Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Hihetetlen vandalizmus Fatimában

2019. augusztus 08. 10:21 - Andre Lowoa

A portugál Fatimában a tizennégy, keresztutat szimbolizáló kápolna közül négyet sárga festékkel vandalizáltak július 26 éjjelén.

Az elkövetők a kápolnában lévő szobrok fejét és nemi szervét festették be.

A Szűzanyát, aki 1917-ben megjelent Fatimában, prostituáltnak nevezték (portugál nyelven "puta").


https://gloria.tv/article/Y4jKZDsuqos31xWE9keQubaBE

2019. augusztus 8. AZ ÉN ADOMÁNYOM VAGY MINDENKI SZÁMÁRA - MA EGY DOLGOT KÉREK: SZÍVBÕL FAKADÓ ÕSZINTE BESZÉLGETÉST

2019. augusztus 08. 08:08 - Andre Lowoa

1992. október 9.

Vassula, figyelj és írd: az ördög és az Õ angyalai elszántan mesterkednek azon, hogy véghez vigyék veszélyes tervüket, és mindabból a jóból, amit én küldök nektek, veszélyes utakat készítsenek. Aggodalommal tekintek a Földre, mert sokan nem veszik figyelembe a tanításokat, amelyeket adok, és sok házba behatol a halál. Ennek ellenére sokan nem akarják megérteni, hogy a gonoszság gonoszságot vonz magához. Gyermekem, a világ saját magát pusztítja el hitehagyásában.

Uram?

ÉN VAGYOK. Igen, bízzál bennem! Add át szíved terhét, és mondd el! Figyelek.

Miért akar engem az a szerzetes megakadályozni abban, hogy ily módon jöjjek Hozzád? Boldog vagyok, hogy ily módon lehetek Veled! Egyedül Te és én. Hiszen ez a Te adományod részemre…

Igen, ez az én adományom részedre, te pedig az én adományom vagy mindenki számára. Így szóltam egykor Mártához:

 

„Márta! Sok mindennel törõdöl, sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha.”

 

Ezt mondom neki és azoknak is, akik meg akarják tiltani, hogy lábamhoz jöjj, mint most, hogy figyelj rám, írj és folyamatosan velem légy.

 

Sok mindennel törõdtök, és sok minden nyugtalanít benneteket, amire nekem nincs szükségem! Valójában ma egyetlen dolgot kérek:

szívbõl fakadó õszinte beszélgetést,
szüntelen imádságot,
és imádást lábamnál.

 

 

Egyesítsétek szíveteket az enyémmel! Ez a jobbik rész!

És te, leányom, örvendezz, mert ingyen adtam neked ezt az adományt, és nem fogod elveszíteni.

Hamispróféta bezárt még egy fiatal vallásos közösséget

2019. augusztus 07. 16:04 - Andre Lowoa

Hamispróféta bezáratta a Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista közösséget.

A közösséget az argentin Salta püspöke alatt hozták létre, ami Argentína mellett más országokban is rendelkezik házakkal.

A Vatikán Bahía Blanca érsekét, Carlos Alfonso Azpiroz Costa érseket nevezte meg a közösség hóhérának.

A csoport bizottság alatt volt már 2015 júliusa óta.

Agustín Rosa atya alapította a közösséget, akit két volt tanuló "homoszexuális bántalmazásával" vádolnak, valamint egy nő "egyszerű szexuális bántalmazásával" is vádolják.

Emellett olyan valószerűtlen vádakat is kapott, miszerint kapcsolatban áll a mexikói Chapo Guzmán drogcsempésszel.

A csoport elnyomását a hamispróféta hagyta jóvá.

https://gloria.tv/article/JruyDEnwb1G3648zZG2uuDhQV

Az amerikai katolikusok kétharmada tagadja, hogy az eucharisztia szentostyája Krisztus teste és vére

2019. augusztus 07. 16:01 - Andre Lowoa

Az amerikai "katolikusok" 69%-a tagadja a transzszubsztanciációt Krisztus testévé és vérévé mise közben.

