1988. január 24.

Vassula, szeretném feltárni érzéseimet X testvérem elõtt. Hallgass rám testvér! Lélek! Mindörökre szakíts elgondolásoddal, hogy Isten csak a Neki felajánlott lelkekhez közeledik, és csak õket emeli fel. “Én nem csak a felajánlott lelkekhez közeledem. Nem teszek különbséget. Talán részrehajló Isten vagyok? Szenved a Szívem, mert olyan sokan gondoljátok, hogy csak felajánlott testvéreknek adom kegyelmeimet! Látod gyermekem, milyen kevéssé értenek meg enyéim? 1

Sok emberhez közeledtem, akik nem tartoznak Egyházamhoz, igen, … szánalmas lelkek ezek … 2 Hûséges követõimmé, tanítványaimmá, szentekké tettem õket. Ennek ellenére sok egyházi tekintélyviselõ tekinti semminek mûveimet és néz keresztül rajtuk. Sohasem ismerték el ezeket a lelkeket, semmit sem tudnak róluk, és sokat elutasítottak saját elõítéletük miatt, amely szerint Isten csak olyan hûséges lelkekhez közeledik, akik szerzetesruhát hordanak! Ez tévedés, ó mennyire tévedtek! 3

Bárcsak tudnátok, hogy milyen sok lélekhez közeledtem, akik nem voltak szerzetesruha viselésére kötelezve, vagy nem voltak hûségesek hozzám, és én mégis szentekké tettem õket! 4

Kedves, valóban elfeledted, hogyan tapasztaltad meg saját magad jelenlétemet? Illatomban fürdettelek és megáldottalak! Jöjj, tanulni fogsz . Sok lelket térítettem meg üzenetemmel, a “Béke és szeretet” üzenetével. Elveszett bárányok jöttek vissza hozzám, és borultak karjaimba. Örülj lélek! Van-e nagyobb csoda annál, mint amikor az elveszett bárány megtalálja Mesterét? Van-e nagyobb öröme a Pásztornak annál, mint amikor megtalálja elveszett bárányát? 5 Dicsõíts engem X, dicsõítsd mûveimet, kedves… Hintsd el magjaimat, dicsõíts engem, és viseld keresztemet, a “Béke és szeretet “keresztjét! Ismerd fel a Pásztor hívását, hirdesd testvéreidnek, szomszédaidnak megszabadító csodáimat! Hirdesd a jó hírt, hirdesd mûveimet! Tedd ismertté mûveimet! Tedd ismertté csodáimat! Eljöttem hozzád, és megtöltöttem lámpásodat. Az én világosságomat adtam neked, ne rejtsd el ezt a lámpást ágyad alá, mert úgy semmi haszna sincsen. Jöjj, örülj testvér, azért töltöttem meg lámpásodat, hogy a lámpatartón világítson. Hadd lássa mindenki a világosságot, és tudja meg, hogy tõlem való. Eljöttem hozzád, lélek, te felismertél engem, lélek, beengedtél, és én veled ettem, te meg velem. Örülj! Hirdesd szent mûvemet! Úgy tisztelj engem X, hogy házad teteiére teszed világosságomat, hogy mindenki láthassa. Hadd lássa mindenki, aki észre akarja venni ezt a világosságot. Össze fognak gyûlni mindenfelõl. Ismertesd velük, miképpen jöttem hozzád, és adtam neked ezt a világosságot. Fogadd békémet!

 


1Jézus szomorúan félrehajtotta fejét, és kezét Szívére tette. Ebben a tartásban maradt egy ideig. Nagyon szép volt.
2Jézus ezt szelíd és szomorú hangon mondta.
3Jézus, aki eddig szelíden szomorú volt, most szenvedõvé vált.
4Azután, mintha Jézus tekintete X atyát kereste volna. Átható pillantással egyenesen a szemébe nézett.
5Jézus szelíd tenor hangja örömmel telt meg, amikor ezeket a szavakat kiejtette. Mintha szétfeszítette volna Szívét az öröm!
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.26. 08:49

"Ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek titeket, örömötökben sírnátok"

Időpont Költségek Szervező Egyéb Információ
2018.09.29-10.05. 250 Euró (Magyaroszági csatlakozás esetén 200 Euró) Ambrus Mária Magdolna (+4)074-663-0802 travel.magda@yahoo.com Csíkszeredából induló zarándoklat, csatlakozási lehetőség az útvonalon, Magyarországon Baján tranzitszállás, nappali utazás. Félpanziós ellátás. Lelkivezető: Bálint István segédlelkész
2018.10.19-24. 18 ezer Ft és 65 Euró Kemenes Gábor atya Jelentkezni Kemenes Gábor címén (1393 Budapest, Pf. 317.), 5000 Ft előleg befizetésével lehet 2018. szeptember 20-ig. Utazni érvényes útlevéllel vagy személyigazolvánnyal lehet. A postautalványra kérjük olvashatóan ráírni a nevet, lakcímet, a Közlemény rovatba pedig az útiokmány számát, a jelentkező telefonszámát, és – ha van – e-mail címét. Nagy segítséget jelent, ha előre jelzik azt is, hogy kivel szeretnének egy autóbuszon utazni. Egy csekken több jelentkező előlegét is fel lehet adni a postaköltségek csökkentések érdekében. Ebben az esetben célszerű levélben közölni a fenti adatokat. A szállás- és buszfoglalás miatt kérjük a határidő pontos betartását! Aki igényli, annak számára csoportos utasbiztosítást tudunk kötni, melynek várható költsége 2000-2500 Ft/fő. A jelentkezők számától függ, hogy mekkora kedvezményt kapunk. Kérjük egyértelműen jelezni, hogy kívánják-e igénybe venni a biztosítást vagy sem. A biztosítás megkötéséhez szükség van a születési adatok megadására is.
2018.10.19-24. 28 ezer Ft és 95 Euró Rabi Brigitta +36 30 9711303, gospa.abba@gmail.com Kapuvárról induló zarándoklat, számos felszállási lehetőséggel (Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) Mostar és Šibenik megtekintése A részvételi díj tartalmazza az utazási költséget, a szállást négy éjszakára, reggelivel és ebéddel, valamint az utasbiztosítást.
2018. november 7- 10. Regisztrációs díj: 40 EUR/házaspár + szállás félpanzióval: 60 EUR/fő/3 éj (20 EUR/fő/éj) Tóth Zsuzsanna tzsuzsus@freemail.hu; 30-732-7701 A HÁZASPÁROK 19. NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLATA A lelkigyakorlat témája: Isten igéjéből élni “Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,45) a Szűzanya iskolájában Az utazás a résztvevők számától és az indulás helyszínétől (település) függően, előzetes egyeztetés alapján személyautóval történik. A regisztrációs díj és a szállás euróban a helyszínen fizetendő.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.26. 08:18

2007 októberétől minden évben megrendezésre kerül az országos kiengesztelődési találkozó a váci piarista templomban az októberi nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva. A kiengesztelődési talákozókhoz társultak néhány év múltán (tavasszal, május-június hónapban) az engesztelők országos találkozói. Engesztelés és kiengesztelődés kart-karöltve kell, hogy járjanak. Engesztelés kiengesztelődés nélkül fából vaskarika. Isten előtt kedves engesztelés nem létezhet kiengesztelődés nélkül. Az engesztelésre nem biztos, hogy mindenki meghívást kap Istentől, de a kiengesztelődésre igen - mindenek előtt az Istennel való kiengesztelődésre. Az Istennel való kiengesztelődés velejárója, kísérője az emberekkel való kiengesztelődés is.

Az idén október 20-án lesz a 11. kiengesztelődési találkozó Vácon a Szent Anna piarista templomban. Szeretettel hívunk erre mindnyájatokat. De meghívunk ennek az előkészítésére is. Szeretnénk, ha ez a találkozó nemcsak egy programon való részvétel lenne, hanem igazi találkozás egymással és az Égiekkel. A közös ima és a szentmise mellett a tanúságtételekre szeretnénk most a fő hangsúlyt helyezni. Ezért arra kérünk titeket, hogy írjátok meg, hogy mit jelentettek eddig számotokra ezek a kiengesztelődési találkozók. És írjatok le egy-két tapasztalatot, hogy hogyan sikerült a kiengesztelődést megélnetek egy-egy konkrét élethelyzetben! Amikor, ahol súlyos bántások ellenére is tud az ember megbocsátani, és jót tenni bántóival, üldözőivel, ott tetten érhető Isten. A bosszú emberi, a megbocsátás és kiengesztelődés isteni dolog. Ebben, az ilyen tapasztalatok megosztásában szeretnénk gazdagodni ezen a kiengesztelődési találkozón. Az igazi kiengeszelődés nagyobb csoda, mint a fizikális gyógyulás. Az előzetesen leírt és megküldött tanúságtételetek alapján szeretnénk felkérni néhányatokat a találkozón való személyes tanúságtételre is.

Azoknak a jelentkezését is várjuk, akik a találkozón szervezési feladatokat is szívesen vállalnak. Ötleteitket is megírhatjátok a találkozóval kapcsolatban.

A szervezők nevében szeretettel köszöntelek mindnyájatokat: Bocsa József atya

Leveleiteket várjuk az engeszteloklapja@gmail.com címre.

Imádkozzunk is előre a találkozó sikeréért.

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.26. 07:21

342ha_valakit_nem_530_1.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.26. 00:29

Medjugorje, 2018. szeptember 25.

Drága gyermekek! A természet is felétek nyújtja szeretetének jeleit, a nektek adott gyümölcsei által. És ti is bőséges ajándékot és gyümölcsöt kaptatok jövetelemmel. Gyermekeim, Isten tudja, mennyire válaszoltatok hívásomra. Én hívlak benneteket: Nincs késő, döntsetek a szentség és az Istennel való élet mellett, kegyelemben és békében! Isten meg fog áldani benneteket és százszorosat ad, ha Benne bíztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.25. 20:33

Drága szeretett leányom, minden élő léleknek erős késztetése van arra, hogy az életében megtalálja Istent. Azok, akik Isten Szeretetét a legtisztább formájú szeretetnek vélik, megkapják ezt az Ajándékot alázatuk és azon tény elfogadása által, hogy minden Dicsőség Istent illeti.

Másrészt a pogányok azon igyekezetükben, hogy lelki békére találjanak, az Igaz Isten Teremtését keresik, nem pedig Teremtőjüket. Ahelyett, hogy Isten, az Én Atyám, a Mindenható, a Minden dolog Teremtője elé vetnék magukat, a hamis bálványok előtt hevernek, közöttük azon csodák előtt, melyeket Ő teremtett a világ számára: a Földet, a Napot, a Holdat és a csillagokat. Ők ezeket a csodákat bálványozzák, és aztán azt hiszik, hogy ezáltal nagy hatalomra tesznek szert. Amit ők keresnek, az egyfajta lelki megvilágosodás, amelytől azt remélik, hogy örömet és békét fog hozni számukra. Aztán sokan a meditáción és a jógán keresztül megnyitják elméjüket és lelküket, megengedvén így a gonosz léleknek, hogy megrontsa őket. Ők tévesen azt hiszik, hogy egy másik hatalom – más, mint ami a Legmagasságosabb Istentől jön – képes számukra elhozni azt a békét, amelyre vágynak.

Most már tudnotok kell, hogy csak egy Isten létezik. A tömjénezés minden más formája egyenértékű a pogánysággal. Nem számít, hogy mit mondanak vagy hogyan indokolják meg tetteiket, ezzel ők meghívják a Sátánt, hogy birtokba vegye a lelküket, és hogyha egyszer a Sátán hozzáfér a lelkükhöz, akkor ő és odaküldött démonai nem fogják békén hagyni őket. Gyötörni fogják ezeket a lelkeket, hazugságokkal töltik el őket és elhitetik velük, hogy egy különleges ajándékkal rendelkeznek. Egyesek úgy vélik, hogy olyan gyakorlatokkal, mint például a Reiki, meg tudnak másokat gyógyítani, de amikor ezt teszik, megfertőznek másokat, beleértve az ártatlanokat is. Amikor a pogányok énekelnek, hogy lelki ajándékokra tegyenek szert, ők azt mondják, hogy ez békét hoz nekik. Noha ezt sokan hiszik, tudnotok kell, hogy egy rövid időn belül – mihelyt a gonosz lélek belépett az elméjükbe – izgatottá válnak, és nem fognak nyugalmat találni. Ők az öröm mindenféle érzését állandóan keresik, és mindaz, amit cserébe fognak érte kapni, nem más, mint hogy vissza fognak térni a lélek sötétségébe.

A pogányság egy rettenetes nyugtalanságot hoz magával, és azokban az országokban, ahol a pogányok a hamis istenek után kiáltanak, Atyám Haragját fogják magukra vonni. Sok ilyen lélek fel sem fogja azt, hogy mit tesz, de az által, ahogyan testüket ékesítik, fel fogjátok ismerni őket, mert ők szent edényeknek tartják magukat a hamis bálványok szemében, akiket állításuk szerint imádnak. A Szeretet, az alázat vagy a mások javát szolgáló személyes áldozatok hiányozni fognak belőlük, mivel ők csak az érzékeket imádják. Nem értik, hogy a lelkük Isten Ajándéka, és így elszalasztják az alkalmat, hogy a tökéletességre törekedjenek, ami sohasem lehet az övék.

