). Egy választott nemzetség, akik hamarosan meg fognak térni, és másodjára üdvözölni fogják a Messiást, bár az első alkalmat, hogy elfogadják Őt, elszalasztották.”
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-a-mai-ugynevezett-tolerans-tarsadalomban-helytelennek-talaljak-ha-azt-mondjatok-hogy-hisztek-jezus-krisztusban/

VÖ.:

Global Gathering 2016: Isaiah 11:10

Nátán üzenete végig:

“Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek.”
 
 
Will We Make It To CHRISTMAS?

(A videó a megjelölt résztől játszódik le, de lejátszható elejétől kezdve is!)
Obama:
“I will win the war on Christmas!”
“Karácsonykor megnyerem a háborút!”
 
VÖ.:
NÁTÁN ÜZENETE VÉGIG! 01:48:41


(A videó a megjelölt résztől játszódik le, de lejátszható elejétől kezdve is!)
“A személy, aki elkezdi a háborút, annak Góg a neve
… Teljesen biztosan tudom Obama
… Jeruzsálemet akarja
… A Messiás harcolni fog Obama ellen
… sőt, nemcsak azt, hanem meg is fogja ölni, és Izrael földjébe fogja eltemetni “
VÖ.:
11Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izráelben: a Vándorok völgyét a tengertől keletre, és az elzárja a vándorok előtt az utat. Ott temetik el Gógot egész seregével együtt; ezért fogják azt Góg serege völgyének nevezni.”
(A szöveg változhat más-más fordítás szerint! Az internetes oldalon a szöveg alatti gombokkal lehet váltani a fordítások között :
Pl.: SZIT: Szent István Társulat)
 
Ld még:

„Megmondták neked, ó, ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.” 20160718

2019. július 17. 16:00 - Andre Lowoa


http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-07-18

 "Másrészt a sátán szintén rendelkezik erővel. Ő szemfényvesztéseket (illúziókat) képes létrehozni. A sátán képes előidézni a csodás gyógyulásokat az úgynevezett hitgyógyítók által, akik erejüket az okkultizmusból nyerik, de ezek csak átmeneti megoldások, amelyek során úgy tűnhet, hogy sikerült elérni a csodákat. A sátán még olyan csodákat is fog tenni, beleértve a látomásokat is, amelyeket sokan az égen fognak látni. Ezek ugyancsak szemfényvesztések (illúziók), és nem Istentől valók."http://www.masodikeljovetel.hu/minden-ember-aki-azt-allitja-hogy-o-en-vagyok-az-hazug-mert-en-sohasem-fogok-egy-ember-altal-sem-megmutatkozni/ VÖ.:
http://jojjel.hu/nf/hivok/alkereszt.php

II. János Pál pápa volt tanácsadója összeesküvésre figyelmeztet, amely aláássa az Egyházat
http://petersziklaja.ml/ii-janos-pal-papa-volt-tanacsadoja-osszeeskuvesre-figyelmeztet-amely-alaassa-az-egyhazat/
"Nektek most mindenütt a világon, a felszentelt szolgáim ajtóin kell kopogtatnotok, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy ők (felszentelt szolgáim) olvassák szent Szavaim.
... Használjatok fel mindent, amit csak tudtok, hogy elmondhassátok az embereknek, hogy a Nagyfigyelmeztetésre fel kell készülniük."
http://www.masodikeljovetel.hu/a-ti-valasztott-fegyveretek-nem-mas-mint-az-irantam-valo-szeretetetek/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2097511/Pope-Benedict-exorcised-2-men-Vatican-tells-new-book.html

Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.

2019. július 17. 08:31 - Andre Lowoa

Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:

 

A Megtérés Ajándékáért

 

Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.

 

Szabadíts meg a kétségektől engem.

 

Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.

 

Hozz nekem békét és vigasztalást.

 

Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.

 

Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. július 17. 08:19 - Andre Lowoa

A kedves szavak nem kerülnek sokba… Mégis sokat érnek.

Blaise Pascal


A kicsi dolgokban mutatkozik meg az igazi nagyság. A mindennapi kis kötelességteljesítéshez igazi hősiességre van szükség. Hogy valaki boldog-e: sokkal inkább múlik a kicsiny dolgokon, mint a ritka nagy eseményeken.A kicsi gyertya oly messze sugárzik! Jótett ragyog így a silány világban. (Shakespeare )A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő. (Szt. Bernát)


Amelyik lélek az élet vizének forrásból iszik, az nem lehet sötét. (Trudel)


Az én életem erről az egy napról szól, mindig. A mai napról...


Ha az ellenséged hibázott, az még nem jelenti azt, hogy igazad van.