Szimbolikusan értelmezik a szentségáldozást - írja a Pew Research Center augusztus 5-én.

Továbbá a katolikusok 43%-a soha nem is hallott a transzszubsztanciáció doktrínájáról és úgy gondolják, hogy ez a felfogás az egyház véleménye is egyben. Emellett 23% nem is tudja, hogy létezik ez a tanítás.

A 40 éven aluli katolikusok között csak 26% hisz a transzszubsztanciációban.https://gloria.tv/article/Ui7nMYM1Bm7e6sjFB6MqGbnbG

Oltár tálca: Új divat az új étterem rítusnak

2019. augusztus 07. 15:56 - Andre Lowoa

Az az új trend az új rítus egyháznál, hogy tálcákat raknak az oltárra - írja a PrayTellBlog.com.

A kaliforniai Orange városban használták őket július 17-én.

A westministeri Vincent Nichols bíborosnak is volt egy tálca az oltáron a francia Lourdesbe tett zarándokútján.

A tálcákat arra használták, hogy kelyheket szállítsanak a sok pappal való koncelebráláshoz vagy szentségáldozáshoz.

Továbbá segítenek a liturgiát banálissá és nevetségessé tenni.

https://gloria.tv/article/9spUysB8SAUX11DZqUHABUuUu

2019. augusztus 7. ISTEN EL FOG JÖNNI HOZZÁTOK, DE NEM TUDJÁTOK, HOGY MILY MÓDON

2019. augusztus 07. 08:09 - Andre Lowoa

ISTEN EL FOG JÖNNI HOZZÁTOK, DE NEM TUDJÁTOK, HOGY MILY MÓDON

 

1991. november 24.

Szûz Mária:  Gyermekem! Én vagyok az egész emberiség egyedüli Édesanyja, minden ember az én gyermekem.

Szent Édesanyám, mindenki el fogja fogadni egyszer ezt az igazságot?

Végül minden lélek el fogja fogadni ezt az igazságot. Akik most õszintén szeretik Istent, azok el fogják fogadni.
Gyermekem, soha ne hagyd abba az imádkozást a világ megtéréséért! Értsd meg, hogy minél több imát kapok, annál kevesebb gonoszság terjed. Sohasem hiábavaló az imádság! Felajánlom az Atyának, akinek közel van igazságossága.
Imádkozzatok, hogy elnyerjétek Isten irgalmát! Nem tudjátok, hogy Isten mit tart készen e gonosz nemzedék számára, de emlékezzetek arra, hogy lázadás idején hogyan sújtott le keze a bûnös emberekre. És ami akkor volt, az csak egy része annak, amit most tart készenlétben számotokra. E nemzedék bûneihez mérten fog válaszolni szent lakóhelyérõl igazságossága. Tûzzel, mennydörgéssel, hurrikánnal és a pusztító tûz lángjával jön el, hogy felégesse a világ bûneit. Nem, ti nem tudjátok, mit tart készen a Mindenható az emberiség megtisztítására!
A jelek körülvesznek benneteket, de kevesen látják vagy veszik tudomásul. Fiaim és leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot a teremtés keretébõl, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen nagy áldozattá akar tenni benneteket.
Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon.

Szent Szûzanyám, mi imádkozunk, de ahogyan mondod, igen kevesen vagyunk. Mit tegyünk?

A ti imátok meg tudja változtatni a világot, a ti imátok el tudja nyerni Isten kegyelmét a bûnösök megtérésére. És minél több a megtérés, annál több ima száll fel és nyer meghallgatást mások megtéréséért. Érted? Az imának hatalma van! Ezért tartok ki amellett, hogy ne hagyjátok abba imátokat és áldozataitokat, mert ma nagyobb szükség van a hûségesekre, mint valaha. Isten emlékszik minden áldozatotokra, drága gyermekeim! Imádjátok és dicsõítsétek Õt! Az Ecclesia teljes dicsõségében fog életre kelni!