A Nagyfigyelmeztetés során ezekben a lelkekben életre keltem majd az Igazságot, hogy lássák valójában Kihez is tartoznak. Imádkozzatok, hogy elfogadják Irgalmasságom Kezét. Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem. Ők azok, akik nem akarják Irgalmamat, és inkább ostobaságokban fetrengenek, egójukat táplálván, amikor azt gondolják, hogy hatalmuk van a spirituális dolgok ellenőrzésében. Míg ilyen módon keresik személyes tökéletességüket, teljesen elvágják magukat Istentől. Ezáltal, hogy így tesznek, ajtót nyitnak a gonosznak, aki el fogja őket csábítani és a babonás ígéretekre hivatkozva fogja őket hipnotizálni, mely sivárrá teszi a lelküket, ahol Isten Szeretete nem tud növekedni.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/jaj-azoknak-a-keresztenyeknek-akik-a-new-age-poganysagaert-elhagytak-engem/

 
 
 

“2013.09.25 12:15

Gyermekem, Fiam Egyházának keresztre feszítése valóban elkezdődött és minden jel elkezdett láthatóvá válni. Mint ahogyan Fiamat Keresztre szegezték és csak egy Apostol maradt vele mindvégig, éppen úgy lesz most is, csak kevés földi apostola meri majd láttatni magát, amikor Krisztus földi Misztikus Testét kell védelmezni, miközben azt majd kifosztják, üldözik és aztán megsemmisítik.

Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak, csak nagyon kevesen látták a megkorbácsolását vagy kísérték Őt, amikor felkapaszkodott a Kálvária hegyére. Nekem csak négy hűséges tanítványom volt – unokatestvérem Mária, Márta, Mária Magdolna és János –, hogy támogassanak engem és segítsenek gyötrelmemben, miközben szemtanúja voltam Fiam szörnyű megkínzatásának. Sokan fogják követni Fiam utasításait, melyeket ezen Üzeneteken keresztül ad a világnak, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy Isten Szavát nyíltan hirdessék Fiam földi Egyházának keresztre feszítése során.

Jelenleg nagy az én bánatom, mert mindaz, amit a La Salette – i és a Fatimai jelenések során megjövendöltem, most fog kibontakozni előttetek, de sokan közületek vakok. Azoknak, akik legszentebb kegyhelyeimen órákat szenteltek Nekem, Hozzám kell jönniük, és kérniük kell Engem, Édesanyjukat, hogy megnyissam szemüket az Igazságra. Kérnetek kell Engem, hogy szenteljem szíveteket és lelketeket Fiamnak, különben ti is meg fogjátok Őt tagadni.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/udvosseg-anyja-fiam-egyhazanak-keresztre-feszitese-soran-csak-kevesen-lesznek-eleg-batrak-ahhoz-hogy-isten-szavat-nyiltan-hirdessek/


—–
Római katolikus:
2018-09-2625. évközi hét szerda

 

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Csak Isten hűségében bízhatunk, rajta kívül nincs biztos út.
A szent ősök bölcsessége így tanít: Az Isten minden szava színtiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül benne bízik.
Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne feddjen, és hazugságban ne maradj.
Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok: a csalárd hazugságtól óvd meg lelkemet; és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort!
Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jóllakván meg ne tagadjalak; és azt ne mondjam, hogy: „Vajon ki az Úr?”, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét.
Ez az Isten igéje.
Péld 30,5-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt. 105a. vers. – 4 g. tónus.
Előénekes: Tarts távol engem a hazugok útjától, * jóságodban add nekem törvényedet.
Istenem, drágább nekem ajkad törvénye * sok ezer aranynál, ezüstnél.
Hívek: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
E: Léted örökkévaló, Uram, * igéd is örökké szilárd, mint az ég.
Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, * hogy megtarthassam szavadat.
H: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
E: Mivel parancsaid értelmessé tettek, * azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.
Viszolygok a hazugságtól és megvetem, * de törvényedet szeretem.
H: Lámpás a te igéd, Uram, * az én lábaim előtt.
Zsolt 118,29.72.89.101.104.163

ALLELUJA
Közel van az Isten országa, * tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mk 1,15 – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus önálló apostoli munkára küldi tizenkét tanítványát.
Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására.
Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen!
Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,1-6″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-26


——
Görög katolikus:

21 Kedveseim, ha a szívünk nem vádol bennünket, akkor bizalommal mehetünk Istenhez. 22 Ő pedig megadja, amit kérünk, akármi legyen is az, mert engedelmeskedünk a parancsainak, és azt tesszük, amit ő szeret. 23 Isten pedig azt parancsolja, hogy a Fiában, Jézus Krisztusban higgyünk, és szeressük egymást. Ezt parancsolta nekünk maga Jézus is, amikor velünk volt. 24 Aki engedelmeskedik Isten parancsainak, az Istenben él, és az Isten is él őbenne. Honnan tudjuk, hogy Isten bennünk él? Onnan, hogy a saját Szellemét adta nekünk!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+3%3A21-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Óvakodjatok a hamis prófétáktól!

4.1 Kedves gyermekeim, ne higgyetek akármelyik szellemnek. Előbb gondosan vizsgáljátok meg őket, hogy valóban Istentől jöttek-e! Azért mondom ezt, mert sok hamis próféta jön-megy szerte a világon. Így tudjátok eldönteni, hogy egy szellem Istentől jött-e: ha elismeri és megvallja, hogy Jézus a Messiás, aki emberi testben jelent meg a Földön — akkor az a szellem Istentől jött. Ha viszont ezt nem ismeri el, és nem akarja kimondani, akkor nem Istentől jött. Ez a Krisztus Ellenségének szelleme, akiről hallottátok, hogy el fog jönni a világra, és már itt is van.

Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Ők a világhoz tartoznak, és amit mondanak, azt is a világból veszik, ezért hallgat rájuk a világ. Ezzel szemben mi Istenhez tartozunk, és aki Istent ismeri, hallgat ránk. Aki pedig nem Istenhez tartozik, az nem fogadja el, amit mondunk. Így tudjuk megkülönböztetni az Igazság Szellemét attól a szellemtől, amely félrevezeti és becsapja az embereket.

Isten maga a szeretet

Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre az egyetlen Fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. 10 Ez az isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a bűneinkért.

11 Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. 12 Istent még soha senki nem látta, de ha isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kiteljesedik bennünk.

13 Tudjuk, hogy Istenben élünk, és Isten bennünk él. Honnan tudjuk? Abból, hogy ő a saját Szelleméből adott nekünk. 14 Az Atya-Isten elküldte a Fiát a Földre, hogy az egész világot megmentse — ezt mi a saját szemünkkel láttuk, és bizonyítjuk, hogy így igaz. 15 Aki elismeri és megvallja az emberek előtt: „Hiszem, hogy Jézus az Isten Fia” — abban Isten benne él, és ő is Istenben él. 16 Mi pedig megismertük és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét, ezért bízunk ebben a szeretetben.

Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él benne. 17 Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömteli bizalommal várjuk az Ítélet Napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő.[a] 18 Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen.

19 Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. 20 Aki azt mondja: „szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? 21 Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az a testvérét is Isten szeretetével szeresse.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+John+4&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS


Szeretsz-e engem?

15 Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e, mint ők?”

Péter így felelt: „Igen, Uram, tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”

Jézus erre azt mondta neki: „Viselj gondot a bárányaimra!”

16 Azután újra megkérdezte tőle: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?”

Péter ismét ezt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”

Jézus azt mondta: „Viseld gondját a juhaimnak!”

17 Ezután harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, Jóna fia, a barátom vagy?”

Péter erre elszomorodott, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle: „A barátom vagy?” Így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy milyen kedves vagy nekem.”

Jézus azt mondta neki: „Viselj gondot a juhaimra![a] 18 Igazán mondom neked, amíg fiatal voltál, felkötötted az övedet, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kinyújtod a kezed, és akkor majd más köti fel az övedet, és oda visz, ahová nem akarsz menni.” 19 Ezzel adta tudtára, hogyan fog meghalni, és a halálával hogyan szerez dicsőséget Istennek. Ezután hozzátette: „Kövess egem!”

20 Ekkor Péter hátrafordult, és látta, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret, utánuk jön. Ő volt az, aki a vacsora közben Jézushoz közel hajolt, és megkérdezte tőle: „Uram, ki az, aki elárul téged?” 21 Mikor Péter látta ezt a tanítványt, megkérdezte Jézustól: „Uram, hát vele mi lesz?”

22 Jézus ezt felelte: „Ha azt akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi közöd hozzá? Te csak kövess engem!”

23 Így terjedt el a testvérek között az a hír, hogy ez a tanítvány nem fog meghalni. Pedig Jézus nem ezt mondta, hanem azt: „Ha azt akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi közöd hozzá?” 24 Ez a tanítvány az, aki mindezekről a dolgokról tanúskodik. Ő az, aki ezeket leírta, és tudjuk, hogy amit mond és ír, az igaz.

25 Jézus még sok más dolgot is tett. Ha ezeket mind részletesen leírnák, azt hiszem, az egész világ sem lenne elég, hogy befogadja azokat a könyveket.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+21%3A15-33&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
Jóga – Guru vagy Jézus Joseph Marie atya tanúságtétele

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.25. 18:12

1991. május 3.

Uram, itass át engem Szentlelkeddel! Jöjj, és árassz el engem Szentlelkeddel, hogy ellenségeim ne találjanak helyet bennem! Szentlelked költözzék lelkem legmélyére, öntözze meg és töltse be olyan gazdagsággal, mely nem e világból való. Áldott légy Istenem!

Én vagyok veled van. Fogadd békémet! Lejöttem szobádba, és pártfogásomba vettelek. Akkor még idegen voltam számodra, de látod, tanításom a Szívembe emelt téged. Szárazságodat termékeny talajjá tettem. Galambom, gyönyöruségemet lelem benned! Kicsim, benned élek. Fejtámaszom, megpihenek benned. Dicsõíts meg engem, és építsd újjá házamat! Dicsõítsd Atyádat, aki a mennyben van, azáltal, hogy úgy bánsz Vele mint Királlyal.
Ó leányom, szájam kiszáradt a szeretet hiányától! Szomjazom a szeretet hiánya miatt! Kötözd be szereteteddel Sebeimet! Húzd ki a töviseket, és vigasztalj meg! Dicsérj engem szívedbõl minden idõben! Szólj hozzám még ma, ne várj holnapig! Légy gyönyöruségemre, és maradj kicsiny! Engedd meg nekem Vassulám, hogy igénybe vegyem kis kezedet! Ajánld fel nekem idõdet, és eltöltelek forrásommal. Felbecsülhetetlenek a kincsek, amelyeket adni fogok neked. Nincs ember, aki fel tudná becsülni nagyszeruségét. Én, az Úr, trónt készítek magamnak benned, hogy uralkodjak benned. Megengedem magamnak, mivel megadtad beleegyezésedet, hogy Szívem kedvtelését kövessem. Saját birtokomon vagyok, és korlátlan hatalmam van feletted. Dicsérj és áldj engem gyakran! A Szeretet veled van.

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.25. 09:09

Drága szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, mivel sokan – beleértve azokat is, akik hűségesek Szent Szavamhoz –, oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyódom figyelmükre, akár egy pillanatra is a nap folyamán. Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem. Nem tudjátok, hogyha csak egy rövid ideig is beszéltek Velem, Én kiárasztom rátok kegyelmeimet? Azok, akik beszélgetvén Velem megvigasztalnak Engem – bármilyen módon, ahogy az a legkönnyebb számukra –, egy belső békére tesznek szert, mely a világon sehol sem található.

Az öröm, a kényelem és az izgalom utáni törekvésetekben az elégedettség fellobbanása csak rövid életű. Semmi sem fog eltölteni benneteket, beleértve a legnagyobb világi kincseket is. Énmiattam, Irgalmasságom miatt van az, hogy megkaptátok a legnagyobb kincset – egy olyan élet Ajándékát, mely tele van dicsőséggel, egy csodálatos környezetben, tökéletes szépségű testben és azzal a képességgel, hogy egy állandó szeretetet érezzetek, ami eláraszt majd benneteket, de roppant nagy boldogságot is fog hozni nektek. Ez pedig az Örök Élet; és az idő Számomra, hogy átvigyelek benneteket Földi Királyságomba, közel van.

Amikor Velem beszéltek és arra kértek Engem, hogy erre a Nagy Napra készítselek fel benneteket, akkor készen fogtok állni, de a változások időt vesznek igénybe, melyet az Úr Nagy Napjáig elvárnak tőletek.

Akárcsak egy menyasszony és vőlegény esetében, nektek mindent a helyére kell tennetek még a Nagy Áldás Napja előtt. Jóval előtte fel kell készítenetek családotokat, barátaitokat és rokonaitokat. Aztán azon a Napon, amikor eljövök, hogy tanúja legyek ennek a Dicsőséges Átváltozásnak, készen kell állnotok testben és lélekben, hogy méltók legyetek belépni az Új Paradicsomba.

Minden nap, melynek során azzal vagytok elfoglalva, hogy mások szükségleteiről gondoskodjatok, legalább tíz percet arra kell áldoznotok, hogy az aznapi bűneitekért engeszteljetek. Ez nagyon fontos, mert Én szeretlek és várlak titeket. Ahhoz, hogy megfelelően kommunikálhassatok Velem, nektek mindig alázatos szolgaként kell Elém járulnotok. Amikor letérdeltek előttem vagy egyszerűen csak a szívetekben beszélgettek Velem, mindig ezzel kezdjétek:

„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.”

Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én élni fogok a lelketekben. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök Hozzám. Hamarosan olyan leszek számotokra, mint egy barát, aki nélkül nem tudtok már élni. Ezután majd minden kis dologért Hozzám fogtok fordulni, és Én ott leszek. Én mindig biztosítani fogom azt, hogy azok, akik időt töltenek Társaságomban, nagy kegyekben részesüljenek, és hogy Áldásaim elhozzák számukra a lélek nyugalmát és békéjét. Ne feledjétek, hogy Én azonnal válaszolok azoknak, akik keresnek Engem.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/oly-sokan-elfelejtettek-engem-sok-esetben-viszont-magatol-ertetodonek-tartanak-engem/

—–
Római katolikus:
2018-09-25

25. évközi hét kedd

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Irgalmat és igazságosságot vár tőlünk az Úr.
Így tanít az örök Bölcsesség:
Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahová akarja, oda irányítja.
Az ember minden útja helyes a saját szemében a szívek igaz megmérője azonban az Úr.
Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál.
A szemek kevélysége és a szív felfuvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad.
Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreibe.
A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet.
A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt.
Aki bedugja fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon: kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem!
Ez az Isten igéje.
Péld 21,1-6.10-13

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram. 35a. vers. – 4 g. tónus.
Előénekes: Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, * akik az Úr törvénye szerint élnek.
Döntéseid útját add megértenem, * csodás tetteiden szemlélődöm.
Hívek: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
E: Döntöttem, a hűség útját választottam, * végzéseidhez tartom magam.
Elmémet segítsd, és megtartom törvényedet, * ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
H: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
E: Ezért parancsaid ösvényén vezess, * mert kedvem telik bennük.
Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, * mindenkor és mindörökre.
H: Parancsaid ösvényén * vezess engem, Uram.
Zsolt 118,1.27.30.34-35.44

ALLELUJA
Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11,28 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az tartozik igazán Jézushoz, aki Isten igéjét tettekre váltja.
Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá.
Ekkor jelentették neki: „Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak.”
Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 8,19-21″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-25


——
Görög katolikus:
“… 31 Az igaz ember szája bölcsességet mond,
    de a gonosz nyelvűt kipusztítják a Földről.
32 Az igaz ajka kedvesen szól,
    de a gonosz szája csak bajt okoz.”

 

“… 27 „Atyám mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya. Senki más nem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és azok, akikkel a Fiú meg akarja ismertetni őt.”28 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. 29 Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. 30 Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+11%3A27-30&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

…..

22 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. 24 Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. 25 Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve! 26 Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+5%3A22-33&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 

 
 

“… 20 Urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának!

Tanácsok a házaspároknak

21 Rendeljétek alá magatokat egymásnak a Krisztus iránti tiszteletből!

22 Minden feleség úgy rendelje alá magát a férjének, mint az Úrnak! 23 Mert az asszony „feje” a férje, ahogyan az Eklézsia „feje” Krisztus. Az Eklézsia Krisztus „Teste” — és Krisztus ennek a „Testnek” az Üdvözítője. 24 Ahogy az Eklézsia alárendeli magát Krisztusnak, ugyanúgy a feleség is minden dologban rendelje alá magát a férjének!

25 Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az Eklézsiát. Odaadta érte a saját életét, 26 hogy szentté tegye, és szellemileg megtisztítsa, mintegy megfürdetve az Isten beszédében.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+5%3A20-26&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/09/25
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 18:07

Vissza Svájcba,1989. március 26.

Rózsám, látod miképpen vezetlek? Nem vetted észre, hogyan egyengettem utadat? Azért vittelek el Garabandalba, hogy kívánságom teljesüljön. Arra kértelek, hogy szentesítsd Garabandalt. Odavittelek és megtetted . Ne feledd, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok! Arra tanítottalak, hogy bízd magadat teljesen énrám, és hagyj teret Lelkem számára, hogy benned lélegezhessen. Érted? Sohasem feledkezem meg rólad. Az a szándékom, hogy mindvégig igénybe vegyelek, és betöltsd küldetésedet. Engedd meg, hogy ujjam rajtad nyugodjon, hogy Istened kívánságait beléd véssem ! Rózsám, szeretlek. Az én tanításomat követed, ha így közeledsz hozzám, és felajánlod nekem akaratodat. Engem helyezz az elsõ helyre! Soha ne nézd az idõt, amit velem töltesz! Maradj mindig összekötve velem! Én vagyok a te életed. Az a legjobb neked, ha hozzám vagy kötve. Egyre mélyebbre viszlek Szentséges Szívembe, és lelkedet tökéletessé teszem. Szerezz nekem örömet! Bízd magadat teljesen kezemre! Bízzál bennem! Jöjj, vidíts fel és dicsérj. Édesanyám, aki a te Édesanyád is, megvéd, vezet téged és segít neked. Leányom, áldjad Õt! Soha ne hagyd abba az imádságot!

Imádlak Téged Istenem.

Imádj mindig!

(Késõbb, a nap folyamán kimerültséget éreztem. Úgy tûnt, hogy a feladat, amelyet Isten adott nekem, összetör engem. Vajon jók lesznek-e valamire ezek az áldozatok, nem lesznek-e hiábavalók? Vajon lesz-e erõm így folytatnom tovább, tudva, hogy soha nem állhatok meg? Vagy egyszer csak majd úgy találom, hogy agyonnyom és feladom?)

Fogadd békémet! Hallgass meg, a Bölcsesség tanított téged, ne félj! Légy boldog, mert arra választottalak, hogy osztozz velem szenvedéseimben! Drága keresztem nyugszik rajtad. Szükségem van pihenésre! Semmi sem vesz kárba abból, amit nekem adsz… semmi sem vész kárba! Megdicsõülök, maradj az én áldozatom . Szeretett áldozatom, akinek Atyám megadta azt a kegyet, hogy megossza velem a béke és a szeretet keresztjét, nem lesz könnyû ebben a világban áldozatként elviselned megpróbáltatásaidat. Értsd meg, hogy már nem tartozol ehhez a világhoz; és azért vádol téged a világ, mert nem vagy hozzájuk hasonló. Elfelejtik, hogy az õ testük is hamuvá lesz egyszer. Ki fognak gúnyolni. Vigyázz magadra akkor! Nehogy panaszkodni kezdj 1 ! Mindössze annyit kérek, hogy osztozz, szeretetbõl osztozz a Szeretettel! A Szeretet kelyhe keserû, nagyon keserû, megosztanád velem? Ne ellenkezz velem! Ellenkeztem-e veled valaha, amikor meghallottam Földrõl jövõ könyörgésedet? Biztosítalak, semmi sem lesz hiába. Az idõk kezdetétõl tudom, hogy mennyire törékeny vagy. Úgy gondozlak, mint a rózsát, amely különleges figyelmet kíván. Megnyesem ágaidat, ha szükséges. Tekintetem mindig rajtad van, és féltékenyen õriz téged, nehogy egy idegen kitépjen. Nem engedem, hogy bárki hozzád érjen, nehogy ujja összegyûrje szirmaidat. Éjjel-nappal vigyázok rád. Én vagyok a te õrzõd. Légy tehát bizalommal! Senkinek sem engedem meg, hogy bántson téged.

(Aznap este hosszú utazásunk miatt kimerülten 2 kezdtem imádkozni a rózsafüzért. Tekintetem a fatimai szobron nyugodott. A negyedik titoknál tartottam, amikor a Szûzanya köpenye és ruhája váratlanul ezüstösen kezdett fényleni. Ez az ezüst fény nagyon erõs volt, és mintha a szoborból áradt volna ki. Mintha életre kelt volna a szobor! Nem tarthatott tovább öt másodpercnél. Csodálatosan szép volt, és arra indított, hogy mélyebben imádkozzak. Igazán boldoggá tett! Másnap, amikor újból a rózsafüzért mondtam a Szûzanya fatimai szobrára tekintve, szemét nézve hirtelen észrevettem, hogy az a hiba 3 már nem volt ott a szemén. Most mindkét szeme tökéletes volt. Csak kis hiba volt, az egyik szemöldökén hiányzott a festés. Gyakran gondoltam, hogy a fehér vonalat átfestem barnára, és megfestem a hiányzó szempillákat is emiatt a fehér vonal miatt. Most már nincs ott és mindkét szeme tökéletes…)


1Bölcs l,ll
2tizenkét órás autóút után
3 ami korábban zavart
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 08:58

357sokan_addig_530.jpg

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.24. 00:00

Drága szeretett leányom, a világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Minden megjövendölt prófécia ezeket a hatalmakat fogja érinteni, valamennyi bonyodalom a vallások és a politikai rendszerek körül fog bekövetkezni.

Szíria és Egyiptom, az országukban zajló zavargások miatt egy nagyobb háború katalizátorai lesznek, mely háború érinteni fogja majd mind a négy nagyhatalmat. E hatalmak mindegyike szövetségre fog lépni annak érdekében, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, amelyet az egész világra kiterjedő vagyon és népesség ellenőrzésre fognak alkalmazni.

A vallási háború lesz a középpontja ennek az ellenőrzésnek, és Keresztény Egyházaim vezetőit legyőzik és megsemmisítik a fenevadra való előkészület során, aki mind a négy birodalmat ellenőrizni fogja. Isten egyetlen (nagy) hatalmat sem jogosít fel arra – amelyek szembeszállnak Isten Szavával, vagy megpróbálják elpusztítani gyermekeit –, hogy erőszakkal elfogják azokat, akiknek a neve fel van írva az Élet Könyvében. És miközben Én a Keresztényekről beszélek és arról, hogy mennyire szükséges, hogy hűek maradjanak Hozzám, ugyanúgy utalok a zsidókra is, mert Szent Mihály arkangyal, aki a védelmezőjük, őrködni fog fölöttük, és segíteni fog nekik, hogy ellenálljanak az üldöztetésnek, amelyet nekik is el kell viselniük, mint Isten választott népének.

Isten Terve már létrejött, és most a Mennyország minden angyala és szentje arra készül, hogy segítsenek Nekem Küldetésemben, hogy mindenkit egyesíthessek, és hogy megvédjék azokat a nagy megtévesztéstől, akik szeretnek Engem, melyet azért hoztak létre, hogy becsapják a világot. Az emberi nem még sohasem koordinálta ennyire erőteljesen az Istennel szembeni gonoszságot, mint napjainkban. A halandó ember eddig még sohasem volt képes ennyi szenvedést okozni a hatalomátvétel által, csakhogy ellenőrzést gyakorolhasson, mint a történelem e pillanatában. A nagy üldöztetés Isten gyermekei ellen a szemetek előtt bontakozik ki, melyet a Sátán hozott létre, a gonoszságra kész, magas hatalmi pozíciókban lévő, hatalomra éhes férfiak és nők készséges támogatásával. Sokan mégsem látnak közületek, mert becsaptak benneteket.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-vilag-negy-resze-amire-utalok-a-negy-nagyhatalom-az-egyesult-allamok-oroszorszag-europa-es-kina/

—–
Római katolikus:
09-24

Szent Gellért püspök és vértanú

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
Így szól az örök Bölcsesség: Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket.
Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek.
Ők azonban békességben vannak.
Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt halhatatlansággal.
Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.
Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.
Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a királyuk mindörökre.
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottainak osztályrésze.
Ez az Isten igéje.
Bölcs 3,1-9

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 5. vers.
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Zsolt 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

ALLELUJA
Boldog, aki a kísértést kiállja, † mert miután kiállta a próbát, * elnyeri az örök élet koronáját. Jak 1,12 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne féljetek azoktól akik megölik a testet!
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.
Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél!
Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,28-33″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-24


——
Görög katolikus:
“… 9 Gyűljetek össze mind, ti nemzetek,
    népek, gyülekezzetek!

Közületek ki tudta ezt előre?
    Vagy ki tudja megmondani, mi volt régen?
Állítsák elő tanúikat, hogy igazolják őket,
    hogy aki hallja, azt mondja rá: »Igaz!«”

 

Az én tanúim ti vagytok, népem!

10 „Az én tanúim ti vagytok, népem
    — mondja az Örökkévaló —,
és szolgám, akit azért választottam,
    hogy megismerjetek,
higgyetek bennem,
    és megértsétek:
Én Vagyok, csak én!
    Előttem nem volt más Isten,
    és utánam sem lesz senki más!
11 Egyedül én vagyok az Örökkévaló,
    rajtam kívül nincs más Szabadító!
12 Én szóltam hozzátok,
    én szabadítottalak meg titeket,
    én jelentettem ki a múltat és jövőt.
Igen, én tettem ezt,
    nem valami idegen isten!
Ti vagytok tanúim,
    hogy én vagyok Isten egyedül!
    — ezt mondja az Örökkévaló. —
13 Mindig is én voltam,
    ezután is én leszek Isten egyedül!
Nincs senki, aki kezemből kivehetne,
    nincs, aki megmásíthatná, amit teszek!”

