Hogyan fektess be gyülekezetedbe

 

"Amikor Isten emberei szükséget szenvednek, állj készen segíteni nekik. Mindig buzgón gyakorold a vendéglátást." (Róma 12:13, NLT fordítás)

 

Isten azt várja tőlünk, hogy pénzünk egy részével a közösségünket támogassuk, hogy szeretet tanúsítsunk más hívők felé és hogy kapcsolatokat építsünk.

Amikor a pénzemet Istennek adom, az közelebb visz engem Őhozzá. Amikor a pénzemet odaadom egy testvéremnek, az közelebb visz engem hozzá. Amikor pénzt adok a kiscsoportom tagjainak, befektetek a kiscsoportomba,  akkor közelebb kerülök a csoport tagjaihoz.

Ha elmegyek venni egy kedves kártyát és írok egy bátorító üzenetet, ezzel befektetek Isten Közös Alapjába. Ha egy hívő társam elcsüggedt és én elhívom ebédre, mert szüksége van valakire, akivel elbeszélgethet, ezzel Isten Közös Alapjába fektetek be.

A Bibliában azt olvassuk, hogy "Amikor vendégül látod testvéreidet a Krisztusban, még ha idegenek is, láthatóvá teszed a hitet." (3 János 1:5, MSG fordítás) Amikor egy gyülekezeti kapcsolat fejlődésébe fektetjük a pénzünket, ez a többieknek megmutatja Istent. Más szavakkal, amikor befektetsz a gyülekezetbe, az segít embereket Krisztushoz terelni.

Légy kreatív! Újulj meg! Elmélkedj. "Lássuk, mennyire tudunk találékonyak lenni a szeretetre való ösztönzésben és a segítségnyújtásban." (Zsidókhoz írt levél 10:24)

Amikor más hívőknek adsz, azzal hozzájuk közelebb kerülsz!

Beszéljetek róla

 • Hol látsz szükséget a kis csoportodban vagy egy családnál a gyülekezetedben?
 • Milyen félelmeid vannak azzal kapcsolatban, hogy elérj idegeneket, akiknek az életébe befektethetsz?
  Kérd Istent, hogy segítsen túljutni a félelmeiden és bízzál benne a szolgálatoddal kapcsolatban.
 • Hogyan segíthetnek az erős gyülekezeti kapcsolatok megmutatni másoknak Istent?
Négy lépés, hogy Isten Igéje az életed részévé váljon

 

"Ha folytonosan az én Igémben maradtok, akkor valóban az én tanítványaim vagytok." (János 8:31/b., NASB fordítás)

Nagyon fontos lépés, hogy elszánod magad egy rövidebb időre vagy akár néhány hétre a Biblia rendszeres olvasására. Ez kezdetnek jó, de nem szabad itt abbahagynod. Jézus ezt mondta: "Ha folytonosan az én Igémben maradtok, akkor valóban az én tanítványaim vagytok." (János 8:31/b., NASB fordítás) Attól válunk Jézus tanítványaivá, hogy hosszú távon elkötelezzük magunkat, hogy tanulunk Jézustól és tanulmányozzuk az Ő Igéjét.

Hogyan tudsz folytonosan az Igében maradni és állandó kapcsolatban lenni Jézussal az ő Igéjén keresztül hosszú távon? A következőképp:

 1. Döntsd el, hogy megteszed! Azzal kezdd, hogy elkötelezed magad. Ne várd, hogy lesz majd egy alkalmasabb idő arra, hogy Isten Igéje az életed állandó részévé váljon. Kötelezd el magad ma!
 2. Hozd nyilvánosságra ezt a döntésed! Mondd el ezt a szándékodat másoknak is, és légy elszámoltatható e téren. Ha az Isten iránti elköteleződésedet titokban tartod, könnyebb elbukni.
 3. Tarts ki az elhatározásod mellett! Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az elhatározásodtól. Nagyon erősen határozd el, hogy életed részévé és szokásoddá teszed ezt, és különösen az első hónapokban légy kitartó. Ha elkezdesz napokat kihagyni, sokkal nehezebb lesz elkötelezettnek maradnod Isten Igéje felé.
 4. Keress magad mellé egy társat, aki segít! Szerezz egy lelki társat, aki szívesen csatlakozik hozzád, hogy támogasson és bátorítson. Egy olyan valakit, akivel meg tudod osztani, amit tanultál az Istennel csendességben töltött időd alatt. Ez lehet valaki a házicsoportodból, a barátaid közül vagy a családodból is. A Biblia azt mondja, hogy "Két embernek jobb, mint egynek, mert sikerekhez tudják segíteni egymást." (Prédikátorok 4:9, NLT fordítás).

Az Istennel való időtöltésed ne csak ideig tartó és alkalomszerű  legyen, hanem váljon rendszeres és állandó szokássá az életedben. A kutatások kimutatták, hogy valamit hat héten keresztül kell rendszeresen csinálni ahhoz, hogy az szokássá váljon. Tedd Isten szavát az életed részévé még ma, és tarts ki a döntésed mellett egész életedben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan kötelezed el magad ma arra, hogy Isten Igéje az életed részévé váljon?
 • Kivel osztod meg ezt a döntésed? Kinek fogsz tudni elszámolni azzal, amit vállaltál?
 • Nevezd meg azokat a dolgokat, amelyek valószínűleg majd akadályozni fognak abban, hogy minden nap időt tölts Isten Igéjének tanulmányozásával. Milyen dolgokon tudsz változtatni az életedben, hogy csökkentsd vagy teljesen felszámold ezeket az akadályozó vagy zavaró tényezőket?
Úgy szeress másokat, ahogyan Isten szeret téged

“ A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, és mindenben kitart. “ ( 1 Korintus 13:7, GNT fordítás)

Isten azt szeretné, ha éppen olyan szeretettel viszonyulnál  másokhoz, mint amely szeretettel Ő viseltet irántad. Ez nem választás kérdése, nem is javaslat Jézustól, hanem egy parancs: “ Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást!” ( János 13:34)

Ha Krisztus követője vagy, akkor – ha tetszik, ha nem ­– szeretned kell másokat. Ráadásul ugyanúgy, ahogyan Krisztus szeret téged. Ez annyit jelent, hogy mindenkit teljes valójában el kell fogadnod olyannak, amilyen, és feltétel nélkül szeretned.  Ezen felül, szívből megbocsájtani embertársaidnak, és szerfelett értékesnek tekinteni őket.

Az eféle igaz szeretet átformálja majd kapcsolataidat!

A Biblia ezt mondja az 1 Korintus 13:7-ben: “ A szeretet türelmes, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart.

Isten így szeret téged. Isten soha nem szűnik meg türelmesnek lenni veled. Isten nem szűnik meg hinni benned. Isten nem szűnik meg remélni a legjobbat az életedre. Isten soha nem adja fel veled kapcsolatban. És Isten azt szeretné, hogy te is így tégy másokkal.

“A szeretet nem szűnik meg türelmesnek lenni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet kiterjeszti a kegyelmet. Kegyelemmel kell lennünk egymás felé.

“A szeretet nem szűnik meg hinni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a hitnek a kifejeződése. Mint amikor, ezt mondod valakinek: “ Nem számít, hogy most kemény időket élünk, én soha nem szűnök meg hinni benned.”

“A szeretet nem szűnik meg remélni.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legjobbat várja. A legjobbat várod a házasságodtól, vagy a legjobbnál kevesebbre szerződtél?

“A szeretet soha nem adja fel.” Ez azt jelenti, hogy a szeretet a legrosszabbat is kibírja. Továbbá, hogy ránézel egy emberre és ezt mondod: “ Nekem dobálhasz mindent, de bármit is teszel, továbbra is szeretni foglak.

Imádság

Ha szeretnéd kapcsolataid javulását, kérlek, imádkozz eképpen a jóistenhez:

”Drága Istenem! Elismerem, hogy hibáztam a kapcsolataimban, amelyek bonyolúltak és megtörtek, és amelyeket gyakran alábecsültem. Teljes változásra van szükségük! Szeretném, ha velem kezdenénk. Szabadíts meg a félelmeimtől, mert látom, hogy azok eltávolítanak Tőled. Tudom, hogyan kényszerítenek engem védekező pozicióba, sőt, azt is tudom, hogy követelőzővé tesznek. Mától kezdve minden egyes nap szeretném átadni neked a szívem. Vágyom rá, hogy a Te szeretetetedben éljem hátralévő életem, s hogy e szeretet betöltsön engem.

Segíts, hogy elfogadjak másokat, ahogyan te is elfogadtál engem. Segíts, hogy feltétel nélkül szeressem az embereket, hisz te is így szeretsz engem. Tégy képessé rá, hogy őszíntén meg tudjak bocsájtani másoknak, ahogyan te is megbocsátottál nekem. És segíts, hogy lássam az értéket a körülöttem lévőkben, ahogy Te is értékesnek tartasz engem. Add, hogy kiterjesszem kegyelmedet és kifejezzem hitemet azokra az emberekre, akik körülvesznek. Segíts, hogy a legjobbat várjam másoktól, és segíts, hogy kitartsak ebben, amikor a legrosszabb történik. Jézus nevében kérem mindezeket. Ámen.”

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 10:28

A hit jelentése: Pontosan azt tenni, amit Jézus mond, hogy tegyek

„Majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám- tavába” ami azt jelenti,: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: „Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?” (János 9:7-8 MBT)


Azután Jézus mondta, „Menj… mosakodj meg a Siloám-tavában” (János 9:7)
Elsőre a vak koldus talán elbizonytalanodott, összezavarodhatott, hogy miként fogja Siloam visszaadnia látását. Talán csodálkozott azon, „miért is akarja tőlem Jézus, hogy ezt tegyem, amikor Ő egyszerűen meg tudna gyógyítani enélkül is.” De az ő elszántsága továbbvitte őt a Siloám tava felé, éppen úgy, ahogyan Jézus használja a te elszántságodat, hogy eljuttasson téged a céljaid felé.

A vak ember hallhatta a nevetéseket és a gúnyt, ahogy az emberek nézték a botladozását a vízhez. ”Nézzétek ezt a bolondot sárral az arcán!” Még mi sem látnánk sárral a szemünkön! Elég őrült vagy, hogy azt gondolod, hogy meg fogsz gyógyulni.”
De a vak ember nem szégyellt bármit megtenni, ami hozzájárult gyógyulásához. Jézus megmondta neki, hogy mit kell tennie, és ha ez azt jelentette, hogy mossa meg az arcát a Siloám tavában, akkor ő azt meg is tette - nem számított, hogy más mit mond. Siloám jelentése: „küldött” -Jézus elküldte, az ember pedig elment, és ahogy megmosta az arcát, egyszerre csak látott!

A hit azt jelenti, hogy pontosan azt teszem, amit Jézus mond. Miután Jézus bedörzsölte a vak ember szemét sárral, nem mondta neki, „Na most gyorsan töröld le a sarat a szemedről." Nem mondta neki ”menj a legközelebbi forráshoz vízért, aztán mosd meg az arcodat”. Azt mondta: „Menj a Siloámhoz.”

Amikor Jézus megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, fontos, hogy nagyon figyeljünk a részletekre. Máskülönben, a feltevéseink szerint cselekedhetünk – a saját elképzeléseink szerint, amiről azt gondoljuk, hogy Jézus mondta nekünk. Te feltehetőleg az igazi Jézust akarod követni, aki nem csak azt tudja, hogy mit csinál, de azt is, hogy neked mi a legjobb.

A szeretet elengedi a sértést

"Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." (Péld. 19:11)


Vannak emberek, akik mindig a maguk igazát akarják. Szerintük van jó megoldás és rossz megoldás is valamire és a tied mindig a rossz megoldás. Ha nem felelsz meg az elvárásaiknak, akkor azt tudatni fogják veled. Arról nem is beszélve, hogy nem is nagyon tudod megszerezni az elismerésüket.

Tehát hogyan válaszolsz szeretettel az ilyen követelőző embereknek?

A Biblia azt írja, hogy a türelem abból fakad, ha látod az összképet: "Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." (Péld. 19:11) Minél jobban megértesz valakit - a hátterét, a harcait és a terheit -, annál türelmesebb leszel vele.

Sokszor ránézünk az emberekre és azon gondolkodunk, mennyit kell még fejlődjenek. Viszont nem állunk meg azon elgondolkodni, hogy vajon mennyit fejlődhettek már. Talán olyan családból származik, ahol nem volt példa kedvességre és udvariasságra. Talán egy nagyon hátrányos helyzetű családban nőtt fel és valóságos csoda, hogy eddig eljutott.

Milyen terheket cipel? Lehet, hogy beteg. Lehet, hogy családi problémája van. Lehet, hogy most vesztette el az állását. Rengeteg harca és terhe van egy embernek, amit nem is gondolnál.

A Példabeszédekben azt olvassuk, hogy bocsássuk meg a vétkeket. Te elnézed a sértéseket vagy megsértődsz? Olyan sértődékeny vagy, hogy, ha valaki viccesen néz rád vagy elfelejt mondani valamit, esetleg nem vesz észre, akkor azt magadra veszed? A szeretet elengedi.

A Biblia azt írja, "úgy cselekedjetek, ahogy szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek" (Lk. 6:31) A szeretet megértő, nem követelőző - ez az amit másoktól szeretnél, amikor rossz napod van, nem vagy jól vagy terheket cipelsz.

Ez azt jelenti, hogy hagynod kéne, hogy mások átgázoljanak rajtad? Hagyod, hogy elnyomjanak? Beburkolózol és hagyod, hogy azt mondjanak, amit akarnak?

Nem. Itt a kulcs: Légy gyengéd anélkül, hogy megadnád magad. Jézus sose bújt el a manipulátorok elől - a vallási vezetők és farizeusok elől, akik nagyonis követelőzők és törvénykezők voltak. Mindenféle követeléseik voltak, amiket ők maguk sem tudtak megtartani, de Jézus nem hagyta, hogy sarokba szorítsák. Gyengéd volt, de nem adta meg magát. Ezt nevezzük úgy, hogy cselekvő szeretet.

Beszéljetek róla:

* Töltsd ma úgy a napot, hogy elgondolkozol a körülötted élők nehézségein, esetleg kérdezd is meg tőlük.
* Hogy változtatja ez meg a nézőpontodat, hozzáállásodat és reakcióidat mások felé?
* Miért gondolod, hogy nehéz "elengedni"? Miért kell miénknek lenni az utolsó szónak?
* Mit kéne megváltoztatnod a reakcióidon, hogy gyengéd legyél megadás nélkül?

Az igetanulás értékessége

"De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében."

(Jakab 1: 25)Ha komolyan gondolod azt, hogy lelkileg erős és érett leszel, akkor a legjobb szokás amit kialakíthatsz az az igetanulás. Sőt a Jakab 1: 25-ben a Biblia azt mondja, hogy ez annak a négy szokásnak az egyike, aminek a segítségével áldott lesz az életed.

Olvasd a Bibliát- aki belenéz

Tekintsd át újra a Bibliát-megmarad amellett

Emlékezz a Bibiliára- nem feledékeny hallgató

Reagálj a Bibliára-cselekedet követője

Már nem akarsz többé lelki kisgyermek lenni. Itt az ideje, hogy felnőj, és azt az áldott életet éld, amit neked lett szánva. Szívedbe rejteni Isten Igéjét egy fontos módja a kezdetnek. Talán azt gondolod, hogy nincs jó memóriád, de arra emlékszel, ami fontos neked. Emlékszel a fontos telefonszámokra, és dátumokra. Hallottam emberekről akik azt állították, nem tudnak semmit megjegyezni, aztán dalokat idéztek az 1960as évekből, vagy elsorolták a kedvenc baseball játékosaik statisztikáit.

A memória egy képesség, amit lehet fejleszteni. Egy izom, amit lehet erősíteni. Valójában az igetanulás segít abban is, hogy más dolgokra is jobban emlékezz. Ezt garantálom. Számos tanulmány ezt bizonyítja.

Miért fontos az igetanulás?

Isten igéje mindig veled lesz: Amikor szükséged van a Bibliára, sosincs veled. Amikor épp megkísértetsz, akkor a Biblia sosincs nyitva ott, vagy épp nincs is melletted.Amikor bizonyságot teszel valakinek, aki nem ismeri Jézust, vagy nyomás alatt van, esetleg vigaszra van szüksége, vagy bajban van, akkor általában nincs a környéken Biblia. Ilyenkor kell, hogy benned legyen Isten Igéje, hogy emlékezz rá, és felidézhesd pont akkor, amikor szükséged van rá.Mindig elmélkedhetsz Isten Igéjén, mindegy hol vagy: Nem idézheted fel Isten Szavát, ha nem emlékszel rá. Ha megtanultad Isten Igéjét, akkor emlékezhetsz rá, amikor épp éjjel lefekszel, vagy épp egy találkozóra autózol. Gondolkozhatsz a Bibliáról, mert megtanultad. Ezt hívják elmélkedésnek. Az az ige, ahol Isten a Bibliában jólétet és sikert ígér (Józsué 1:8) azt mondja, hogy ennek kulcsa az Isten szaván való elmélkedés.

Kezdd el az Ige tanulását még ma. Tanulj meg heti 1 verset. Így egy év alatt 52 verset, két év alatt pedig több, mint 100 verset fogsz tudni.Beszéljünk róla:

Tudod a legjobb módszert a tanulásra. Mi az az eszköz, technika, vagy emberi dolog, ami segíthet az igetanulásban?Mit reagálsz, amikor Isten egy igét hoz eléd egy konkrét helyzetben?
Csak Isten elfogadására van szükséged

"Az Úr az én világosságom és szabadítóm, senkitől nem félek. Az Úr megvéd engem minden veszélytől, ezért soha nem félek." (Zsolt 27:1 TEV fordítás)

A visszautasítástól való félelem két dolgon alapszik. Először is, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy szeressék. Ez tény. Mindannyiunknak hihetetlen nagy szüksége van masszív adag szeretetre, hogy egészséges személyiségek lehessünk. Isten azt mondja: "Szeretni akarlak." Isten szeretet, és tudja, hogy te arra vágysz, hogy szeressen valaki.

