Eukarisztia,

Jézus Krisztus, 

emberiség,

Megváltó,

Tisztítótűz,

 

 

KÉP: MISE, Oltáriszentség v. tisztitótűz,

 

"Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek adott Ajándékot sohasem szabad megkérdőjelezni vagy elutasítani.

Kegyekben azok részesülnek, akik magukhoz veszik Testét és Vérét, beleértve a Tisztítótűzből való megszabadulást is, feltéve, ha azt naponta befogadják. Fiam a halálotok időpontjában a Karjaiba vesz benneteket, távol a Purgatórium tűzétől.

A Szentmise tehát, mely felajánlja Fiam valódi testét, Atyám tiszteletére, sok előnyt hoz magával.

Minél több naponkénti Szentmisén vesztek részt, és minél többször veszitek magatokhoz Fiam Testét és Vérét a Szent Eukarisztiában, mentességet fogtok kapni a megtisztulástól, a Purgatórium tűzében."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-kegyekben-akkor-reszesultok-ha-magatokhoz-veszitek-fiam-testet/

 

 

 

"Őt Isten arra rendelte, hogy vére ontása árán engesztelő áldozat legyen, amely a hit által válik hatékonnyá. Isten – végtelen türelmében – elnézte ugyanis a korábban elkövetett vétkeket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időkben. Így bizonyul igazságosnak ő maga, és teszi megigazulttá azt, aki hisz Jézus Krisztusban.
Hol van hát a dicsekvésed? Íme, semmivé lett! Kérkedhetsz-e azzal, hogy teljesítetted a törvényt? Kizárt dolog. Egyedül csak a Jézus Krisztusba vetett hit által dicsekedhetünk. Mi ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy az ember a hit által válik kedvessé (Isten előtt), nem a mózesi törvény teljesítése által. Vajon csak a zsidóké az Isten, nem pedig a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is. Hiszen ugyanaz az Isten tesz megigazulttá minden embert.
Ez az Isten igéje. 
Róm 3,21-30

...

Jaj, nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.”
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják.
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 11,47-54"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-10-19

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.18. 17:43

Szeretet-cselekedeteiteken keresztül tükrözzétek vissza Dicsőségemet

 1. október 5.

Vassulám, ne aggódj, hogy kevéssé ismered Szívemet. Hadd növeljem szeretetedet Bennem! Választott leányom, virágoztasd fel Egyházamat! Vedd az örökké tartó békét és mutass fel Engem minden Egyháznak! Mutasd meg nekik Műveim nagyszerűségét! Mondd meg, hogy mennyire kész vagyok megbocsátani nekik! Imádkozzák minden reggel ezt az imát, és hívjanak Engem:

„Uram, Jézus Krisztus,
küldd le Fényedet rám,  
hogy megszabaduljak minden bűntől. 
Mutasd meg nekem az utat,  
az ösvényt, melyen járnom kell.
Itt vagyok, mint egy gyermek,  
akinek anyja védő karjaira van szüksége.
Irányítsd lépteimet az Igazság felé. 
Te vagy az Igazság. 
Add Áldásodat, hogy meggyógyuljak,
gyógyíts a Te Szereteteddel és Gyengédségeddel.
Ó, Uram, halld meg sóhajom,  
és töltsd meg lelkemet, vezesd lelkemet
az Élet vizéhez.” Amen

- és az Én válaszom ez lesz:

„kövess Engem, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kövess Engem!”

De békülj ki az Atyával, és lakjál Bennem. Szeretet-cselekedeteid által tükrözd vissza Dicsőségemet ma, amint elkezded a napod, a gonoszságért szeretettel fizess vissza, békülj ki azokkal, akikkel még mindig haragban vagy, teremts békét, add tovább a békét, ne vétkezz többé és szüntelenül imádkozzál. Fogadd be, és váltsd valóra a Szentírás minden szavát! Légy a vezetője a vakoknak, és légy a fényük, senkit ne ítélj meg! Légy mintája Bölcsességemnek és Igazságomnak, amint az testet öltött Törvényemben a tanulatlanok számára, de nem keményszívűséggel. Ne késlekedj Hozzám jönni bármikor Tanácsért! A Szeretet mindig veled van. IC


http://ichtys.hu/index.php/130-2008-oktober-5

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.18. 08:48

 • Minden hónap első péntekén:
 • 14.00 órai indulással keresztutat járunk a III. kerületi kiscelli dombon lévő kétszáz éves kálvárián. Az első stáció helye: a volt Trinitárius templom  (Kiscelli Múzeum) előtt.

A keresztúton a teremtett világ ellen elkövetett bűneinkért engesztelünk.

 • : a III. kerületi Bécsi útról a Szent Margit Kórház mellett a Kiscelli utcán felfelé kb.15-20 perces sétával. Villamos megálló: Szent Margit kórház.

Befejezés az 5 alakos Golgota szoborcsoportnál, ahonnan az alatta elhelyezkedő Szent Vérkápolnához vonulnak a résztvevők.

 • órakor az Irgalmasság rózsafüzérét mondjuk a 200 éves Szent Vér kápolnában
 • -kor Szentmise (két szín alatti szentáldozással)
 • -kor Szent Vér litánia (a nigériai Barnabás szövegével)

A Máris Rádió a teljes programot élőben közvetíti.

 • : a III. kerületi Bécsi útról a Doberdó úton keresztül (amelynek utolsó emelkedő szakasza erdei út) 15-20 perces sétával. Villamos megálló: Katinyi mártírok parkja.
 • Minden hónap harmadik péntekén:
 • 12.00 órától17.00 óráig fél napos engesztelő Szentségimádás a Szent Vér kápolnában (nigéria Barnabás imáival)
 • : a Bécsi útról a Szent Margit Kórház mellett a Kiscelli utcán felfelé kb.15-20 perces sétával. Villamos megálló: Szent Margit kórház.
 • 17:00-től 18-ig a Szentségimádás a Szentháromság plébánia templomban folytatódik

Megközelítés: Vörösvári út 110. Villamos megálló: Rendelőintézet

Programjaink illeszkednek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészületeihez is.

Elérhetőségeink: Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébánia, telefon: 06(1)952-0090, 06(20)240-9190, 06(20)325-708. email: bthf38@gmail.com

 

Szeretettel várjuk az engesztelőket és a Szent Vér tisztelőit

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.18. 08:45

kiengesztelvac2018.png2007 októberétől minden évben megrendezésre kerül az országos kiengesztelődési találkozó a váci piarista templomban az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. A kiengesztelődési talákozókhoz társultak néhány év múltán (tavasszal, május-június hónapban) az engesztelők országos találkozói. Engesztelés és kiengesztelődés kart-karöltve kell, hogy járjanak. Engesztelés kiengesztelődés nélkül fából vaskarika. Isten előtt kedves engesztelés nem létezhet kiengesztelődés nélkül. Az engesztelésre nem biztos, hogy mindenki meghívást kap Istentől, de a kiengesztelődésre igen - mindenek előtt az Istennel való kiengesztelődésre. Az Istennel való kiengesztelődés velejárója, kísérője az emberekkel való kiengesztelődés is.