Késõbb:

Uram?

ÉN VAGYOK. Légy gyönyörûségemre, és ne hagyd abba az igazság hirdetését! Megáldottam küldetésedet. Sziklád és oltalmad vagyok. Ha te kicsivé válsz, akkor válik láthatóvá az én jelenlétem teljes ragyogásában. Imádkozni fogsz, hallgatom.

Uram, bocsásd meg bûneinket,
gonoszságunkat, mulasztásunkat, türelmetlenségünket,
szeretetlenségünket!
Bocsásd meg szeretetünk hiányát
és érzékenységünket!
Térítsd meg
a gonoszt, a konokot, a közömböst,
az istentagadót,
és alakítsd át õket a világosság edényeivé,
hogy dicsõítsenek Téged!
Alázd meg a büszkét, tedd kicsivé a nagyot,
hajlítsd meg a merevet!
Változtass át minket is úgy,
ahogyan a Te színeváltozásodban történt!
Amen.

Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni. Mindig készen állok arra, hogy megbocsássak nektek.
Szeretlek kicsim.
Mi ketten?

Igen, Uram.

2019. augusztus 6. A MENNYEI EGYHÁZ

2019. augusztus 06. 08:50 - Andre Lowoa

1989. november 2.

(E napokban az Úr állandóan a “három vasrudat” mutatja nekem. Most ragyogó narancssárga színben látom, mintha igen forróak lennének.)

Vassulám, tüzemmel és lángom erejével nemcsak meglágyítom, hanem leheletemmel mindörökre egyetlen erõs rúddá kovácsolom e vasrudakat. Akkor mindannyian tökéletesen meg fogjátok ismerni akaratomat, és meg fogtok érteni engem. Ez lesz adományom számotokra. A mennyei Egyház az én dicsõségemben fog ragyogni, és ti egyetlen tabernákulum körül fogtok himnuszokat énekelni. Földetek, a kísértetek földje átalakulva és feltámadva kel újra életre. Jöjj leányom, a Bölcsesség fog tanítani téged, Megáldalak, szeress engem!

2019. augusztus 5. Szűzanyánk üzenete

2019. augusztus 05. 08:05 - Andre Lowoa

Szűzanyánk üzenete

2008. január 7.

Múlt éjjel három óra tíz perctől négy óráig ébren tartott a Szűzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem. Tudomásomra hozta, hogy jelenleg Krisztust több támadás éri, mint bármikor máskor. Áldott Édesanyánk fél négy és négy óra között szólt hozzám. Nem kérte, hogy keljek fel és írjam le azonnal. Aggódtam, hogy elfelejtem, amit mond, de megígérte, hogy emlékezetembe idézi szavait, amikor majd leírom, és elküldöm Önöknek, hogy továbbadják. Az üzenet így szólt:

 Az üzenet első része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az első rész biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szűzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz időkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra. Azt is mondta, hogy Isten mindig közel van hozzám, szeret engem, és hogy a menny jól látja azokat a nehézségeket és égő fájdalmaimat, amelyeket most élek át, de Istennek szüksége van ezekre a felajánlásokra és áldozatokra. Megerősítette, hogy Isten hűségesen megtartja Szavát. A Szűzanya kifejezte: örülne, ha állhatatosabban imádkoznám a Rózsafüzért… majd azt mondta: „Légy összeszedett imádságaidban!”

Az üzenet második része így szól:

 Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk előtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza. A Föld veszélyben van, és tűztől fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és rájuk fog esni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehető legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse őket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idő, amikor mindenki próbára lesz téve, a Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejéből, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok. Eljött az idő, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Ő Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Ő Irgalmasságának Műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy ők is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek.