Másodszor azonban fel kell ismernünk azt a téves elképzelést, amely azt sugallja, hogy a szeretetigényünket kizárólag egy személy, vagy egy embercsoport elégítheti ki. Amikor azt várod el valakitől, hogy 100%-ig betöltse szeretetigényedet, bajba sodrod magad! Sérelmeknek teszed ki magad és megnyitod a visszautasítástól való félelem ajtaját. Ha bárki másban keresed- Istenen kívül- azt, aki betölti szeretetigényedet, rá fogsz jönni, hogy nem képes rá. Nincs olyan élő emberi lény, aki olyan maradéktalanul és teljesen tudna szeretni, ahogy arra neked szükséged lenne, és soha nem is lesz ilyen ember. Csak Isten teheti ezt meg.

Tehát az első lépés a félelem legyőzésében, hogy Istent helyezzük az első helyre, mivel Ő az egyetlen, aki teljesen betölti minden szükségedet.

De vajon Isten az embereken keresztül is szeret minket? Természtesen. Akarja Isten, hogy szeressünk másokat? Igen. Akar minket a szeretet csatornájaként használni? Egyértelműen igen.

Viszont soha nem fogja minden szükségletedet egyetlen ember, vagy csoport betölteni. Isten soha nem így gondolkozott. Nekik egyszerűen nincs elég szeretetük ehhez. Az emberi szeretet behatárolt. Isten szeretete határtalan és feltétel nélküli. Nem számít milyen mélyek a szükségleteid, Ő be tudja tölteni.

Az első lépés az elutasítástól való félelem leküzdésében azt komolyan venni, hogy senki más, csak az Úr a világosságod és a szabadítód: "Az Úr az én világosságom és a szabadítóm, senkitől nem félek. Az Úr megvéd engem minden veszélytől, ezért soha nem félek." (Zsolt 27:1, TEV fordítás). Ez azt jelenti, hogy Istentől várom, hogy felderítse a napomat, ezért senki mástól nem függ az, hogy jó vagy rossz napom lesz. Az Úrra tekintek, hogy megmentse az életemet, semmi nem múlik azon, hogy mások elfogadnak vagy elutasítanak.

Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell többé félnem.

A magabiztosság kulcsa nem az, hogy kielemzed magad, nem az, hogy agresszív légy és önző módon élj, hanem az, hogy megértsd, milyen mélyen szeret Isten téged. Ha tényleg megérted, képes leszel ezt mondani: "Isten szeret engem, és ha te nem így vagy vele, az a te problémád!"

Az egyszerűsített élet titka ez: "Azt fogom tenni, ami örömet szerez Istennek. Ha azt teszem, biztosan egyszerűbbé teszem vele az életem. És ha Istent boldoggá teszem, az mindig a leghelyesebb út, amelyen járhatok. Nem számít, hogy bárki más mit gondol."

Beszéljetek róla:

* Kinek próbáltál megfelelni? Mi vot az eredmény?
* Milyen változtatásokat léptethetsz életbe a gyakorlatban, hogy biztos legyél abban, hogy örömet szerzel Istennek?


Engedd el a téged visszatartó dolgokat

"Tegyünk le minden terhet, ami lelassít bennünket, különösen a bűnt, ami akadályozza bennünk lévő folyamatot..." (Zsidók 12:1b, NLT fordítás)

Ha az élet versenyét be akarod fejezni, ha el akarsz jutni a végcélhoz, akkor el kell engedned néhány olyan dolgot, amely visszatart a versenyben. Nevezd ezt "rendbeszedésnek" vagy "egyszerűsítésnek". Néhány dolgot félre kell tenni a jó befejezéshez.

Milyen dolgokról beszélek? Azokról, amelyek az elkedvetlenedésedet okozzák. Gondold át ezt: ha egy villanykörtét hozzácsatlakoztatsz egy elemhez, az elem hosszú ideig fog működni, de ha 100 villanykörtét csatlakoztatsz egy elemhez, akkor az elem nagyon gyorsan lemerül és sötét lesz!

Ha folyton hozzáadsz valamit a programjaidhoz és az életedhez, akkor hamar kedvetlenedsz és elfáradsz.

A mai igeversben, a Zsidók 12:1-ben, két szóra szeretném a hangsúlyt fektetni: "teher" és "bűn", mert ez az a két dolog, amely visszatart az élet versenyében.

Teher lehet bármi, ami lelassít. Lehet egy kapcsolat, egy munka, egy tevékenység, vagy sport. Nem kell feltétlenül rossznak lennie. A teher lehet jó is, de ha túl sok jó dolgot gyűjtesz össze az életedben, össze fogsz omlani, mert nem lesz időd mindegyikre. Meg kell tanulnod "nem"-et mondani a növekedésed érdekében. Isten nem várja el tőled, hogy mindent megcsinálj.

A teher lehet egy nem reális elvárás, amely származhat csoportnyomásból vagy abból, hogy valakinek a tetszésére akarunk tenni, de lehet egy emlék is. Lehet, hogy megragadtál a múltban ragaszkodsz egy boldog érzéshez vagy egy fájdalmas dologhoz. Az a gond, hogy nem élhetsz a múltban, sőt, a jövőben sem. Egyedül a jelenben élhetsz. Ha bármi mást próbálsz tenni, az nyomasztani fog.

Bármilyen teher legyen rajtad, ha az nem működik az életedben, ha folyton lehúz, akkor el kell engedned!

Könnyű felismerni a bűnöket, ugye? A bűnök olyan dolgok is lehetnek, amelyeket tudod, hogy meg kell tenni, de mégsem teszed. Ismered a kulcsokat ahhoz, hogy egészséges életmódot élj, vagy rendben tartsd az anyagi dolgokat. De meg is teszed?

A Jakab 4:17 ezt mondja: "Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak."

Szóval, ha tudod, hogy kevesebbet kellene költened a jelenleginél ahhoz, hogy anyagilag rendben legyél, akkor ne menj el egy költekező túrára, amely további adósságba sodor. Nem kell, hogy lépést tarts a Jones vagy a Smith családdal vagy akárkivel, akihez hasonlítani akarod magad. Nem kell használnod a hitelkártyádat.

Élj a saját eszközeid, erőforrásaid szerint azért, hogy félretehesd az adósság terhét és jól fusd meg a versenyt.

Beszéljünk róla:

* Melyek azok a terhek, amelyeket ma félre kell tenned?
* Milyen változásokat kell véghezvinned az életmódodban, amelyek abban segíthetnek, hogy jól fusd meg a versenyed?Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 10:27

A napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek

2016. február 13.

 

Az Én békémet adom neked. Lejegyeznéd Szavaimat?

Igen, Uram…

Nehéz meghajlítani ezt a nemzedéket. Bűneiktől legyengítve a Sátánba vetik bizalmukat, belé helyezik reményüket. Noha ott állok mindenki előtt, hogy lásson Engem, csak kevesen vesznek Rólam tudomást. Vezetőik kegyetlenné váltak, és sok nemzetre vár halál az ő kezük által. Mennyit sírtam már miattad, teremtés! Miattad, akinek élete most a halál felé tart. Amikor majd a levegőben kitörő lángnyelvek nyaldossák lakosaidat, meg fogom kérdezni ezt a nemzedéket: hol találsz menedéket? Kinél? A Sátánnál? Az egódban és saját magadban?

Elérkezett Igazságosságom ideje, küszöbön áll e hitetlen nemzedék megbüntetése. Rendelkezéseimet szó szerint végre fogom hajtani. Amikor mennydörgést fogtok hallani, fületekben az Én Hangom fog dübörögni, és visszhangozni fog a Föld végső határáig. Akkor a világ és mindenki, aki benne él, hallani fogja az Igazságosság Hangját: a gonosz sok nemzetre hoz majd halált… a pusztulás minden várost elér.

Hallottátok, hogy Jahve Angyala városokon és nemzeteken fog áthaladni és mindenkit bűnbánatra fog hívni? Ezek a dolgok fognak megtörténni az elkövetkezendő napokban.

Ezért ti, akik beléptetek Udvaraimba, és hisztek kijelentéseimben, imádkozzatok, és ne rettegjetek vagy féljetek, de ti, akik számtalan éven át gúnyoltátok kijelentéseimet nyelvetekkel támadva prófétáimat, ti vigyázzatok! Mert hazugságokkal igazoltátok hazugságaitokat, az Én Szavaimat pedig valójában a saját sírotokba temettétek. Igen, ti kiforgattátok Szavaimat. Bűneitek azonban szakadékot támasztottak közöttünk. Az Igazságosság most nem lesz visszatartva. Bizony mondom nektek, keserűek lesznek azok a napjaitok, amikor szembeszállok veletek… imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy lecsukódjon szemetek, és elaludjatok!

Így imádkozzatok:

„Jahve, én Istenem, add, hogy eljusson hozzád az imám!

Halld meg irgalmadat és segítségedet kérő kiáltásunkat!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, én Istenem,

és nem bíznak abban sem, hogy hatalmadban áll megmenteni minket.

Ne oltsd ki napjaink világosságát,

ami nélkül egy pillanat alatt megsemmisülne a föld,

hanem Atyai Könyörületedben

szánj meg minket és bocsáss meg nekünk!

Ne engedd, hogy patakokban ontsa vérünket a gonosz lélek!

Bocsásd meg bűneinket, és tartsd vissza haragodat

emlékezvén gyengeségünkre.

Tartsd vissza pusztító angyalaidat,

és adj nekünk még egy esélyt, hogy bebizonyíthassuk,

méltók vagyunk Jóságodra.

Beléd helyezem bizalmamat. Ámen.”

 

Milyen örömmel fogom fogadni ezt az imát! Ez az ima, könyörületre fog indítani Engem! Leányom, megáldom mindazokat, akik szívből imádkozzák majd ezt az imát. Hadd hallják ezt a próféciát: „a napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek”. Ezt fogod mondani azoknak, akik majd kérdezik tőled Igazságosságom idejét, a napot és az órát! A Szeretet szeret téged.

Source: http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13

http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 08:13

A Bibliában való hitnek legnagyobb akadálya a bűnös életmód.

Spurgeon


 A házasság állandó kommunikációt jelent. Tudnom kell, hogy a társam a másik felem, mindenben elfogadom őt, és megosztom vele az örömöt és bánatot egyaránt.


A legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat.
A mások iránti szeretet Jézus szerint főparancs. Pál hozzáteszi: hogyha szeretetem nincs, semmi sem vagyok. Ez nem valami önkényes isteni határozat révén van így, hanem Isten létéből következik. A Szentháromság léte mutatja, hogy a lét teljessége az önátadó szeretet.
Az ember másokra irányuló, önátadó lény, aki a maga nagylelkű önátadása által valósítja meg önmagát. Az él igazán örökké, aki szeret.
A szeretet önátadás a jóra. Az önátadás az eggyé válásra irányul, és ez csak a szeretett személy részéről történő elfogadás révén teljesedhet be. Így a szeretet beteljesülése megkívánja a személyek kölcsönös önátadását.

Edith Stein


A pénz szolga, de nincsen saját akarata, és mindenre, a jóra is, a gonoszra is egyformán engedi magát felhasználni. (Ohler)


A tökéletes győzelem önmagunk felett diadalmaskodni.

Kempis Tamás


A szeretet nem adó, vagy követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó. A szeretet úgy árad, mint a napfény: csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatévő hevétől.


„Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik.” (2Móz 13,21)

Izrael fiai elindultak Egyiptomból. Isten kerülő úton vezette őket. Nem a filiszteusok országa, hanem a Vörös-tenger pusztája felé. A kerülő út nem volt véletlen. Isten így óvta meg népét attól, hogy félelemből visszatérjenek Egyiptomba. A kerülő útnak nem mindig látszik a célja az életünkben. Talán néha vádlón kérdezzük Istent: „Miért kell nekem ezt az utat végigjárnom?” Amikor Isten kerülő úton vezet, ő – bár sokszor nem így látjuk, nem így érezzük – velünk van. S ahogy Izrael fiait vezette felhőoszlopban és tűzoszlopban, úgy vezet bennünket is, egészen a célig.
(Baranyayné Rohn Erzsébet)


Elfogadni tudni a boldog napokat, de az örömteleneket is.
Sem kicsordulni, sem elsivárulni.
Sem elcsorbulni, de túl sokat sem érni.
Sem szónokolni, sem elnémulni.
Nem megtenni gyorsan, de nem is késlekedni.
Nem hivalkodni, és nem tetszelegni: sem az éles kést, sem a díszes cserepet nem kíméli az idő.
Az előbbi elcsorbul, az utóbbi színét veszti.
Utat választani, de nem a sikerét, hanem a boldogságét.
Az úton járni, majd végig menni; a nagyságot az erénnyel, nem a szerencsével mérni.
Egyszerűen boldognak lenni – dísz, ragyogás, külcsín nélkül.


„Hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!”” (Mt 17,5)

Kire hallgassak? Hogy éljek? Hogy legyek boldog? Hol találom meg magamat és az élet Urát? Van választék: lelki vezetők, önsegítő könyvek, bölcsek és „bölcsek”, sarlatánok, lelki éhségünk meglovagolói, spirituális vágyunk vámszedői – de vajon ki igaz, hiteles? Zavarba jövök. Pedig kell válasz, kell útmutatás. Feltekintek. Lélekben. Az Atya szól, és Krisztusra mutat, és a galamb, mint a Lélek, száll. Igen, csak és kizárólag tőle, a Szentháromság egy igaz Istentől kapom meg mindazt, amire szükségem van. Ő vezessen ma és minden utamon!
(Kőháti Dóra)


Helyes állapot az, amikor már semmi sem okoz nagyobb örömet, mint Jézus, és semmi sem okoz nagyobb fájdalmat, mint a bűn.


Imperfectum: ENGEM KÜLDJ


Itt vagyok, engem küldj Uram,
ragyogjon fényed másokra, szeress általam.
Hol a hit elveszett, oda küldj velem életet,
küldj Uram, s mindig légy velem.

Tudom már jó Uram merre hívsz,
bár nem lát két szemem, de tudom bennem élsz.
Nem félek, mert te vezetsz, mutatod utam.
Követlek, engem küldj Uram.

Itt vagyok, engem küldj Uram,
lángoljon fényed másokra, szeress általam,
hol a hit elveszett, oda küldj velem életet,
küldj Uram, s mindig légy velem.
Ki akar kavicsot, ha gyöngyei vannak? (C. H. Spurgeon)
Krisztus keresztje olyan teher, mint a madárnak a szárnya - az emeli a magasba.

Szent Bernát


„Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az Úrban, ő megsegít téged.” (Péld 20,22)

Elhamarkodottan mondtad ki ezt a mondatot. Szinte kötelez, ha kimondtad, pedig már bánod. Ne végy elégtételt magadnak, mert akkor a dolog úgy van elrendezve, ahogy a te bölcsességed diktálja. Bízd az Úrra, hogy ő lát, és kellő időben és módon igazítja helyre a dolgokat! Nagyobb az, amit ő tehet érted. Fogd vissza magad, és majd meglátod, hogy az Úr megsegít, jobban, mint kéred, vagy elgondolod a saját erőd szerint. (Ef 3,20–21)
(Széll Bulcsú)


Vesződsz a bánat felindításával? Nem akar sikerülni? Isten megbántása felett nem érzed a fájdalmat? A vallásos életben az érzelem lehet erős motor, de lehet komoly akadály is. Sohasem lényeges kellék. Áldozáskor sem, bánat felindításakor sem. Nem kell erőszakosan csiholni az érzelmet. Ha a szív együtt dobog, örülj neki. Ha sztrájkol, nem kell aggódnod. Mond egyszerűen Istennek: „Uram, rosszat tettem, azt pedig elmulasztottam, mert saját kényelmemet kerestem és önző voltam, bocsásd meg bűnömet. Bocsáss meg, hogy a Szeretet ellen vétettem és segíts változnom, szeretetben gazdagodnom.” Így a bűnbánat nem bűvészmutatvány és mindennap felindítható.
Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 01:26

343edesanyai_szivem_530.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.15. 00:07

“… Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az arra tett kísérletek, hogy kiengeszteljék Őt, süket fülekre találnak. Isten sohasem fogja elfogadni a hazugságokat.A Mindent látó Isten Szemében semmi olyan nem lesz elfogadva – nem számít, hogy az hogyan van felöltöztetve és hogy milyen gyönyörű nyelvezettel van ellátva -, ami a Kereszténység új koncepcióit, a bűn elfogadását és elnézését segítik elő.

Ő sohasem fog új törvényeket elfogadni, melyek alábecsülik a Szentségeket, melyeket Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója hagytam rátok.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a Sátán szorításából, mellyel fogva tartja az emberek szívét.

Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik. Mégis ezt teszik és sértegetnek Engem. Ők arra kérnek Engem, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván így Atyám Tízparancsolata ellen elkövetett bűntettüket. Arról próbálják meggyőzni önmagukat, hogy ez Isten előtt elfogadható, ellenben ez sohasem lehetséges.

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-oltarom-elott-kotott-hazassag-nem-fogadhato-el-ha-az-ket-azonos-nemu-ember-kozott-kottetik/

—–
Római katolikus:
” OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Mózes arra tanítja a választott népet, hogy az Istennel kötött szövetség áldás, de átok is lehet: élet vagy halál. 
Az Istennel kötött szövetség ismertetése után Mózes így beszélt a néphez:
„Népem, figyelj! Ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, akkor életben maradsz és megsokasodsz, az Úr, a te Istened megáld azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba vedd. Ha azonban elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni és nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok, és azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve elérkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok; szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet és napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr, a te Istened megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.”
Ez az Isten igéje.
MTörv 30,15-20
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Aki nem félti életét Krisztusért, megmenti azt az örök életre. 
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:
„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”
Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,22-25 “
——
Görög katolikus: 

“… 14 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: “Íme, eljött az Úr szent seregeivel,

15 hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak.”

16 Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek.

17 Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak.

18 Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek.

19 Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek.

Befejező intés, Isten dicsőítése

20 Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által,

21 tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.

22 Könyörüljetek azokon, akik kételkednek,

23 mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett.

24 Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel:

25 az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen.”

—–

—–
—–

 

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 18:20

"Tehát Noé hatszázegyedik életévében, az első hónapban, a hónap első napján leapadtak a vizek a földön. Noé kinyitotta a bárka fedelét, és meggyőződött róla, hogy felszikkadt a föld felszíne. 
...
Amíg tartanak a föld napjai, ..."
 
"... mert ez a világ elmúlik."
 