Az idén október 20-án lesz a 11. kiengesztelődési találkozó Vácon a Szent Anna piarista templomban. Szeretettel hívunk erre mindnyájatokat. De meghívunk ennek az előkészítésére is. Szeretnénk, ha ez a találkozó nemcsak egy programon való részvétel lenne, hanem igazi találkozás egymással és az Égiekkel. A közös ima és a szentmise mellett a tanúságtételekre szeretnénk most a fő hangsúlyt helyezni. Ezért arra kérünk titeket, hogy írjátok meg, hogy mit jelentettek eddig számotokra ezek a kiengesztelődési találkozók. És írjatok le egy-két tapasztalatot, hogy hogyan sikerült a kiengesztelődést megélnetek egy-egy konkrét élethelyzetben! Amikor, ahol súlyos bántások ellenére is tud az ember megbocsátani, és jót tenni bántóival, üldözőivel, ott tetten érhető Isten. A bosszú emberi, a megbocsátás és kiengesztelődés isteni dolog. Ebben, az ilyen tapasztalatok megosztásában szeretnénk gazdagodni ezen a kiengesztelődési találkozón. Az igazi kiengeszelődés nagyobb csoda, mint a fizikális gyógyulás. Az előzetesen leírt és megküldött tanúságtételetek alapján szeretnénk felkérni néhányatokat a találkozón való személyes tanúságtételre is.

Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik a találkozón szervezési feladatokat is szívesen vállalnak. Ötleteitket is megírhatjátok a találkozóval kapcsolatban.

A szervezők nevében szeretettel köszöntelek mindnyájatokat: Bocsa József atya

Leveleiteket várjuk az engeszteloklapja@gmail.com címre.

Imádkozzunk is előre a találkozó sikeréért.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.18. 07:21

Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát.

Ez a nap már oly sok évtizede van előkészítés alatt. Erre a mai napig nem kerülhetett sor, mert túl sok gyermekem veszett volna el.

Hamarosan meg lesz mutatva gyermekeimnek teremtésük és létezésük Igazsága, és a lelkük halhatatlansága.

Bár ez az esemény sok lélekben nagy reményt és örömet fog kelteni, mások számára azonban gyötrelem lesz, melyet nem lesznek képesek elviselni.

Szeretetem és Irgalmasságom forrása ki fog áradni az egész emberiségre Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül.

Ezután következik a nagy elkülönítés, amikor azok a lelkek, akik válaszolnak Irgalmasságára, oldalra lesznek állítva.

A fennmaradó lelkek számára meg lesz adva minden lehetőség, hogy meghallják a Mennyország hívását.

Közel van a szenvedés vége a Földön. A végső üldöztetés, amikor a gonosz uralkodik gyermekeim fölött, befejeződik.

Aztán a szabadság, amire a kezdettől fogva vágytam, gyermekeim, végre gyermekeimé lesz.

Nézzetek Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, mert a Kezemben tartalak benneteket. Eljövök Fiamon keresztül, hogy Földi Királyságomba vigyelek benneteket.

Ez az örökség az, amit a Fiamnak ígértem. Ez az Én ígéretem valamennyi gyermekemnek.

A nagy csodák ideje nagyon közel van.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-fiam-hamarosan-el-lesz-kuldve-hogy-felfedje-az-emberiseg-teremtesenek-igazsagat/

” Ám az Úr mellém állt és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését és tudomást szerezzen róla minden pogány.
Ez az Isten igéje.
Tim 4,9-17b

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”

Ezek az evangélium igéi.

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.17. 17:48

1993. július 4.

Istenem, EGYEDÜLI Szerelmem, forrásodra szomjazom! Az összeesküvés és hazugság ellenére, amit vádlóim ellenem fordítanak, a mennyben élek, mert Te valóban lelkembe helyezted országodat, és Neked, aki nyomorúságos lelkem gyönyörûsége vagy, örömet szerez, hogy uralkodj felettem. Megnövelted lelkem befogadóképességét, hogy bõséggel adhass

szeretetet, türelmet és megbocsátást.

Futásom céltábláját még egy mérfölddel messzebbre vitted. Ilyen nagy szeretettel vagy irántunk, ilyen nagy a Te kitartásod, ilyen gazdag megbocsátásod és türelmed. Nem, a Te Szíved senkit sem akar elveszíteni, mivel a Te szabadításod kiterjed a Föld határáig.

Ezt a ráadás-mérföldet meg fogom osztani veled, akit kezem kent fel. Magatartásodban igazodj hozzám, és tõlem tanulj! Te, aki oly kedves vagy nekem, viseld keresztemet ezen az utolsó mérföldön! Világosságom továbbra is benned marad, hogy megdicsõíts engem. Soha ne merülj ki találkozóimon! Te még semmit sem láttál misztériumaimból, ezért ne telj el félelemmel, amikor ily módon jövök téged meglátogatni…

 

1993. július 14.
A rhodosi imacsoportnak:

Szeretteim, tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû! Imádkozzatok papjaitokért 1 Az az akaratom, hogy Lelkem világosságában dolgozzatok! Szeretettel dédelgessetek! Dicsõítsetek engem, és ügyeljetek arra, hogy mit mondtok! Legyen béke közöttetek! A szeretet adomány. Szeretetem adományát adtam nektek. Szeressetek engem, és egymást is szeressétek! Legyetek egyek, és maradjatok is egyek! Megáldalak benneteket. Mi ketten?

 


1 a görögkeleti metropolitákért, akik között ellentét van!

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.17. 09:00

Új Paradicsom,

Igazság,
 
 
Keresztes Imahadjárat,
Nagyfigyelmeztetés,
Föld megújulása,
megtévesztés,
Antikrisztus,
 
 
 
 
 
"Drága szeretett leányom, a változás folyamata nagyon hamar elkezdődik.

Oly sok ember fogja végre megérteni a világon élete értelmét, és hogy mi fontos és mi nem.

Ezt az előttetek álló időszakot úgy kell tekinteni, mint a földi Új Paradicsomra való felkészülés időszakát. Ettől nem kell félni.

Azoknak, akik ismernek Engem, azt kell mondanom, hogy nektek teljesen meg kell bíznotok Bennem. Azok számára, akik nem ismernek Engem, az Igazság első alkalommal lesz kinyilatkoztatva.