„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31b)

Tegnapi igénket olvasva abban erősödtünk meg, hogy ha Istenben van bizodalmunk, akkor boldog emberek lehetünk próbák, viharok ellenére is. Ma abban erősít meg igénk, hogy ha Isten velünk, akkor nincs, aki (ami) le tudna győzni minket: se sátán, se próbatétel, se kísértés. Isten velünk van, és velünk szeretne lenni, maradni. Az együttlét áldása nem Istentől függ, ő adja magát és közelségét. Tőlünk függ, hogy mi akarjuk-e ezt a közösséget. Akarjuk! Ő várja! Döntsünk a vele való áldott közösség mellett.
(Tamásy Tamásné)„Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek! – így szól az Úr.” (Jer 1,19)

Néha emberek, néha „csak” a körülmények, néha – úgy érezzük – minden, de minden ellenünk van. Persze nem föltétlenül gonoszságból, pusztán csak más érdekek miatt. Ráismerünk újra meg újra az érzésre: az egész élet harcból áll, ahogy befejeztük az egyik ütközetet, máris egy újabbal találjuk szembe magunkat. De ő úgy van ott mellettünk teljes odaadással, hogy közben a másik fél mellett is áll. Olyan segítő, aki mindenkinek különleges protekciót ad, aki csak kéri tőle. Még nekünk is.
(Balogh Éva)Másokért könyörögni annyi, mint Krisztussal együtt munkálkodni. Ő is könyörög az Atyánál az emberekért. (Spurgeon)„Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet.” (JSir 3,58)

Akinek van füle a hallásra, az meg is hallja azt, ami Urunk mondani akar. A szem a lélek tükre. Ha szemünk tiszta, akkor az egész test világos, de ha sötét, a test gonosz. Vigyázzunk életünk során, ne engedjük, hogy tekintetünk elhomályosodjon. Hagyjuk meg a ragyogását, tisztaságát, s másokban is csak a ragyogást és tisztaságot keressük!
(Kuthy Ilona Ágnes)Uram, kérlek Téged, taníts engem parancsaid útjára, taníts engem azok sorrendjére:
Milyen egymásutánban kell azokat megtartanom, hogy mindig helyesen cselekedjem;
S miként haladjak erényről erényre, hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben, se túl gyönge a végén.


Kölni Szent Brúnó


„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23–24)

Bátor kérés ez az ige a régen élt zsoltárostól! Sok ember inkább bujkálni szeretne az Isten elől, elrejteni mindazt, ami a szívében van. Ez az ember máshogy gondolkozik, kész vállalni a szívében levő rosszat is, azért, hogy ezáltal meg tudjon tisztulni. Nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy az Isten nézzen rá az életünkre, ő próbáljon meg minket, vizsgálja meg gondolatainkat, mert mi magunkat könnyen becsaphatjuk. Az önbecsapásnak komoly ára lehet: letérés az örökkévalóság útjáról, vagyis kárhozat. Ettől akar megmenteni minket az Isten azzal, hogy igéjével naponként megvizsgál minket, tükröt ad elénk, megpróbál, segít és vezet, hogy ne legyünk (örök) célt tévesztett emberek.
(Deák László)

2019. július 17. TÉVEDÉSEITEK MEGISMÉTLÕDNEK

2019. július 17. 08:04 - Andre Lowoa

1987. december 2.

A garabandali jelenések hitelesek, terjeszteni és tisztelni kellene Õket. Szentesítsétek Garabandalt! Nem látjátok és nem értitek, hogy tévedéseitek ismétlõdnek meg? Megismételitek Fatima tévedéseit. Ó teremtés, mikor fogsz bennem hinni? “Ie emphanises itan.” 1

Istenem rettenetes dolog Téged ilyen szomorúnak hallani és érezni.

Vassula, vigasztalj meg!

Ó, jöjj Uram, megvigasztallak. Szeretném ha minden lélek tudna arról, hogy megvigasztalhatnak Téged, Uram, és így sokan vigasztalnának.

Ha szeretnek, azzal megvigasztalnak. Jöjj, arra emlékeztetlek, hogy én, Jézus, közéjük fogok állni, Káin és Ábelem közé. Káin ez alkalommal velem kerül szembe testvére helyett: Ha kezét ütésre emeli, engem kell megütnie. Leleplezõdik és rádöbben, hogy csupaszon áll elõttem, Istene elõtt. Ábelem, drága Ábelem! 2 Ez alkalommal te maradsz életben, véred, amely az én Vérem, nem lesz kiontva, kertemet az én illatom fogja széppé tenni: ugyanazt a kertet, amelyben Ábelem vérét ontották ki. Jöjj virágom, jelenlétemre akarlak emlékeztetni, légy éber!


1 A jelenések megtörténtek - görögül.
2 Isten ezt olyan gyengéden mondta, ahogyan senki más nem tud beszélni, csak Õ.

Üdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel 20180717

2019. július 16. 18:57 - Andre Lowoa

“Gyermekem, kívánom, hogy ismertessétek meg azt, hogy ezentúl azon a címen kell, hogy megszólítsatok, amelyet legutolsó Földi címként adott nekem a Fiam. Ebben az Utolsó Küldetésben mindenkor úgy kell rám hivatkozni, mint az Üdvösség Anyjára.

Képmásomat meg kell alkotni és egy Érem egyik oldalára kell ütni, melyen úgy kell elhelyezni Engem, hogy a nap a fejem mögé legyen helyezve és ahol tizenkét csillag töviskoronát szőve helyezkedik el a fejemen. Azt szeretném, hogy az Érem hátoldalára Fiam Szíve legyen rajzolva az Üdvösség két kardjával, melyeknek mindkét oldalon keresztezniük kell egymást.

Az Üdvösség Kardjainak kettős céljuk lesz. Az első Kard el fogja pusztítani a fenevadat, és Nekem adatott meg az a felhatalmazás, hogy az Utolsó Napon ezt megtegyem. A másik Kard a leginkább megkeményedettebb bűnösök szívét fogja átszúrni, és ez lesz az a Kard, mely által a lelkük megmentésre kerül.