 
 
 
Szeretném felhívni a figyelmet néhány liturgikus szövegre, mely az elmúlt héten is szerepelt:
"Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig meglássa az idők jeleit"
VÖ.:
„A bárkát amatőrök építették, a Titanicot szakemberek.”
 
 
 
 
 
ÉS
"16Az igaz keresménye az életet szolgálja, a gonosz szerzeménye a pusztulást. 17Intő szóra hallgatni életre vivő út, aki megveti az intést, az eltévelyedik."
LD MÉG:
"Nekik szükségük van a ti imáitokra, mert a Nagyfigyelmeztetés nem fogja megtéríteni ezeket a szegény lelkeket."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-gonosz-csoport-a-legnagyobb-hazugsagot-koveti-el-annak-erdekeben-hogy-kezbe-vegye-az-orszagok-ellenorzeset/


Keresztes Imahadjárat 79. imája

Ima a kétmilliárd elveszett lélekért

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-9-nap-kedd

"Azért imádkozunk, hogy az Antikrisztus megállításra kerüljön, és hogy a büntetés keze elkerüljön minket a Nagyfigyelmeztetés alatt történő megtérések által. (Imahadjárat 6.)"
 

http://jojjel.hu/wordpress/2017/02/14/amig-tartanak-a-fold-napjai-mert-ez-a-vilag-elmulik/

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 17:46

Használd a pénzed a személyiséged fejlesztésére

 

"Igazság, bölcsesség, tanulás és jó érzék, ezekért megéri imádkozni, de túl értékesek ahhoz, hogy eladd őket." (Péld 23:23, TEV fordítás)

Szeretünk pénzt áldozni a kényelmünkre, de a Biblia arra tanít minket, hogy bölcsebb dolog a személyiségünk fejlesztésébe befektetni.

Isten azt szeretné, hogy a pénzünk egy részét saját magunkba fektessük be - személyiségünk és lelkünk fejlesztésébe. A Bibliában azt olvassuk, hogy "Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" (2 Péter 3:18a)

A Bibliában arról is ír, hogy "Szerezzetek igazságot - ne adjátok szerelemért vagy pénzért, szerezzetek bölcsességet, tanuljatok, legyetek értelmesek." (Példabeszédek 23:23, MSG fordítás) Isten azt szeretné, ha a képességeinket fejlesztenénk és tanulnánk, hogy olyanokká váljunk, amilyenekké Ő alkotott minket.

Amikor keresztyén könyveket, CD-ket vásárolunk, amelyek segítenek a növekedésben, Isten Növekedési Alapjába fektettünk be. Amikor a pénzünket egy kurzusra költjük, hogy valami újat tanuljunk, amely még közelebb visz minket az Isten rólunk alkotott képéhez, akkor a saját növekedési alapunkba fektetünk be. És ilyenkor Isten mosolyog ránk, mert helyesen használjuk a pénzünket.

Beszéljetek róla

 • Mi tart távol attól, hogy a személyiséged növekedésébe való befektetéstől?
 • Hogyan szeretnél ebben az évben szellemileg növekedni? A kiadásaid mennyire tükrözik azt, hogy a Jézusban való növekedés az elsődleges célod?
 • Milyen lépést teszel ma meg annak érdekében, hogy be tudj fektetni a Krisztushoz hasonló karaktered növekedésébe?

Isten Igéje nyitja meg a lehetőségek ajtaját az életünkben

 

„Akkor vagytok igazán a tanítványaim, ha hűségesek maradtok a tanításaimhoz. És tudni fogjátok az igazságot, és az igazság felszabadít benneteket.” (János 8:31b-32, NLT fordítás)

El sem tudod képzelni, mennyi lehetőség van benned. Ezt egyedül a Teremtőd tudja. Egyedül a téged alkotó Isten tudja, hogy milyen képességek vannak benned. A szüleid, a házastársad, a barátaid, a főnököd csak egy kis szeletet látnak ebből.

Egyedül Isten tudja, hogy mit vagy igazán képes megtenni és kivé vagy képes válni.

Az ember csak egy kis részét használja az agyának, mégis nem még több intelligenciára van szükségünk, hanem arra, hogy használjuk azt, ami van!

A legtöbb ember mások elismeréséért él. Az idejük nagy részét azzal töltik, hogy azon aggódnak, vajon mit gondolnak róluk mások.   Néha csak arra korlátozódik az életünk, hogy újra és újra lejátsszuk a fejünkben a mások által mondott hazugságokat. Lehet, hogy nem szándékosan teszik, de mégis hazudnak neked. Azt mondják, hogy ezt vagy azt úgysem tudod megcsinálni, és különben is, kár a fáradságért, mert úgyse viszed sokra.

Újra és újra hallod ezeket a fejedben. De ezek mind hazugságok! Azoknak az embereknek, akik ezeket mondták rólad, fogalmuk sincs a te képességeidről, a benned rejlő lehetőségekről! A Teremtőddel kell beszélned ahhoz, hogy megtudd ezeket.

Egyedül Ő tudja, hogy mit tud megtenni rajtad és az életeden keresztül. És egyedül Ő tudja kibontakoztatni a képességeidet és Ő tud utat engedni a benned rejlő lehetőségeknek. Hogyan?

Az Úr az Ő Igéjén keresztül szabadít fel minket erre. Jézus ezt mondta a János 8:31-32-ben: „ Akkor vagytok igazán a tanítványaim, ha hűségesek maradtok a tanításaimhoz. És tudni fogjátok az igazságot, és az igazság felszabadít benneteket.” (NLT fordítás). Isten Igéje megnyitja az ajtót, hogy azt tedd és az legyél, amire Isten teremtett. Az Ige által képes leszel megtenni olyan dolgokat, amelyekről sosem gondoltad, hogy lehetséges.

De hogyan tudod ezt megtenni?

 1. Tanuld meg Isten Igéjét. Isten addig nem fog utat engedni a benned rejlő lehetőségeknek, amíg ki nem nyitod a Bibliát és meg nem tanulsz igeverseket. Nem fognak maguktól "kiszivárogni" belőled a benned rejlő lehetőségek. Ehhez meg kell tanulnod azt, amit a Biblia mond.
 2. Fogadd el Isten Igéjét. A Bibliának legyen tekintélye az életedben. Lehet, hogy nem tetszik az, amit az Igében olvasol, de ha azt akarod, hogy Isten legjobb terve valósuljon meg az éltedre nézve, akkor el kell fogadnod, amit az élted feletti legfőbb tekintély, az Ige mond.
 3. Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég, hogy csak megtanulod és elfogadod az Igét. Meg kell tenned, amit a Biblia tanít. Abból jön az életedre az áldás, hogy nem csak megtanulod az Igét, hanem meg is cselekszed azt.

Sokkal többre vagy teremtve, mint amit el tudsz képzelni. A Biblia azt írja az 1Kor 2:9-ben: „Amit Isten készített azok számára, aki szeretik Őt, az több, mint amit szem valaha is látott vagy fül valaha is hallott. Az soha még csak meg se fordult az ember gondolataiban!” (CEV fordítás)

Tehát nyisd ki Isten Igéjét és készülj fel arra, hogy olyan dolgokat teszel, amit egyedül Isten tud elképzelni!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szoktad rendszeresen olvasni Isten Igéjét? Vagy mostanában többször elhanyagoltad? Hogyan tudnál ezen változtatni még ma?
 • Az életed melyik területére kéred imában Isten áldását? Ez az életednek egy olyan területe, ahol hűséges vagy Istenhez?
 • Hogyan mutatja meg magát Isten neked akkor, amikor rendszeresen időt töltesz az Ő Igéjével?


Jézus áthágja az elvárásokat


"Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,majd így szólt hozzá:"Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában" Jn 9, 6-7Jézus tehát rátalál egy emberre, aki születésétől fogva vak. A férfi Jeruzsálem utcáin koldult. Majd ez az idegen, valószínűleg letérdelt mellé és csendesen így szólt: "Ha mindazt megteszed, amire kérlek, újra látni fogsz. Én meggyógyítalak."

A vak férfi kétségbeesetten meg akart gyógyulni; kétségbeesetten vágyott a változásra; kétségbeesetten szeretett volna egy jelet Istentől; kétségbeesetten akarta tudni, hogy az élete számít valakinek.

A vak kéregető a hang irányába fordult, reménykedve, hogy a beszélő parancsol szemeinek, hogy nyíljanak meg, reménykedve, hogy a férfi világosságot szól ott, ahol egy életen át csak sötétség volt.

Csak szólj, Uram és minden aszerint lesz.

Azonban Jézus nem adott ki ilyen parancsot. Ehelyett összedolgozta nyálát a porral, sarat készített, amit maszkként rákent a férfi szemeire.

Csupán ezek után adott ki parancsot. Méghozzá olyat, amire nem számított a vak férfi, mert arra késztette, hogy felálljon és hitben kilépjen.

"Menj!", szólt Jézus, " mosakodj meg Siloám tavában."

Jézust soha nem befolyásolja az, hogy nekünk milyen elvárásaink vannak felé, inkább sokszor mi vagyunk áldozatai saját elképzeléseinknek -Ő róla.

Hitünk egy valóságos és kézzelfogható engedelmesség lépéssel kezdődik. Más szóval, Jézus tanítványának lenni nem azt jelenti egyszerűen, hogy egyetértünk vele, vagy ugyanabba az általános irányba haladjunk mint Ő. Arra vagyunk elhívva, hogy lépésről lépésre elszakadjunk a jelenlegi fizikai életünktől, hogy követni tudjuk Jézust az azt követő új és igazi életünkben (Kol 3,3) - rendeltetésünk és célunk felé haladva.
Mit gondol rólad Isten?

„A hegyek és a dombok megrendülhetnek, de a szeretetem feléd sosem szűnik meg." (Ézsaiás 54:10, GNT fordítás)

boy-holding-dad-hand-small.jpg

Ha nem érzed Isten szeretetét, akkor biztos, hogy nem fogsz tudni másokat sem igazán szeretni. Lehetetlen ugyanis szeretetben élni a mindennapokban, ha valójában nem érted, és nem tudod felidézni magadban, hogy mennyire szeret téged Isten.

Minden áldott nap emlékeztetned kell magad arra, amit Ő gondol rólad – ahelyett, hogy mások véleményével foglalkoznál.Továbbá, ne arra koncentrálj, hogy te hogyan  vélekedsz önmagadról, és így megszabadulsz a félelmeidtől.

Engedd meg, hogy felsoroljak négyet Isten veled kapcsolatos gondolatai közül azért, hogy emlékeztessenek téged arra, honnan ered a mások szeretetére való képességed.

1. Teljesen elfogadott vagy.

Az életünk nagy részét azzal töltjük, hogy megpróbáljuk megnyerni szüleink es kortársaink elfogadását, akiket tisztelünk vagy irígylünk– s bizony időnként olyan emberek elismerésére is vágyunk, akikről nem tudunk semmit. Neked viszont fel kell ismerned, hogy Isten már végleg elrendezte az elfogadás kérdését. „Jézus [… ] elfogadhatóvá tett bennünket Isten számára” (Titusz 3:7, CEV fordítás). Amit Jézus tett a kereszten, az teljesen elfogadhatóvá tett téged Isten előtt – attól függetlenül, hogy mit tettél, vagy mit fogsz tenni ezután.

2. Isten feltétel nélkül szeret. 

Ő nem mond olyasmit, hogy: „Szeretlek, ha …” vagy „Szeretlek, mert …”. Ehelyett így szól hozzád: „Szeretlek – és kész!” Nem tudod Őt megakadályozni abban, hogy szeressen, mert a szeretetének alapja nem az, amit teszel, hanem az, amilyen Ő maga. Az Ézsaiás 54:10 szerint: „A hegyek és dombok megrendülhetnek, de a szeretetem feléd sosem szűnik meg.” (GNT fordítás)

3. Minden bűnödet megbocsájtotta.

Mivel Jézus meghalt a kereszten és az életét adta fizetségül a bűneidért, ezért amint elfogadod a megbocsátás ajándékát, teljes megbocsátásban van részed. A Róma 8:1 szerint „Nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézushoz tartoznak” (NLT fordítás)

4. Hihetetlenül értékes vagy Isten számára.

Két okból lehet értékes valami: a személy miatt, aki birtokolja, illetve amiatt, hogy mennyit hajlandó valaki fizetni érte.

Isten gyermeke vagy „akit Krisztus megvásárolt és akiért fizetett” (1 Korintus 7:23, TLB fordítás). Jézus Krisztus az életével fizetett érted. Ennyire értékes vagy!

Amikor visszaemlékszel arra, hogy elfogadott és szeretett vagy, hogy minden bűnöd megbocsájtatott, és hogy az univerzum Teremtőjének szemében értékes vagy, akkor sokkal jobban ki tudod majd mutatni ezt a szeretetet mások felé is. Ezen kívűl mélyebb kapcsolatokat is ki tudsz majd alakítani.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan képes megváltoztatni a magadról alkotott véleményedet, amit Isten gondol rólad?
 • Mi tart vissza attól, hogy tiszta szívből szeresd, teljesen elfogadd és megbocsáss a körülötted élőknek?
 • Milyen konkrét módokon mutatod ki mások felé, hogy értékesek a számodra?  


Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 10:42

A szeretet tapintatos és nem csak őszinte!

"A bölcs, érett embert az értelméről ismerik. Minél kedvesebbek a szavai, annál megnyerőbb" (Péld 16:21 TEV fordítás)

Észrevetted már, milyen sok nehéz természetű ember él a világban? Volt már arra késztetésed, hogy neked foglalkoznod kellene velük?

Tudod mik azok az illetlenségek amik nagyon megbántanak? Amikor például felhívnak telefonon és azt mondják, "hát Te meg ki vagy?" Emberek, akik a közlekedési dugóban állva csak ingerülten dudálnak. Emberek, akik csalnak és beállnak ahhoz a kasszához ahova csak 10 vagy annál kevesebb árucikkel lehet állni. Emberek, akik elfoglalják a parkolóhelyedet.

És a sort még lehetne folytatni, biztos vagyok benne, hogy te is tudnád.

Példabeszédek 16:21 ezt mondja, "A bölcs, érett embert az értelméről ismerik. Minél kedvesebbek a szavai, annál megnyerőbb" Minél kedvesebb vagy, annál megnyerőbb is. Nem lehetsz igazán meggyőző, amikor érződik rajtad, hogy csak kötekedni szeretnél. A zsémbelődés az nem működik.

Az, ahogyan valakinek mondasz valamit, meghatározza azt, ahogyan ő reagálni fog rá. Ha támadólag nyilvánulsz meg, az védekezésre ösztönzi őt. Ezért fontos, hogy a szavaid a szeretetből fakadjanak. A szeretet igazságos, de ugyanakkor tapintatos is.

A tapintat és a hangsúly mindig együtt jár. Az is számít, amit mondasz, nem csak az ahogyan mondod. Ha megfelelő hangsúlyban - vagyis a szeretet hangján - mondasz valamilyen súlyos dolgot valakinek, sokkal inkább meg fog érkezni hozzá az üzenet.

Egy nehéz természetű embernek adott szeretetteljes válasz elvárja, hogy szimpatikus és tapintatos legyél. Ha le akarsz süllyedni az ő szintjére, akkor támadni fogod őt. Ha egyenlő szeretnél vele lenni, akkor legyél vele egyenlő. De ha úgy akarsz válaszolni neki ahogy Jézus tennél, akkor mutasd meg neki a szeretetet a szavaiddal és ahogyan mondod azokat.

Beszéljünk róla:

* Biztos ismered a mondást, "ha jót nem tudsz mondani, akkor inkább ne mondj semmit"
Úgy gondolod, hogy az a legjobb válasz egy nehéz természetű emberrel szemben, ha egyszerűen
ott hagyod? Miért igen vagy miért nem?
* Neked mit kellett volna változtatnod a viselkedéseden, hogy az emberek érett, bölcs személyként ismerjenek
meg?
* Mit jelent az, hogy tapintatosnak lenni?Az életednek nem az a célja, hogy egy feladatlistát pipálgass

"Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak" (Prédikátor 3:5b)

Isten soha nem akarta, hogy az életünk arról szóljon, hogy egy feladatlista pontjait teljesítsük. Mégis, sokunk egyre több dolgot akar bezsúfolni minden egyes napba.

Az a helyzet, hogy rengeteg dologról gondoljuk, hogy meg kell tennünk, miközben nem éri meg velük foglalkozni. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem egyszerűsíted le az életed, ha veszel egy szervező programot. Még azzal sem, ha meggyőzöd a szomszédod -aki mellett még Martha Stewart is egy lajhárnak tűnik- hogy tippeket adjon, hogyan szervezd a tennivalóidat.

Az egyszerűsítés valójában döntésekről szól - előrehelyezni, ami fontos - és aztán azokhoz a döntésekhez ragaszkodni, bármennyire is csábít az, hogy egyre több dolgot adj a listához. Sőt, fogd ezeket a dolgokat, és írd fel őket, a "nem kell megcsinálnom" listára.

Te vagy az egyetlen, aki felelősségre vonható az időbeosztásodért, és csak te tudod megmondani, mi az, ami igazán fontos neked.

Most lehet, hogy azt gondolod: "De nekem vigyáznom kell a gyerekekre" vagy "ennek a jelentésnek péntekre el kell készülnie". Tisztában vagyok vele, mekkora nyomás van ma sok emberen, de lehet, hogy ezek a dolgok -a gyerekeid, a munkád- a fontos dolgok, amiket a "feladatok listáján" kell számontartanod, és a többit kell "nem kell megtennem" listára tenned.

Beszéljünk róla

* Te vagy az egyetlen, aki felelősségre vonható az időbeosztásodért, és csak te tudod megmondani, mi az, ami igazán fontos neked.
* Értékeld újra a tennivalóid listáját ma. Mi az, ami igazán fontos? Mi az, amit át tudsz tenni a "nem kell megtennem" listára?
Beszélj arról, amire Isten megtanított


"Azért tanulmányozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok által kaptok örök életet. Pedig ezek is rólam tanúskodnak." (Jn. 5:39)


Nem igazán tanulmányozod a Bibliát, amíg nem teszel meg két dolgot. Először is, írd le, amit megtanultál, másodszor, beszéld át másokkal. Isten meg fogja változtatni az életedet, amikor ezt a két dolgot megteszed.