Tanítványaimnak most el kell kezdeniük a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozását, beleértve a 43. imát* is, hogy a lelkek megmeneküljenek a Nagyfigyelmeztetés alatt, és hogy a Föld megújulása Legszentebb Akaratomnak megfelelően valósuljon majd meg.

Amint hamarosan az Igazság kinyilatkoztatásra kerül, Szent Üzeneteimet mindenhol terjeszteni kell. Amikor ez megtörténik, sokan lesznek éberek a megtévesztésekkel szemben, melyekkel szembesülni fognak országukban. Meg fogják tanulni, hogy hogyan ismerjék fel az Antikrisztust, és képesek lesznek felfegyverezni magukat kínzásai ellen.

Most itt az ideje, hogy egyesítsétek magatokat Szentséges Szívemmel.

Amennyiben ti egységben vagytok Velem, mindenkor védve lesztek.

Jézusotok

 

*(43) - Mentsd meg a lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

Ó Istenünk, Mindenható Atya,

 Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében, és kereszthaláláról való megemlékezés alkalmából kérlek, hogy szabadíts meg minket bűneinktől.

 Könyörgöm Hozzád, mentsd meg azokat a lelkeket, akik nem tudják saját magukat megmenteni, és akik lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Szeretett Fiad engesztelő szenvedése által bocsáss meg azoknak, akik képtelenek a Megváltást keresni, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Jézus, a te Fiad Irgalmát kérhessék, hogy a bűntől szabadítsa meg őket. Ámen."


Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-valtozas-folyamata-nagyon-hamar-elkezdodik/

"Testvéreim! 

Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje az minden hívőnek: először is a zsidóknak, azután a pogányoknak. Isten igazsága nyilvánul meg ugyanis benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, amint írva van: „Az igaz a hitből él.” Isten büntetése eléri az égből az emberek minden istentelenségét, mivel Isten tanítását rosszindulatból elfojtják. Ami ugyanis megtudható Istenről, az világos előttük. Isten maga gondoskodott arról, hogy őt megismerhessék. Ami ugyanis benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető.
Éppen ezért nincs mentség azok számára, akik felismerték ugyan az Istent, de nem dicsőítették Istenként, és nem adtak hálát neki.
Belevesztek okoskodásaikba, és ítélőképességük elhomályosult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanná váltak. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, madarak, négylábúak, sőt csúszómászók bálványozásával.
Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Hiszen Isten igazságát felcserélték a maguk hamis elképzelésével, és inkább a teremtményeknek hódoltak és szolgáltak, mint a teremtő Istennek, aki áldott mindörökké. Ámen.
Ez az Isten igéje. 
Róm 1,16-25

VÁLASZOS ZSOLTÁR 
Válasz: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek. 2a. vers.
Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
Hívek: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek.
E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
H: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek. 
Zsolt 18,2-5

ALLELUJA
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és szándékot szívünk mélyén. Zsid 4,12 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek. 
Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett.
Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 11,37-41"

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.16. 17:44

Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról

 1. június 19.

Béke legyen veled. Gyermekem, Én vagyok az Egy, aki feltámasztottalak téged, hogy együttműködj Velem. Minden egyes pont, minden egyes kimondott betű Szentlelkemtől származik. Szeretem a Teremtésemet, és Irgalmam minden emberi értelmet meghalad. Mindezt a munkát el tudom végezni saját Magam is, de szeretek együttműködni és együtt dolgozni a Teremtményeimmel. Ugyanakkor azok, akiket kiválasztottam, hogy megörvendeztessenek Engem, jó illatot árasztanak az Udvaraimban és a földön is, Jelenlétem jelei. Megszentelem őket, mert Velem tartanak. Igen, bennük nyugszom meg. Az ajkam megtelik érzelemmel, mikor rájuk tekintek, ahogyan véres Lábnyomomban haladnak. Végülis Én vagyok, akik életet ad nekik!

Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról, és ezt azzal teszik, ha bemutatnak Engem ennek a halott világnak, mint dicsőséges Királyt, aki kész megbocsátani nekik. Különböző módokon nyilvánítom ki Magam nekik, remélve, hogy annyi lelket vonzok Magamhoz, amennyit csak lehetséges. Igen, Vassula, keresztül kell menned a tűzön, hogy képes legyél hirdetni Szavam. Ezért semmit se tagadj meg Tőlem. Megtagadtam Én tőled valamit? Valójában neked adtam az Életemet.

Leányom, bármi, amit szeretettel ajánlottál fel Nekem, azt felhasználtam.

- Megparancsoltam neked, hogy mondd azt nekik, Én mondtam, hogy írjál. Ne félj! Soha ne hagyj ki egy betűt se! Néhányan figyelni fognak rád. Mások kinevetnek téged. Megint mások ártani fognak neked, küzdeni fognak ellened. Add csak át nekik az Üzeneteimet. A jó hírnek el kell jutnia a föld minden szegletébe, a Szavamnak egészen a föld végső határáig. Sokan vissza fognak térni Hozzám, fel fognak hagyni bűneikkel.

- Meg fogok mérni minden egyes lelket zsinórmértékkel. Ők[1] elveszítették bölcsesség iránti érzéküket, hamis mértékekkel mérnek, mellőzik a Törvényemet. De azt fogják aratni, amit elvetettek. Senki sem mehet be a mennybe, aki nem keres Engem. Azok, akik elvetik Törvényemet, Engem vetnek el, és utálatom[2] tárgyává válnak a Szememben. IC

 

 

[1] Az anglikánok, akik elfogadják a liberalizmust, nem a tradicionális egyház vagy a konzervatívok.

[2] 2Róm. 1,18-32.http://ichtys.hu/index.php/128-2008-junius-19

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.16. 08:46

“Azért jövök, hogy kérjem Isten gyermekeit, hallgassák meg, amit el kell mondanom, de nem kényszeríthetem őket, hogy meghallgassanak.

Én sohasem parancsolhatom Isten gyermekeinek, hogy bármit is megtegyenek, mert ez lehetetlen, mivel megkapták a szabad akarat Ajándékát.

Minden, amit tőletek kérek az, hogy nyissátok meg szíveteket és engedjétek, hogy Szeretetem eltöltse lelketeket. Azt akarom, hogy mindnyájan – beleértve azokat is, akik gonosz tetteket követnek el – tudjátok, szeretlek benneteket. Mint ilyen, a ti megváltásotokat előnyben részesítem. Akárhogyan is, a Jelenések Könyvében megjósolt Próféciák megkezdődtek.

Azok, akik hallgatnak utasításaimra és válaszolnak hívásomra, sok lelket tudnak megmenteni.

Az a vágyam, hogy mindegyikőtök Hozzám jöjjön, és részesüljön Új Paradicsomom Királyságában.”