14 Ezt mondja Megváltótok, az Örökkévaló, Izráel Szentje:
„Értetek küldök seregeket Babilóniába,
    megalázom a káldeusokat.
Fogságba hurcolják őket a saját hajóikon,
    amelyekre oly büszkék voltak.[a] …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+43%3A9-14&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

A menyasszony

Éjről éjre kerestem őt ágyamon,
    mert szívből megszerettem,
kerestem,
    de sehol sem találtam!
Felkeltem hát,
    bejártam a várost[a],
kerestem a tereken,
    kutattam az utcákon,
    mert szívemből megszerettem,
kerestem,
    de sehol sem találtam!
Rám akadtak az őrök,
    akik a városra vigyáznak.
Kérdeztem tőlük: „Láttátok-e őt,
    kedvesemet, akit lelkemből szeretek?”

Épp csak továbbléptem,
    máris megtaláltam kedvesemet,
    akit lelkemből szeretek!
Megöleltem, el sem engedtem többé,
    míg be nem vezettem anyám házába,
    szülőanyám belső szobájába.

Ó Jeruzsálem leányai,
    nézzétek az őzeket és a szarvasokat!
Ne ébresszétek fel a szerelmet,
    ne szítsátok fel tüzét, ameddig ő nem akarja!
Meg kell ígérnetek![b]

A barátaik

Nézzétek, ki közeleg ott,
    a puszta felől?
Olyan, mint füstoszlop,
    melyből mirha, tömjén
    és mindenféle fűszer illata árad.
Salamon gyaloghintója az!
    Körülötte erős vitézei,
    hatvan hős, Izráel harcosai közül.
Mind kardforgató, hadakozásban jártas,
    kardja az oldalán,
    nem fél az éjszaka rémeitől sem.
Gyaloghintót készíttetett Salamon király
    libanoni cédrusból, …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song%20of%20Solomon+3&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“…

Mert minden eltitkolt dolog nyilvánosságra fog kerülni, és minden titok kitudódik! Amit a sötétben mondotok, azt a világosságban fogják hallani. Amit a belső szobákban suttogtatok egymás fülébe, azt a háztetőkről fogják kihirdetni.”

Istent tiszteljétek, ne az emberektől féljetek!

„Nektek mondom, a barátaimnak: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de utána már nem árthatnak. Megmondom, kitől féljetek: Istentől, akinek hatalma van, hogy miután megölt, a Gyehennára dobjon! Őt féljétek és tiszteljétek!

Ugye, két fillérért[a] öt verebet lehet venni? Mégis, egyetlen ilyen verébről sem feledkezik el Isten. Még a hajszálaitokat is számon tartja! Tehát ne féljetek, ti értékesebbek vagytok, mint sok-sok veréb!”

Ki tartozik Jézushoz?

„Mondom nektek: aki az emberek előtt tanúskodik arról, hogy hozzám tartozik, arról én[b] is tanúskodom Isten angyalai előtt, és vállalom, hogy hozzám tartozik. De aki az emberek előtt nem vállal engem, arról én is azt fogom mondani Isten angyalai előtt, hogy nem tartozik hozzám.

10 Ha valaki az Emberfia ellen szól, az még kaphat erre bocsánatot. De ha valaki a Szent Szellemet gyalázza, az nem nyer bocsánatot soha!

11 Amikor zsinagógákba, uralkodók és más hatalmasságok elé visznek titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit feleljetek védekezésül, vagy hogy mit mondjatok! 12 Ne tépelődjetek ezen, mert a Szent Szellem a maga idejében meg fog tanítani titeket arra, hogy mit mondjatok!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+12&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott. 29 Hiszen őket Isten már a világ teremtése előtt ismerte. Sőt, külön is választotta őket, hogy a Fiához hasonlóvá váljanak. Igen, azt akarta, hogy Fia legyen az elsőszülött a sok testvér között Isten nagy családjában. 30 Azt tervezte, hogy ezek a testvérek a Fiához hasonlítsanak. Ezeket a maga számára előre különválasztotta, azután elhívta, majd elfogadhatóvá tette őket, és dicsőséget is adott nekik.

Isten szeretete Krisztus Jézusban

31 Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk?! 32 Hiszen ő még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Akkor hogyne adna nekünk minden mást is a Fiával együtt?

33 Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki! Isten felmentette őket minden vád alól! 34 Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nemcsak meghalt, de fel is támadt értünk! Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál! 35 Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem! 36 Hiszen az Írás is azt mondja:

„Érted gyilkolnak bennünket állandóan,
    olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat.”[a]

37 Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket. 38-39 Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok! Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8%3A28-39&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

….

 
 
 

25 Ezért soha többé ne hazudjatok! „Mindig igazat mondjatok egymásnak”,[a] hiszen mindannyian ugyanahhoz a „Testhez” tartozunk! 26 „Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek!”[b] Mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól! 27 Ne adjatok helyet magatokban a Sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget! 28 Aki eddig lopott, többé ne lopjon, hanem dolgozzon! Saját kezével végezzen hasznos munkát, hogy még a szegényeknek is adhasson valamit!

29 Többé ne káromkodjatok, és romlott beszéd ne hagyja el a szátokat! Csak olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő! 30 Ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást! 31 Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, ne átkozódjatok! 32 Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együtt érzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+4%3A25-32&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/09/24

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 18:00

Szentírásvasárnap 
—-
—-
Oly sok ember keresi az igazságot és nem találja meg.
Bár az Igazság fel van jegyezve a Szent Könyvben, mégis sokan nem tudják elfogadni, hogy a Szentírásban minden válasz megtalálható, melyet keresnek.
Ez az ösvény, a Kálvária útja, követőim sorsa. Nagyon nehéz felkapaszkodni a dombra. Nektek el kell viselnetek a kudarcokat és az elutasítás fájdalmát azok részéről, akik nem fogják elfogadni azon jogotokat, hogy gyakorolhassátok vallásotokat. A domb csúcsa legyen a ti célotok. Csak ha a csúcsot elértétek, fogjátok a békét megtalálni.

Legyetek kitartóak, szeretett Követőim, és Szeretetem oly módon lesz érezhető számotokra, hogy az általa kapott erőt hihetetlennek tartjátok majd.

Szeretlek benneteket. Veletek járok. Sohasem hagylak el benneteket. Megáldalak mindnyájatokat.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/oly-sok-ember-keresi-az-igazsagot-es-nem-talalja-meg/

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!

Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban.
Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.
Ez az Isten igéje.
Iz 55,6-9

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-09-24

bárki, aki a másikat vallása miatt gyűlöli, nem igazán szereti Istent.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/barki-aki-a-masikat-vallasa-miatt-gyuloli-nem-igazan-szereti-istent/

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 17:48

Élőben az www.apostoltv.hu-n
www.szentangyalok.hu

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 10:30

 

Isten alkotott, hozzá tartozol

 

"Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben...” (Lukács 1:46-47, NIV kiadás)

Amikor tervezésről van szó, sok keresztény ateistaként viselkedik. Tudják, hogy Jézus megmentette őket, de nem igazán bíznak benne. Azt hiszik, hogy úgy tervezhetik az életüket, ahogy akarják. De az a helyzet, hogy Isten teremtett mindenkit, és mindenkivel megvan az egyedülálló célja is. Mindenkinek egy különleges életutat szánt.

Istennek terve volt Máriával. Kiválasztotta, és arra teremtette, hogy Isten Fiának édesanyja legyen. Mit válaszolt erre Mária? Nem mondta hogy: ,,Megvan a saját tervem az életemmel. Túl elfoglalt vagyok. Azt kell tennem, ami nekem a legjobb.” Nem így volt. Mária megértette, hogy Istennek célja van az életével, és kész volt megtenni azt, amit Isten tőle kért.

Mária dicsőítő énekkel válaszolt: "Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben...” (Lukács 1:46-47, NIV kiadás) Mária megértette, hogy Isten az ő Ura és Megváltója, készen állt buzgón cselekedni az Ő akaratát. Rábízta az életét Istenre, még úgy is, hogy tudta, hogy senki nem fogja neki elhinni azt, amit az angyaltól hallott.

Elhiszed azt, hogy Isten egy különleges célra teremtett téged? A Bibliában azt olvassuk, hogy ,,Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott minket, az övééi vagyunk: az Ő népe és legelőjének juhai.” (Zsoltárok 100:3, NCV fordítás)

Isten teremtett téged. Ő alkotott és formált téged és hozzá tartozol. Isten terve az életedre sokkal jobb mindennél, amit valaha is el tudnál képzelni. Ha tehát valakinek kezébe helyeznéd az életedet, nincs jobb a teremtődnél, akinek célja van életeddel.

Beszéljetek róla:

 • Milyen terveket szőttél magadnak? Hogyan mutatják ezek meg Istenbe és az Ő tervébe vetett bizalmadat?
 • Ha igazán megbíznál Isten neked szánt céljában, miben változna az imaéleted? Miben változna a kapcsolatod más emberekkel? A világi eseményekről alkotott nézeted?
 • Tölts el néhány percet azzal, hogy leírsz egy saját dicsőítő éneket, ami megmutatja Istennek, hogy az Ő akaratát akarod követni és készen állsz betölteni azt a célt, amit Isten neked szán.

 

 

Isten irányít még akkor is ha a terveid épp akadozva mennek

„Ábrahám hitt abban az Istenben, aki visszahozta a holtat az élők közé és aki újat alkotott a semmiből." (Róma 4:17/b, NLT fordítás)

Vannak bizonyos zsákutca szavak az életben, mint a „rák", „válás", „csőd", „meddőség" és „munkanélküliség".

Honnét tudod, hogy zsákutcához értél? Onnét, hogy a dolgok kezdenek kicsúszni az irányításod alól és nem tudsz a helyzettel mit kezdeni.

Amikor megrekedsz és várod a szabadulást, eszedbe kell jusson, hogy Isten mire képes. A szituáció lehet, hogy kicsúszik a te kezedből, de Istenéből nem. Amikor szembenézel egy zsákutcával, ne arra koncentrálj, hogy mit nem tudsz. Figyelj inkább arra, hogy mit tud Isten tenni!

A Róma 4:17/b azt mondja: „Ábrahám hitt abban az Istenben, aki visszahozta a holtat az élők közé és aki újat alkotott a semmiből." (NLT fordítás).

Íme két dolog, amire Isten képes, te azonban nem: életet tud adni a halottnak és a semmiből képes valamit alkotni. Ha Isten fel tud támasztani egy halott embert, életet tud lehelni egy véget ért karrierbe is. Életre tud hívni egy tönkrement házasságot. Feleleveníthet egy hamvába holt álmot. Életre kelthet egy zsákutcába jutott anyagi helyzetet.

Nem csak a pozitív gondolkodás segített Ábrahámnak. A pozitív gondolkodás akkor működik, amikor te irányítasz. Azonban nem egyenlő a hittel. Ez a kettő rendkívül különbözik egymástól.

Azokban a helyzetekben, amikor az irányítás kicsúszott a kezedből, a pozitív gondolkodás hasztalan. Akkor csak ábrándozásról beszélünk, az viszont nem változtat semmin. Amikor olyan dolgokkal nézel szembe, amikre nem tudsz hatással lenni, akkor sokkal többre van szükséged a pozitív mentális hozzáállásnál. Istenbe vetett hitre van szükséged, mert Ő akkor is tud irányítani, amikor te nem. Az életed nagyobb részét nem tudod befolyásolni, ezért sokkal inkább van szükséged hitre, mint pozitív gondolkodásra.

Jézus azt mondja a Lukács 18:27-ben: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." Isten a lehetetlenre specializálódott. Ezt csodának hívják, amit a te életedben is meg tud tenni! Ő képes szabadulást hozni neked a zsákutcából!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen zsákutcával nézel ma szembe?
 • Miért nehéz olykor elfogadni, hogy valami kicsúszott az irányításod alól?
 • Mi az eredménye annak, ha Istenbe veted a hited még egy zsákutcában is? Milyen változással jár ez számodra? Hogyan változtatja meg a körülményeidet?Kezeld a haragodat - most!


"A nap ne menjen le a ti haragotokkal" Ef.4,26Azt hiszem a mai igeverset szó szerint kell értenünk. Amikor este lefekszel, bizonyosodj meg róla, hogy tiszta a lelkiismereted és hogy teljes benned az összhang.

Miért? Mert Isten tudja, hogy milyen veszélyes és ártalmas is valójában a harag a mi testünkre nézve. Amikor a harag gyökeret ereszt benned, elkezd téged belülről emészteni.

Biztosan hallottad már, hogy néha ezt mondják "Ez engem teljesen megemészt!" Ők az igazat mondják. Ez szó szerint így van. Tudósok bebizonyították, hogy ha egy ember haragra gerjed, egy bizonyos biokémiai változás megy végbe a testében. Amikor mérges vagy, az hatással van az adrenalint termelő mirigyeidre és ettől a testedben több, különféle folyamat indul be. A tenyered el kezd izzadni, a testhőmérsékleted megemelkedik, a vércukorszinted is emelkedni fog, a szíved is gyakrabban ver ilyenkor, ideges leszel, és máris tettre kész vagy.

Ez mind felgyülemlik benned és Isten erre azt mondja " Ne engedd, hogy ezek a dolgok gyökeret eresszennek az életedben és közben te így menj aludni. Ez meg fog emészteni téged."

Isten ezt csakis a te javadra mondja. Ha magadban tartod a haragodat, az az egészségedre is káros hatással van. Nem tudsz majd aludni. Magas lesz a vérnyomásod. Depressziós leszel - ezáltal különféle betegségeket is elkaphatsz.