Azoknak a dolgoknak a leírása, amit a Bibliából felismersz, segít abban, hogy megjegyezd az emlékezetedben. Bármikor, amikor leülsz és olvasod Isten Szavát, tarts egy ceruzát és papírt a közelben (vagy számítógépet, ha jobban tetszik). Egyszerűen csak írd le, hogy Isten mit mondott neked. Vezess naplót. Vissza tudod majd nézni és vissza tudod olvasni, hogy Isten mire tanított meg a következő évekre vonatkozóan.

Aztán, beszéld meg másokkal, hogy mit tanultál meg Isten Igéjéből. Ezért van szüksége mindannyiunknak arra, hogy valamilyen kis csoport tagjai legyünk. Ez az a hely, ahol tanulmányozhatod az Isten Szavát és megbeszélheted a többi emberrel. Egy hihetetlenül fontos lelki eszköz.

A Bibliában olvashatunk egy kis csoportról, aki ezt megtette. Az Ap. Csel 17:11-ben ezt olvassuk: "A béreai zsidók jobb emberek voltak, mint a thesszalonikaiak. Nyitott szívvel fogadták az üzenetet. Minden nap olvasták az Írásokat, és gondolkodtak rajta. Akarták tudni, hogy igaz-e, amit Pál mondott."

Ezek a hívők kutatták az Írásokat. Kis csoportokban megvitatták. Te is ezt teszed? Tagja vagy egy kis csoportnak? Ha nem, miért késlekedsz csatlakozni egyhez?

Beszéljetek róla

*Amikor diák voltál az iskolában, milyen taktikáid voltak, amelyek segítettek megjegyezni azt, amit megtanultál?
*Néha elkezdeni a legnehezebb. Mit teszel ma azért első lépésként, hogy csatlakozz egy kis csoporthoz?

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 10:41

ISTEN SZENT ANGYALAI! NAGYASSZONYUNK, ÉDESANYÁNK, ANGYALOKNAK K IRÁLYNŐJE KEZÉT FOGVA HÍVUNK, SZÓLÍTUNK, KÉ RÜNK BENNETEKET: SEGÍTSETEK!

MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALA! Te Királynőnk oldalán állsz Isten Trónja előtt;
SZENT MIHÁLY FŐANGYAL! Isten hűséges harcosa, az Égi Seregek Vezére;
SZENT GÁBRIEL ARKANGYAL! Isten Küldötte, Tanítók Vezetője;
SZENT RAFAEL ARKANGYAL! „Isten Orvosa”, a Gyógyító Angyalok Vezetője;
SZENT URIEL ARKANGYAL! A Te, aki „Fényeddel el űzöd a démonokat”;
Benneteket hívunk és kérünk teljes szívvel Isten Szent Angyalai , hogy mind a 9 ANGYALI KAR ERŐS VÉDELMÉVEL LÁSSÁTOK EL SZŰZANYA ORSZÁGÁT, Magyarországot és az egész Kárpát-medencét, annak minden lakóját a most következő, embert próbáló időkben, a külső–belső támadások kereszttüzében. Veletek – Isten Szent Angyalaival - történő összefogásunk most induló új szakasza legyen erős, é s egyre erősebb az „Idők végéig”, és történjen minden az Úr vezetése és Akarata szerint, Isten dicsőségére! Ámen.
MEGERŐSÍTETT, KITÜNTETETT VÉDELEMMEL LÁSSÁTOK EL:
- AZ EGYHÁZI VEZETŐKET, papjainkat, és POLITIKUSAINKAT, - különösen az egész Magyar népet befolyásoló döntésekben. Védjétek és Isten különös Kegyelmével erősítsétek meg lelkükben az igaz, megalkuvás nélküli apostoli lelkületet, és a Szellemi Örökségként ránk hagyományozott kereszténység iránti védelem felelősségét, és ennek szükséges tetteit! Őrizzétek testi épségüket, segítsétek kitartó lelkierővel őket, és ügyeljetek rá, hogy hivatalukat Isten dicsőségére, és a Nemzet javára fordítva, testben és lélekben egészségesen, és igazságosan működtessék! -
KÉRJÜK AZ ERŐS VÉDELMET minden földalatti és föld feletti természeti kincsünkre, + termőföldünkre, vizeinkre és tisztaságukra, valamint a levegőég tisztaságára. Ugyanígy kérjük az erős védelmet miden fontos építményünkre: középületekre, közútjainkra, repülőtereinkre, Metróra, vasúti,- és buszpályaudvarainkra, fizikai síkú élettereinkre, országépítési munkánk eredményeire... Leplezzétek le, és távolítsátok el mindenhonnan a gonoszság ártó erőit!
- FOKOZOTT VÉDELMET KÉRÜNK ŐRANGYALAINKKAL EGYÜTT, minden magyar ember, ifjúságunk, gyermekeink számára, biztosítsátok lelkükben Isten Szeretet-tervének kibontakozását. Fokozott őrizettel segítsétek az idősek és betegségben küzdőket a Hazafelé vezető úton. Nyissátok ki a szíveket és az elméket Isten Irgalmára, de Igazságosságára is, és Égi Édesanyánk, Királynőnk Szeretetére, valamint a Két Szent Szív Vezetésének Kegyelmi lehetőségeire! A „Szeretet és Igazság Szent Angyalai” erősítsenek minden jó szándékú embert, aki ebben a Hazában Isten iránti hűséggel él, valamint a Béke, és a Szeretet Országának eljövetelén dolgozik.
Kérünk Téged SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, mint az Égi Seregek Fővezérét, hogy:
- Nagy, erős Szent Angyalaiddal vedd körbe, védelmezd országhatárainkat, és az egész Kárpát-medencét minden idegen uralomtól, az erőszakos lelki-szellemi rombolás minden formájától! Segíts bennünket Szent Mihály, hogy Istennek a Nemzetünkkel kapcsolatos Terve maradéktalanul megvalósulhasson e Hazában!
- Állíts komoly, Isten Igazságát védelmező Angyalokat a parlamenti tanácstermekbe, és minden tanácskozási helyre, akik lefogják a széthúzó, hatalom és pénzéhes erőket, helyette Isten Szeretetét és Irgalmas vezetési szándékát sugározzák a jelenlévőkre.
- Erős, harcos, Szent Angyalaiddal végy körbe minden gyülekezési helyet, tárgyalótermet, az épületeket és a tereket! Isten Igazságával leplezzél le, és – még időben – szüntessél meg minden veszedelmes, romboló hatású tervet, távolíts el minden ártó kezet, időben oszlass fel minden istenellenes erő által működtetett csoportosulást.
+ A Szent Angyalok közvetítsék Isten Áldását minden rendezvényre, összejövetelre, hogy megnyilvánulhasson a jó szándék és a jóakarat!
+ Körbe vesszük a felsorolt helyszíneket, házainkat, otthonunkat, és azok minden lakóját, külön-külön és együttesen is; fontos közintézményeinket és épületeinket, valamint egész Magyarországot a Szent Vér koszorújával.
+ Egész imánkat, és a benne foglaltakat a Szűzanya Szeplőtelen Szívére helyezve az Úr Jézusnak, mint a Királyok Királyának Irgalmas vezetésére bízzuk. Ámen.


„ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART, JÓKEDVVEL, BŐSÉGGEL! NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART, HA KÜZD ELLENSÉGGEL! ...” Ámen.
„HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL LÉGY HÍVE, Ó MAGYAR, BÖLCSŐD AZ, S MAJDAN SÍROD IS, MELY ÁPOL S ELTAKAR.... A NAGY VILÁGON E KÍVŰL NINCSEN SZÁMODRA HELY; ÁLDJON VAGY VERJEN SORS KEZE: ITT ÉLNED S HALNOD KELL!”

2018-02-14. www.marianus.eoldal.hu M.G.Mária Ez az SOS. ima szorosan kapc solódik a II./4/3-as fejezet: „ 2018.02.10.-IMA és a SZENT ANGYALOK segítségül hívása” című íráshoz.

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 07:04

Rhodos,1988. július 3.

Uram?

Béke legyen veled gyermekem! Ecclesiám újra fog éledni, de elõtte még sokat fog szenvedni. Most van megpróbáltatása kezdetén. Vess egy pillantást igazságosságom kelyhére!

(Csodaszép, értékes kövekkel kirakott, csordultig telt aranykelyhet láttam, ha valaki megmozdította volna, biztosan túlcsordul.

Látod mennyire tele van? Nagyon közel ahhoz, hogy túlcsorduljon. Vigyázzatok! Mert ha igazságosságom, egyszer túlcsordul, egyenesen rád ömlik, teremtés, elõidézve a régen megjövendölt átkot. Akkor sötétségbe merültök. Úgy jövök hozzátok, mint a tolvaj, váratlanul. Figyelmeztetéseket adtam nektek, jeleket adtam, hogy éberek maradjatok, de visszautasítjátok. Nem vagytok hajlandók tudomásul venni az idõk végét. Számtalanszor próbállak benneteket figyelmeztetni, mégis teljesen hitetlenek maradtok. Figyelmeztetésem tisztulásotokra szolgál, hogy általa megtérjetek. Ezt könyörületességembõl adom nektek. Jaj neked teremtés! Jaj nektek hitetlenek, akik egyre inkább ellenem fordultok! Sötétségbe borult lelketeket folyamhoz hasonlóan ragadja magával a sötétség. 1

Teremtés! Mennyire sajnállak, mennyire szenvedek látva, hogy örökre elveszel. Gyermekeim, akiket leheletemmel keltettelek életre, és megszenteltelek még mielõtt megszülettetek volna, térjetek vissza hozzám! Szívem megszakad attól, hogy annyian sodródnak ezzel a folyammal a teljes sötétségbe és az örök kárhozatba! Teremtés! Bár bûneitek skarlátvörösek, én hajlandó vagyok nektek megbocsátani. Jöjjetek, jöjjetek hozzám, forduljatok- vissza hozzám, Atyátokhoz! Szívesen fogadlak benneteket, és ezerszer kedvesebben, mint a tékozló fiú apja. Forduljatok vissza hozzám, mielõtt kelyhem túlcsordul! Forduljatok vissza, mielõtt igazságosságom lesújt rátok, számtalan sebet ejtve rajtatok, megperzselje benneteket és mindent, ami körülöttetek élõ. Lélegeznétek, de csak perzselõ szelet szívhattok magatokba, amely belülrõl éget, és égõ fáklyákká tesz benneteket! Teremtés, értsd meg, milyen fenyegetõvé vált ez az óra! Mert ma még látjátok a virágzó fákat, de holnapra egy sem marad belõlük. A Sátán füstje halálos fátyolként fog betakarni benneteket. Ó, értsétek meg, hogy ezeket a csapásokat és bajokat saját gonosz cselekedeteitek hozzák rátok, a ti hitehagyásotok és ellenem való lázadásotok. Most tartsatok bûnbánatot, amíg van idõ, most térjetek meg! Kész vagyok megbocsátani nektek. Vassula, engedd meg, hogy igénybe vegyelek!

Igen, Uram, legyen minden a Te akaratod szerint!

Légy tetszésemre, engedelmeskedj nekem, Uradnak! Sohasem hagylak el, Szentséges Szívem az én békémet adja neked .

 


1 Mialatt ezt mondta, Isten fájdalmat és szenvedést élt át.
Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 06:23

Bátorságért.A mai nap imádsága:
Uram! Segíts engem, hogy szeretetedre merjek mai napon is rábólintani! ÁmenNem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvélre? Nem itt élnek-e közötünk húgai is?... Sehol nem vetik meg a prófétát, csak hazájábanm, rokonai között és saját házában.
Márk 6,3-4

Szeretünk idézni másokat, de igen gyakran nem pontosan tesszük. Így van ez akkor is, amikor azt mondjuk: "Senki sem próféta a maga hazájában!" Ezzel a prófétaságot (próféta=látó) jó messzire el is löktük saját hétköznapjainktól. Pedig lehet mindenki próféta a saját hazájában... csak a Mester azt mondja: otthon egyik prófétát sem "kedvelik". S ha nem vagyunk kedvesek a környezetenek, akkor miért válasszuk ezt a létformát?

A prófétaság, a látás, a meglátás más életstílust ad, másfajta életre sarkall. Ha látjuk azt, amit más is lát, az még nem vall különleges képességre. Sokan vannak viszont olyanok, akik nem akarják látni azt, amit csak a vak nem lát... Hányan mennek el közömbösen égbekiáltó disznóságok mellett, hányan hallgatnak, mert azt mondják: "Mi közöm hozzá, nem az én életem!" Így távolodnak el emberek a normális élettől, szakadnak le, s kerülnek a társadalom perifériájára, olyakor azon túlra is. Senki sincs, aki figyelmeztetné őket lelki kiskorúságukban: Vigyázz, ennek ez és ez lesz a vége... Vannak persze olyanok is bőséggel, akik a saját céljaik elérésére szívesen riogatják embertársaikat, de ez nem lelki, hanem politikai kérdés...

Mit lát a látó? Aki a prófétaság lelkét kapta - teljesen mindegy milyen mértékben -, az látja, hogy az Isten törvénye mindenütt jelen van, azt megkerülni, kijátszani nem lehet. Ahogyan nem lehet a természet erői ellenében élni, csak azokkal együtt, ugyanígy vagyunk az Istennel is. Megpróbálhatunk vele szemben élni az életünket, aminek következményét produkálta az ember a 20. század világégéseivel... A nyomorúságokkal megterhelt posztmodern ember "post mortem"-emberré is vált, azaz "halál utáni"-vá... Egy olyan világban, ahol általános jelenség lett a kétség, a jövokép bizonytalansága, az egyén helyzetének problematikussága, a nyelv kifejezo erejének korlátozottsága, az Istent nem ismerő lélek feladja, s a "halál utáni", "nekem már minden mindegy" állapotába süllyed. Találóan mondta II. János Pál pápa: "A huszadik században a legnagyobb ellenségünk a közömbösség!" Ezt egyszerű vidéki papként még megtoldanám annyival: "A tudatlanság is!" ...Bár a három testvér gyakran együtt jár: Hitetlenség, közömbösség, tudatlanság.

Aki látóvá vált, annak szólnia kell, ha gödröt lát, mert ha nem, akkor sokan gödörbe esnek. Gödröt betemetni úgy, hogy közben másik még nagyobb gödröt ásunk - szerencsétlen vállalkozás. Jelen világunk szociális problémáit így igyekeznek megoldani, de olyan megoldás nem létezik, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta-levelek is érintetlenek maradjanak. MIndennek ára van, a jóért áldozatot kell hozni.

Prófétának lenni "itthon" nem kedves feladat, de azért van eredménye, mert csodák történnek ma is. Ha nem is olyan "igazi látványos, nagyok" - bár minden nézőpont kérdése -, aki kicsiben is, a számomra csodában is ugyanaz a Nagy Isten munkálkodott. Ezt tudni, mondani, megláttatni másokkal azt jelenti, hogy nem tiltakozunk az ellen, ha Teremtőnk időnként ránk teríti a prófétaság láthatatlan köntösét... Ennek a köntösnek a súlya óriásinak tűnik, a csoda mégis az, hogy ennek ellenére nem lehúz, hanem emel.

Békesség...

A mai nap imádsága:
URam! Életet kerestem, s Te békességet adtál. Boldogságot kerestem, s Te lehetőségeket adtál, hogy szerethessek. Hála Neked kimondhatatlan jóságodért! Ámen

   

Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség,
Róm 8,5-6

Közgazdászok becslése szerint 2015-re a wellness-szolgáltatások pénzügyi értéke meghaladja az autóiparban és az ingatlanpiacon forgó tőke együttes összegét... Óriási üzlet tehát a múlandó test "karbantartása". Kevesen tudják, hogy a wellness nem amerikai, hanem indiai gyökerű, csak Indiában a perifériás vérkeringés serkentésére használják az ősi, ajuravédikus orvoslásban, hogy az ilyetén módon előkészített testben a mindenféle hánytató és hashajtó teák hatékonyabban fejtsék ki hatásukat. (A wellness persze annyiban amerikai, hogy ők csináltak belőle világméretű üzletet.)

Természetesen nagyobb törődést érdemelne meg testünk, mint amit megkap - ne felejtsük, Pál is a Szentlélek templomának nevezi a testünket -, de a "test dolgaival való törődés" ebben az összefüggésben nem a fizikai kondíció meglétének kérdését veti fel, hanem azt, hogy kinek mi a célja az életben. Az egyik az múlandót teszi meg legfőbb értéknek, a másik az elmúlhatatlant. Egyik, és a másik is annak rendeli alá életét, amit fontosnak tart. S ami a legfontosabb, az irányítja gondolatainkat.

Amíg fiatalok vagyunk, s testünk mindent velünk együtt csinál gondolkodás nélkül(!), addig nincs is semmi baj azzal, hogy a mértéktelenség miatt szenved a testünk; evésben-ivásban, élvezetekben, s ne felejtsük ki a kizsákmányolás társadalmilag leginkább elfogadott módját: az éjt nappallá tévő munkát! A gond akkor kezdődik, amikor testünk veszít rugalmasságából, elkényelmesedik - azaz öregszünk. Amikor ütközünk a ténnyel: az idő nagy része eljárt felettünk, akkor hirtelen fontossá válnak eladdig elhanyagolt lelki dolgaink.

Ahogyan a testnek, úgy a léleknek is szüksége van időre, hogy megerősödjék. Amíg azonban a test "önmagában" képes regenerálódni, a lélek megújulását egyedül csak az Isten képes munkálni. A békesség ugyanis az Istennél, az Istenben van - ez a hívő ember tudása. Ezért törekszik egész életében arra, hogy naponta észrevegye Teremtője hívó és útjelző figyelmeztetéseit. Mert az Isten elfogadása, ajándékainak befogadása maga az Élet...
Gyermekség...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne felejtsem el, hogy gyermeked vagyok! Ámen
   

Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; majd ezt mondta nekik: "Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy."
Lk 9,46-48

Pilinszky János gondolatai a gyermeki létről...

A gyermekek mernek a pillanatnak, a mának élni, akár a mezők liliomai. De életük nem üres, nem semmirekellő, nem tűrhetetlen! A gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak. Az ő belső világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek, ezért lehetnek birtokosai mindennek! Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. "Szegénységükben" övék minden, amit kezükkel elérnek, s az is, amit el se érnek: a teljes égbolt, a csillagok minden ragyogása. Milyen szánalmas hozzájuk viszonyítva a felnőttek, s kivált a gazdagok birtoklási vágya, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb állapota a léleknek!