Ez egy nehéz és magányos idő számos látnok számára, mert mindegyik egyedül dolgozik
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/ez-egy-nehez-es-maganyos-ido-szamos-latnok-szamara-mert-mindegyik-egyedul-dolgozik/

“Bár hallgatnátok ma Isten szavára! * Ne legyetek többé keményszívűek! Zsolt 94,8ab – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A legnagyobb csoda az, hogy Jézus jelen van köztünk. 
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.
Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,29-32″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.15. 17:40

1992. szeptember 14.

Jézus?

Én vagyok. Kicsim, ha tudnád, mennyit imádkoztam érted az Atyához Szent Édesanyáddal! Szemembõl mindennap a könnyek árja folyik e világ bûnei miatt. Szemem belefáradt a jóságos lelkek keresésébe. Szívem szomorú, és egész valóm annyira gyötrõdik a fájdalomtól, hogy inkább nem tekintek e nemzedék bûneire, nehogy túlcsorduljon kelyhem. Új szeretet-himnuszt 1 írtam, és eléneklem nektek, hogy minden szívet utolérjek a mennybõl, hogy megmentselek és irántatok érzett örök szeretetemre emlékeztesselek benneteket. A magasból szóltam, de nem azért, hogy rátok erõltessem uralmamat, hanem, hogy a béke és a szeretet szövetségét ajánljam nektek, szárnyaim alá vegyelek és egyesítselek benneteket. Ajánlatot tettem arra, hogy egybekelek veletek… de vajon hányan értették meg közületek azt, amit mondtam? Igazán megértettétek, hogy mit kínált fel nektek a Jegyes?

Magyarázzátok meg akkor, hogy miért fordítjátok el tõlem szemeteket, valahányszor kiengesztelõdésrõl beszélek. Idegen voltam, de nem fogadtatok be, ajtótokon zörgettem, de nem hallottatok meg. Bár az igazságot hirdettem, nyelvetek szüntelenül aljas hazugságokat szólt rólam, megbíráltatok és elítéltetek. Eljöttem, hogy a helyes felfogásra tanítsalak, és emlékeztesselek benneteket tanításomra, vezetésemre és szolgálatomra, de ti kicsúfoltatok és gúny tárgyává tettetek. Szeretettel, gyengédséggel és azzal a vággyal látogattalak meg benneteket, hogy a Szívemben egyesítselek és újból megtanítsalak titeket õsegyházam törvényeire, de ti hagytátok, hogy saját törvényetek töltse be lelketeket, és engem kidobtatok szívetekbõl. Azt kérdezitek: „Mikor tettem ezt Veled, Uram?” Mondom nektek, már megtettétek, amikor elhamarkodott ítéletet mondtatok felettem, és hagytátok, hogy ajkatok elítéljen engem, mert amit küldötteimmel tesztek, azt velem teszitek. Azt gondoltátok, hogy nevüket káromolva kedvemben jártok, valójában azonban az én Nevemet káromoltátok. Hogyan mondhatjátok: „Uram, a Te Szavad lámpás lábam mellett, mely utamon világít”, ha nem fogadjátok el Szavamat és testvéreitekkel sem békültök ki?

A mi két Szívünk 2ezekben az utolsó napokban újból nagy szeretettel és gyengédséggel tanított arra benneteket, hogy az imádság, a szeretet és az alázat a ti üdvösségetek KULCSA. De közületek hányan élik meg ezt az igazságot? Szívetek az a kapu, amelyen keresztül betérhetek hozzátok, meggyógyíthatlak és az én ösvényemre vezethetlek titeket. Vajon értékeltétek-e Szavainkat a szívetekben, vagy még mindiga háború útján jártok? Elõlem nem tudtok elrejtõzni, és azt sem mondhatjátok, hogy elhallgattam elõttetek az igazságot. Azt állítjátok, hogy igazságban vagytok, de akkor hogyan magyarázzátok meg nekem megosztottságotokat? Barátom, nyisd ki szemedet! A szívedet nyisd ki, ne az elmédet! Újból mondom nektek:

 

Egyetlen jó ember sincs már, valóban egy sincs. Senki sincs, aki megértene, mivel mindannyian a bûn uralma alatt vagytok. Senki sem keres engem. Mindenki elfordult tõlem. Mindenki egyaránt tisztátalan, pedig sokan állítják közületek, hogy a világosságban vannak. Mondom nektek, ameddig megosztottak maradtok, addig sötétségben vagytok. Ameddig örültök megosztottságotoknak, addig nem tudjátok, merre tartotok, mert túl sötét van ahhoz, hogy lássatok. Eljöttem hozzátok, hogy ingyenes adományt kínáljak nektek: szeretetem adományát, de szeretetemet újból félreértettétek, visszautasítottátok és idegen maradt szívetek számára. Továbbra is vétkeztek annak ellenére, hogy kértelek, béküljetek ki és egyesüljetek. Hogyan bocsássam meg bûneiteket, amikor ismételten elnyomjátok Szavaimat? Halljátok ugyan hangomat, de már nem ismeritek fel. Ameddig meg nem engeditek, hogy szívetekbõl kigyomláljam mindazt, ami nem én vagyok, mindaddig nem veszitek észre, hogy Szentlelkem ma méginkább keresi, mint valaha lelketekben a kiengesztelõdést és az egységet.

 

 

Megmutattam nektek, hogyan egyesüljetek

.

Az egység a szívetekben jön létre. A kiengesztelõdés a szívekben alakul ki, nem pedig szerzõdések aláírásával! Hogyan állíthatja bárki, hogy igaz ember, amikor országaitok háborút viselnek és lángban állnak? Tanuljátok meg, hogy mit vár tõletek Szentséges Szívem:

 

Felebaráti szeretetet, nagylelkûséget,
imát és a kiengesztelõdés lelkületét,
valamint azt, hogy úgy szeressétek egymást,
ahogyan én szeretlek benneteket.

 

Vajon fogom-e hallani tõletek a megadás és a bûnbánat kiáltását?


1 ezeket az üzeneteket
2 lásd: Jel 11
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.15. 09:00

“Ez az Én Ígéretem Isten minden gyermekének. Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai halált halni. Ők áldottak. Ők azonnal egy tökéletes fizikai testté lesznek változtatva, misztikus egységben az Én Dicsőséges Testemmel.

Akkor lesz majd, hogy találkozni fognak azokkal, akik kegyeimben haltak meg, akik feltámadnak halottaikból. Ők mind a Paradicsomomban fognak élni.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/azok-akik-tulelik-a-vegidoket-nem-fognak-fizikai-halalt-halni/


 

Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról.