Ez az Érem nagy mennyiségben legyen elérhető, és amikor azok, akik keresik és megkapják azokat, meg kell áldassák egy pappal, majd ingyenesen kell másoknak továbbadniuk. Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.

Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:
A Megtérés Ajándékáért
Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.

 
Gyermekem, kérlek, tervezd meg és csináltasd meg ezt az Érmet. Én az út minden lépésénél vezetni foglak téged, és aztán gondoskodnod kell arról is, hogy világszerte hozzáférhető legyen.
Menj békében Fiam szolgálatára.
Édesanyád,
Az Üdvösség Anyja”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/udvosseg-anyja-az-udvosseg-erme-a-megteres-ajandekat-kinalja-fel/—–
Római katolikus:
2018-07-1715. évközi hét kedd

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Csak az menekül meg, aki hűségesen kitart Isten mellett.
Történt pedig Ácháznak, Júda királyának napjaiban, aki Joatámnak, Oziás fiának volt fia, hogy Rászin, Szíria királya, továbbá Pekach, Remalja fia, Izrael királya, elindult megostromolni Jeruzsálemet.
Dávid házának megvitték a hírt, hogy a szír hadsereg már Efraimban táborozik. A király és a nép szíve a hírtől úgy megremegett, ahogy a széltől megremeg az erdő fáin a levél.
Izajás prófétának akkor ezt parancsolta az Úr: „Menj Ácház király elé a Felső-tó vízvezetékének végéhez, a Ruhafestők mezejéhez vezető útra, és vidd magaddal fiadat, Seár-Jásubot!
Így szólj Ácházhoz: Ne félj, légy nyugodt!
Szíved ne remegjen ettől a két füstölgő üszkös fadarabtól: a szíriai Rászintól és Remalja fiától, akik most gonosz tervet szőttek ellened!
Ők azt mondták: »Vonuljunk fel Júda ellen, félemlítsük meg, ragadjuk el, és tegyük királyává Tábél fiát!«
Halld az Úr szavát: Ez nem következik be, ez nem történik meg.
Damaszkusz csupán Szíria fővárosa marad, Raszin is csupán Damaszkusz királya.
Hatvanöt év múlva összeomlik Efraim, s nem lesz többé nép! Szamaria csak Efraim fővárosa marad, Remalja fia meg csak Szamariának ura.
Ha nem hisztek szavamnak, nem maradhattok fenn.”
Ez az Isten igéje.
Iz 7,1-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Istenünk örök időkre * megalapozta városát. Vö. 10. vers. – 4 g. tónus.
Előénekes: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó * Istenünk városában.
Szép és ékes az ő szent hegye, * az egész földkerekség öröme.
Hívek: Istenünk örök időkre * megalapozta városát.
E: Észak határán áll Sion hegye: * a nagy király városa.
Házaiban ismerik Istent, * mert ő maga lett a menedékük.
H: Istenünk örök időkre * megalapozta városát.
E: Íme, királyok fogtak össze, * és együtt felvonultak ellene,
de amint meglátták, elámult szemük, * és zavarukban elfutottak.
H: Istenünk örök időkre * megalapozta városát.
E: Úgy lepte meg őket a rettegés, * mint szülőasszonyt a szorongása,
mint mikor keletről szélvihar támad, * mely szétzúzza a tarziszi hajókat.
H: Istenünk örök időkre * megalapozta városát.
Zsolt 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8

ALLELUJA
Bár hallgatnátok ma Isten szavára! * Ne legyetek többé keményszívűek! Zsolt 94,8ab – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus súlyos ítéletet mond azokra, akik visszautasítják Isten kegyelmét.
Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot:
Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek.
És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna.
Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,20-24

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-17


——
Görög katolikus:

“… 5 A nép túlnyomó többségében azonban Isten nem lelte kedvét, ezért azok sorra elhullottak a pusztai vándorlás alatt.Ami velük történt, intő példa számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ők! Ne imádjatok hamis isteneket, mint ők! Ahogy az Írás mondja: „Leült a nép enni-inni, és fölkelt táncolni.”[a] Szexuális bűnöket se kövessünk el, mint ahogyan közülük sokan, és emiatt egyetlen napon huszonhárom ezren pusztultak el. Krisztus[b] türelmét se tegyük próbára, mint azok közül egyesek, akiket ezért kígyók pusztítottak el. 10 Ne elégedetlenkedjetek, mint közülük sokan, akiket ezért megölt a pusztító angyal.

11 Mindezek azért történtek, hogy tanuljunk a példájukból! Azért írták le, hogy figyelmeztessenek bennünket, akik ennek a korszaknak a végén élünk. 12 Azért aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+10%3A5-12&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“… 6 Jézus ezt mondta nekik: „Legyetek óvatosak: tartsátok távol magatokat (szíveteket * szerkesztő) a farizeusok és szadduceusok kovászától!Ők meg így tanakodtak egymás között: „Biztosan azért mondta ezt, mert elfelejtettünk kenyeret hozni.”