A lemondással nem a szegénységet kéri tőlünk Jézus, hanem a birtoklás egyetlen lehető módjára, a szelídségre nevel. A teljességgel ajándékoz meg a legmagasabb szinten: az Atya szerelmével.

Mit jelent a gyermekség? Először is bizalmat. A felnőttség (s újabban a modern kor) kísértése, a világ képtelenségének érzése: a gyermek számára nem létezik. Ő belenéz a világba, mint a napba (nyitott szemmel a közepébe), s nem vakul bele. Ő bízik benne. Nem ismeri, mégis elfogadja. Gyermeknek lenni annyi, mint bízni az életben.

Másodszor azt jelenti, hogy nyitottan kell élnünk. Nincs miért félnünk. Rettenetes, hogy ezt gyermekkorunkban mindannyian tudjuk, s később szinte kivétel nélkül elfelejtjük! Felnőttségnek nevezzük a zárat, amellyel elzárjuk magunkat a világ s a többi ember elől - s talán Isten elől is? Milyen leszűkülést jelent a felnőttség a gyermekkor tárva-nyitva álló világával szemben, mit átjár a hit!

Az "evangéliumi gyermekség" a pillanat megszentelése, örökös jelen, mely földi előképe a mennyei örökkévalóságnak. A "felnőttek" általában lehetetlenül gazdálkodnak az idővel. Örökös várakozásban élnek, múlt és jövő szakadékában. Egyre várnak valamit (hol ezt, hol azt), mígnem elérkezik haláluk órája. Nem így a gyerekek. Ők egy szabad órába, egy délutánba, egyetlen percükbe is életük egészét ömlesztik bele, ahogy csak a nagyon gazdagok tudnak és mernek költekezni.

Az "evangéliumi gyermekség" önzetlenséget jelent. Egy gyermek "csupa fül és csupa szem". Feltétel nélkül meri elveszíteni önmagát, ami a valódi birtoklás egyedüli formája. Egy gyermek mellett minden felnőtt görcsös és fukar szegény. Az "evangéliumi gyermekség" tisztaságot követel. Isten e kérdésben nem ismer kivételt.Határaink...

A mai nap imádsága:
Uram! Add hogy lássak, s tedd, hogy érezhessem éltető szereteted melegét! Ámen

   

1Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? 2Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. 3Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni... 8Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. .
Jakab 4,1-2 és 7-8

"Mélyvíz, csak úszóknak!" - Ki ne ismerné ezt a táblát? Figyelmeztetése életet menthet, figyelmen kívül hagyása pedig tragédiába torkolhat. Sok táblával találkozhatunk nap mint nap, gyakran idegesítőnek tűnhetnek, pedig nem ezzel a szándékkal tették ki őket - többnyire -, hanem azért, hogy védjenek minket. Öntörvényűséggel nemcsak a közutakon találkozhatunk - lásd notórikus KRESZ-t áthágók -, de az élet minden terültén megtalálhatók ezek a gátlástalan "jellemek". Megfékezésük lehetséges, végleges kiszűrésük reménytelen vállalkozás. Örök emberi tulajdonság, ősbűnből fakadó készség a határok átlépése...

Jakab levele, mely csak későn (Kr. u. 200) jelent meg az újszövetségi iratok között, egészen a 4. századig nem volt elismert. Ez a levél ugyanis nem tartalmazza a "hit általi megigazulás" tanát, s Jézusra utalás sem található benne. Praktikus életvezetési tanácsok - zsidó bölcsességirodalomból és jézusi hagyományokból - sokasága van ebben a levélben, azaz: Mélyvíz, csak úszóknak!

Senki nem születik szentnek, emberként jövünk erre a világra, s hogy emberként is megyünk ki belőle, az egyedül rajtunk múlik. Ennek oka nyilvánvaló: a döntés szabadsága. Sokmindent lehet a körülményekre fogni, de a végső döntés a mi kezünkben van... ennélfogva nincs mentségünk!

Aki tisztességel kíván élni, aki meg akarja élni saját életét, aki nemcsak "megúszni" akarja ezt az egészet, annak erre egyetlen lehetősége van csupán: Közelednie kell az Istenhez. Aki nincs a tűz közelében, hogyan melegedhetne meg? Aki csuromvizes a bűntől, s távol didereg, az hogyan beszélhetne hitelesen a Szeretet tüzéről? Isten tüze elsősorban nem kívülről, a körülményekben érezhető, hanem belülről melegít. Ezért kell megtisztítani szívünket, mert ha ezt nem tesszük, hiába kívánjuk, nem kapjuk meg...

Indulatok...

A mai nap imádsága:
Uram! Oly nehéz uralkodni magamon, pedig szeretnék. Kérlek, szereteted valósága teremje meg bennem gyümölcseit, hogy olyanná válhassak, amilyennek magam is szeretném! Ámen


   
"Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?" De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt mondta: "Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.") .
Lk 9,54-56

A világ legértelmetlenebb dolga a háború - mégis az emberiség történelme a háborúk történe is egyben. Alapvető ösztöne az embernek, hogy uralkodjon másokon, s érdekes módon, amíg nem uralja szívét a krisztusi szeretet, addig nem tud uralkodni még önmagán sem.

A konfliktusok mindig azért keletkeznek, mert igazságtalanság történik. Az igazságtalanság nemcsak a léleknek fáj, de messzemenő következményei vannak a testre nézve is, még beteggé is tehet. Ha a király túl sok adót hajt be szolgáitól, azok egy ideig tűrik ugyan, de egyszercsak fellázadnak, ha valaki mindenkivel pimaszkodik, egyszer bizony emberére akad, aki jól elveri, s ugyanígy, ha egy nemzet a másik nemzet életére és javaira tör, akkor - idő kérdése ugyan -, de az a nemzet sem hagyja magát végtelenségig kizsákmányolni, megalázni. Törvény ez, amit Isten az emberek szívébe írt. Kár, hogy minden generáció a maga módján, de elfelejti az isteni útmutatásokat... Érdekes, de a lélek legbenső, isteni része nem felejt, sőt, generációkon keresztül is képes hordozni a kollektív fájdalmat, teremtettségbeli büszkeségét vagy éppen a kegyességet.

A konfliktus soha nem abban a pillanatban kezdődik, amikor az láthatóan átlépi az egyébként még elfogadható kereteket, hanem mindig abban a "bűnös" pillanatban, amikor valami istentelenségre szánja el magát az ember, amikor cselekedeteinek iránya a szertetetlenség felé veszik útjukat. A konfliktus kitörése már csak látványos aktusa annak, ami tovább már nem volt fenntartható, mert eladdig is nélkülözte a természetest, vagyis az isteni normalitást.

A tanítványoknak igen tetszik a megtapasztalt jézusi erő, s szívesen odavágnának ezeknek a feltételezhetően durva elutasítást tanúsító samáriaknak... "Úgy kell nekik! Hogyan is mertek szembeszállni az ő elemeknek is parancsolni tudó Mesterükkel?" - gondolhatták a tanítványok, de ez a reakció a "szemet szemért - fogat fogért" újra konfliktust teremtő lelkületet tükrözi. Jézus azonban nem ezt a lelkületet jött megerősíteni, hanem az Új Törvényt meggyökereztetni az emberszívekben, hogy a szeretet s az istenes jószándék - régen ezt jámborságbak nevezték - legyen a meghatározó mindannyiunk életében. (Fontos: a jámborság nem egyenlő a balgasággal!)

Az elmúlt kétezer évben ezt az isteni akartot sajnos nem sikerült betölteni... Vajha újabb kétezer év próbálkozásai eljuttatnak minket a rég várt isteni igazságosságra?

Prédikációk...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne csak a szavaink, de életünk mindennapi cselekedetei is hirdessék igazságaidat! Ámen


Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.
2 Tim 2,15

A reformáció központja a szószék... Onnan hirdettetik ugyanis a Krisztus! Szószéken állni kiváltság, de egyben óriási "nyomás" is. Rendszeres templomlátogatók számára ismerős a helyzet: a gyülekezet a gyenge, semmitmondó, szópanelokkal telitűzdelt prédikációtól, a fungens pap pedig az elváráskényszer miatt szenved. Jól szeretne prédikálni, nagyobbat akar mondani, mint Jézus URunk a példázataiban, aztán végül mégsem sikerül, elvész saját szóerdejében... Legkeserűbb érzés, amikor szégyent vall a prédikátor. Teljesítményt várnak tőle, de az eredmény elmarad, valahogyan semmi hasznosítható nincs a szószékről elhangzottakban, s így csalódottan mennek haza a hívek, gyakorlatilag nincs semmi a "tarisznyájukban", amit elővehetnének az előttük álló újabb, küzdelmes hétben.

A lendületesen munkálkodó ifjú Timóteusnak - Ő Pál apostol elkötelezett "kollégája" a missziói munkában - is szüksége van biztatásra, hiszen olyan ember nincs, aki soha meg nem lankad. Az apostol a legegyszerűbb "direkt-(lelki)pásztorolást" választja, s azt írja levelében: "Igyekezz!" Az esetek többségében ez nem sokat segít, de van amikor mégis elégséges az ilyetén noszogatás. Fontos ugyanis, hogy ki mondja: "Szedd már össze magad!" Akinek adunk, a szavára, aki tekintély számunkra, aki szeret minket, azért hajlandóak vagyunk néha olyat is megtenni, amit másnak nem tennénk meg.

Az igyekezés persze önmagában még kevés. Méltányolható a törekvés, de ennél többet várnak el attól, aki az evangélium hirdetésére szánja oda életét. Az ige "fejtegetést" akkor végzi jól a pap, ha helyesen érvel, ha követhetők a gondolatai, ha végzi azt, amire hívása van, azaz: tanít, s nem csak érzelgősen monologizál. Az igazság az, hogy az igazság mindig megáll a maga lábán, vagyis nem kell neki mankó, bármiféle támogatás. Ami nem igaz, azt szokták általában "magyarázni". Ha valami elsőre nem érthető, pedig magyarul, józanul érvelnek, akkor fel kell tenni mindig a kérdést: Miért ennyire bonyolult, ami normálisan nagyon is egyszerű? Kinek az érdeke ez a "bonyolítás"?

Luther prédikációinak, tanításának talán a legnagyobb erőssége - azon kívül, hogy az igazságot fejtegeti -, hogy egyszerű, s érthető. Lutherünk ezt azzal éri el, hogy példáit az életből veszi, saját tapasztalásait is előhozza, s beleteszi az érvelésébe... Felvállalja ember-voltát, s nem spiritualizálja el a hitet úgy, ahogyan azt manapság sok prédikátor teszi. Az evangélium megértésnek a hozadéka a közösség fejlődése. Ha egy közösség fogy, satnyul, elerőtlenedik, az bizony azt jelenti, hogy a tanítás nem életszerű! Az életnek nem a kultuszt kell szolgálni, hanem a kultusz, a liturgikus cselekmények szolgálják az életet!
Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 05:34

A csönd nem csupán a természet hangja, hanem a lélek legbenső szükséglete.


A Szent Családra gondolva ami jót tesz nekem, az az ő egyszerű életmódjuknak az elképzelése.

Kis Szent TerézA szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg rá. (Gandhi)


“A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” 1 Jn 4.18A teljes szeretet kiűzi a félelmet? Nekem az jutott eszembe, hogy vajon a gyermekek mit szoktak csinálni olyankor, amikor félnek? A néhány esztendős gyermek mit szokott olyankor tenni? Odaszalad a szülőhöz és megöleli. Szeretne egy biztonságos pontot az életében, és ez a szülő. Tulajdonképpen nekünk is megvan ez a biztonság, mondom felnőtt emberként, hiszen Isten gyermekei vagyunk, és ha van bennünk félelem, kétség, ha gondok gyötörnek, nyomorúságok lehúznak, akkor mi is ezt kell, hogy tegyük: keressük a mi Mennyei Atyánkat, hiszen Ő meg tud nyugtatni; az Ő szeretete ki tudja űzni minden félelmünket.Aki szeret, az kedveséért viseljen el minden bajt és keservet, és a kellemetlenségek miatt ne szakadjon el tőle. (Kempis Tamás)


Az emberek nem lusták. Egyszerűen nincs olyan céljuk, ami motiválná őket.

Anthony RobbinsCsodálatos a rózsafüzér imádságának egyszerűsége és mélysége…

Az ismétlésnek, is megvan a maga jelentése. Olyan ez, mint a szívdobogás. A szívdobogásból hiányozna az élet? Vagy mint a tenger hullámverése. Ebben ne lenne áhítat?

A rózsafüzér imádkozása által Mária Szívén keresztül Krisztus és Rajta keresztül a teljes Szentháromság szépségének szemlélésébe és mély szeretetének megtapasztalásába nyerünk betekintést.Elmélyültek bennem az evangéliumokban megőrzött szavai. Élete példaképpé vált számomra. Reményt kelt bennem elköteleződése azok mellett, akik kicsik, bűnösök, akik betegnek és életképtelennek érzik magukat. Akik küszködnek a hitükkel. Visszahozza az élet vérkeringésébe, az emberi közösségbe azt, aki elveszett. A názáreti Jézus észreveszi azokat, akikkel igazságtalanul bánnak, akiket Isten és a vallás nevében kirekesztenek, megaláznak, elítélnek. Ez vonzóvá teszi számomra a vallásosságát, istenképét, emberszeretetét, személyiségét. Világnézetem és személyes életem részévé vált tanítása, bánásmódja az emberekkel, ahogyan szenvedett és halála után megmutatkozott. (Mustó Péter)


Ha gyakran jöttünk Istenhez a napfényben, akkor remegő lábaink meg fogják találni az ismerős ösvényt a legsötétebb éjszakában is, mert már a második természetünkké vált az, hogy Hozzá megyünk.

Richard ExleyHa önmagad felett győzedelmeskedni akarsz, akkor önmagaddal szemben mindig Isten pártjára kell állnod. (Tertseegen)


„Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak.” (Ef 5,10)

Önálló gondolkodásra biztat Pál apostol. Összekuszálódott világunkban – amelyben összefonódik a jó és a rossz – kell megítélnünk, hogy mi kedves az Úrnak. Szinte nincs is az életnek olyan területe, ahol ne éreznénk, hogy milyen szétválaszthatatlanul kapcsolódik össze benne a jó és a rossz. Mi alapján fogadjunk el, vagy utasítsunk el? Mi igazít el bennünket? Hogyan döntsünk? Pál apostol ad támpontot. A világosság gyümölcseiről ír az efezusi gyülekezetnek: Jóság, igazság, egyenesség. Ez a döntésben a mérce.

(Baranyayné Rohn Erzsébet)


„Jézus így válaszolt a samáriai asszonynak: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból az élő vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik.”” (Jn 4,13–14)

„Adj innom!” Lenyűgöző, ahogyan Jézus megszólít! Kiválaszt egy hétköznapi pillanatot, s egy gesztussal elindít egy mély, életet megfordító párbeszédet. Ezt csak Isten Fia teheti! És máris az örök életről, az élő vízről beszél, amelyet ennek az asszonynak – a samáriainak! – kínál. Az asszonyban elindul valami, megy, és hirdeti: Jöjjetek, lássátok azt az embert (…): vajon nem ez-e a Krisztus? Adj innom! – szól hozzánk Krisztus. Mikor épp „vízért megyünk”, és nem is számítunk tán a megszólításra. És Jézus csendben szól, hív, tanít, szavával eltalál, hirdeti nekünk is az Atyát, és megfordítja életünket. Áldott az a perc, amikor találkozunk vele!

(Kőháti Dóra)

MIKOR MÉG SEMMI NEM LÉTEZETT

Mikor még semmi nem létezett,
nemzetek, népek, királyok és bölcsek.
Nem volt még ember és földi élet sem,
Te akkor már szerettél engem.

Hatalmak jöttek, és tűntek el,
de oly csodát, mint Te, senki nem tehet.
A Földnek kincse nem érhet fel Veled,
és senki másé nem lesz már szívem.

Eljöttél, feláldoztad magad.
Szenvedtél azért, hogy célt mutass.
Helyettem meghaltál, hogy éljek,
és ezért követlek – bárhová!„Pál írja: Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.” (Fil 3,12)

Pál apostol és más nagy keresztény emberek életére fölnézünk. Csodáljuk hitüket, bátorságukat, egész életüket. De ne elégedjünk meg az ilyen megállapításokkal: „Ők különbek, átlagon felüli hitet kaptak”, és így tovább! Keressük meg a különlegességük forrását! Pál hitével kapcsolatban nem egy állapotról ír, hanem egy érési folyamatról, amelynek elején az áll, hogy Krisztus megragadta. Volt személyes találkozása. Utána tudatosan kereste Jézust, és követte útmutatását. Európába is azért hozta át az evangéliumot, mert Jézus utasítását kapta álmában. Folyamatosan mellette döntött, ezért erősödött meg a hite. – Ha mi egyszer Jézus mellett döntöttünk, keressük továbbra is a vele való találkozás minden lehetőségét, kihasználva az alkalmas időt! Így lesz nekünk is fénylő hitünk és csodás istentapasztalatunk!

(Missura Tibor)Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve. (Schopenhauer)

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 01:39Hogyan kerüljük el a hajótörést?

„… a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik.” ApCsel 27:10

Pál apostol fogolyként utazott egy hajón, amely Palesztinából Rómába tartott. Miután már jó nagy utat megtettek a Földközi-tengeren, és kikötöttek Kréta szigetén, Isten parancsára Pál figyelmeztette a legénységet, hogy ne hagyják el a kikötőt, mert viharos időjárás közeledik. Ők azonban nem hallgattak rá, aminek a végeredménye hajótörés lett. Miért? Türelmetlenségük miatt! Tartani akarták magukat a menetrendhez (ld. ApCsel 27:9–12). Az igazság az, hogy ha megengedjük magunknak a türelmetlenséget, akkor gyakran keveredünk viharba. Egy lelkész írja: „Sok olyan, válságot átélt emberrel beszéltem, akik türelmetlenül várták, hogy házasságot köthessenek… hogy új állást kapjanak… vagy hogy a város másik részébe költözzenek. Nem szántak időt arra, hogy Istennel megbeszéljék a dolgot, így egyenesen belehajóztak a rájuk váró viharokba.” Ha nem várjuk meg azt a társat, akit Isten választana nekünk, a magányosság belehajszolhat a nem megfelelő személy karjába és egy boldogtalan életbe. Ha úgy hozunk pénzügyi döntéseket, hogy nem tanácskozunk először Istennel, akkor olyan adósságokba keveredünk, amiből évekig tart kimászni. Néha, amikor Isten nemet mond, az nem azt jelenti, hogy soha. Egyszerűen csak azt mondja ezzel, hogy „nem most”. Márpedig arra, amit ő tartogat, érdemes várni! Íme, valami, amit nem ártana észben tartanod: Isten azon dolgozik, hogy belülről felkészítsen, és ellásson mindazzal, ami szükséges ahhoz, amit számodra tervez. Igéje azt mondja: „aki hisz, az nem fut” (Ézsaiás 28:16 KJV), ne légy hát türelmetlen, ne siess el semmit! „Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged…” (Zsoltárok 37:34 Károli).