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított.
Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk. hogy ő megszabadít minket.
Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az Úr keze megpihen e hegyen.
Ez az Isten igéje.
Iz 25,6-10a

Testvéreim!
Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkön örökké! Ámen.
Ez az Isten igéje.
Fil 4,12-14.19-20
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! Ezek az evangélium igéi.”
Vagy rövidebb forma a *-ig
Mt 22,1-14 rövidebb: Mt 22,1-10″

 

“A Pokolban tízszer több lélek van, mint a Tisztítótűzben. A lelkek milliárdjai a Pokolban – mind különböző szinteken -, sokkal többen vannak azokhoz képest, akik a Mennyországban vannak, minden egyes lélekre számítva harmincháromszor többen.

Nem könnyű a Mennyországba bejutni, sok elkötelezettség kell a lelketek felkészítésére, hogy belépjetek kapuin.”
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-lelkek-milliardjai-vannak-mar-a-pokolban-akik-eletuk-soran-szegyentelenul-elutasitottak-engem/

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.14. 17:32

Élőben az www.apostoltv.hu-n
www.szentangyalok.hu

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.14. 10:30

Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János Erik

Az utóbbi időben: Orbán Szabolcs

http://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa

http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/

 

 

 

 

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.14. 09:30

Mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik

 1. február 8.

Vassulám, béke veled! Ajánld fel Nekem a kezedet gyakrabban, hogy leírjad az Én Üzeneteimet! Amíg csak felajánlod Nekem a kezedet, Én megújítom az erődet, és ugyanakkor az Áldásomat kenetként ontom rád. Soha nem fogsz meggyengülni, amikor válaszolsz Hívásomra. Mindig megkenlek olajommal, Kedvesem, hogy megillatosítsalak téged, és rajtad keresztül azokat, akik hallgatnak rám. Az Én nevem olyan, mint egy jó illatú olaj, amivel azokat hintem meg, akiket kiválasztottam, hogy beszélgessek velük. Kendőzetlenül és édes találkozásaink áldásával, valamint Jelenlétem testi valóságban való megmutatkozásával most már saját Magaménak tudlak, Karjaimba zárlak. Ezt mondom az Írásban az Én szeretett tanítványomon, Jánoson keresztül:

[1]„Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony.”

Igen. Ez az Én Egyházam, mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik. Bárki, aki kinyilvánítja a szeretetet, az Én menyasszonyom. Mindenkit, aki szentül él, és igaz életet él Bennem, jogosan neveznek Engem az ő Vőlegényüknek, és saját magukat az Én menyasszonyomnak, mert Én leszek az Ő Istenük, és ők lesznek az én gyermekeim. Rokonok leszünk… nincs nagyobb szeretet, mint az Én irántatok való Szeretetem. Nincs mélysége a Szerelmemnek az Én Szívemben, nemzedék.

Vassula, azért adtam neked ezt a különleges karizmát, hogy tanítsalak az Udvaraimban, és a saját Kezemmel formáljalak, hogy úgy használjalak, mint a táblámat, melyre felvésem isteni Üzeneteimet, hogy lángra gyújtsalak, hogy az Egység hírnöke legyél, és az Én visszhangom, és visszhangozz Engem minden Teremtményemnek, felrázva őket álmosságukból. Villámcsapásként csapj le azokra, akik süketek az Én Kegyelemteljes hívásomra. Félelem nélkül menj előre Egyházamban, és beszélj a Nevemben, vidd a békét oda, ahol nyugtalanság van, az életet oda, ahol halál[2], a reményt oda, ahol kilátástalanság, szeretetet oda, ahol gyűlölet és versengés, a vígaszt oda, ahol szenvedés és szomorúság, a gyógyulást oda, ahol gyötrelem van. Ó, Vassula, vidd a Tüzet oda, ahol istentelenség van. Csillapítsd le az Atya haragját, Gyermekem, és hirdesd a világnak az Én Szent Nevemet, hogy Én vagyok a Csodatevő, a Mindenható Isten, a Béke Hercege, és Örök Atya. Vedd fel az Egység Keresztjét, melyet Örök Szeretetemből bizalommal felajánlottam Neked, és kövess Engem. Szeress Engem, ahogy Én szeretlek téged. IC

 

[1] Jel. 21,2.

[2] ez metaforikus


 http://ichtys.hu/index.php/127-2007-februar-8

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.14. 08:44

Imáitok által meg lehet menteni azokat, akik hidegvérű gyilkosságot követnek el, akik kivégzik honfitársaikat vagy azokat, akik megölik gyermekeiket, kik még az anyaméhben vannak.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/imaitok-altal-meg-lehet-menteni-azokat-akik-hidegveru-gyilkossagot-kovetnek-el/

VÖ.:
“Egyiptom pusztasággá lesz és Edom kietlen sivataggá, mert gonoszságot cselekedtek Júda fiai ellen, és ártatlan vért ontottak földjükön,

Júda azonban lakott lesz mindörökké, és Jeruzsálem is nemzedékről nemzedékre.
Megbosszulom vérüket, nem hagyom büntetés nélkül.
S az Úr majd a Sion-hegyen lakik.
Ez az Isten igéje.
Joel 4,12-21″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.13. 17:05

Végszó

A hitélet kétezer éves történetének és a keleti és nyugati egyetemes Egyház hagyományának hátterében, de mindenek előtt a patrisztikus örökség szerves fejlődésére való tekintettel, a következő végkövetkeztetéseket vonhatjuk le:

 1. Az eucharisztikus jámborság szerves fejlődése, mint az egyházatyák jámborságának gyümölcse minden egyházat keleten és nyugaton egyaránt arra vezette már az első évezredben, hogy az Oltáriszentséget közvetlenül a hívek szájába szolgáltassák ki. A második évezred elején nyugaton ehhez hozzátették a térdelés mélyen biblikus gesztusát. A különböző keleti liturgikus hagyományokban az Úr teste vételének pillanatát emelkedett szertartásokkal veszik körül és gyakran megkövetelik a hívektől, hogy előzetesen hajoljanak meg a földig.
 2. Az Egyház előírja az áldoztató tálca használatát, annak megakadályozására, hogy a Szentostya bármely darabkája a földre essen (v.ö. Missale Romanum, Institutio generalis, Nr. 118; Redemptionis sacramentum, Nr. 93) és kötelezi a püspököt, hogy áldoztatás után mosson kezet (v.ö. Caeremoniale episcoporum, Nr. 166). Ha viszont kézbe áldoztatnak, nem ritkán megtörténik, hogy az Ostyáról leválnak darabkák, amelyek a földre esnek vagy az áldozók tenyerén illetve ujjain maradnak.
 3. Amennyiben a szentáldozás pillanata a hívek számára a Megváltó isteni személyével való találkozást jelenti, ez természetszerűen megköveteli a külsőleg is látható szakrális jeleket, mint amilyen a térdelés. Húsvétvasárnap reggelén az asszonyok imádták a feltámadt Urat, oly módon, hogy földre borultak előtte (v.ö. Mt 28,9) és ezt tették az apostolok is (v.ö. Lk 24, 52), sőt talán Tamás apostol is, amikor felkiáltott „én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28).
 4. Ha engedjük magunkat táplálni mint egy kisgyermek, amikor az Oltáriszentséget közvetlenül a szánkba fogadjuk, ez magánál a rítusnál fogva a legjobb módon kifejezi a befogadás jelleget és a Krisztus előtti gyermeki állapotunkat, aki minket táplál és lelkileg „szoptat”. A felnőtt ember ellenben saját kezével helyezi szájába az ételt.
 5. Az Egyház előírja, hogy a hívők a szentmise bemutatásakor az átváltoztatás pillanatában térdeljenek le. Nem lenne-e liturgikusan ugyanígy illő, ha a hívő a szentáldozás pillanatában, amikor az Úrhoz, a királyok Királyához testileg is a lehető legközelebb kerül, térdelve köszöntené, és ugyanígy fogadná?
 6. Az Úr Testének szájba és térdelve történő fogadása láthatóan tanúskodna az Egyház eucharisztikus misztériumba vetett hitéről, de ugyanakkor gyógyító és nevelő tényező lenne a modern kultúra számára, amelyben a térdelés és a lelki gyermekség teljesen idegen jelenségnek számítanak.
 7. Az a vágy, hogy Krisztus magasztos személye előtt a szentáldozás pillanatában is kifejezzük látható módon hódolatunkat és imádásunkat, kerüljön összhangba az Egyház kétezer éves hagyományának szellemével és példájával, amelyet oly szépen kifejez az első évezred egyházatyáinak mottója „cum amore ac timore!” (szeretettel és félelemmel), valamint Aquinói Szt. Tamás Lauda Sion, Salvatorem szekvenciájának sora „quantum potes, tantum aude!” (amint bírod, aként merjed!), mint a második évezred mottója.

Végül szeretnénk idézni Anna Stang megható imáját, aki egy Volga vidékéről származó német anya és nagyanya, és akit a sztálinista rezsim Kazahsztánba deportált. Ez a papi lélekkel megáldott asszony őrizte az Oltáriszentséget és a kommunista üldözés alatt elvitte a Kazahsztán végtelen sztyeppéin szétszórt híveknek. Eközben a következő szavakkal imádkozott:

Ott, ahol szeretett Jézusom lakik, ahol a szentségházban trónol, ott fogok én is mindig térdelni. Ott fogok szüntelenül imádkozni. Jézusom, szeretlek Téged szívem mélyéből. Rejtőző szeretet, imádlak Téged. Elhagyatott szeretet, imádlak Téged. Megvetett szeretet, imádlak Téged. Lábbal tiport szeretet, imádlak Téged. Végtelen szeretet, Aki a kereszten meghaltál értünk, imádlak Téged. Szeretett Uram és Üdvözítőm, add, hogy teljesen szeretetté váljak, teljesen engesztelő áldozattá váljak a legméltóságosabb Oltáriszentséget ért sérelmekért, Szűz Máriának, legkegyesebb Édesanyádnak Szívében. Amen.”

Adja a Jóisten, hogy az Egyház pásztorai meg tudják újítani Isten házát, az Egyházat, úgy hogy középpontba helyezik az eucharisztikus Jézust, biztosítják számára az első helyet, és úgy cselekednek, hogy a szentáldozás pillanatában is kimutatják Előtte a tisztelet és imádás jeleit. „Az Egyházat az Eucharisztiából kiindulva kell megújítani”. (Ecclesia ab Eucharistia emendanda est!) A Szentostya nem valami, hanem Valaki. „Ő van itt!” – így foglalta össze Vianney Szt. János, Ars szentéletű plébánosa, az Eucharisztia titkát. Mert itt nincs szó semmi másról és senki nagyobbról, mint magáról az Úrról: „Dominus est!” – Az Úr az!

-----------------------

Athanasius Schneider, született 1961 ben Kirgisztánbab (közép Ázsia), német szülőktől, akiket kitoloncoltak; 1973 ban kivándoroltak Németországba; 1990 ben pappá szentelték; 1997 ben az Augustinianumon (Róma) patrisztikából doktorált; 1999 óta a karagandai (Kazahsztán, közép Ázsia) papi szeminárium professzora; 2006 ban celerinai címzetes püspök és Karaganda segédpüspöke

A szentáldozás vétele nemcsak a lelki asztalközösség pillanata, hanem mindenek előtt a lehető legközelebbi személyes találkozás a hívő és az ő Ura, Istene között ebben az életben. Ehhez a találkozáshoz legjobban illik a befogadás, az alázat, a lelki gyermekség magatartása. Egy ilyen magatartás önmagától megkívánja az imádás és tisztelet kifejezett gesztusait. Erről tanúskodnak az Egyház kétezer éves hagyományának jól dokumentált tényei, amelyeket az első évezredből a „szeretettel és félelemmel”, a második évezredből az „amint bírod, akként merjed” mottóval jellemezhetünk. A szerző leírja három „eucharisztikus asszony” példáját is, akiket személyesen ismert a szovjet üldöztetés idejéből. Az ilyen tanúságtételek a harmadik évezred katolikusait is bátoríthatják és taníthatják, miként kell bánni az Úrral a szentáldozás magasztos pillanatában.

Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa ezt írta: „Az egész könyvet nagy örömmel olvastam. Kiváló.”

(Vége)

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.13. 15:45

Szent Fausztynának is volt egy látomása erről a „figyelmeztetésről”: „Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya. Mielőtt az igazság napja elérkezik, az embereknek a következő jel adatik az égen: kialszik minden fény az égen, és nagy sötétség lesz az egész földön. Akkor megjelenik az égen a kereszt jele, és az Üdvözítő kezeinek és lábainak sebhelyeiből hatalmas fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják a földet. Ez röviddel a végső nap előtt történik.” (Szent Fausztyna Naplója 83)

Másutt így ír: „megláttam lelkiállapotomat úgy, ahogyan azt Isten látja. Egészen világosan megláttam mindazt, ami nem tetszik Istennek. Nem tudtam, hogy ezekről a legapróbb árnyakról is el kell számolnunk Isten előtt. Micsoda pillanat! Ki írhatja ezt le? A háromszor szent Isten előtt állni!” (Szent Fausztyna Naplója 36).

https://masodikeljovetel.hu/nagyfigyelmeztetes-segiteni-fog-vilagnak-lekuzdeni-minden-idok-legnagyobb-hitehagyasat

https://masodikeljovetel.hu/az-nap-amikor-eljovok-isteni-irgalmassagomban-megvilagosodas-napja-lesz
 
 
 
 
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.13. 11:44

A bíróságokon, ha 10 egymástól független tanú egyöntetűen állít valamit, azt már tényként kezelik és elfogadják igazságnak! Az a nagy helyzet, hogy a halálközeli élményt átélt emberek mind azzal a bizonyossággal térnek vissza, hogy Isten létezik. 20.000-nél is több személy beszámolóját gyűjtötték már össze ilyen Istennel kapcsolatos megtapasztalásokról. Ha a bíróságokon 10 egymástól független tanúnak igazat adnak, akkor 20.000 embernek még inkább igazat kell adnunk, hogy tényleg létezik Isten!