Jézus tudta, miről beszélnek, és ezt mondta: „Miért tanakodtok azon, hogy nincs nálatok kenyér? Még mindig nem értitek?! Nem emlékeztek az ötezer emberre, az öt kenyérre, és hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? 10 Vagy a négyezerre, a hét kenyérre, és a maradékokkal teli kosarakra? 11 Hát nem értitek, hogy nem kenyérről beszéltem? Azt mondtam, hogy legyetek óvatosak, és tartsátok távol magatokat a farizeusok és szadduceusok kovászától!”

12 Ekkor értették meg a tanítványok, hogy miről beszélt. Nem arról, hogy óvakodjanak a kovásztól, amely a kenyeret megkeleszti, hanem hogy a farizeusok és szadduceusok tanításaitól tartsák távol magukat (szívüket * szerkesztő).”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+16%3A6-12&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–

Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!

2019. július 16. 18:20 - Andre Lowoa

(Tartsd az agónia keresztjét, amit neked adtam a sötétség hatalmával szemben, az ég felé, és imádkozd ezt az imát a kereszt jelével. Tedd ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Győzni fogsz… Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!)

Ó mennyei seregek legdicsőbb vezére, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket ebben a rettenetes háborúban e világ fejedelmei, hatalmasságai és uralkodói, a gonosz lelkek ellen! Siess az emberek segítségére, akiket Isten a Saját képére halhatatlannak teremtett, és nagyon drága áron vásárolt vissza az ördög zsarnoksága alól!
A szent angyalok seregével vívd meg ma újra az Úr csatáját úgy, ahogy egykor Lucifer ellen, a gőgös lázadók vezetője, és kísérete, a bukott angyalok ellen tetted! Se erejük nem volt, hogy neked ellenálljanak, sem hely nem volt többé számukra a Mennyben. A rettenetes ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak is hívnak, és aki az egész világot tévútra vezeti, az egész kíséretével a mélységbe taszíttatott.
Íme, ez az ősellenség és kezdettől fogva embergyilkos ismét erőre kapott. A világosság angyalává változva megtámadta a földet, és a gonosz lelkek egész hadával körbejár azért, hogy Istennek és az ő Felkentjének a nevét eltörölje, és hogy azokat a lelkeket, akiknek az örök dicsőség koronája készült, birtokba vegye, gyilkolja és az örök kárhozatba taszítsa. Mint a legmocskosabb szennyvizet, úgy ontja ez a gonosz sárkány gonoszságának a mérgét: a hazugság, az istentelenség és káromlás lelkületét, a tisztátalanság pestises leheletét és mindenféle formáját a bűnnek és ocsmányságnak a megromlott lelkületű és szívű emberekre.
Ezek a legádázabb ellenségek az Egyházat, a szeplőtelen Báránynak a jegyesét epével és keserűséggel töltötték és részegítették meg, és mocskos kezüket annak legszentebb kincseire tették. Még a legszentebb helyeken is, ahol Szent Péter trónja, és az igazság trónja a világ megvilágosítására felállíttatott, még ott is felépítették a gyalázatosság trónját azzal a csalárd szándékkal, hogy odasújtsanak a pásztorra, hogy a nyáj minden irányba szétszéledjen.
Ezért emelkedj fel, ó legyőzhetetlen Hadvezér, siess Isten népének a segítségére a bukott szellemek támadásaival szemben, és add meg neki a győzelmet! Oltalmazójaként és védő patrónusaként tisztel Téged. Te hozod a szent egyház számára a dicsőséget azáltal, hogy megvédelmezed a pokol gonosz hatalmaival szemben. Terád bízta Isten az emberek lelkét, akiknek részük lesz az örökké tartó örömben. Ó imádkozz a béke Istenéhez, hogy alázza a sátánt lábaink alá, hogy oly módon győzessék le, hogy ne tarthassa többé fogságában az embereket, és ne árthasson többé az Egyháznak!
Vidd imáinkat a Magasságbeli színe elé, hogy a mi Urunk gazdag irgalma gyorsan leszálljon ránk, és adja meg Neked, hogy lesújthass a sárkányra, az ősi kígyóra, aki nem más, mint az ördög és a sátán, és láncaiddal megkötözve letaszíthasd a pokolba, hogy ne vezesse többé félre a népeket! Ámen.
Nézzétek az Úr keresztjét, legyetek szétzúzva ti ellenséges hatalmak!
Győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.
Áraszd ránk kegyelmeidet, ó Urunk!
Miránk, akik bízunk Benned.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
És kiáltásom jusson eléd!
Könyörögjünk!
Ó Isten, a Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, segítségül hívjuk legszentebb nevedet, és kérve kérjük szelídségedet és türelmedet, hogy a Szeplőtelen Szűzanya, a mi Édesanyánk, és a dicsőséges arkangyal, Szent Mihály közbenjárására nyújts segítséget nekünk a sátán és a többi tisztátalan lélek ellen, akik az emberek kárára és a lelkek romlására körüljárnak a világban. Ámen
 