A harag veszélyes az életünkre. Fizikailag is veszélyes ránk nézve. Szociális tekintetben is veszélyes - tönkreteszi a kapcsolatokat, otthonokat tesz tönkre. Lelkileg is veszélyes - hatással van az Istennel való kapcsolatunkra. Erről próbál nekünk beszélni Pál az Efézusiakhoz írt levelében: " helyet se adjatok az ördögnek" EF.4, 27.

Amikor mérges leszel, próbáld meg azonnal kezelni, hogy a gonosz be se tehesse a lábát az életedbe.
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 10:26

 

Az irigység négyféle módon teszi tönkre az életed


“Ahol féltékenység és önző törekvések vannak, ott összevisszaság (nyugtalanság, lázadás) és mindenféle gonosz dolog van.” (Jakab 3:16, AMP fordítás).

Ami leginkább megakadályozhat abban, hogy Isten célja és küldetése megvalósuljon az életedben, az egy nagyon alattomos bűn. Nem a testi vágy, a büszkeség vagy a harag, és nem is az aggódás, a félelem vagy az elbátortalanodás. Talán soha nem is gondolnál erre, hiszen annyira alattomos, hogy észre sem vesszük a romboló hatását az életünkben.

Ez nem más, mint az irigység.

Amikor más emberekre irigykedsz, akkor annyira koncentrálsz arra, hogy mi az, amid nincs és hogy ki nem vagy, hogy nem látod Isten neked szánt tervét.

Ahhoz, hogy az irigységgel leszámolhass, először meg kell értened, hogy az hogyan teheti tönkre az életed. Négyféle módon:

 1. Az irigység tagadja az egyediséged. A 139. Zsoltár 13-16. ezt mondja: “Te alkottad testem minden egyes kifinomult, belső részét és te fűztél egybe anyám méhében... Csodálatos a kezed munkája.... Figyelted, ahogy formálódtam az anyaméh sötétjében.... Te már láttál engem azelőtt, hogy megszülettem. Életem minden egyes napja már fel volt jegyezve könyvedben. Minden pillanat el volt tervezve, mielőtt akár egy nap is eltelt volna” (NLT fordítás). Az irigység megvakít, és így nem látod meg saját ajándékaidat és egyediségedet. Isten azonban nem úgy teremtett, hogy valaki máshoz hasonlíts. Isten téged azért teremtett, hogy te te legyél.
 2. Az irigység megosztja a figyelmed. Nem tudod egyszerre Isten célját is követni és közben más emberekre is koncentrálni. Két irányban leszel elkötelezett, kétfelé irányul a figyelmed, és így nehezen tudsz eredményeket felmutatni az életedben. Jézus azt mondja a Máté 6:24-ben: “Senki nem szolgálhat két urat. Mert az egyiket gyűlölni fogod, a másikat szeretni; az egyiknek elkötelezed magad, a másikat pedig megveted. Nem tudod Istent szolgálni miközben a pénz rabszolgája vagy.“
 3. Az irigység elvesztegeti az idődet és az energiádat. A Prédikátor 4:4-8 ezt mondja: “Azt is megértettem, hogy miért dolgoznak olyan sokat az emberek, hogy elérjenek dolgokat: azért, mert irigykednek arra, ami másoknak van. De ez haszontalan. Olyan, mint a szelet kergetni… Valaki például egyedül él. Se fia, se testvére nincsen, mégis örökké dolgozik, soha nem elégszik meg azzal a vagyonnal, ami van neki. De kiért dolgozik ilyen sokat ..? Ez is ugyanúgy haszontalan, és nyomorúságos dolog így élni.” (GNT fordítás).
 4. Az irigység más bűnhöz is vezet. Az irigység mindent és mindenkit elpusztíthat körülötted. A Biblia azt mondja, “Ahol féltékenység és önző törekvések vannak, ott összevisszaság (nyugtalanság, lázadás) és mindenféle gonosz dolog van” (Jakab 3:16, AMP fordítás). A probléma gyökere tehát a szívünk állapota. Az irigység azt mutatja, ami a szívünkben van. Amikor irigykedsz, akkor helytelen irányt vett az imádatod, ugyanis az irigység az imádat egyik formája. Amikor irigy vagy, ez van a szívedben: "arra vágyom, azt akarom, az tetszik, azért akarok élni." Ez nem más, mint valakinek vagy valaminek az imádása.  És ha ez nem Isten maga, akkor bálvánnyá válik. Ha le akarsz számolni az irigységgel, fel kell tenned magadnak a kérdést: “Mi az, amit imádok? Vajon Istent és az Ő kegyelmét az életemben? Vagy valami mást?

 Beszéljetek róla:

 • Milyen kisebb dolgokban hagytad, hogy az irigység belopózzon a szívedbe? Milyen nagyobb hatásai voltak ennek később?
 • Mi az, ami szerinted segítene neked abban, hogy ne vakítson el az irigység és meg tudd látni a saját ajándékaidat?
 • Hogyan változik az irigységről alkotott képed, ha arra gondolsz, hogy az nem más, mint az imádat egyik formája?
Az Istennek való adakozás a hitünket mutatja be

 

"Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból."
(Példabeszédek 3,9-10)A tized célja, hogy megtanítson minket, hogy mindig Isten rakjuk az első helyre az életünkben. Istennek nem kell a mi pénzünk. Neki az kell amit az képvisel: a hálaadásunkat, a prioritásainkat és a hitünket.

Nézzük meg verseket újra a Példabeszédek 3-ban. Te látsz benne olyan részt ami azt mondaná: "Tiszteld az Urat azzal, hogy bevételeid minden maradékát odaadod neki"? Láthatod hogy egyáltalán nem ezt mondja.

Azt mondja, "Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, …" Először Istennek adjunk, előbb mint bárki másnak, rögtön a bevételeink legjavából.

És itt az igéret: "akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból." Te és én arra vagyunk elhívva hogy hálaadásból visszaadjunk Istennek, de egyben a prioritásaink bizonyításaképpen is. Ez egy bizonysága a hitünknek az Ő igéreteiben.

Malakiás 3,10-ben, Isten mondja, "Hozzátok be a raktárba az egész tizedet…" Ez azt a helyet jelenti ahol dicsőítesz. Aztán Isten ezt mondja, "így tegyetek próbára engem". Tulajdonképpen azt mondja, hogy "Tegyél próbára engem és lásd, hogy én megáldalak az engedelmességedért"

Isten azt mondja, minden szükségletünket be fogja tölteni. Nem azt mondja, hogy mindent biztosítani fog amire mohón vágyunk, de mindent amire szükségünk van.

Csinálj egy listát mindenről amit szeretnél, és jelöld meg azokat amik tényleg kellenek. Ha eddig nem adakoztál Istennek, kezd el ezen a héten. Tekints erre úgy mint egy hitlépésre, egy konkrét mód arra, hogy megmutasd Istennek, hiszel az igéreteiben.Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 10:25

Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János Erik

Az utóbbi időben: Orbán Szabolcs

http://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa

http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/

 

 

 

 

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 09:30

1988. november 14.

(Ma Pio atya képét néztem, aki Jézus szavai szerint nagy szent. A kép alatt celofánba csomagolva található ruhájának egy darabja, sötétbarna, mert kapucinus volt. Ahogy ránéztem, tudtam, hogy ezt a képet, ruhájának kis darabjával együtt, azért kaptam, mert õ akarta ezt. Tehát hozzá imádkoztam, mivel nagy szent, és azt kértem tõle, hogy azt javítsa ki, ami bennem a legrosszabb. Majd jobban átgondoltam, mennyi rossz dologgal vagyok megterhelve, és azt kértem tõle, hogy legalább két rosszat vegyen el tõlem: segítsen teljesen eltörölni hiúságomat, és erõsítse meg az Úrba vetett hitemet.)

Uram?

Én vagyok, én indítottalak arra, hogy kérd meg Pio atyát, járjon közben érted. Jöjj, üzenetemet ma anélkül fogod leírni, hogy hallanál engem, egyedül csak kezedet fogom vezetni1:

“Tarts gyakran bûnbánatot, hozd el nekem minden hibádat, hogy meg tudjak bocsátani neked, úgy jöjj hozzám, amilyen vagy, és tökéletesíteni foglak! Dicsõíts engem szereteteddel! Minden idõben dicsõíts, én vagyok az Úr. “2

Kedvesem, akit megszenteltem, fogd meg a kezem és folytasd velem! Bölcsességgel foglak tanítani.3

Vassula, tudod-e milyen gyönyörûségemre vagy, ha igazán hiszel bennem?4

Ismerj fel, mert ennek nagyon örülök.Jöjj, mi ketten?

Igen, mi ketten.


1 Jézus letompította hallásomat.
2 Ezt úgy írtam le, ahogy az Úr kívánta.
3 Hirtelen és egész erõsen megéreztem az Úr jelenlétét.
4 Az Úr valóságos jelenlétében. Jézus igazán boldog volt. És én is…

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 08:17

Aki diadalmaskodva azt jelenti ki, mint házasfél: “nekem van igazam” az nem ismeri az igazi szeretetet.


Az ember sokszor más, mint aminek látszik. De ritkán jobb.
(Lessing)


Az emberek következetesen elfelejtik, hogy a boldogság a gondolkodásmódunkban, nem pedig a körülményekben gyökerezik.„Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket mindhalálig.” (Zsolt 48,15)

Azt gondolhatnánk, sokkal felvilágosultabbak vagyunk a régi korok népeinél, amelyek számos istenséget, bálványt kreáltak maguknak. Ma már csak mosolygunk azon, hogy még ajándékokat is vittek az isteneknek. Pedig nem sok alapunk van a fejcsóválásra – ma is megvannak az isteneink, amelyeknek időt, energiát, anyagiakat szentelünk. S nem vesszük észre, hogy ezek is ugyanolyan bálványok, mint Asérá vagy Baal. De nekünk olyan Istenünk van, aki nem hagy cserben, mellettünk áll, és kész vezetni bennünket egy egész életen keresztül.
(Csorba János)Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet a durváktól.

Khalil Gibran


„Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”” (Gal 4,6)

Isten elküldi Szentlelkét a te szívedbe is. Amikor ez megtörténik, mindig, minden körülmények között biztos leszel abban, hogy Isten gyermeke vagy. És a hatalmas Istent, a legcsodálatosabb apát hívhatod segítségül.
(Bozorády Zoltán)„Közbenjárt a bűnösökért.” (Ézs 53,12)

Jézus Krisztus áldozata bármely időben élő embernek üdvösséget jelent. Üdvösséget jelentett a mellette keresztfán szenvedő latornak, üdvösséget jelent a 21. században és az elkövetkezőkben is. Ez az áldozat egyszeri és megismételhetetlen, azért történt, hogy megbékéltesse az embert Istennel. De a feltámadott és élő Úr Krisztus azóta is folyamatosan imádkozik, könyörög, azaz közbenjár értünk az Atyánál, hogy áldozatára nézve az Atya béküljön meg velünk, és mi is ővele.
(Tamásy Tamásné)


Légy türelmes, minden nehéz, mielőtt könnyűvé válik.LÉGY VELEM

Ha gyötörnek a földi kínok,
S ha szenvedés az életem,
Kínjaimat könnyebben bírom,
Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,
Vigasztalj, hogyha csüggedek,
Lelkemnek égő sebeivel
Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,
Ellenségtől sem reszketek,
Mert felettem őrködve állnak
Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,
Örök álomra lezárom szemem,
Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,
Óh, Uram, csak Te légy velem.


„Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.” (ApCsel 6,4)

Minden ember boldog akar lenni – mondja egy régi sláger szövege. Mégis milyen kevesen mondják boldognak magukat. Mi boldogulni akarunk ahelyett, hogy boldoggá tennénk másokat. A boldogságot adni tudjuk, de elvenni nem. A boldogságot kapni tudjuk, de kierőszakolni nem. Az csak a másokért megélt élet útján jön felénk. Ezért ne felejtsük imádságban hordozni egymást és Isten gyógyító szavát szólni ott, ahol szükség van rá. – Uram, köszönöm, hogy ma is szolgálhatok neked másokon keresztül, és köszönöm az általuk nyert boldogságot!
(Sándor Frigyes)


Uram, Jézus! Az irántad és a mennyei Atya iránt érzett szeretetem csekély viszonzása a felém áradó végtelen isteni szeretetnek. Parancsaid teljesítése nyitja meg számomra a szeretet kapuját, amely a veled való egységhez és közösséghez vezet. Veled szeretnék élni, a te szeretetedben. Taníts meg engem az önzetlen szeretetre, hogy mindig önmagamat adjam a szeretetben, miként te is tetted, amikor szeretetből feláldoztad magadat értem és minden emberért.

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 05:00

Hiány...