 

 

Ők megtapasztalták ezt és bizonyítékkal szolgálnak nekünk, hogy Isten létezik. Még az ateisták is úgy tértek vissza, hogy beszámoltak Istenről és hívőkké váltak. Ez éppen elég bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Aki ilyen tények ellenére is a tudatlanságot pártolja, az nagyon nézzen magába. Az egész társadalom egy tévtanítással van becsapva. Az ateizmussal!
Ilyen állapotban ezek az emberek azt is látják bizonyítottan, hogy otthon mit főz az anyósuk, a másik szobában miről beszélgetnek a nővérek, vagy hogy milyen tárgy van beesve a szekrény mögé... Tehát nem csak az agy képzelgése a halál állapotában mindez, hanem bizonyosságokról számolnak be az emberek. Így ha 20.000-nél is több ilyen ember számol be Istenről, akkor az megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyíték Isten létezésére!

Erre szokott jönni a felvetés, hogy a haldoklás állapotában az agy kémiai reakciói miatt vannak ezek a látomások…

Viszont akkor mért tud a korlátozott, oxigénhiányos agy arról, hogy miről beszélnek a másik szobában, vagy mit csinál éppen a családtagja otthon? Később pedig kiderül, hogy tényleg az történt, amit látott testen kívüli állapotban. Vagy például mért szinte ugyan azt éli át menetrendszerűen mindenki, egymástól teljesen függetlenül, kontinensekkel arrébb, akár több alkalommal is? Ennyi véletlen egybeesés nincsen!

Azért nem helytálló ez a felvetés, hogy a haldokló agy képzelgése a halálközeli élmény, mert hiába így a hormon, úgy az agy reakciója az oxigénhiányra..., attól még nem lenne szabad a haldoklónak tudnia, hogy mit csinál otthon a felesége, vagy kinek telefonálnak más szobákban pl az ápolónők. Ez egy materialisták általi téves magyarázat, akiknek elméletei vannak, de tapasztalatai nincsenek a tudat valódi természetéről. Ez a feltevés nem magyarázza meg, h a meghalt személy tudata miért érzékeli több száz kilométerre lévő emberek valós tevékenységét. Amiről aztán kiderül, hogy tényleg azt csinálták. Kemény az az oxigénhiány, amitől a tudat nem beszűkül, hanem kitágul és csodás képességek jelennek meg benne.... Ezen nyugodtan el lehet gondolkozni.

Mellesleg rengeteg videó van, ahol ezekről az élményekről számolnak be az emberek. Feltűnő azonosság van minden beszámolóban, pedig nem is ismerik egymást:

- testen kívülről látják magukat
- hatalmas fényt látnak
- lepereg életük filmje
- látják életük erényeit, hibáit
- hatalmas szeretet éreznek
- elhunyt családtagjaik megjelennek, akik mondják nekik, hogy túl korán érkeztek
- Istenről megbizonyosodva térnek vissza, pedig mind inkább maradnának, mert azt érzik igazi otthonuknak


Tehát összefoglalva:

20 ezer ember tényként beszél Istenről. Még az ateista is mikor visszatér Isten létéről beszámol. Azért igaz a beszámolójuk, mert az anyagi világban téren keresztül is érzékelnek valós eseményeket, amelyeket normál ember nem érzékelhetne. Később pedig kiderül, hogy helyesen láttak mindent. Így ha ezek az emberek azt mondják tízezer szám, hogy Isten van, akkor az már egy megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyíték. Ja és minden esetben a forgatókönyv ilyenkor kísértetiesen hasonló. Még kontinensekkel arrébb, különböző vallású emberek is ugyan azt mesélik.  Aki ezeket a tényeket kétségbe vonja és a materializmushoz ragaszkodik, az csak magára vessen, mert becsukja a szemét és azt hirdeti fennhangon, hogy sötét van, pedig a déli nap fényében áll. Ajánlok megnézésre pár ilyen beszámolóról szóló videót!

Itt beszélnek róla egy tv műsorban. Aki nem hiszi, járjon utána: https://youtu.be/oucVl9MVFUQ

Lehet elkezdeni nézegetni ezeket a beszámolókat, hogy legyen fogalma az embernek dolgokról...

Olvasni meg lehet a Lelkünk útjai című könyveket...

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.13. 09:54

1991. november 13.

Jahve szeretlek,
Jahve imádlak.
Jahve, égi Szerelmem,
tudom, hogy velem vagy.
Jahve, én Atyám és Abbám,
mondd meg Fiadnak,
akit annyira szeretsz,
hogy szívem egyedül csak Õérte él.
Mondd meg Neki,
hogy Õ a levegõ, amelyet belélegzek.
Õ az én életem.
Mondd meg neki, hogy kedvéért
oly messzire fogom hallatni hangomat,
amilyen messzire csak tudom,
hogy hirdessem kívánságait
és az emberek iránti izzó szeretetét!
Mondd meg Neki Atyám,
hogy senki és semmi nem állhat soha
e szeretet elé, amelyet iránta érzek!
Mondd meg Neki,
hogy Õ az én mosolyom,
örömöm és reménységem!
Mondd meg Megváltómnak,
mennyire vágyakozom utána,
és mennyire emészt a szeretet érte
éjjel és nappal.