"Minden ember, aki azt állítja majd, hogy ő, Én vagyok, az hazug" 20160717

2019. július 16. 16:58 - Andre Lowoa

"Gyermekeimnek meg kell érteniük a következőket: először emberként azért jöttem, hogy a bűntől megmentsem gyermekeimet. Ezúttal azért jövök, hogy megítéljem őket. Míg a Nagyfigyelmeztetés alatt sokan szembesülnek majd Velem, mégsem fogok az Ítélet napja előtt másodjára eljönni.
Minden ember, aki azt állítja majd, hogy ő, Én vagyok, az hazug."
http://www.masodikeljovetel.hu/minden-ember-aki-azt-allitja-hogy-o-en-vagyok-az-hazug-mert-en-sohasem-fogok-egy-ember-altal-sem-megmutatkozni/ VÖ.:
"Hívek: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?
E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát.
Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt.
... 
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. Vö. Lk 8,15 – 5. tónus."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-07-17
http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-atyaisten-a-voros-sarkanynak-europa-lesz-az-elsodleges-celpontja-azt-kovetoen-pedig-az-egyesult-allamok/ VÖ.:
http://hvg.hu/vilag/20160712_Jucnker_szerint_az_EU_es_

2019. július 16. TISZTULÁS – AZ ÚJ JERUZSÁLEM

2019. július 16. 08:45 - Andre Lowoa

1988. augusztus 17.

Uram?

Én vagyok. Szabadítód vagyok, bízzál ezért bennem. Azért jöttem el általad, hogy átadjam az egyetemes béke és szeretet üzenetét, hogy megmutassam egész teremtésemnek Szent Szívemet, és azt, hogy mennyire szeretlek benneteket. Ó Vassula! Nagy az én irgalmam irántatok! Drága lelkek, közeledik tisztulásotok ideje. Amit tenni fogok, szeretetbõl teszem, tisztulásotok arra szolgál, hogy megmentsen benneteket a pokol kapuitól. Villámként jövök le hozzátok és tüzemmel megújítalak benneteket. A Szeretet Lelke fog megmenteni benneteket. Eláraszt benneteket szeretetével, és a szeretet élõ lángjává alakít benneteket. Kiárasztom Lelkemet a mennybõl, és megtisztítom bûnös lelketeket, hogy szent, szeplõtelen lelkekké váljatok. Úgy tisztítalak meg benneteket, ahogyan az arany tisztul meg a tûzben. Fel fogjátok ismerni az üdvösség idejét, amikor Szeretetem Lelke eljön. Megjövendölöm nektek, hogy amíg ez meg nem történik, nem látjátok meg sem az új Eget, sem az új Földet. Gyermekem; az én tüzem, szeretetem, irgalmasságom és igazságosságom hatására magjaim kihajtanak és kinyílnak, mint új liliomok, melyek a Napra tekintenek, ahogy fényemet és harmatomat keresik. És én kiárasztom a mennybõl fényemet, széppé teszlek és harmatom táplál benneteket, hogy meglássátok a Szeretet új korszakát. Hatalmammal minden rosszat, romlottságot és gonoszságot elsöprök. Úgy jövök el hozzátok, mint erõs tisztító vízáradat, minden gonoszságotokat lemosom. Felegyenesítelek és úgy állítalak oda benneteket, mint színtiszta arany oszlopokat. Szeretetem heves árjával úgy söprök el mindent, ami hamis és hazug, ahogyan az agyagot elmossa néhány esõcsepp. Magasztos Szeretetem Lelke is így fogja lemosni bûneiteket, amelyek lelketeket beszennyezték. Én, a ti Szabadítótok, megújítom teremtésemet, és felkínálom nektek adományomat. Adományom az égbõl száll alá, 1 , a tündöklõ új Jeruzsálem, a megújult Egyház, amely tiszta és szent. Mert én, aki voltam, aki vagyok, és aki el fogok jönni, közepében és lelke mélyén fogok lakni. Mindannyian érezni fogjátok szíve dobbanását, hogy él, mert Szent Szívem fog benne dobogni. Én, az urak Ura, olyan vagyok, mint a tûz 2, és Szent Szívem hevesen lángol, ég a vágytól, hogy magába fogadjon benneteket, Szeretetem kohójába merítve lángra gyújtson, a szeretet gyönyörûségébe és elragadtatásába hozzon titeket irántam, szeretett Istenetek iránt! Igen, belõletek fogok oltárt készíteni, amelyen az én tüzem fog lángolni. Ó teremtés! Ha tüzem lángra gyújtja szíveteket, így kiáltotok majd hozzám: “Egyetlen és egyedüli igaz Istenünk vagy, valóban Te vagy a Bárány! Te vagy Mennyei Atyánk, hogyan lehettünk ennyire vakok? Ó Szentek Szentje, légy mibennünk, lakjál mibennünk, jöjj, ó Szabadító!” És én nem habozok, kiáltásotokat hallva olyan gyorsan szállok le közétek, mint a villám, és közöttetek lakozom. És ti, kedveseim, rádöbbentek, hogy kezdettõl fogva enyéim voltatok, az én ivadékaim . Akkor közöttetek leszek és örökkétartó szeretettel fogok uralkodni felettetek. Istenetek leszek, és ti az enyéim lesztek.
Drága lélek, úgy bánj velem, mint királyoddal, koronázz meg szereteteddel! Mi ketten. Jöjj!