 A Szűzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtőnk kér tőlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül. Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: „én az Igaz Élet Istenben üzenet követőihez tartozom”, ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Szűzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten műveiben és terjesztik azokat (miként az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert ők különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétől, és hogy ők a Lélek által erősödtek meg az Úrban az Ő üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Ő békéjét.

 Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tűz által eljövő ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette őt.

 Sokan elbuktak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben őriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak.

 Ezután így szólt a Szűzanya: „Vassula, akik téged megítélnek, azokat Isten is szigorúan megítéli. Továbbra is fogadd örömmel Isten Üzeneteit, és légy boldog, gyermekem, a te Édesanyád sohasem fog elhagyni téged.” (Akkor áldott Édesanyánk arra a látomásomra emlékeztetett, amelyben a Krisztussal való lelki házasságunkat láttam még kislánykoromban, amikor mosolyogva és örömmel fogadott engem, megigazította rajtam esküvői ruhámat, rendbe szedte hajamat, hogy tökéletes külsővel jelenjek meg Fia, Jézus Krisztus előtt.) „Beszélj félelem nélkül és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet.”

 Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át.

Krisztusban,

Vassula
Source: http://ichtys.hu/index.php/89-2008-januar-07

2019. augusztus 4. HOZD VISSZA NÉPEMET A SZERETETEN ALAPULÓ IGAZ HITHEZ!

2019. augusztus 04. 05:26 - Andre Lowoa

1991. május 25.

Jézusom, a Te tökéletességed és szépséged megigézett. Emésztõ szereteted legyõzte törékenységemet, és beleegyeztem, hogy szereteted áldozata legyek. Hogyan is tudnám visszavonni ígéretemet, amikor ennyi szépséget látok egyszerre? Jóságod naphosszat elbûvöl. Milyen vonzereje van a Te szeretetednek?

Lelkem kedvese, szemed látta dicsõséges fenségemet, füled hallotta szeretetem énekét, és én magam adtam meg neked világosságomat, hogy mindörökre az enyém légy. Neked adtam szögeimet és töviskoronámat, hogy megmutassam, milyen közel állok hozzád. Võlegényed lettem, és menyasszonyommá tettelek, hogy megosszam veled keresztemet mint hitvesi ágyat. Szenvedésem annyira magával fog ragadni réged, hogy hasonlóvá válsz majd hozzám, Võlegényedhez. Én vagyok Vigasztalód a szomorú napokban. Én választottalak téged, és nem te engem, hogy megmutassam neked kimeríthetetlen gazdagságomat.

Uram, mit kívánsz, mit tehetek Érted?

Hozd vissza népemet a szereteten alapuló igazi hithez! Imádkozz, hogy Egyházam egy legyen és mentes minden bûntõl! Engesztelj leányom, engesztelj a világ sok bûnéért és gonoszságáért, ami annyira bántja Szentséges Szívemet… Leányom és menyasszonyom, tekints Szabadítód Szívébe, tekints e Szívbe, amely megmentett téged! Vedd Szívemet, vigasztald meg azáltal, hogy szeretsz. Én Jézus, homlokon csókollak.

2019. augusztus 3. AZON AZ ÚTON TÉREK VISSZA, AMELYEN ELJÖTTEM HOZZÁTOK

2019. augusztus 03. 07:31 - Andre Lowoa

1992. július 22.

Uram, amíg ki nem engesztelõdünk, továbbra is megszentségtelenítjük Szent Egyházadat, és lassan, de biztosan romhalmazzá tesszük lelkünket. Vajon igazán Téged keresünk, amikor az EGYSÉGRõL beszélünk? Mikor jössz segítségünkre, és mikor térítesz észhez bennünket, hogy komolyan keressünk Téged? Hiszen arra használjuk nyelvünket, hogy hazudunk Neked, amikor csupán szavainkban akarunk EGYESÜLNI! Még meddig tehetünk próbára Téged anélkül, hogy közbelépnél? Ismételten kihívunk Téged. Te mikor teszel minket próbára?