De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott.” ApCsel 27:11

 hajótörés

Íme, két további figyelmeztetés, ami segít elkerülni a hajótörést:

1) Ne hallgass a nem megfelelő emberek tanácsára akkor sem, ha állítólag „szakértők”! A Biblia azt mondja: „De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott.” A hajótulajdonos valószínűleg szakértőnek számított az üzleti életben, a kapitány pedig szakértője volt a hajózásnak. Ám egyikük sem volt képes meghallani Isten hangját. A lényeg: jól fontold meg, kit engedsz beleszólni az életedbe! Attól, hogy valaki világi téren sikeres, nem jelenti azt, hogy joga van lelki dolgokban tanácsot adni. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket.” (1Thesszalonika 5:12–13). Kihez kellene fordulnod, amikor lelki vezetésre van szükséged? Olyan vezetőkhöz, akik elöl járnak Isten munkájában, és már bizonyították, hogy méltók szeretetedre és tiszteletedre.

2) Ne feledd, hogy néha a többség is téved. „… a többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe” (ApCsel 27:12). Tény, hogy a többség is tévedhet! Emlékszel, mi történt, amikor Mózes elkezdte a népet az Ígéret földje felé vezetni? A többség vissza akart fordulni Egyiptomba. De tévedtek – halálosan tévedtek – és elvesztek a pusztában. Nagy bajba tudjuk sodorni magunkat, ha a többség véleményére adunk és a népszerű ötleteket követjük. Hallgass Isten hangjára, akkor mindig a helyes irányba fogsz tartani. „Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsoltárok 25:9).„… enyhe déli szél kezdett fújni…” ApCsel 27:13 RÚF

Nem engedheted meg magadnak, hogy csak a körülmények irányítsanak.

„Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelében. Nemsokára azonban a sziget irányából lecsapott az Eurakvilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele.” (ApCsel 27:13–15 RÚF).

Ostobaság figyelmen kívül hagyni, amit Isten mond, akkor is, ha a körülmények ellentmondani látszanak. Talán most jónak tűnnek a dolgok, de könnyen lehet, hogy mégis egy vihar felé hajózol. Azt mondod, ez biztosan jó döntés, mert jól érzed magad miatta? Azt hiszed, nem lehet valami rossz, ha jólesik? Az érzéseink hazudhatnak, és ha Isten azt mondja: „várj a kikötőben”, akkor jobb, ha azt teszed, mert az ördög nemkívánatos körülményeket képes utadba sodorni, ha kihajózol a nyílt tengerre. Figyeld csak, amikor „enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat.”

Amikor fontos döntéseket kell meghoznod életedben, állj rá ezekre az igékre:

„Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat!” (Zsoltárok 5:9).

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem” (Zsoltárok 25:5).

„Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen” (Zsoltárok 27:11).

„Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsoltárok 143:10).

Ha így imádkozol, Isten megmutatja a helyes utat.
Megadom magam

„…de a te szavadra mégis..." (Lukács 5:5)

Ha nem vesszük tudomásul, és működünk együtt a gravitáció törvényével, nem tudunk repülni. Ha nem fogadjuk el a közgazdaságtan törvényeit, és nem működünk együtt velük, nem tudunk sikert elérni az üzleti életben. Érted már a lényeget? Nem gyengeség az, ha megadod magad Istennek, hanem bölcsesség! Csak egy bolond áll ellen Istennek, hiszen ez olyan harc, amelyben úgysem győzhetünk. Csak ha megadjuk magunkat Neki, akkor kapjuk meg az erőt ahhoz, hogy sikert érjünk el abban, amire Ő elhívott. A megadást engedelmességgel tudjuk bemutatni. Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk: „Igen, Uram", bármit is kér. Nem lehet azt mondani: „Nem, Uram" - ez ellentmondás. Hogy nevezhetjük Jézust Urunknak, ha nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni neki? (Id. Lukács 6:46)

Péter bemutatta az igazi megadást, amikor Jézus azt mondta neki, hogy próbálja meg újra.
„…»Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra még­ is kivetem a hálókat.« S amikor ezt megtették, olyan nagytömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik" (Lukács 5:5-6). Azok az emberek, akik megadják magukat Isten­nek, engedelmeskednek akkor is, amikor úgy tűnik, ennek nincs semmi értelme. Ábrahám követte Istent anélkül, hogy tudta volna, mindez hová juttatja. Anna várt Isten időzítésére, anélkül, hogy tudta volna, mikor jön el az ideje. Mária csodát élt át, anélkül, hogy tudta volna, hogyan lehetséges ez. József bízott Isten tervében anélkül, hogy tudta volna, miért
történtek úgy a dolgok, ahogy. Mindegyikük feltétel nélkül megadta magát Istennek, és mindegyikük győzött. „Honnan tudom, hogy teljesen megadtam magam?" - kérdezzük magunktól. Ha bízunk Istenben, hogy elrendezi a dolgokat, ahelyett, hogy megpróbálnánk manipulálni másokat, erőltetnénk saját terveinket, vagy mindenáron mi akarnánk uralni a helyzetet. Nem nekünk kell mindent kézben tartanunk, egyszerűen csak el kell engednünk és hagynunk, hogy Isten elvégezze a maga módján.
Ha elkezdjük a dolgokat Isten szerint intézni, ahelyett, hogy a magunk feje után men­nénk, ennek három nagyszerű haszna lesz életünkben. Először is békességünk lesz: „Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik reád" (Jób 22:21 Károli). Másodszor szabadságot kapunk: „De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek... megszabadultatok a bűntől..." (Róma 6:17). Harmadszor erőt nyerünk: „Engedelmeskedjetek azért az Isten­nek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek" (Jakab 4:7). A makacs kísértéseket és nyomasztó problémákat legyőzi Krisztus, abban a pillanatban, amikor megadjuk ma­gunkat neki. Amikor Józsué Jerikó falai alá érkezett, Istennel találkozott, leborult és dicsőítette őt, feladta saját terveit, és ezt mondta: „Mit akar mondani szolgájának az én Uram?" (Józsué 5:14) Józsué megadása látványos győzelemhez vezetett. íme a para­doxon: a győzelmet a megadás hozza el! A megadástól nem gyengék, hanem erősek leszünk. Ha megadjuk magunkat Istennek, nem kell félnünk többé attól, hogy meg kell adnunk magunkat bármi másnak. William Booth,az Üdvhadsereg alapítója mondta: „Az ember erejének nagysága megadásának mértékében van." Végül mindenki megadja magát valaminek. Ha nem Istennek, akkor megadjuk magunkat mások véleményének és elvárásainak, a pénznek, a keserűségnek és haragnak, a félelemnek, vágyainknak vagy az énünknek. Szabadon megválaszthatjuk, hogy minek adjuk meg magunkat, de nem szabadulhatunk e döntésünk következményeitől. E. Stanley Jones mondta: „Ha nem adod meg magad Krisztusnak, akkor megadod magad a káosznak." A legna­gyobb példa Jézus. Keresztrefeszítése előtti éjszakán megadta magát Isten tervének, ezt mondva: „ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint Te". Ő a példa!
A huszadik század egyik vezető egyénisége Bili Bright volt, a Campus Crusade* szervezet alapítója. A Négy szellemi törvény című füzetkéje és a Jézus film által (melyet milliók lát­tak), több mint 150 millió embert nyert meg Krisztusnak. Amikor megkérdezték, miért tudta őt Isten ilyen hatékonyan használni, Bili így válaszolt: „Fiatal koromban szerződést kötöttem Istennel. Szó szerint leírtam, és a lap alján alá is írtam. A szerződés így hangzott: »A mai naptól Jézus Krisztus rabszolgája vagyok«." Képzeld el magad rabszolgaként, hoz­záláncolva egy evezőhöz, amelyet a dobszó ütemére húzol halálod napjáig!

A megadás nem csak a legjobb életmód - ez az egyetlen út az életre! Minden más megközelítés frusztrációhoz vezet. A Biblia a megadást „okos istentiszteletinek nevezi (Id. Róma 12:1). Legbölcsebb pillanataid mindig azok, amikor igent mondasz Istennek. Néha ez évekbe kerül, de végül rájössz, hogy Isten áldásainak legnagyobb akadálya életedben te magad vagy. Nem tudod betölteni Isten céljait, amíg csak saját terveidre és saját érdekeidre összpontosítasz. Amikor Isten el akarja végezni munkáját bensődben, ez a megadással kezdődik. Add hát át mindenedet Istennek: múltadat és mindazt, amit fájlalsz vagy szégyellsz benne, a jelen problémáit, a jövő célkitűzéseit, félelmeidet, álmaidat, gyengeségeidet, szokásaidat, sérelmeidet és gátlásaidat. Engedd Jézust a vezetőülésbe, és vedd le a kezed a kormánykerékről! Ne félj, ami az ő kezében van, az sohasem válik irányíthatatlanná! Add meg magad Krisztusnak, így kezelni tudsz min­dent, bármivel is próbál az élet.

* felsőoktatásban tanuló fiatalok között szolgáló missziós szervezet.
Szeretet

„…szeressük egymást…” (1János 4:7)
A szeretet lassú a gyanakvásra, de gyors a bizalomra; lassú az ítélkezésre, de gyors az igazolásra; lassú a sértésre, de gyors a védelemre; lassú a leleplezésre, de gyors az oltalmazásra; lassú a szidásra, de gyors az együttérzésre; lassú a lekicsinylésre, de gyors a másik megbecsülésére; lassú a követelésre, de gyors az adakozásra; lassú a kötekedésre, de gyors a segítségre; lassú a neheztelésre, de gyors a megbocsátásra. Jerry Cook beszél egy olyan gyülekezetről, ahol a tagok a következő fogadalmat tették egymásnak: „Sohasem fogok szándékosan olyat mondani vagy tenni, amivel megbántanálak. Mindig, minden körülmények között segíteni és támogatni foglak. Ha a földre estél, és képes vagyok felemelni téged, felemellek. Ha szükséged van valamire, ami nekem van, megosztom veled, sőt, ha szükséges, neked is adom. Nem számít, mit tudok meg rólad, nem számít, bármi is történik a jövőben – akár jó, akár rossz – az irántad való elkötelezettségem nem változik, és ez ellen semmit sem tehetsz.”
Az 1Korinthus 13:7-ben azt olvassuk a szeretetről, hogy: 1) „mindent hisz”. Ha valaki, akit szeretsz, kétséges helyzetbe kerül, a szeretet azt mondja: „Ő nem ilyen ember; biztosan nem így értette.” 2) „mindent remél”. A szeretet nem csupán azt látja, hogy az emberek milyenek, hanem, hogy milyenné lehetnek Isten kegyelme által. Ha engeded, Isten meg fogja tölteni szívedet ilyen szeretettel. 3) „mindent eltűr”. Amit itt az „eltűr” szóval fordítunk, az eredeti görög nyelvben: „alatta marad” (pl. tehernek). Ez egy harcászati fogalomként is használt kifejezés, azt jelenti, amikor a katonák a légió hadijelvényét beletűzték a földbe, és „alatta maradtak”, megvédték azt mindenáron. Olyan, mintha azt mondanád: „Nem moccanok innen, megállom a helyem szeretettel érted.” Ma add tovább másoknak azt a szeretetet, amit Istentől kaptál!
Te is közéjük tartozol?

„… ha az én népem…” (2Krónika 7:14 NKJV)

Nem olyan régen még virágzó gazdaságot ünnepeltünk. Hogy változnak az idők! Az égig szökő benzinárak rávesznek, hogy munkatársainkkal együtt autózzunk, vagy a garázsban hagyjuk a benzinfalóinkat, és buszra szálljunk. Azelőtt soha nem hallottunk „hitelválságról”, most némelyikünk otthonának saját tőkéje eltűnik, mint a köd, vagy elárverezik a lakást a végrehajtást követően. Az újságok főcímei arról szólnak, hogy Burmát cunami sújtotta és 100.000 ember meghalt. Földrengés rázta meg Kínát, és ezernyi gyermek veszett oda az iskolák romjai alatt. Árvizek pusztítanak az ország több részén… Úgy tűnik, hogy a biztonságérzetünk elillant, és komfortzónánk alapjaiban rendült meg.

De van egy egyre erősödő közvélekedés. Ha figyelsz, meg fogod hallani: „Itt az ideje, hogy keressük Istent, bűnbánatot tartsunk, megváltoztassuk életvitelünket.” Ez egy régi üzenet egy új nemzedéknek. „…[ha] megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” Azt mondod: „A körülöttem élő emberek nem így beszélnek.” Akkor vizsgáld meg, hogy milyen társasághoz tartozol! Jézus azt mondta, hogy ha vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.

Nem kell többségben lennünk ahhoz, hogy fordítsunk a dolgokon. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ötven igaz ember is megmentheti Sodomát. Még egy elkényeztetett gyülekezetben is, amelynek az a szakterülete, hogy „mit fog tenni érted Isten, és hogyan vehet rá, hogy megtegye”, ott van egy maradék, akik tudják, mit jelent az ébredés, és hogy hogyan keressék Istent, amíg az el nem jön. A kérdés az, hogy közéjük tartozol-e?
VÁRJ, ÉS KÉSZÜLJ FEL!

„Betelt az idő…” (Márk 1:15)
A Biblia azt mondja: „Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: »Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa…« (Márk 1:14-15). Egy átlagos prédikátor három évet fordít arra, hogy felkészüljön szolgálatára, ami mondjuk harminc évig fog tartani. Jézus éppen fordítva tette. Harminc évet töltött azzal, hogy felkészüljön szolgálatára, ami csupán három évig tartott. Mi itt a lényeg? A felkészülés minősége meghatározza a véghezvitel minőségét. A világ legnagyszerűbb zongoristái több száz órát gyakorolnak egy-egy koncert előtt. Azért, mert tudják, hogy a felkészülés nehéz órái teszik lehetővé, hogy az előadáson a tőlük telhető legjobbat nyújtsák. Az ökölvívó világbajnokok nem a ringben lesznek bajnokká; ott csak kiderül róluk, hogy azok. Győzelmük a mindennapi edzés eredménye. Fejlődésed minden egyes szakaszában valami fontos történik. Például Isten ma bemutathat valakinek, aki fontos szerepet fog játszani az életedben mondjuk húsz vagy harminc év múlva. Ha nagyon sietsz, talán nem állsz meg elég időre ahhoz, hogy valódi kapcsolatot alakíts ki vele. Gondolj csak bele, mekkora veszteség lenne ez! A várakozás terved gyenge pontjaira is rávilágít. Nem történt még meg veled, hogy valamire visszatekintve ezt mondtad: „Köszönöm, Uram, hogy ettől megmentettél!”? Az élet minden fejezete és időszaka valami hasznot, valami gyümölcsöt tartogat, csak észre kell venned. Mielőtt Krisztus elkezdte volna szolgálatát, ezt olvassuk róla: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lukács 2:52). Jézus megértette az időzítés és az előkészület fontosságát. Hajlandó volt várni és felkészülni. Neked is ezt kell tenned!
Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:40

055nagy_szent_albert_535.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:00

367aldozat_imasag_530.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.14. 00:00

Drága szeretett leányom, amikor egy ember azt mondja, hogy jártas a tudományokban, akkor annak érdekében, hogy ezt elhiggyétek neki, be kell azt bizonyítania. Amikor egy tanár azt mondja, hogy ő sok dolgot ismer, ti onnan fogjátok megtudni, hogy ő mennyire jó tanár, ha tanulni tudtok tőle. Amikor az Isten embere azt mondja, hogy mindent tud Istenről, akkor ő át tudja adni nektek ezt az ismeretet, és ez által ti a tudás birtokába juttok. De amikor az Isten embere azt mondja, hogy őt megihlette a Szentlélek, akkor ti őt egyedül az általa termett gyümölcsökről fogjátok felismerni, nem pedig az átadott tudásról.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, akkor az bőséges gyümölcsöt fog teremni, mely a következőképpen fog megmutatkozni: azok az emberek, akiket a Szentlélek vonz, közelebb fognak kerülni Istenhez. Ők nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint azelőtt. Meg fogják osztani másokkal a szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imában tölteni, főleg akkor, amikor mások lelkéért fognak imádkozni, nem pedig a saját szándékaikra.

Isten Szeretete mélyebbé és sokkal személyesebbé fog válni. És mivel lehetővé teszik a Szentléleknek, hogy kiáradjon rájuk, sürgős szükségét fogják érezni annak, hogy teljesen átadják magukat Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek megihlet, nem fognak gyűlöletet mutatni azok iránt, akik őket megvetik. Ehelyett törekedni fognak arra, hogy imáikkal Hozzám könyörögjenek, hogy mentsem meg azt a lelket.

Isten Szeretete egyedül csak a Szentlélek Ereje által tud behatolni a lélekbe. A lélek állandó békét és nyugalmat fog érezni a szenvedés ellenére, amelyet elkerülhetetlenül el kell viselnie, minél közelebb kerül Hozzám, Jézusához.