1 Az Úr értelmi látomást adott arról, hogy angyalok milliói szállnak alá az égbõl, és mintha tálcán hoznának egy új várost. Az új Szentegyház szállt le az égbõl
2 az Úr nagyon türelmetlennek látszott, mintha “égett volna”

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. július 16. 05:30 - Andre Lowoa

A napfény a növénynek feladatot, erőt ad. Lehetőségeket nyújt s kitölti azt. Életre hív, célokat tűz ki, hozzá segít. Mindezzel szemben semmit
sem kíván, csak ezt: élj velem. – Jézusnak is ez ez egy az összes követelése: ÉLJ VELEM! (Ravasz)A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Szeretet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet ölt. Általunk, általad, általam, az újra és újra megjelenik valahol, mert a Jézus-i szeretet az megölhetetlen. A Szeretetbe nem lehet szöget verni, csak a tenyerünkbe, a szívünkbe lehet, de a szeretet él. Mindent túlél! Micsoda titkot hirdet Pál, amikor azt mondja, hogy a szeretet örökre megmarad! Legnagyobb a hit, remény, szeretet, és megmarad a szeretet.

Gyökössy Endre


„Áldjátok Istent a gyülekezetekben!” (Zsolt 68,27)

Az elmúlt hetekben készült el gyülekezeti termünk felújítása. Elkészült a szigetelés, megújultak a nyílászárók, és új parketta került a padlóra. Ezzel megvalósult a munka kisebbik része – a nagyobb mindig ezután jön: mindazon dolgok „megújítása”, amelyek a falak között történnek. Megújuló igehirdetés, igehallgatás, imádság, közösség, úrvacsoravétel. Mindezek abban a pillanatban válnak igazán élővé, ha a közösség Istent áldja és dicsőíti. Gyülekezeti életünk akkor kezd megújulni, amikor hálát tudunk adni Istennek mindazért, amit tőle kaptunk. Kezdjük el bátran, és valóban áldjuk Istent a gyülekezeteinkben!
(Deák László)


Az állat, ha valamire szüksége van, tudja, hogy mennyire van szüksége; az ember, ha valamire szüksége van, a mértéket nem ismeri.Életed egy szakaszát emlegeted, amikor Isten elhalmozott kegyelmeivel, és az Ő vizein duzzadó vitorlákkal siklottál. Ma pedig csapás csapást követ. Sorsod sűrűjében fáradtan törsz magadnak utat. Gondolj Jézus Anyjára! Útja kezdetén: Ő a kegyelemmel teljes. A végén: hét tőrrel a kereszt alatt…

Isten mindig így jár el. Egykor gazdagon megáld - a próba idején helytállást kíván. Hogy beválsz -e, most ezt kell bizonyítanod. Elvégre, ugyanúgy kegyelem a baj is, ami ér, csak a fájdalom köntösében. Nevelőereje viszont sokkal nagyobb - és boldogítóbb, miután kiálltad a próbát.Én mindig a dolgok jó oldalát látom. Vannak emberek, akik mindent úgy fogadnak el, hogy számukra teher legyen. Nálam a helyzet éppen a fordítottja; még akkor is, ha számomra nincs más, mint szenvedés. Legyen az ég még oly sötét is…

Kis Szent Teréz


Isten Szentlelke bennünk lakozásának a tudata a legtisztább és legpáratlanabb öröm forrásává válik, amire az emberi szív valaha is képes lehet. (Stanley)Mi más volna az öröm, mint örömöt szerezni?


...nem kell gondolkoznod azon,helyesen cselekszel-e.
Ha helyesen cselekszel, tudni fogod. (Maya Angelou)


„Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19)

Régen faluhelyen nehezen lett becsülete a jöttmentnek, hosszabb-rövidebb időnek el kellett telnie, hogy bizonyíthassa a közösséghez tartozását. Egy jól összeszokott, merev hagyományokat betartó közösségbe még ma is nehezen illeszkedik be a kívülről jövő. Ez a mondat arra emlékeztet bennünket, hogy bármilyen is a környezetünk viszonyulása hozzánk, a menny befogadott polgárai lehetünk. Talán a külvilág nem is fogad be teljesen, mert nagyon különbözünk – vagy nem is olyan nagyon; csak épp valamiben, a Felső Világhoz tartozásban nem kell kételkednünk.
(Balogh Éva)


„Pál írja: Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)

Hiába születtünk fehérnek, feketének, meszticnek, alacsonynak, magasnak. Hiába élünk városban, falun, tanyán. Hiába vagyunk tanultak vagy tanulatlanok, öregek vagy fiatalok. Isten akaratát mindannyiunknak egyformán kell teljesítenünk, Isten előtt egyformán kell bűneinket vállalnunk. Isten színe előtt mindenki egyforma! S aki megbánja bűnét: mindenki megkapja bűnei bocsánatát!
(Kuthy Ilona Ágnes)„Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!” (Zsolt 84,13)

Napközis hittantáborunk második napján arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy a keresztény élet boldog élet. A témához kapcsolódó igénk a vihar lecsendesítésének története volt. Hogyan jutottunk el mi a táborban, és hogyan juthat el az olvasó a boldog keresztény élet megélésére? Úgy, ha a mindennapi képen túl – halászok a csónakban – meglátja, hogy Jézus is velük van, ha meglátja, hogy Jézus erősebb a természet hatalmasnak tűnő erőinél, ha meglátja, hogy Jézusnak van hatalma ezek felett. Eljuthatunk a boldog keresztény életre, de csak Jézussal, csak benne bizakodva, csak hozzá menekülve. Ki kell próbálni – ezt javaslom szeretettel mindenkinek
! (Tamásy Tamásné)
Szentséges Szűz! Vessd jóságos tekintetett a szenvedőkre, a bajokkal küszködőkre, az élet keserűségével telt szívekre. Könyörülj azokon akiket egykor a szeretett fűzött egybe, most egymástól szétválva élnek. Könyörülj a meghasonlottakon, a kishitűeken, és mindazokon akik rettegésben élnek. Eszközölj ki mindnyájuknak kegyelmet és békét. Ámen


Az amazonasi szinódus fő ideológusa: A cölibátus eltörlése és a diakónusnők bevezetése "valószerű"

2019. július 15. 20:21 - Andre Lowoa

Hamispróféta támogatói felkészítik az embereket az amazonasi szinódus gonosz végeredményére.