A mai nap imádsága:

URam! Sokszor hiányzik valami, de nem ismerem fel, hogy valójában Te vagy az. Kegyelmeddel ölelj át, hogy mindennap felfedezhesselek gondviselő jóságodban! Ámen
Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged.
Ézs 26,9a
Hiába is tiltakoznánk - hiánylények vagyunk... Végességünkből fakadóan a végtelenre vágyakozunk, esendőségünk okán a tökéletesre törekszünk. Gyermekkorunkban játékokról álmodtunk, persze ebben az osztatlanidős, istenes állapotban is az adta az igazi örömöt, s izgalmat, ha általunk, rajtunk s velünk történt-alakult a játék. Később sem marad el a vágyakozás: keressük a barátot, a barátnőt később, ha eljön az ideje, akkor a társat - reménység szerint az életre szólót... Aztán ha megvan minden: kis ház, kis autó, kis család - akkor úgy néz ki, hogy célba értünk, megvan a mindennapi kenyerünk, magunknak is és a mieinknek is... (Luther , amikor a Miatyánk 4. kérését magyarázza, a mindennapi kenyér fogalmába a derék feleséget, megbízható szomszédokat, jó barátokat és a tisztességes és megbízható felsőbbséget is beleérti!) Aztán kiderül, hogy mégsem kerek a világ, még mindig hiányzik valami.
Sokan úgy vélik, hogy megtalálták a megoldást: kis ház helyett, nagy házat kell építeni, a kis autót le kell cserélni nagyra, s törekedni kell az egyre nagyobb íróasztalra - azaz építeni kell a karriert, minél nagyobb legyen a hatalom, a befolyás... Aztán kiderül - negyven fölöttiek nagy felismerése(!) -, hogy hiába az 3-4 diploma, s az 5-6 nyelvvizsga, a személyes sikerek eltörpülnek, mert ha nincs kivel megosztani az eredményeket, nincs család, nincsenek gyermekek, akkor hiába a nagyívű karrier.
De ha megvan a családi közösség, ha úgymond normális életet élnek az emberek, akkor is hiányzik mindig valami. Főleg akkor érzik ezt a házastársak, ha gyermekeik kirepülnek, s elkezdik élni a maguk életét... Sok gonosz szülő - ilyenek is vannak -, ravasz módon ameddig csak lehet, pórázon tartja fiát vagy lányát, s aztán csodálkoznak azon, hogy ezt az életidegen helyzet megviseli, esetleg el is töri a párkapcsolatot. A szentírás első lapjaiból megtanulhatjuk: "Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté." Ez azt jelenti, hogy valami teljesen új kezdődik velük, ami már az ő élettörténetük...
A bölcs ember - a bölcs az, aki féli az URat: "A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme" -, tudja azt, hogy Isten vonzása van mindenben. Tudja, hogy harmóniát egyedül az Istennel együtt lehet megvalósítani, mert Isten azért Isten, mert a mélypontjainkat is fel tudja használni arra, hogy adjon nekünk, növeljen és emeljen minket, s Isten azért Isten, mert számára a görbe is egyenes... Isten megteremtett minket úgy, hogy hiánylények legyünk: hiányozzon nekünk a másik ember, a tudás, a küzdés lehetősége. Isten úgy ad nekünk, hogy életünk hiányait megelégíti - nemcsak sos-sok dologgal, hanem mindenekelőtt önmagával.
Az Isten képére teremtettség (Imago Dei) elsötétült, de hitben újra visszanyerhetjük. Ez az evangélium. Így kapja meg az ember szabadságát Krisztusban. Ebben a folyamatban szülői ház, az iskola, a közösség a Teremtő eszközei. A keresztény személyiség Isten ajándéka, a legfontosabb, amit a Teremtőtől kaphatunk. A legszükségesebb, amelyre a társadalomnak is szüksége volt, van, s lesz mindaddig, amíg áll a világ...

 


Imádság - munka...


A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekem lehetőséget az alkotásra, s ne engedd, hogy kezem erejét hiábavalóságokra pazaroljam! Ámen


"...mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett."
ApCsel 6,4

A JóIsten kézzel áldott meg minket - ráadásul kettővel is... Gyaníthatóan azért is, hogy használjuk őket! Elmúlt "átkosban" (szocializmusban az azt megelőző korszakot tartották annak - ma meg a szocializmust), mivel Kádár János igen ki nem állhatta az értelmiségieket (bizonyára okosabbak voltak, mint ő) ezért igen elkülönült az ún. "fizikai" és "szellemi" dolgozó/munkásember megítélése... Az értelmiségi réteg - a dolgozó osztállyal (értsd: munkások és a parasztság szövetsége) együtt építette volna a szocilaizmus útját, a kommunizmus felé... Nos ebből a "nagy tervből" nem lett semmi - Hála Istennek! -, ami persze nem jelenti azt, hogy a jelen helyzet már a kánaáni állapotokat tükrözné... Amióta ember az ember, azóta kérdés számára a javak elosztása. Mi az igazságos, s mi a méltányos? Hogyan szervezze meg a társadalom az öngondoskodását? A kérdés mára sem megoldott...

Egy bizonyos: Nursiai Szent Benedek híres mondása "Ora et labora!" azaz, "Imádkozzál és dolgozzál!" alapvető irányt mutat a közösségi életre. Meggyőződésem, hogy az emberlét teljességének megéléséhez használnunk kell a kezünket is! Vannak "aranykezű", ezermester-lelkületű emberek, akik majd-mindent megcsinálnak, s vannak "kétbalkezesek", akiknek a túlnyomó része egyszerűen csak lusta! Kényelmesebb számukra "Az én ehhez nem értek!" kijelentés mögé bújva haszontalanul tölteni az időt, márpedig az Írás figyelmeztet: "Aki nem dolgozik, ne is egyék!" A kérdés tehát nem elméleti: "Munka-e az imádság?" Mert az nem kétséges, hogy a jól elvégzett munka lehet imádság - ahogyan jó Lutherünk mondja -, de lehet-e munkának tekinteni az imádságot? Úgy gondolom, az imádság, az nem munka! Ha az lenne, akkor fárasztaná a testet is meg a lelket is, az imádság azonban felüdít, s megnyugtat. Az ige azt mondja: az imádság szolgálat. Szolgálat, s nem szolgáltatás! Aki az imádságot mégis munkának tekinti, az szélsőséges nézeteket vall! Aki pénzért imádkozik, az szolgáltat, ami azt jelenti, hogy amit ingyen kapott, azt pénzért adja tovább... Sajnos az egyháztörténetben olykor mégis előfordult a kegyelemmel (búcsúcédulák árusítása) és az egyházi státusokkal való "kereskedés" az ún simonia - alapvető ellentétben Jézus tanításával.

A 9-10. századra a bencés regula szerint élő szerzetesek olyannyira az imádságra koncentráltak, hogy egymás után oszlottak fel a szerzetesi közösségek, mert gyakorlatilag csődbe jutottak! Munka és imádság tehát egy tőről fakadnak, az Istennek elkötelezett életből. A kezünket tehát arra kaptuk, hogy építsünk/szépítsünk vele, azaz dolgozzunk. Mindegy hogy mit. Nincs jó munka vagy rossz, csak rossz munkás! Aki megtanulja ennek az igazságát, az nemcsak örömet lel a munkában, de naponta össze is teszi a kezét, s hálát ad azért, hogy dolgozhat...

 


Kereszthalál...


A mai nap imádsága:

Istenem! Titkaidat hadd forgathassam szívemben, hogy emberebb ember lehessek kegyelmed által! Ámen


Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek."
Lk 23,33-34

A bűnt kövesse a büntetés, s győzzön az igazság! - a közösségek megmaradásának egyik ősi törvénye ez. Ha valakiről kiderült, hogy súlyos/halálos veszélybe sodorta a közösséget, mely egyben az ő védelmét is adta, akkor a közösség halálbüntetéssel védekezett. Az egyén önmaga sosem ölhet - csak azért, hogy "érvényesüljön az igazság" -, mert az önbíráskodás lenne, de a közösség az igen. Vannak ugyanis olyan delictumok, melyekre nincs más, megfelelő büntetési tétele a közösségnek, csak a halál. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, ezzel az ősi törvénnyel - amióta ember az ember, s közösségben létezik - visszaél... Hány és hány koncepciós-, és boszorkánypert, politikai megtorló akciót vitt végbe a "civilizált" ember - megszámolni sem lehet. Civilizált, humanista ember... Erről majd akkor beszélhetünk, ha már nem lesz éhezés a Földön, béke uralkodik minden közösségben, s nem zsákmányoljuk ki a Földet! Eljutunk-e ide valaha? (Nagy valószínűséggel, önmagunktól soha.)

Ami a tanítványok és Jézus szimpatizánsai számára a legnagyobb tragédia, az a zsidó politikai-vallási elitnek diadalittas megelégedettség: végre sikerült - ha mocskos mesterkedéssekkel is -, de kivonni a Názáretit a közéletből. Ez a poros vándorprédikátor ugyanis túl sokat engedett meg magának! Vádolta a farizeusok magatartását, rosszul értelmezte a törvényeket, a hagyományokat, s más igazságokat tanított... egyszóval: nagyon veszélyes volt a közösségre nézve. Az ilyen embert - bármi áron is -, de véglegesen el kell távolítani a közéletből... Jézus pedig - innen, felőlünk, embervilágunkból nézve - hagyta magát... valójában pedig - "odaátról" nézve - adta magát... Így válnak feleslegessé a kérdések: No, de miért nem menekült el? Miért nem bújtatták el szimpatizánsai? Hát nem akadt egyetlenegy meggyógyult sánta, béna vagy vak, aki valamilyen segítséget nyújtott volna?

Jézus más dimenziókban van, más távlatokban gondolkodik. Istenemberi mivoltában nem a halál a fontos számára, hanem az Élet, s annak lehetősége, hogy végre, szabad akaratából megbéküljön a teremtett ember a Teremtőjével. Ennek az eszköze a nagypénteki események. Van-e nagyobb skandallum, emberokozta felkiáltójel a világtörténelemben, mint a golgothai kereszt? Aligha. A véges ember odakalapálja, kivégzi végtelen teremtményi álmai (békesség, jóság, szeretet) megvalósítójának egyetlen garanciáját: az Istenembert... Valóban nem tudja, hogy mit cselekszik, s erre nincs semmilyen magyarázat, s bocsánat sem! De amin mi csak felháborodunk, mert nincs rá válaszunk, arra az Istennek mindig van megoldása is... Ez az evangélium, hogy ti. a lehetetlen is lehetségessé válik, mert van isteni korrekció, van istenes megújulás, s van emberi újrakezdés, mert Isten - s ez a kegyelem - megbocsájt...

 


Törvény...


A mai nap imádsága:

Uram! Teremtett világod törvényeit ismertesd meg velem, hogy el ne távolodjak Tőled, hanem szavaimmal és cselekedeteimmel azon az úton járhassak, amelyre engem rendeltél. Áldott légy gondviselő jóságodért, hogy ezt a mai napot is kezedből vehetem, s felfedezhetem benne mindazon a csodákat, melyekkel lelkemet, s egész életemet emelni kívánod! Ámen.A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, törvénytanítók akarnak lenni; de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.
1 Tim 1,5-10

Rend-ellenes világban élünk... Nemcsak a Teremtő Isten rendje, de a józan paraszti ész ellenében is tesz a huszadik-huszonegyedik század embere - úgy zsigerből, különösebb erőlködés nélkül. Mondhatnók nem esik nehezére. A világ rendtől való elfordulása mára olyan mértéket öltött, ami korábban elképzelhetetlen volt! "A nagy dolgok csendben történnek!" - mondta szociál-etika professzorom. Ő a fotoszintézisre meg a szívverésünkre gondolt, én pedig a modern ember csöndben elkövetett törvénytelenségeire.

Örömmel majszolgatjuk a híres nyugati cég gyümölcsjoghurtját - miközben senki nem gondol arra, hogy a földieperbe egy sarkvidéki hal fagyás-elleni génjeit micsurinozták bele... Nem okoz etikai problémát senkinek, hogy miért keresztezik az állatit a növényivel, s azon sem háborodik fel már senki, hogy élelmiszereinkben mintegy százezer(!)-féle tartósítószer, színezékanyag található. "Irtsuk a parlagfüvet tűzzel-vassal!" - bíztat a reklám-szlogen, sőt milliókra is megbüntetik azokat, akik nem huzigálják ki időben ezt a legfőbb ellenségnek kikiáltott növényt, pedig nem a repkedő pollenek, hanem az azokhoz tapadó nem természetes, az ember-alkotta mérgező porok a főbűnösök... Az allergiás betegek száma 15-20 évenkét megduplázódik, s nincs kizárva az sem, hogy egynéhány évtized múlva a fejlett világ mintegy háromnegyede allergiás beteg lesz...

A rendellenesség már a családban elkezdődik, amikor biológiailag érett, de lelkileg éretlen emberek egyik napról a másikra szülőkké válnak. A felelőtlenségük következményeit az egész társadalom nyögi - jelzem nem magyarországi, hanem világjelenségről van szó. Tizenéves gyerekanyák, abortusz-élmény-deformálta tinédzseréletek jelzik azt a szomorú utat, amit manapság az Isten törvényétől elszakadt ember bejár... Milyen világ az, ahol kezdettől fogva úgy nevelik a gyermekeket, hogy amit csak akarsz szerezd meg magadnak, s élvezd!? S természetesen "add el magad", azaz legyél képmutató, mutasd magad többnek, mint, ami vagy... Megmondom: egoista, közösségellenes, s végül is romló, azaz részeire bomló, teljesség-hiányos, azaz egész-ségtelen. Egészségtelen, természetellenes, amikor munkaszeretetre nevelés helyett pályázatírásra tanítjuk gyermekeinket, hogy kikoldulják az illetékes hatóságnál azt, ami egyébként járna: normalitást a hétköznapokban. Ha már könyörögni kell a kőművesnek a malteros-ládáért, s kőműveskanálért, a gyermeknek a mindennapi tiszta ingért, s a reggeli kakaóért - akkor nagy baj van....