Én nem osztom meg az embereket. Az áldottakat Szentséges Szívemhez vonzom – azokat, akik elegendő szeretettel rendelkeznek, mely szeretet az Isten iránti alázat mély érzéséből születik. Ha egyszer beköltöztek Hozzám, akkor az ő egyetlen vágyuk, hogy lelkeket hozzanak Nekem. Amikor ők Velem egyesülvén, valóban az Enyéim lettek, akkor ők a gyűlölet tárgyává fognak válni. Az irántuk tanúsított gyűlölettel nem sokat fognak törődni, mert ha elég erős a szeretetük Irántam, akkor nem fognak elhagyni Engem. Talán időről időre el fognak esni, mivel a sanyargatás célpontjai lesznek. Érezni fogják az elutasítás fájdalmát, amint azt Én érzem. Ki fogják őket gúnyolni, meg fogják őket fenyíteni, és bolondnak fogják őket nevezni, ahogyan azt Velem is tették. Ők egy súlyos tehernek fogják érezni azt a módot, ahogyan ki fogják őket közösíteni – éppen úgy, ahogyan az Velem is történt. A Szentlélektől kapott tudásukkal és bölcsességükkel gonoszul szembe fognak szállni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, belevésődik majd mindazok emlékezetébe, akikkel kapcsolatba kerülnek.

Tehát, szeretett tanítványaim, gondoljatok Rám, mivel Én köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok megérinteni, vagy Arcom Fényébe nézni, de tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, ahogyan szeretett apostolaimmal is voltam, amikor a Földön jártam. Én nem az intelligenseket, a nagy tudással rendelkezőket vagy a társadalom által elismert személyeket kutatom fel – bár Én tárt karokkal fogadom és megölelem őket is, mint Isten minden gyermekét. Én nem keresem a tanultak, a köztetek lévő magas rangúak, az egyházak és országaitok vezetőinek a jóváhagyását. Én nem keresem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember oly hevesen vágyik. Ehelyett Én a szelídeket, az alázatosakat keresem fel és azokat, akik a saját igényeiken túl, mások jólétével törődnek. Ezek azok a lelkek, akiket az Én Kezem áldott meg. Az Én Szeretetemet tükrözi vissza a mások iránti szeretetük. Ők úgy fogadják el a szenvedést, mint Én, és annak kevés jelentősége van a számukra. Ezek az emberek a Kereszténység gerincét képezik, és a Szentlélek gyökeret eresztett a lelkükbe Isten minden gyermeke javára.


Nem szabad soha szégyenkeznetek a Szentlélek Ajándéka miatt.Szenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különböző aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket, mert ha lehajtott fővel maradtok, akkor az ördög és mindazok a szerencsétlen lelkek, akiket arra használ fel, hogy gyötörjenek titeket, el fogják hibázni azon próbálkozásukat, hogy elvigyenek Tőlem benneteket.Álljatok fel, és szívetek könnyedségével és lelketek tisztaságával nyilvánítsátok ki Irántam való hűségeteket, és Én meg foglak benneteket áldani a béke és a nyugalom Ajándékával.

 

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szenvedjetek-csendben-amikor-gyotornek-benneteket-amikor-a-kegyetlenseg-kulonbozo-aljas-formaitol-szenvedtek-amikor-ragalmaznak-ocsarolnak-vagy-pedig-az-en-nevemben-kigunyolnak-benneteket/


—–
Római katolikus:

02-14

Szent Cirill szerzetes és Szent Me­tód püspök, Európa társvédőszentjei

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten üdvösségre szóló hívása minden néphez szól.
Pál apostolnak a pizídiai Antiochiában mondott beszéde féltékennyé tette a zsidókat. Ezért Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik:
„Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét.
De mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr:
A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.
”A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje így az egész környéken elterjedt.

Ez az isten igéje.
ApCsel 13,46-49

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! (Mk 16,15)
Vagy: Alleluja. 4. szám.
Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok öt, minden nemzetek.
Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
Vagy: Alleluja.
E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad.
H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!
Vagy: Alleluja.
Zsolt 116,1.2

ALLELUJA
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4,18 – 7 b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés.
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”

Ezek az evangélium igéi.
Lk 10,1-9″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-02-14 


——
Görög katolikus:

A szenvedés és az ítélet

12 Kedves barátaim, ne érjenek benneteket meglepetésként ezek a mostani szenvedések, amelyek próbára teszik a hitetek valódi voltát. Ne gondoljátok, hogy valami szokatlan dolog történik veletek! 13 Inkább örüljetek, hogy részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, s akkor majd teljes szívvel örülhettek akkor is, amikor dicsősége megjelenik. 14 Ha azért szidalmaznak benneteket, mert Krisztust követitek, akkor boldogok és áldottak vagytok, mert Isten Szelleme, a Dicsőség Szelleme megnyugszik rajtatok.

15 Közületek senki se szenvedjen amiatt, hogy gyilkolt, lopott, bűnt követett el, vagy más dolgába avatkozott. 16 Ha viszont azért kell szenvednie, mert Krisztus követője, akkor ezt ne szégyellje, hanem ellenkezőleg: szerezzen dicsőséget Istennek azzal, ahogyan Krisztus nevét viseli!

17 Mert itt az ideje, hogy az Isten családján kezdve elinduljon az ítélet. Ha pedig velünk kezdődik, mi lesz a vége azok számára, akik nem engedelmeskednek az Istentől származó örömhírnek?

18 „Ha még az igaz is alig menekül meg,
    mi lesz az istentelenek és a bűnösök sorsa?”[a]

19 Ezért, akik Isten akarata szerint kell elviseljék a szenvedést, bízzák rá magukat hűséges Teremtőjükre, és továbbra is tegyék azt, ami jó és helyes!

Tanácsok a gyülekezet vezetőinek

5.1 Most pedig a köztetek lévő gyülekezeti vezetőknek szeretnék tanácsokat adni. Magam is ilyen vezető — és így a társatok is vagyok. Láttam Krisztus szenvedéseit, és veletek együtt fogok részt venni a dicsőségben, amely majd mindenki számára látható lesz. Kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a jó pásztor: viseljetek gondot azokra, akikért felelősek vagytok — de ne kényszerből, hanem önként, mert ez Isten akarata! Olyanok ők, mint Isten nyája.[b] Ne a pénz utáni kívánságtól hajtva végezzétek a munkátokat, hanem készségesen! Ne zsarnokoskodjatok a rátok bízottakon, hanem mutassatok nekik példát! Amikor majd Jézus, a Főpásztor megjelenik, dicsőséges koszorút kaptok, amely soha nem veszti el a szépségét.

Fiatalok, ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek! Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert:

„Isten ellenáll a büszkéknek,
    de kegyelmesen bánik az alázatosakkal.”[c] …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+4-5&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Óvakodjatok a törvénytanítóktól!

38 Amikor tanított, Jézus ezt mondta: „Óvakodjatok azoktól a törvénytanítóktól, akik szeretnek előkelő ruhában járni; szívesen veszik, ha tisztelettel köszöntik őket az utcán; 39 szeretik elfoglalni a legelőkelőbb helyeket a zsinagógában, és az ünnepi vacsorákon; 40 kiforgatják az özvegyasszonyokat a vagyonukból; és a látszat kedvéért hosszasan imádkoznak. Ők fogják a legsúlyosabb ítéletet kapni.”

Az özvegyasszony fillérei

41 Jézus leült a templomi persellyel szemben, és figyelte, hogyan dobják bele adományaikat az emberek. Sokan a gazdagok közül nagy összegeket adtak. 42 Majd jött egy szegény özvegyasszony, aki csak egy kevés aprópénzt dobott bele.

43 Jézus ekkor magához hívta tanítványait, és ezt mondta: „Igazán mondom, hogy ez az özvegyasszony többet dobott a perselybe, mint bárki más. 44 A többiek mind a fölöslegükből adakoztak. Ő pedig nagy szegénysége ellenére mindent odaadott, amije csak volt, még a betevő falatjára való pénzét is.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+12%3A38-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/02/14
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 19:14

Katolikus Egyházam már egy bizonyos ideje rettenetesen szenved a Sátán kezétől. Ők egyetlen egy alkalommal sem tudták békében teljesíteni szent kötelességeiket Velem szemben.Aztán ő, a gonosz, hogy biztosítsa még több kár okozását, elküldte saját szolgáit, hogy elvegyüljenek felszentelt szolgáim közé.

Ekkor történt, hogy a gonosz förtelem belépett Egyházamba.

Amikor azok, akik a lelkek táplálására voltak kijelölve, bűnt követtek el, Én voltam az, Jézus Krisztus, Akit megvádoltak és a vádlottak padjára ültettek.

Minden megtévesztés közül a legnagyobb az volt, amikor a gonosz arról győzte meg az embert, hogy Én voltam az, Jézus, a Katolikus Egyház feje, Aki becsapta az emberiséget.

Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem idejéig. Engem, mint a világ Megváltóját félredobni az ember bűne miatt, beleértve azokat is, akik a félrevezetett lelkekért felelősek, a ti bukásotok lesz.

Tanításaim Igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám Haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett.* Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
Jézusotok”
” Én azonban közbe fogok lépni, és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az igazságot a hamisságtól.”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szabadkomuvesek-beszivarogtak-foldi-egyhazamba-es-hamarosan-ahogyan-az-elore-meg-lett-jovendolve-az-egyhazszakadas-megosztottsagot-es-nyugtalansagot-fog-eloidezni-huseges-szolgaim-kozott/
—–
Római katolikus:
” SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Itt az alkalmas idő, hogy kiengesztelődjünk Istennel.
Testvéreim!
Krisztus követségében járunk. Isten maga buzdít titeket általunk.
Krisztus nevében kérlek, engesztelődjetek ki az Istennel! Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert (Jézust), hogy általa Isten igaz voltának részesei legyünk.
Mint az ő munkatársai, figyelmeztetünk titeket, hogy Isten kegyelmét ne vegyétek hiába. Azt mondja ugyanis az Úr: „Amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad.” Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja.
Ez az Isten igéje.
2Kor 5,20-6,2
….
Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. …”
” Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:”
——
Görög katolikus:

12 De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!

13 Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is.”


A Lélek kitöltése

3 Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.

2 Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.

3 Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

4 A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.

5 De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.”

—–
—–
—–
Tóra:

“… 42 Állandó égőáldozat legyen ez nemzedékről nemzedékre a kijelentés sátrának bejáratánál az Úr előtt, ahol kijelentem magam nektek, és beszélek veled.

43 Ott fogok megjelenni Izráel fiainak, és dicsőségemmel szentelem meg azt.

44 Megszentelem a kijelentés sátrát és az oltárt. Megszentelem Áront és fiait is, hogy papjaim legyenek.

45 Izráel fiai között fogok lakni, és Istenük leszek.

46 És megtudják, hogy én, az Úr, vagyok az Istenük, aki kihoztam őket Egyiptomból, mert köztük lakozom én, az Úr, az ő Istenük.”

—–

—-
Something Biblical is Going On!

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 18:43

"Azonban tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, amelyről már egy bizonyos ideje értesültetek, most óvatosan, de halálos szándékkal felemelte fejét, hogy világszerte felfalja a keresztényeket.

Miután oly sokáig türelmes volt várakozásában, most le fog csapni – tüzet okádva – hogy mindent elpusztítson, ami Irántam, a Legmagasságosabb Isten és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti hódolatot képvisel.

Európa lesz az elsődleges célpontja, és azt követően az Amerikai Egyesült Államok.

Bevezetésre kerül a kommunizmus, és jaj annak, aki ellenszegül a Vörös Sárkány uralmának.

 

...
Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy ne hagyjátok figyelmen kívül ma az életeteket érintő mennyei beavatkozásomat.

Mert közületek mindazoknak, akik mélyen szeretnek Engem, Atyjukat, tudniuk kell, hogy erre a fontos utazásra fel kell készítenem benneteket.

Mint szerető Teremtőtök és Atyátok, nem tenném meg a kötelességemet, ha nem kommunikálnék veletek ez alatt az idő alatt – a végidő alatt –, amelyet ti itt a Földön jelenleg így ismertek.

Ti, akik talán féltek legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy ez nem a világvégét jelenti. Mert ez nem az.Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-atyaisten-a-voros-sarkanynak-europa-lesz-az-elsodleges-celpontja-azt-kovetoen-pedig-az-egyesult-allamok/
Küszöbön a harmadik világháború? A Dél-kínai tenger lehet a gyújtózsinór

http://www.atv.hu/kulfold/20170203-kuszobon-a-harmadik-vilaghaboru-a-del-kinai-tenger-lehet-a-gyujtozsinor

Fortyogó tenger

http://magyaridok.hu/lugas/fortyogo-tenger-1371640/

"Donald Trump szakítva az elődök óvatoskodó magatartásával határozott nyomást fejt ki Kínára, legyen szó gazdasági vagy politikai kérdésekről. A Dél-kínai-tenger körül olyan teljes a meg nem értés, hogy a két atomhatalom között akár komoly összetűzés is kialakulhat."


Ez ugyan korábbi cikk , de lehet hogy rámutat valamire a kínai politikában:

Európa - Nyugat:
"Üzeneteim által, a szeretet üzenetei által, meg kell vigasztalni gyermekeimet, és erre hivatkozva meg fogom nyugtatni őket.
...

Ti az üldöztetéstől meg lesztek kímélve, hogy erősek maradhassatok, és hogy teljes erőtökből imádkozzatok ezekért a gonosz emberekért.

Ez segíteni fog a terror gyengítésében és a háború, az éhínség és a vallásüldözés elhárításában.

...

Mert közületek mindazoknak, akik mélyen szeretnek Engem, Atyjukat, tudniuk kell, hogy erre a fontos utazásra fel kell készítenem benneteket.

...

Ti, akik talán féltek legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy ez nem a világvégét jelenti. Mert ez nem az. ..."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-atyaisten-a-voros-sarkanynak-europa-lesz-az-elsodleges-celpontja-azt-kovetoen-pedig-az-egyesult-allamok/
IMA:
Keresztes Imahadjárat 30

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 17:25Most van itt a szeretet ideje!


"Amikor van rá lehetőséged, tegyél jót a rászorulókkal. Sose mondd a szomszédodnak, hogy várjon holnapig, inkább segíts neki most." Péld 31,27-28 (GN fordítás)

Most van itt a szeretet ideje - nem holnap, nem később, nem majd valamikor, nem is valamelyik nap mostanában, nem amikor lesz rá időd, nem hamarosan, hanem most!

Nem tudom megérteni azokat az embereket, akik azt mondják, hogy félreteszik minden pénzüket, és miután meghalnak, majd jótékonysági szervezetekre hagyják.

Miért? Miért ne élveznéd az adakozást most? Miért ne akarnád megtapasztalni az adakozásból származó örömöt most? Bármit is szánsz oda magadból, tedd most!

Évekkel ezelőtt, a Saddleback gyülekezetben kaptunk egy pénzadományt egy pártól, akik tudták, hogy a dicsőítő központunkat fel akartuk újítani analógról digitálisra, és hogy a 15 éves felszerelést ki akartuk cserélni. A pénzadomány értéke fél millió dollár volt, és egy kis üzenet volt hozzátűzve: "Jó lenne egy új szőnyeg is!"

Ez a pár sokkal több örömet lelt ebben most, mint haláluk után. Én azt mondom, hogy adj, míg élsz, így tudod, hogy hova megy a pénz! Ráadásul, örömödet fogod benne lelni.

A Biblia azt mondja, "Amikor van rá lehetőséged, tegyél jót a rászorulókkal. Sose mondd a szomszédodnak, hogy várjon holnapig, inkább segíts neki most." Péld 31,27-28 (GN fordítás)

Sose halogasd a szeretet kimutatását. Ne késlekedj vele. Tedd meg most.

Beszéljünk róla

* Milyen lépéseket kell ma tenned, hogy szeretet tudj mutatni valaki felé?
* Milyen zavaró körülmények, kifogások akadályoznak meg abban, hogy szeress?
* Mi az amit Isten kér tőled, hogy tegyél meg, te pedig halogatod?

Segítsétek egymást a hitetekkel


„Segítsünk egymásnak a hitünkkel. A hited segít majd nekem, és az én hitem segít majd neked.” (Róma 1,12 NCV fordítás)


A világ tele van alacsony önértékelésű emberekkel, mert mindenkinek vannak bizonytalanságai.

Sőt, tanulmányok bebizonyították, hogy minél fiatalabb vagy, amikor az első elutasítást megtapasztalod, annál komolyabb következményei lesznek az életedben. Majdnem olyan, mint egy átok, amikor az emberek azt mondják: „Nem érsz semmit. Nem számítasz.”

Hogyan reagálj egy ilyen „átokra”? Elkezdesz hinni abban, amit Jézus mond rólad ahelyett, amit az emberek mondanak. A Biblia azt mondja az 1Korinthus 13,7-ben: „Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, nem számít mibe kerül. Mindig hiszel benne, mindig a legjobbra számítasz tőle, és mindig kitartasz mellette, hogy megvédd őt.” (LB)

Jézus azt akarja, hogy úgy higgy másokban, ahogyan Ő hisz benned. Jézus megerősítette a körülötte levő embereket. Amikor ránézett az emberekre, látta bennük a lehetőséget, és hogy Isten mire teremtette őket. A legjobbat hozta ki az emberekből azáltal, hogy nem megcímkézte őket, hanem azt mondta: „Hiszem, hogy meg tudod tenni. Tudom, hogy meg tudod tenni.”

Nézd meg az alábbi verseket:

"Ha olyan kicsiny hitetetek lenne, mint egy mustármag, és ezt mondanátok ennek a hegynek: Mozdulj el innen ide" elmozdulna. Semmi sem lenne lehetetlen számotokra." (Máté 17,20)

"Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9,23b)

"Aztán Jézus azt mondta nekik: "Bizony mondom nektek, ha lenne hitetek és nem kételkednétek, ilyen dolgokat cselekedhetnétek, és még ettől is többet." (Máté 21,21)

"Bizony mondom nektek, bárki, aki hisz bennem, ugyanazokat a dolgokat cselekszi, amiket én, és még nagyobb dolgokat, mert én az Atyával leszek." (János 14,12)

Hogyan lehetséges ez? Amikor Jézus Krisztus fizikailag a Földön volt, csak egy helyen lehetett egy időben. Most, Jézus a Szent Szellemet helyezi belém és beléd és mindenkibe, aki hisz Jézus Krisztusban mint Megváltójában. Jézus hiszi, hogy sokkal nagyobb dolgokat tudsz cselekedni, mert benned van a Szent Szellem. Ő hisz benned!

Jézus azt akarja, hogy higgy másokban is, és mond el nekik, hogy milyen lehetőségeket látsz bennük, melyekkel csodás dolgokat cselekedhetnek Istennek.