"Valószerű" az, hogy az amazonasi szinódus eltörli a cölibátust és bevezeti a (helytelen) "diakónusnőket" - mondta a 80 éves hírhedt Erwin Kräutler püspök az ORF osztrák állami televíziónak.

Kräutler szerint Hamispróféta kiadhatna egy apostoli buzdítást, ami "először" engedélyezi az amazonasi püspököknek a cölibátus eltörlését és a "diakónusnők" bevezetését. Kräutler szerint egyértelmű, hogy ezután Európa (és az Egyesült Államok) lenne a következő.

Kräutler számára a "diakónusnők" bevezetése csupán az első lépés. "Azután meglátjuk, mi lesz". Tehát Hamispróféta zsinati egyháza "női papokat és püspököket" akar.

Kräutler állítólag a fő szerzője a szinódus eretnek munkadokumentumának.

https://gloria.tv/article/hktNWVRWXtgj2sKT9a3RQK8Fv

Ti nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát 20180716

2019. július 15. 18:49 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, mennyire felemelőek Számomra szeretett követőim imái ebben az időben. Én a szívükben és a lelkükben vagyok, és a lelkük élveznek előnyt. Meg kell kérnem őket, hogy szenvedjék el a gúnyolódást, mellyel szembesülni fognak, amiért Utamat követik és hordozzák Keresztemet, mert idővel meg fogják érteni, hogy miért kell ennek így lennie.

Ti nem tudtok igazán követni Engem anélkül, hogy ne viselnétek el a Kereszt fájdalmát. Amikor szerettek Engem, egy Fény van jelen a lelketekben. Ez a tiszta fény olyan, mint a mágnes, amely vonzza a rosszat más emberekbe. A jó szándékú lelkek gyakran vannak támadva a gonosz szellemétől, hogy az fájdalmat okozzon bárkinek is, aki követi Tanításaim Igazságát.

Amikor ti Isten Igazsága mellett foglaltok állást, gyűlölve lesztek azok által, akik nem szeretik Istent. Ha követtek Engem, még ha csendben is, ti ugyanazt a fájdalmat viselitek el. Ezt a fájdalmat azok okozzák – általában azok, akiket ti szerettek és tiszteltek akik azért támadnak benneteket, mert szerettek Engem és hűségesek vagytok Tanításaimhoz.

Eljött az idő számotokra, hogy kimenjetek (a világba) és beszéljetek Üzeneteimről. Azonban a papok ezt nehéznek fogják találni, mivel nekik engedelmesnek kell maradniuk feletteseikkel szemben. Egyházamban sokan fognak félni attól, hogy tanúságot tegyenek Üzenetemről, de ez nem azt jelenti, hogy ők nem tudják megvédeni Szent Szavam Igazságát. Az Apostolaimnak adott Szó él, bár sokan megpróbálják megölni azt. Észre fogjátok venni, hogy nyilvánosan mennyire kevésbé tisztelnek Engem – szinte soha.

Tanításaim többé nem játszanak fontos szerepet társadalmatokban. Nektek ragaszkodnotok kell ahhoz – bármelyik Keresztény Egyházhoz tartoztok is – hogy szolgáim ne felejtsék el megemlíteni Nevemet, amikor a jóra hivatkoznak, mert a jó nem jöhet egy kőtől. A jó csak egyedül Istentől jöhet.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ti-nem-tudtok-igazan-kovetni-engem-anelkul-hogy-ne-viselnetek-el-a-kereszt-fajdalmat/

—–

Római katolikus:
2018-07-1615. évközi hét hétfő

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Isten nem leli kedvét olyan áldozatokban, amelyeket nem kísér őszinte bűnbánat és megtérés.
Prófétája által szól az Úr:
Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei!
Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe!
„Minek nekem véres áldozataitok sokasága? – mondja az Úr. Elegem van az égőáldozatokból és a hízott állatok hájából; a bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelem kedvemet! Amikor elém járultok és megjelentek udvaromban színem előtt, ne gondoljátok, hogy ezt én kívánom tőletek!
Ne mutassatok be többé hazug ételáldozatot, mert annak füstje utálattal tölt el!
Az újhold, a szombat és az ünnepi összejövetel mind-mind utálatos számomra!
Nem tűröm a bűnös ünnepi gyülekezetet!
Újholdjaitok és ünnepeitek terhemre vannak, belefáradtam, hogy elviseljem!
Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek; akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg.
El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet.”
Ez az Isten igéje.
Iz 1,10-17