 

Leányom, Lelkem kedvese, nem tudtad?
Nem tudtad, hogy Lelkem a te semmiségeden pihen? Nem hallottad, hogy gyönyörûségemet lelem abban, ha Arcomat teljesen felfedem a gyermekek elõtt? Nem olvastad:

“Ki nem keresett, rám talált,
fölismert, ki utánam nem járt.”1

 

- Teremtõd a te örömöd,
- Felkented a te Szerelmed
- Szentlelkem a te Fáklyád.
Váljék javadra, gyermekem, mindaz az adomány, amelyet neked adtam, és állítsd helyre házamat!
Amikor egyszer egy folyó mellett jártam, megpillantottam egy víz hozta fát2, amelyet a világi áramlat sodort magával. Fölé hajoltam és kiemeltem a folyóból. Hazavittem és elültettem gyönyörûségem kertjében.
Egy száraz fadarabból, belõled, fát alkottam. Így szóltam: “Növekedj! Növekedj és verj gyökeret kertemben, az én birtokomon. Bimbóidból árassz illatot, mely megenyhíti igazságosságomat.” Így szóltam: “Gyümölcsfürtöket teremsz minden hónapban és leveleid sokak gyógyítására szolgálnak.” Idõnként kedvem szerint megnyeslek.
Gyönyörûségemre szolgál, ha látom, miként bimbóznak virágaid, és hogyan növekednek folytonosan gyümölcseid.
Egyedül csak a szentélyembõl3 folyó Víz 4 segítheti növekedésedet és adhat neked életet. Én, Jahve vigyázok rád, hogy növekedj. Kedvemre van, hogy olykor felszedjek víz hozta fákat5. Életet tudok adni mindazoknak, akiket utamon felszedek.


1 Róm 10,20
2 Isten rám utalt.
3 Jézus Szentséges Szívébõl.
4 A Szentlélek.
5 Isten egy másik kiváltságos lélekre utalt, akivel megengedte, hogy találkozzam.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.13. 09:00

FATIMA 6/6

“Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.”

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150

“Aztán ott lesz a globális oltás bevezetése, ami meg fog ölni benneteket, ha alávetitek magatokat.

Kormányaitok minden részében munkálkodnak, és azok, akik szorosan egymás mellett dolgoznak velük, minden nap tisztában vannak azzal, amit tesznek.

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/aztan-ott-lesz-a-globalis-oltas-bevezetese-ami-meg-fog-olni-benneteket-ha-alavetitek-magatokat/

VÖ.:
https://444.hu/2017/10/09/elhangzott-a-parlamentben-a-soros-terv-a-satan-legvegso-tamadasa

“A végső napról prófétája által így tanít az Úr: Öltsetek gyászt, és sírjatok papok és oltárszolgák!

Szőrruhában virrasszatok, akik Istent szolgáljátok, mert az étel- s italáldozat megszűnt Istenetek templomában. Rendeljetek el böjtöt, hirdessetek ünnepet!
Gyűjtsétek össze Istenetek házába a véneket s az ország összes lakóit, és kiáltsatok az Úrhoz: „Jaj, micsoda nap! Bizony, közel az Úr napja; mint pusztító fergeteg, úgy jön el a hatalmas Isten napja!” Szent városomban fújjatok meg minden harsonát, és szent hegyemről fújjatok riadót, hogy reszkessen az ország minden lakója!
Mert eljön az Úr nagy napja, íme, közeleg már.
Jön a sötétség és a homály napja, a füstfelhő és a vihar napja.
Mint a nagy hegyekre rágomolygó fellegek, úgy zúdul ránk egy nagyszámú erős nép: Ősidőktől fogva nem volt ehhez hasonló csapás, és azután sem lesz többé nemzedékek hosszú során át.
Ez az Isten igéje.
Joel 1,13-15;2,1-2″

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.12. 17:01

1987. augusztus 25.

Emlékezz gyermekem irántad érzett szeretetemre!Vassula, kicsim megáldottam a piros keresztet, amelyet nyakadonviselsz. Higgy! Higgy isteni mûveimben, Vassula!

Istenem! Köszönöm. Minél többet adsz, annál inkább érzem, hogy egyre kevesebbet érdemlek.

Szeretlek.Jöjj, maradj közelemben! Szeretem hallani, amikor Isminit arra tanítod, amit tõlem tudsz jelenlétemrõl és más dolgokról is.Nekem élj, dicsõíts engem!

Uram, Idõnként kevésbé érzem jelenléted, és azt gondolom, “most nincs olyan közel hozzám az Isten!” Miért van ez Uram?

Tévedsz abban, hogy nem vagyok elég közel, mert ezekben a pillanatokban is annyira közel vagyok hozzád, amennyire közel csak lehetek. SOHASEMvagy egyedül! 1

Mindez lelki jelenség.

Ezáltal értettem meg, hogy mindez természetfeletti, és ha e jelenségeket fizikai síkra helyezzük, lehetetlen megmagyarázni õket. Mivel nem fizikai, ezért képtelenség fizikailag magyarázni. A természetfeletti tartományban vannak, és nem a mi kézzelfogható tartományunkban.

Sokan könnyen elfelejtik közületek, hogy lélek vagyok, és hogy ti is lélek vagytok.


1 Hirtelen nagyon világosan éreztem Õt. Bizonyos mozdulataival bizonyította élõ jelenlétét! Néhány percig tartott. Csodálatos volt.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.10.12. 08:42

“Mi ez a hihetetlen, de erőteljes szeretet, amit a szívemben érzek? Hogyan lehetséges ez, ha nincs Isten? Hogyan érezhetem ezt a szeretetet, ha én csak az evolúció egyik terméke vagyok, a Föld részecskéiből összeállított termék?Az Igazság az, gyermekeim, hogy ti nem vagytok a Föld részecskéi, (vagy) az idő maradékai. Ti élőlények vagytok, élő lelkek, akiknek megvan a képességük a vég nélküli örök életre.

Ti Ádám és Éva, az ős-szüleitek bűnei miatt szenvedtek. Talán azt gondoljátok, hogy ez egy kitalált mese, és lehet, mosolyogtok, gúnyolódtok és tréfát űztök belőle, de az Igazság az, hogy ti a tökéletlenség életét élitek. Ez az élet, az ős-szüleitek bűnei miatt lett a szenvedés élete. Bűneitektől megfertőzve, vakok lettetek Isten Igazságára, ugyanazon kígyó miatt, mely őket megtévesztette.”

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-tizenket-nemzetbol-allo-uj-paradicsomban-kulonbozo-szintek-lesznek/

“De, amikor az istenfélők összejöttek, és egymás közt beszéltek, az Úr figyelt rájuk és hallott mindent.
Emlékeztetőül minden istenfélő nevét feljegyezték színe előtt egy könyvbe; mindazokét, akik Őreá gondolnak.
A Seregek Ura pedig ezt mondta: „Azon a nagy napon, amelyet készítek, tulajdonommá lesznek ők.
Megszánom őket, mint ahogy az ember megszánja fiát, aki neki szolgál.
Akkor ismét meglátjátok, mi a különbség az igaz és a gonosz között, az Istennek szolgáló és a neki nem szolgáló ember között.
Bizony, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence.
Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: azon az eljövendő napon lángra lobbannak, és nem marad sem gyökerük, sem hajtásuk.
Nektek azonban, akik félitek nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget fognak árasztani” – mondja a Seregek Ura.
Ez az Isten igéje.
Mal 3,13-20a
Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,5-13″
Szerző: Andre Lowoa  2018.10.11. 17:22