Törvény szerint élni azt jelenti, belesimulni az Isten teremtett világába. Nem ellenkezni azzal, ami a javunkat szolgálja, hanem kooperációra törekedni mindazokkal, akik nemcsak a cél felé irányítanak, de fölfelé is terelgetnek. Az egészséges tanítás az Életet szolgálja, s mindaz, ami az életnek gátat vet, az a teljesség-közeli állapottól fosztja meg a teljességre teremtetett embert...

 


Vezetésért.


A mai nap imádsága:

Urunk! Vezetésedre vágyunk. Adj nekünk bölcs és értelmes szívet, hogy terelgetésedet elfogadjuk! Ámen.


Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Zsolt 25 ,15

A közösség vezetése a legnehezebb feladat, legyen az a családias kicsi, vagy össznemzeti nagy. Mára mindkettő válságba jutott. A családmodell alig, vagy erősen módosult funkcióval működik, a társadalomtudósok pedig egyre határozottabb hangon totális szociális válságot jósolnak. Olyannyira agyon-szabályozott társadalomban élünk, hogy az emberlélek - mivel eredetileg másra teremtetett -, erre csak meghasonlással tud válaszolni. Magatartáskutatók, szociológusok figyelmeztetnek: a 21. századi életforma olyannyira életidegen, hogy annak elviseléséhez az emberek kényszerűen pótszerek után nyúlnak. Gőzerővel kutatnak természetes és szintetikus anyagok után, melyek mind az emberi lélek megbomlott állapotát lennének hivatottak rendbehozni. A tét nem kisebb, mint a társadalom működőképessége. Ha egy-két évtizeden belül nem kerülnek ki a laboratóriumokból olyan állapotjavító gyógyszerek, melyek "segítenek" beletagozódni az "szép új világrendbe" (novus ordo seclorum - $!), akkor felborulhat a társadalom egyensúlya.

Már manapság is láthatjuk a technizált világban élő ember teljesítményének fokozatos gyengülését. Hiába az élet monotonitását megtörni akaró legális próbálkozásoknak... lásd az extrém-sportok térnyerését vagy a nem mindennapos élmények gyűjtését: egzotikus utazás vagy éppen a hétköznapitól teljesen más környezet/kihívások keresése. Egyre több embertársunk - főleg a fiatalok - az illegális szerek után nyúlnak, hogy elviselhető legyen számukra az "élet", s teljesítményük gyorsuló kopását valahogyan lassítsák. A kör önmagába záródó és magát gerjesztő, a helyzetet valóságában leginkább megragadó szó így hangzik: ördögi.

"Az én juhaim". Ez egy másfajta közösséget jelöl. Azokét, akik vannak annyira "birkák" hogy hallgatnak a Pásztorra. Ők azok, akik tudják - mert megtapasztalták -, hogy van Valaki, Aki a tiszta forrásvízhez, a dús legelőhöz elvezetheti a szomjas és éhes nyájat. Mert mind a test, mind a lélek megelégíttetésre vágyik. Az emberadta ígéretre hosszútávon nem lehet életet alapozni, csakis az Isten-felkínálta megoldásra. Hallgatni Őreá azt jelenti: megtartani az útmutatását, következetesen igennek megélni az igent, s nem-nek a nemet. Elfogadni szelíd hangját, de egyben érteni a pásztorbot suhintását vagy a terelgető kutyusok vakkantását is.

A követésnek mindig van ára és jutalma is. Az ár a személyes áldozatunk, a jutalom a közösséghez tartozás békessége. A közösség - amely a Jó Pásztor hangjára figyel -, nemcsak hordoz, de otthont is ad. "Otthon lenni" pedig nemcsak itt, földi világunkban nagyon fontos, hogy végre "tartozzunk valahová" - hanem a nemlátható világban is...
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 04:26

Hitben járni

„Az igaz ember hitből fog élni.” (Zsidókhoz írt levél 10:38 KJV)

Hitben járni nem könnyű. Amikor elhatározod, hogy bízol Istenben, akkor az esélyek általában ellened szólnak. Emlékszel Nóéra? Amikor a bárkát építeni kezdte, még soha senki nem látott esőt! A végeredmény nem mindig az, amire számítasz. Hitben járni nem azt jelenti, hogy a problémáid hirtelen eltűnnek. Néha a hit nem változtatja meg a körülményeket, hanem téged változtat meg azáltal, hogy állhatatosságot ad, hogy ki tudj tartani, amikor az utalvány nem jön meg a postával; amikor az orvos kimondja, hogy „rosszindulatú”; amikor a házastársad válni akar, amikor a gyerekeid ámokfutóvá válnak; vagy amikor a hely, ahol 30 évig dolgoztál, egyszer csak bezárja a kapuit. A hit erőt ad arra, hogy elviseld ezeket, annak biztos tudatában, hogy Isten munkálkodik a te érdekedben. „A hit azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk, és biztosak vagyunk abban, amit nem látunk. Ezért kaptak dicséretet a régiek” (Zsidók 11:1-2 NIV). Tehát hitben járni azt jelenti, hogy:

1) bízunk Isten hűségében; 2) olyan egyszerű emberek nyomdokait követjük, akik nagyszerű dolgokat tettek; 3) használjuk a hitünket, mert ez a mennyei pénznem. Amikor a Biblia azt mondja: „az igaz ember hitből fog élni”, nem időnkénti fellángolásokra gondol. Nem, ez egy életmódról szól! Bárki kibírja az első néhány menetet a ringben, de ha kiütöttek a kilencedik menetben, akkor hitre van szükséged, hogy felállj, és folytasd a harcot. Ha a repülő, amin utazol, légörvénybe kerül, nem dobod el a jegyet, és nem ugrasz ki ejtőernyővel, hanem nyugton maradsz a helyeden, és bízol a pilótában. Tehát számítsd le a körülményeket, foszd meg trónjuktól a kételyeidet, és kezdj el hitben járni!

Isten munkáját Isten szerint végezni

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Efézus 2:10)

Ha bármikor azt kérdezed: „Miért élek egyáltalán?”, a Biblia így válaszol: „hogy jó dolgokat tegyél, amelyeket Isten előre elkészített számodra”. Isten egy előre eltervezett küldetésre teremtett. Besorozott vagy, nem pedig önkéntes. Nem te döntöd el az elhivatásodat. Az pedig hiba, ha megpróbálod lemásolni valaki más elhivatását. Emlékszel Mózesre? Isten arra hívta el, hogy megszabadítsa Izráelt Egyiptomból, de ő a maga módszereivel próbálkozott. Megölt egy ellenséget, hogy megmentsen egy szövetséges életet, és végül negyven év számkivetettség várt rá. Miután a pusztában élt, és megtanulta a leckét, visszatért, hogy teljesítse Isten akaratát – Isten módszerei szerint. Mi mindannyian, nemcsak a felszentelt lelkészek, arra lettünk elhívva, hogy Isten munkáját végezzük, Isten szerinti módon. „De honnan tudom, hogy mi az én elhivatásom?” – kérdezed. 1) Használd a lelki ajándékaidat! Mindannyian kapunk ajándékokat Istentől, „aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Korinthus 12:11). Hadd mutassa meg Isten legmélyebb vágyaidon és legbelsőbb képességeiden át, hogy milyen szolgálatra vagy legalkalmasabb. 2) Rendeld alá magad Isten szerinti vezetőknek! A lelkipásztorod segíthet felkészülni és vezethet téged. Isten adott „némelyeket… pásztorokul…, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére” (Efézus 4:11-12). Mindannyiunknak szüksége van segítségre; egyedül nem tudjuk elérni a nekünk rendelt célt. 3) Kötelezd el magad arra, hogy képességeiddel és erőforrásaiddal a helyi gyülekezetet fogod építeni! Isten „a Krisztus testének építésére” (Efézus 4:12) tervezte ajándékainkat és elhivatásunkat. 4) Alakíts ki magadban szolgáló lelkületet! „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak” (1Péter 4:10). Nem tudod, milyen ajándékot kaptál? Kezdj el szolgálni, és Isten majd megmutatja neked!

Megfelelő embert találni a munkára

„…Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak” (Filemon 1:1)
Pál Filemont „szeretett testvérünknek és munkatársunknak" nevezi. Pál nyilván­valóan megtalálta a megfelelő embert a munkára. Te hogyan csinálod? Talán úgy, hogy élvezed a különlegességüket. Fred Smith azt mondja: „Egy fiatal nő dolgozott nekem a színösszeállításnál. Egy bizonyos kék árnyalatnál könnyek futották el a szemét. »Hát nem csodálatos szín?« - kérdezte. Sosem jöttem rá, mi játszódott le gondolataiban, amitől olyan rendkívüli módon tudott a kék árnyalatokkal bánni. Ahhoz, hogy megőrizzem a motiváltságát, nekem csak annyit kellett tennem, hogy osztoztam a lelkesedésében és értékeltem munkáját." Meg lehet találni a megfelelő embert, ha ismerjük képességeiket. Ha egy zenésznek kevés tehetsége van, tévedés, sőt kár vele arról beszélgetni, milyen öröm egy Mozartnak lenni. Amikor valakit ösztönzünk, a vágynak a képességhez illőnek kell lennie. Továbbá azt is tudnunk kell, mennyi felelősséget tudnak kezelni. Vannak em­berek, akik nagy felelősséget is fel tudnak vállalni, de azt nem, ha egyedül ők felelősek valamiért. Valami a lelkükben ezt súgja: „Nem akarom az egész terhet. Szükségem van valakire, akire támaszkodhatok, akinek elszámolással tartozom." A megfelelő személy megtalálásának egyik módja, hogy jó hírnevet előlegezünk nekik, amit meg kell őrizniük. Egy vezető ezt írja: „Az egyik főnökömnek az volt a módszere, hogyjó dolgokat mondott az alkalmazottairól, ami visszajutott hozzájuk... nem győztünk még jobbak lenni, mint amiket mondott rólunk. Az emberek keményen dolgoznak azért, hogyjó hírüket meg­tartsák." Végül ismernünk kell, hogy mi után szomjaznak. Az emberek különböző dolgok után vágyakoznak. Az egyik titka szomjuk felismerésének, ha meglátjuk, mi ösztönözte őket a múltban. Az emberek ritkán növik ki alapvető szomjúságukat. Ha enyhíteni tudjuk ezt a szomjúságot, motiválni is tudjuk őket.

Önbizalom


„…az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.” (Ézsaiás 32:17 Károli)

Soha ne téveszd össze az alkalmasságot az önbizalommal; az egyik a képességeinken alapul, a másik azon, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban; hogy benne teljessé lettünk. Valaki így írt erről: „Az első dolog, amit az önbizalomról megértettem, hogy nekem nincs… Volt egy vékony réteg önhittség, ami mély belső félelmet takart. Annyi éven át, amíg a világ szemében sikeres voltam, belül halálosan féltem a bukástól. A világban a siker eléréséhez kockázatot kell vállalni, messze túl a korábbi eredmények komfortzónáján. A lelki életben a sikerhez el kell tudni engedni kezünkből a végkimenetelt, és engedni, hogy Isten lépjen az érdekükben. Annyira féltem a kudarctól… sosem éreztem sikeresnek magam benne… a hamis önbizalom, amit ismertem, csupán saját képességeimre épült… De ha hirtelen csomót találsz a melledben, vagy a házastársad azt mondja, hogy sosem szeretett, vagy elbocsátanak a munkahelyedről, vagy a gyermeked súlyos beteg lesz, akkor semmilyen taktika, amit valaha alkalmaztál és semmilyen szakértelem, amit tökélyre fejlesztettél, nem segít rajtad… A Biblia azt tanítja, hogy józanul mérjük fel képességeinket (ld. Róma 12:4)… ha megérted, hogy nem vagy tökéletes… fellélegezhetsz, és hozzáfoghatsz a feladathoz úgy, hogy elég jó vagy… Ha önbizalmad a mindenható, változhatatlan Istenben gyökerezik, akkor nem riasztanak meg a körülmények, és nem ráznak meg a változások. Akkor… biztonságérzet, nyugalom, elégedettség és bátorság lesz benned.” Nem lenne itt az ideje, hogy lerázd magadról a feszültséget, amit az okozott, hogy te akartál Isten lenni és tudni mindenre a választ? „Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak…” (Róma 12:6). Ha arra használod ajándékodat, hogy Istent dicsőítsd vele, akkor teszed azt, amire tervezett.

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.23. 00:16

—–
—–
Tóra:

 

26 Így szólt az Örökkévaló Mózeshez: 27 „Az újszülött borjút, bárányt és kecskegidát 7 napig hagyjátok az anyja mellett. A nyolcadik naptól kezdve már alkalmas az áldozatra, és elfogadja azt az Örökkévaló tőletek ajándékul. 28 Ha mind a tehenet, mind a borját áldozatra szánjátok, akkor se vágjátok le mindkettőt ugyanazon a napon. Ugyanez érvényes anyajuh és báránya meg nőstény kecske és gidája esetén is.