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Vö. 23b. vers. – 9. tónus.
Előénekes: Népéhez így beszél Isten: † „Nem áldozataid miatt dorgállak meg én, * égőáldozataidat mindig látom.
Nem fogadok el borjakat házadtól, * kecskéket sem kívánok legelődről.
Hívek: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
E: Törvényeimet miért emlegeted, * és miért veszed ajkadra szövetségem?
Hiszen gyűlölöd a törvény fegyelmét, * hátat fordítasz szavaimnak.
H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
E: így cselekedtél, és én csak hallgattam, † úgy vélted, hogy hozzád hasonló vagyok, * de felelned kell, mert számon kérlek.
Aki tisztel engem, az a dicséret áldozatát hozza, † aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.”
H: Aki szeplőtelenül járja az élet útját, * annak mutatom meg az Isten üdvösségét.
Zsolt 49,8-9.16bc-17.21 és 23

ALLELUJA
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert övék a mennyek országa. Mt 5,10 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Krisztus követése súlyos áldozatokat is követelhet tőlünk.
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége.
Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt.
Aki titeket befogad, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom – bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma.
Amikor Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,34-11,1

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-07-16


——
Görög katolikus:

13 Nem tudjátok, hogy akik Jeruzsálemben a templomi szolgálatot végzik, onnan kapják az élelmüket is?! Akik az oltár körül szolgálnak, azok részt kapnak az oltárra vitt adományokból. 14 Ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhírt terjesztik, azok abból is éljenek meg.15 Én azonban ezekkel a jogokkal nem éltem. Nem is azért írom mindezt, hogy engem is ti tartsatok el. Inkább meghalnék, mint hogy másoknak terhére legyek. 16 Ha az örömüzenetet hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj lenne nekem, ha nem végezném ezt a munkát! 17 Ha a magam jószántából tenném, jutalmat érdemelnék. De nincs más választásom: köteles vagyok mindenkinek hirdetni az örömüzenetet, hiszen ezzel vagyok megbízva. 18 Így tehát, mi az én jutalmam? Az, hogy mindezt ingyen teszem! Nem élek azzal a jogommal, amely az örömüzenet hirdetőjét megilleti.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+9%3A13-18&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

A vallási vezetők próbára akarják tenni Jézust

16 Farizeusok és a szadduceusok jöttek Jézushoz, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy tegyen valami csodát, mutasson nekik mennyei jelt bizonyítékul Istentől.

Ő azonban így válaszolt nekik: „Napnyugta idején felnéztek az égre, és azt mondjátok: »Holnap szép idő lesz, mert vörös az ég alja.« Korán reggel felnéztek az égre, és azt mondjátok: »Ma vihar lesz, mert az ég vörös és felhős.« Mikor látjátok az égbolt képét, megértitek milyen idő következik, igaz? Akkor a mostani idők jeleit miért nem értitek meg? Ez a gonosz és hűtlen nemzedék mindenáron valamilyen csodás jelt akar látni Istentől származó bizonyítékul. De nem fognak semmilyen csodát látni, csupán azt, amely Jónás[a] prófétával történt!” Ezzel otthagyta őket, és továbbment.

Óvakodjatok a farizeusok kovászától!

A tanítványok áteveztek a tó túlsó partjára, de elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus ezt mondta nekik: „Legyetek óvatosak: tartsátok távol magatokat a farizeusok és szadduceusok kovászától!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+16%3A1-6&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/07/16—–

Igazság Könyve:

“… Tudniuk kell azoknak, akik talán felülnek ennek a megtévesztésnek, hogy más jelek is meg fognak jelenni, melyek egy dologra mutatnak rá: nem fogják hirdetni többé Istenségemet.

Templomaitokban új keresztek fognak felbukkanni, amelyekbe a fenevad feje lesz beágyazva; oltáraitokat megváltoztatják és nevetségessé tesznek Engem. Minden alkalommal, amikor új és szokatlan jeleket láttok Egyházamban, óvatosan tekintsetek azokra, mert a fenevad arrogáns, és az ilyen jelek mutogatásával a gonoszságát fitogtatja, melyek őt tisztelik.

Azok közületek, akik nem éberek ezzel a csalással szemben, beszippantva találják magukat ezekbe a gyakorlatokba, melyek nem Engem tisztelnek. Ezek álcázni fogják azt a valódi szándékot, hogy tisztelettel adózzanak a Sátánnak és gonosz szellemeinek.

A jelek elkezdődtek. …
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/papokhoz-az-a-nap-amikor-arra-kernek-fel-benneteket-hogy-tagadjatok-meg-istensegemet-nincs-messze/

Franciaország: Popzene koncertekre használják fel a székesegyházakat - inkább égessék el őket

2019. július 15. 18:44 - Andre Lowoa

A 70 éves francia Laurent Voulzy énekes június 12-én lépett fel a francia Laval székesegyházában.

Voulzy jelenleg harmadik (Amoris Laetita) kapcsolatát folytatja egy nővel. A lavali püspök nem más, mint Thierry Scherrer, aki a Szeplőtelen Szűz Mária Apácák rendet szüntette meg. Voulzy előadta sláger- és kevésbé ismert dalait is, mint pl. a "Mayenne", ami egy szerelmi történet.

Az énekes a koncert előtt már játszott Mende székesegyházában, a helyi püspök, Benoît Bertrand jelenlétében.

Riposte-Catholique.fr megjegyzése: “Nemsokára megbánjuk, hogy nem égett le az összes székesegyház....”

https://gloria.tv/article/3LCddynduQCf6KjjSwzaVBqsR