Tanítvány, mondd utánam ezt az imát!

Könyörületes Istenünk,
mosolyogjon ránk Arcod,
egyesíts minket,
tekints le a mennybõl,
tekints megosztottságunkra,
amely most Egyházadban uralkodik!
Pásztorom! Sok bárányod pusztul el,
amint legelõt keres
az életben maradáshoz.
Halld meg az Egyház sóhajait!
Ez a megjövendölt, nagy hitehagyás
elrabolja Tõled gyermekeidet.
Add meg Egyházadnak
a dicsõség napját,
melyet egykor megjövendöltél,
hogy mindnyájan egyek lehessünk!
Uram, ne légy hallgatag,
és ne késlekedj tovább!
Jöjj! Jöjj!
Virraszd ránk a megígért napot!
Hadd hallja meg mindenki
fenséges hangodat!
Istenem,
Téged kegyesnek ismerünk,
hallgass meg és válaszolj nekem…
köszönetet mondok,
mivel tudom, hogy meghallgattál!
Amen.

Igen Vassulám, teljes szívedbõl bízz bennem! Higgy bennem! Sohasem foglak elhagyni… 1 Jézus komolyan rám nézett és a következõket mondta: Mondd ki, amit ki akarsz mondani!

Uram, ki másban hinnék és bíznék? Te vagy a Szent, aki mindenrõl döntesz, Te mindenható vagy, így hát hová mehetnék, ha nem Hozzád?

Mégis szabadon választhatsz. Még ha hûtlenné válsz is, én mindig hûséges maradok.

Jöjj! Írd: Rosszallom, ha valaki úgy viselkedik velem szemben, mint az idegen. A ti szívetekben állítom fel trónomat, hogy tiszteljétek Szent Nevemet, és felragyogtatom kis szívetekben fenséges mivoltomat. Az idõ majdnem lejárt. Segítségetekre jövök, eljövök hozzátok, ti elnyomottak. Azon az úton térek vissza, amelyen eljöttem hozzátok. Dicsõségben lépek városomba. Eljövök, ezért álljatok készen fogadásomra! Ó gyermekeim! Titeket hívlak!

Kiáltásom mindannyiatoknak szól, és a Föld alapjai megrendülnek hangomra. Még meddig alusztok? Mikor tértek magatokhoz közömbösségetekbõl és fásultságotokból? Ajtótok elõtt vannak már a csapások, és álmotokban fognak hirtelenül és kikerülhetetlenül meglepni benneteket! És ti még akkor sem vesztek tudomást róluk? De nézzétek, nézzétek, ki hajol le hozzátok, ki zörget szívetek ajtaján? Nyissátok ki nekem szíveteket, enyéim, mert Szentséges Szívem megszakad a szeretet-hiányban, ajkam kiszárad és kicserepesedik a szeretet hiánya miatt. Nyissátok ki az ajtót Szent Isteneteknek, és úgy vigasztaljátok meg õt, ahogyan Õ fog megvigasztalni benneteket. Ajtótok elõtt állok. Ne utasítsatok vissza! Fogadjatok el!

Ha megengeditek, hogy betérjek szívetekbe, forrást fakasztok bennetek, mivel lelketek elismert engem Szabadítótoknak. Megöntözöm sajnálatraméltó elhagyatottságotokat, virágozni fogtok és gyümölcsöt hoztok, mint a szõlõvesszõ.

Jöjj leányom! Én, Jézus megáldalak, mivel megengedted nekem, hogy igénybe vegyem kezedet.

 


1Jézus komolyan rám nézett és a következõket mondta:

 

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 2-án Medjugorjéból

2019. augusztus 02. 17:34 - Andre Lowoa

Képtalálat a következőre: „medjugorje mladifest 2019”

A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által.

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem.
Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá.
Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül.
Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek.
Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.