„Segítsünk egymásnak a hitünkkel. A hited segít majd nekem, és az én hitem segít majd neked.” (Róma 1,12 NCV)

Beszéljünk róla:

* Melyek azok a bizonytalanságok, amik visszatartanak attól, hogy úgy higgy magadban, mint ahogy Jézus hisz benned?
* Milyen módon tudod kifejezni másoknak, hogy hiszel bennük?
* Hogyan növelheted a hited, hogy elérd azokat a lehetőségeket, amelyeket Krisztus lát benned? Hogyan segíthetsz másoknak, hogy növekedjen a hitük?
Stratégiák az Istennel töltött csendesség kialakítására


 „Tegyétek legelső helyre Isten munkáját, minden más elé, és tegyétek azt, amit Ő akar. Akkor a többi dolgok is épp úgy a tieitek lesznek.” (Máté 6:33, CEV fordítás)

Időről-időre mindannyian küzdünk a csendesség állandóságának megőrzésével. Tudd, hogy ha küzdesz vele, nem vagy egyedül! Jó hír, hogy egy általános problémával sok általános megoldás is jön. Legközelebb, ha a napi csendességgel küzdesz – sőt, mielőtt még elkezdenél küzdeni –, próbálj ki néhányat a következő megoldások közül:

 1. Köss szövetséget. Kötelezd el magad Isten felé, hogy életed minden napján legalább valamennyi időt töltesz vele, még ha csak 2 percet is. Nem azért, mert mindenki ezt teszi, hanem mert te akarsz időt tölteni Jézussal. Foglald írásba az elkötelezettséged!
 2. Illeszd be a heti időbeosztási tervedbe. Írd be a számítógépedbe, telefonodba, vagy bárhová, ahol az időbeosztásodat, programjaidat tartod. Különíts el előre időt minden nap, hogy találkozz Istennel, épp úgy ahogy beírod az időpontot az orvosoddal, vagy egy üzleti ebédet vagy a megbeszélést a főnököddel.
 3. Készülj fel az ördög támadásaira. Amiről előre tudsz, arra fel tudsz készülni. Az ördög mindent meg fog tenni, hogy távol tartson az Istennel töltött időtől. Légy résen, és készülj fel a támadásra.
 4. Tedd folyamatosan hat héten át. Pszichológusok azt mondják, hogy kb. hat hét kell ahhoz, hogy valami szokássá váljon. Mintegy három hetet igényel, mire megbarátkozol az új feladattal vagy az új viselkedéssel, és további három hét múlva válik szilárd szokássá az életedben. A legtöbb embernek sohasem lett állandó az Istennel töltött csendessége, mert sohasem tette hat héten át egyetlen nap kihagyása nélkül.
 5. Isten erejétől függj, ne a magad akaraterejére támaszkodj. Egyedül Isten Lelkének erejével sikerülhet. Kérd Istent, hogy erősítsen meg, és adja neked Krisztus értelmét, így tőle fogsz függni, hogy segítsen kifejleszteni ezt a szokást. Ha csupán a te akaraterődön múlik, akkor nincs semmi reményed, hogy következetesen kitartó maradj.

Jézus azt akarja, hogy tölts időt vele. Meghalt a kereszten, hogy a vele való közösséget adja neked. Nincs időd, hogy ne tedd ezt meg! Jézus mondja a Máté 6:33-ban: „Tegyétek legelső helyre Isten munkáját, minden más elé, és tegyétek azt, amit Ő akar. Akkor a többi dolgok is épp úgy a tieitek lesznek.”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen lépéseket fogsz tenni ma, hogy állandóvá válj a csendességed megtartásában?
 • Keresztény növekedésedben miért kritikus az Istennel töltött csendesség folyamatossága? Az erre a kérdésre adott válaszod hogyan erősíti meg azt, ahogyan a csendességet gyakorlod?
 • Mi az a munka, amit Isten akar, hogy végezz (Máté 6:33)? Hogyan adtál elsőbbséget ennek az életedben?
Vegyük át Krisztus gondolkodását!


"Bennünk pedig Krisztus értelme van." (1 Kor 2:16B)

(A mai áhítatot Jon Walker, az eredeti, angol nyelvű Napi Remény Áhítat szerkesztője, és a Drága Kegyelem- Costly Grace írója készítette.)

Amikor Jézus elhív téged, elvárja tőled, hogy kezdj el úgy gondolkozni, ahogy Ő. Buddy pásztor az előző áhítatokban arról tanított, hogy mindez milyen fontos. Fontos, hogy igaziak, tartósak legyenek a változások az életünkben. Ezeknek pedig meg kell nyilvánulniuk a döntéseinkben, és cselekedeteinkben.

Megtanulni úgy gondolkozni, mit Jézus nem olyan lehetetlen, mint ahogy az elsőre tűnik. Pál apostol azt mondja, hogy nekünk adatott Krisztus értelme és gondolkodásmódja- ahogy a Bibliában olvassuk: "Ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van." (I.Kor 2.16.)

A kérdés abban áll a Krisztus gondolkodásának elsajátításában, hogy elmélkedsz-e Isten szaván, és hogy figyelsz-e a Szent Lélekre. Hiszen Ő az, aki elvezet minden igazságra. (I.Ján 16.13.) Ha a tanítványságot egy útnak tekintjük, könnyen beláthatjuk, hogy minél több időt töltünk Jézussal, annál inkább megérthetjük, ahogy Ő gondolkozik.

Ahogy naponta Vele kezded és végzed a napodat, egyre inkább tisztában leszel azzal, hogy Ő mit helyesel és mit nem helyesel. Meglátod, amit Ő lát, meghallod, amit Ő hall. Megérted, hogy mi fontos, és mi jelentéktelen, kicsinyes a szemében, vagy éppen mi az, ami elterelő.

Megtapasztalod, hogyan reagál a különböző problémákra, kritikára, igazságra, kimerültségre, izgatottságra, elvárásokra, csalódásoksra, éhségre, szegénységre, szeretetre, feszültségre, bizalmatlanságra, jóvátételre, visszautasításra, törvényeskedésre, szertartásoskodásra, vallásosságra, képmutatásra, boldogságra, örömre- és megtanulod, hogy gondolkodik a jövődről.

Mindez megtanít arra, hogy Isten szemszögéből kezdj el látni és gondolkodni. Megtanít, hogyan tedd magadévá Krisztus gondolkodását, amely számodra is elérhető, megszerezhető a Szent Lélek által.

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:36
Használd az „Olvasd és Imádkozz” – módszert a Szentírás olvasására


„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem." (Zsolt. 23:1-2)

fuves_legelo.jpg

Többféle módszert alkalmazhatsz a Biblián való elmélkedéshez és ahhoz, hogy azt a saját életedre alkalmazd. Mindegyik módszer egy kicsit másra helyezi a hangsúlyt, de a cél mindig az, hogy a legjobbat hozd ki abból az időből, amit a Biblia olvasására fordítasz.

Az ún. „Olvasd és imádkozz”- módszerrel, bármely részt is olvasod éppen, helyezd magad a történetbe és küldd azt vissza imában Istennek. Ennek a módszernek a segítségével nem kell azon gondolkodnod, hogy imádkozz, vagy a Bibliát olvasd. Hiszen ezeket együtt teszed meg! Egyben azt is tudhatod, hogy az imádra választ kapsz, hiszen ez benne van a Szentírásban.

Lássuk, hogy 23. Zsoltárral ez hogyan is működik: „Köszönöm Uram, hogy a Pásztorom vagy. Köszönöm Uram, hogy füves legelőkön terelgetsz engem. Köszönöm, hogy csendes vizekhez vezetsz engem. Köszönöm, hogy felüdíted a lelkem. Köszönöm, hogy az igaz ösvényen vezetsz a Te nevedért.”

Állj meg és gondolj egy kicsit az imára. Üzente már neked valaha Isten, hogy pihenj le? Néha nem érzékeljük eléggé, hogy pihennünk kell. Néha Isten kényszerít rá, hogy pihenj. Néha arra késztet, hogy a füves legelőn pihenj le, mert nem törődsz eléggé magaddal. Ez egy olyan dolog, amit megköszönhetünk Istennek!

Voltál már magad alatt? Voltál depressziós, de Isten helyreállította az életed? Isten az igaz ösvényen vezet téged? Természetesen! A 23. Zsoltár egy remek lehetőséget kínál arra, hogy köszönetet mondj Istennek mindazért, amit az életedben cselekedett.

A Szentíráson való elmélkedéssel, az „Olvasd és imádkozz” – módszer használatával egy teljesen új világot fog megnyitni számodra Isten az Ő Igéjében.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan segíthet ez a módszer, úgy általában az imaéletedben?
 • Miért mondtál ma köszönetet Istennek? Hogyan működik Isten az életedben?
 • Milyen egyéb Biblia-tanulmányozási módszerek segítenek neked, hogy a legtöbbet hozd ki az Istennel töltött idődből?"

Isten azokat az embereket használja, akik leegyszerűsítették az életüket

„Akkor hát mi is szabaduljunk meg mindentől, ami akadály lehet és a bűntől is, ami annyira ragaszkodik hozzánk, és fussuk meg céltudatosan az előttünk levő versenypályát." (Zsid. 12:1b, TEV fordítás)

Ha azt akarjuk, hogy Isten céljainak megfelelően használjon, összpontosítanunk kell az életünket. A Biblia az életet a maratoni futáshoz hasonlítja és ez azt jelenti, hogy le kell egyszerűsítenünk az életünket.

A Biblia azt mondja: „Akkor hát mi is szabaduljunk meg mindentől, ami akadály lehet és a bűntől is, ami annyira ragaszkodik hozzánk, és fussuk meg céltudatosan az előttünk levő versenypályát." (Zsid. 12:1b, TEV fordítás)

Ez azt jelenti, hogy el kellene távolítanunk az életünkből mindazt, ami az útunkban áll és visszahúz bennünket. Ha az ördög nem tud téged elrontani, akkor elfoglalttá tesz. Miatta annyira el leszel foglalva a jó dolgokkal, hogy nem lesz időd a legjobb dolgokra.

Ezért mondja a Biblia, hogy egyszerűsítsd le az életedet. Meg kell megszabadulni az életed felesleges poggyászaitól. Ne próbálj mindent megtenni. Tedd azt, amit a leginkább számít. A jó futó a versenyre összpontosít.

Hallottam, amikor az emberek ezt mondták: "Nagyon szeretnék Isten céljai szerint élni, de egyszerűen nincs időm." Azért nincs idejük, mert nem vették a fáradságot, hogy egyszerűsítsék az életüket.

Beszéljünk róla

Léteznek mindenféle dolgok, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy az életünket le tudjuk egyszerűsíteni. Hogyan tudnak az alábbi dolgok megzavarni és megakadályozni abban, hogy az életedet leegyszerűsítsd?


* Próbálsz olyan lenni, mint a többiek, ahelyett, hogy az lennél, akinek Isten teremtett.
* Arra törekszel, hogy mindenkit boldoggá tégy.
* Próbálsz mások önkényes elvárásainak megfelelni.
* Túl sok a hobbid, vagy túl sok időt pazarolsz egy hobbira.
* Közösségi portálok, filmek vagy TV.
* Nem megfelelő kapcsolatok.
* A múltban elkövetett hibáid.
Isten Igéje egy tükör

"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellett, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete."

Jakab 1:22-25

Jakab tükörnek nevezi Isten Igéjét. A tükör segít értékelni magunkat. Amikor belenézel a tükörbe eldöntheted, hogy szükséged van-e bármilyen változtatásra, mielőtt nekivágsz a napnak. A Biblia is ebben segít nekünk.

Kétféle módon tekinthetsz bele a Bibliába. A tükörbe is vethetsz egy pillantást vagy alaposan belenézhetsz. Egy régi TV műsorban, a "Happy Days"-ben, Fonz belepillantott a tükörbe. Elsétált a tükör előtt, megállt, belenézett és azt mondta "Hey!" Semmi mást nem kellett csinálnia. Maga volt a tökéletesség. Neki csak egy pillantásra volt szüksége.

Ne ilyen módon nézz Isten Igéjébe, ne csak sietve vess rá egy pillantást, aztán továbbállj. Egy pillantás Isten Igéjébe nem fogja megváltoztatni az életedet.

Olyan életet szeretnél, amit Isten megáld? Mindez azzal kezdődik, hogy alaposan megnézed az Igét. A Jakab 1:22-25 egy modellt ad neked ahhoz, hogy hogyan tanulmányozd Isten szavát úgy, hogy azt megáldja.

* Olvasd a Bibliát ... "elszántan tekint bele" (az angol igerész fordításából)
* Tekints vissza a Bibliában ... "megmarad mellette"
* Emlékezz a Bibliára ... " nem feledékeny hallgatója"
* Válaszolj a Bibliára ... "tevékeny megvalósítója"Beszéljünk róla:

* Milyen különbséget fedezel fel azokon a napokon, amikor elszántan tekintesz bele az Igébe és nem csupán belepillantasz?
* Az az idő, amit a csendességedre szász elegendő számodra, hogy elolvasd, visszatekints, emlékezz és válaszolj Isten Igéjére?Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:34

 

Az átadás három lépése és nyolc előnye

„Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet, ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék! Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem kell félned. Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Fényesebb lesz életed a déli verőfénynél, a sötétség is olyan lesz, mintha reggel volna. Bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel.”  (Jób 11:13-18)

A Bibliában János első levelében a 4:18 versben olvassuk: A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.”

Hogyan élhetsz Isten szeretetében félelem nélkül?

Úgy, hogy minden nap átadod szívedet az Istennek.

Amikor reggel felkelsz, mielőtt a lábad leér a földre, azt mondod: „Istenem mielőtt elkezdem ezt a napot, átadom az érzelmeimet neked. Szeretném, ha érzelmeim Ura is lennél. Szeretném, ha te viselnéd gondját érzelmeimnek és gondolataimnak. Átadom a szívem neked. Szeretném, ha a te szereteted járna át.”

„Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet, ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék! Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem kell félned. Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Fényesebb lesz életed a déli verőfénynél, a sötétség is olyan lesz, mintha reggel volna. Bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel.”  (Jób 11:13-18)

Három parancsolat és nyolc ígéret van ebben az igeszakaszban. Ha ezeket csinálod, Isten ezeket fogja cselekedni. Minden ígéretnek van egy kérelme.

Először is utasít valamire. Fordítsd hozzá a szívedet. Fordulj hozzá imádságban. Hagyj fel a bűneiddel, valld meg bűneidet Istennek.

Mindezek után lásd meg a nyolc előnyt: nem szégyenülsz meg, bízni fogsz, nem élsz félelemmel, gondjaid  levonulnak mint a vizek, a sötétség is fényes lesz mint a Nap délben, aludni tudsz, mert nincs semmi vész, biztonság  vesz körül, a félelem helyén reménységgel  telítődsz.

Nahát! Ki ne akarná ezeket az előnyöket? Próbáld meg, tedd ki ezeket a verseket a hűtőszekrényedre, hogy a hét minden napján lásd. Így emlékeztessen három dologra: add át a szívedet Istennek, imádkozz hozzá és valld meg bűneid. Ezáltal Isten megtölti szívedet szeretettel és kiűzi minden szorongásod és félelmed.

Próbáld meg ezen a héten és figyeled Isten, hogyan váltja be ígéretét, és egyben hogyan telsz meg az Ő szeretetével.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • A büszkeséged hogyan akadályozza, hogy életedet, vagy annak bizonyos részeit átadd Istennek?
 • Milyen félelmek kiűzéséhez kéred Isten szeretetét?
 • Vajon miért várja el Isten, hogy előbb te tegyél valamit, mielőtt ő teljesíti be ígéretét?
Bőkezűen vess, hogy bőkezűen arathass

"Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten"." (2 Korinthus 9:6-7)


Ha egy farmer egy rakomány babot kivisz és elültet a puszta földbe, vajon milyen gyümölcsöt várhat ennek eredményeképp? Görögdinnyét? Uborkát? Nem! Bab fog kinőni. Semmi kétsége nincs efelől. Nem kérdőjelezi ezt meg. Mert amit vetsz, pontosan azt fogod aratni.

Ez az termelés törvénye és ez az életed minden területére érvényes – különösen a pénzügyidre.

A Biblia a 2 Korinthus 9:6-7-ben a következőket írja: "Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten"."

Ez pozitívan és negatívan is működhet az életedben. Ha a kedvesség magjait veted, tudod, hogy mi fog történni? Az emberek kedvesek lesznek veled. Ha megbocsátasz másoknak, ők is megbocsátanak neked. Ha nagylelkű vagy, az emberek is nagylelkűek lesznek veled.

De ha állandóan ideges vagy, az emberek türelmetlenül fognak viszonyulni hozzád. Ha becsapsz másokat, ők is be fognak csapni téged. Ha más emberekről pletykálsz, tudod, hogy mi fog történni? Az emberek rólad fognak pletykálni.

Az termelés törvénye azt mondja: amit vetsz, azt aratod. De a sokszorozódás alapelve még azt is hozzáteszi, hogy mindig többet fogsz aratni, mint amennyit vetsz.

Ha elültetsz egy szem kukoricát a földbe, sosem egy szem kukoricát kapsz vissza. Egy egész kukoricaszárat kapsz nagyon sok kukoricacsővel és magok százaival. Ez az a sokszorozó erő, melyhez Isten az univerzumot teremtette. Mindig többet kapsz, mint amennyit hozzáadsz.

Ez az, amiért soha nem bántom azokat, akik engem bántanak. Miért? Mert nem akarok belekerülni ebbe a mókuskerékbe. Nem számít, hogy mit mondott nekem bárki is, nem akarok semmi rosszat visszaszólni neki, mert ha megteszem, akkor többet fogok aratni, mint amennyit vetettem. Amit teszek ehelyett, az az ellenkezője. Meg akarom áldani őket, imádkozni akarok értük. Miért? Mert pontosan ezt szeretném én is visszakapni és én mindig többet aratok, mint vetek.

A Példabeszédek 11:24-ben azt olvassuk, hogy "Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut."

Beszéljetek róla

 • Hogyan mutatkozik meg az életedben a sokszorozódás elve?
 • Mit vársz a befektetéseidtől? Milyen módon vetsz, hogy visszakaphasd azokat a javakat, amelyeket vársz?
 • Hogyan szeretnéd, hogy Isten bőkezűvé tegye az életedet (Példabeszédek 11:24)? Mit kell a pénzügyeiddel kapcsolatban megváltoztatnod, hogy Isten befolyása és az adakozás növekedhessen az életedben?

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.13. 10:33