29 Amikor valaki az Örökkévaló iránti hálája kifejezésére mutat be hálaáldozatot, ezt megteheti, de csak akkor fogadja el tőle az Örökkévaló, ha szabályszerűen teszi. 30 Az ilyen áldozat húsát csak az áldozat napján lehet elfogyasztani, ne maradjon belőle a következő napra. Én vagyok az Örökkévaló.

31 Tehát tartsátok meg parancsaimat, és engedelmeskedjetek azoknak! Én vagyok az Örökkévaló! 32 Ne hozzatok gyalázatot nevemre, hanem szenteljétek meg nevemet Izráel népe között! Én vagyok az Örökkévaló, aki megszentellek titeket. 33 Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, hogy Istenetekké legyek. Én vagyok az Örökkévaló!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+22%3A26-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://www.hebcal.com/holidays/sukkot

Igazság Könyve:

“2013.09.23 13:30

Gyermekem, sok Égi jel lesz megismertetve Fiam Egyházának fedele alatt, amikor a Szentmise Liturgiájában megtörténnek az utolsó változtatások. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és hegyezik a fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának, ami nem kerülheti el a figyelmüket.

Fiam megígérte, hogy tudatni fogja Haragját, amikor újra megfeszítik Őt Földi Egyházában azáltal, hogy a Szentmise Áldozat bemutatása során bemocskolják Testét és Vérét. Mennydörgés és villámlás, melyet nagy viharok követnek, fogja lesöpörni lábukról az embereket. Még több árvíznek lesznek majd tanúi – amikor az emberek bűnei elsodortatnak -, midőn kezdik felismerni Isten büntetéseit, amelyek az emberiségre zúdulnak.

A bűn rabszolgái ők – még azok is, akik szeretik Fiamat és hűségesek maradnak a Szentmiséhez –, és ezért nem fognak tudni különbséget tenni, amikor az utálatot bemutatják. Ne feledjétek, hogy a Szentmiseáldozat Fiam haláláról való megemlékezés, mely során Fiam Valóságos Jelenléte kerül megismertetésre. Ők hamarosan nem fogják elismerni az Igazságot, és az új mise pogány szertartássá válik. Ez a nap még hátravan, mely hirtelen és váratlanul fog elérkezni – ilyen gyorsan fog a hamis próféta lépni. Most van itt az ideje a felkészülésnek. Mindazoknak a felszentelt szolgáknak, akik hűségesek maradnak a Legszentebb Eukarisztiához, és akik Isten Szent Szavát be fogják tartani, a felkészülést most kell elkezdeniük.

Hogy továbbra is hűségesek maradhassatok Fiam Földi Egyházához, készen kell állnotok arra, hogy nyáját az Élet Táplálékával, azaz az Ő szent Eucharisztiájával tápláljátok. Ez az az eskü, amit Jézus Krisztusnak fogadtatok, amikor azt mondtátok, hogy szolgálni fogjátok Őt, és hogy a Szentmisében az Ő Testével és Vérével látjátok el mindazokat, akik az üdvösséget keresik. Ezt a fogadalmat az utolsó napig tiszteletben kell tartani.

Ne féljetek az előtettek álló időktől, amikor Isten ellenségei az Ő Szent Nevét arra fogják felhasználni, hogy a bűnt elnézzék, és azt mindenki számára elfogadhatóvá tegyék; amikor mindenkit meg fognak fosztani Testétől és Vérétől. Ennek nem lesz semmi jelentősége, ha ti Fiamat továbbra is úgy fogjátok szolgálni, ahogyan csak tudjátok.

Menjetek békével abban a reményben, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, a Szentlélek Ajándékával lesznek megáldva, hogy képesek legyetek felismerni az Igazságot.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/udvosseg-anyja-a-papokhoz-hogy-husegesek-maradhassatok-fiam-foldi-egyhazahoz-keszen-kell-allnotok-nyaja-taplalasara/

—–
Római katolikus:
2018-09-23

Évközi 25. vasárnapKezdőének:
Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.

Könyörgés:
Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A gonoszok így beszélnek az igaz emberről: „Lássuk hát, igazak e beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta: ő Isten oltalmában részesül!”
Ez az Isten igéje.
Bölcs 2,12.17-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 5. tónus.
Előénekes: Istenem, szent nevedért védj meg engem, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
Halld meg könyörgésemet, Istenem, * hajlítsd füledet ajkam szavára.
Hívek: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
E: Mert idegenek keltek föl ellenem, † a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Istent szemük előtt.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
E: De íme, Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Áldozatomat szívesen meghozom, * magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
H: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Zsolt 53,3-4.5.6.8

SZENTLECKE Szent Jakab leveléből
Szeretteim!
Ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok.
Ez az Isten igéje.
Jak 3,16-4,3

ALLELUJA
Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nékünk. 2Tessz 2,14 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 9,30-37″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-09-23


——
Görög katolikus:

Jézus megjelenik a tanítványainak

36 Még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszönt nekik: „Békesség!”

37 Ettől nagyon megrémültek, és félelmükben azt hitték, hogy valamilyen szellemet látnak. 38 De Jézus bátorította őket: „Miért vagytok összezavarodva? Miért nem hisztek a szemeteknek? 39 Nézzétek meg a kezemet és lábamat! Érintsetek meg, és győződjetek meg róla, hogy valóban én vagyok az! A szellemeknek nincs sem húsa, sem csontja, de amint látjátok, nekem van.”

40 S ezzel megmutatta nekik a kezeit és lábait. 41 De azok örömükben még mindig nem tudták elhinni, hogy valóság, amit látnak, és csak csodálkoztak. Ekkor Jézus megkérdezte: „Van itt valami ennivaló?” 42 Akkor adtak neki egy darab sült halat, 43 s ezt Jézus a szemük láttára megette.

44 Azután ezt mondta: „Látjátok, erről beszéltem nektek, amíg veletek voltam! Szükséges volt, hogy minden beteljesedjen, amit megírtak rólam Mózes Törvényében, a próféták könyveiben és a zsoltárokban!”

45 Ezután megvilágosította a tanítványok értelmét, hogy értsék az Írásokat. 46 Majd ezt mondta nekik: „Az Írásokban ez áll: a Messiásnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel fog támadni a halálból. 47-48 Ti láttátok, hogy ez megtörtént! Tanúk vagytok erre. Ezért menjetek és az én nevemben hirdessétek mindenkinek, hogy bűneikre bocsánatot nyerhetnek. Hirdessétek, hogy térjenek vissza Istenhez, változtassák meg gondolkodásukat és akkor Isten is megbocsát nekik. Kezdjétek itt, Jeruzsálemben, és mondjátok el mindenkinek az egész világon! 49 Én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit Atyám megígért nektek, de amíg azt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt, Jeruzsálemben!”

Jézus visszatér a Mennybe

50 Ezután Jézus kivezette a tanítványait Jeruzsálemből, mejdnem egészen Betániáig. Ott felemelte a kezét, és megáldotta őket, 51 közben felemelkedett és eltávolodott tőlük. Így vitték fel őt a Mennybe. 52 A tanítványok imádták Jézust, és nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. 53 Mindig a Templom területén tartózkodtak, dicsérték és áldották Istent.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+24%3A36-53&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

“… Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak meg kell történniük, mielőtt még a próféciák beteljesülnének.

Jézusotok”
Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/negy-hatalmas-birodalom-fog-kiemelkedni-mint-fo-forras-ahonnan-a-haborukat-fogjak-iranyitani/

22 Az Írásban ugyanis azt olvassuk, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyiket Hágár, a rabszolganő szülte, a másikat pedig Sára, aki szabad volt. 23 A rabszolganő fia úgy született, mint mindenki más. A szabad asszony fia azonban Isten ígérete alapján született.

24 Ennek az igaz történetnek szellemi jelentése is van. A két asszony ugyanis a két szövetséget jelképezi. Az egyiket Isten a Sínai-hegyen kötötte a népével, amikor a Törvényt adta nekik. Akikre ez érvényes, azok szolgák. Hágár, aki maga is szolga volt, 25 az Arábiában levő Sínai-hegyet jelképezi, és ugyanakkor a mostani Jeruzsálemet is, hiszen ez a város a népével együtt a Törvény rabszolgája.

26 Sára azonban szabad asszony volt, aki a Mennyei Jeruzsálemet jelképezi. A Mennyei Jeruzsálem pedig szabad — ő a mi anyánk. 27 Mert az Írás így beszél róla:

„Örülj, te meddő asszony,
    aki még sohasem szültél!
Örvendj, és ujjongva kiálts,
    te, akinek nem lehetnek szülési fájdalmai,
mert több gyermeke lesz az elhagyott asszonynak[a],
    mint annak, aki férjnél van.”[b]

28 Testvéreim, ti Isten gyermekei vagytok, akik szellemi értelemben Isten ígérete alapján születtetek — akárcsak Izsák. 29 De ahogyan annak idején a természetes módon született gyermek üldözte azt, aki a Szent Szellem ereje által született, ma is ugyanez történik. 30 Mit mond erről az Írás? „Kergesd el a rabszolganőt a fiával együtt, mert az a fiú nem fog együtt örökölni a szabad asszony fiával!”[c] 31 Tehát, testvéreim, szellemi értelemben mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony leszármazottjai vagyunk.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatians+4%3A22-31&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Zakariás és Erzsébet

Abban az időben, amikor Heródes volt Júdea királya, élt egy Zakariás nevű pap, aki szolgálati beosztása szerint Abijá csoportjához tartozott. Felesége, Erzsébet is Áron családjából származott. Isten elfogadta és kedvelte Zakariást és Erzsébetet, akik minden tekintetben az Örökkévaló parancsai és rendelkezései szerint, feddhetetlenül és igazságosan éltek. Gyermekük azonban nem született, mivel Erzsébet meddő volt, s abban az időben már mind a ketten idősek voltak.

Zakariás a saját papi csoportjában szolgált Isten előtt a Templomban. Történt egyszer, hogy amikor az ő csoportjára került a sor, a szokásos sorshúzás őt jelölte ki, hogy bemenjen az Örökkévaló Templomába, és ott illatáldozatot mutasson be.

Gábriel megjelenik Zakariásnak

10 Miközben Zakariás a Templomban az áldozati szertartást végezte — a nép pedig kint imádkozott —, 11 az Örökkévaló egyik angyala megjelent az illatáldozati oltár jobb oldalán. 12 Zakariás nagyon megdöbbent, és félelem fogta el.

13 Az angyal azonban így bátorította: „Ne félj Zakariás, mert Isten meghallgatta az imádságodat! Feleséged, Erzsébet fiút fog szülni neked, akit nevezz Jánosnak! 14 Megszületésekor ujjongó öröm tölt be téged, és sokan fognak veled együtt örülni a megérkezésének, 15 mert ez a fiú Isten nagy embere lesz! Nem szabad bort vagy más részegítő italt innia, és már az édesanyja méhétől kezdve be fogja tölteni a Szent Szellem. 16 Izráel népéből sokakat visszatérít majd az Örökkévalóhoz, Istenükhöz. 17 Ez a fiú az Úr előtt fog menni az Illés szellemével és erejével, hogy az apák szívét a gyermekeikhez fordítsa, hogy az engedetleneket bölcs és igazságos gondolkozásúvá tegye, és hogy az Örökkévaló számára felkészítse a népet.”

18 Zakariás így válaszolt az angyalnak: „Hogyan bizonyosodhatok meg felőle, hogy mindez valóban be fog teljesedni, hiszen öreg vagyok, és feleségem is idős már.”

19 Az angyal azt felelte: „Én Gábriel vagyok, aki mindig Isten előtt állok, hogy szolgálatára legyek. Ő küldött hozzád, hogy beszéljek veled, és elhozzam ezt az örömhírt. 20 De jól jegyezd meg: most megnémulsz, és mindaddig nem tudsz beszélni, amíg ez meg nem történik, mivel nem hittél a szavamnak. Amit pedig mondtam, az a maga idejében maradéktalanul be fog teljesedni.”

Erzsébet gyermeket vár

21 Az emberek ezalatt várták Zakariást, és csodálkoztak, hogy miért marad olyan sokáig a Templomban. 22 Amikor végre kijött, nem tudott egy szót sem szólni, csak a kezével intett. Ekkor megértették, hogy látomást látott. 23 Amikor pedig letelt a szolgálata, hazament.

24 Nem sokkal ezután Erzsébet áldott állapotba került, s a következő öt hónapban ki sem mozdult a házukból. Ezt mondta: 25 „Hát így tett velem az Örökkévaló, amikor rám tekintett, és elvette meddőségem szégyenét!””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+1%3A5-25&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

16 Mi köze van Isten templomának[a] a bálványokhoz? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten maga mondta:

„Velük együtt fogok lakni, és közöttük járok,
    Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek.”[b]

17 „Ezért jöjjetek ki közülük,
    és váljatok külön tőlük
    — így szól az Örökkévaló —,
hozzá se érjetek ahhoz, ami tisztátalan,
    és magamhoz fogadlak titeket!”[c]

18 „Édesapátok leszek,
    ti pedig fiaim és leányaim lesztek
— így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura.”[d] …”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+6%3A16-33&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

A csodálatos halfogás

Egyszer a Genezáreti-tó partján nagy tömeg vette körül Jézust, hogy Isten üzenetét hallgassák. Jézus meglátott a parton két halászbárkát. A halászok éppen akkor szálltak partra, és a hálóikat mosták. Jézus beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt. Megkérte Simont, hogy evezzen kissé beljebb a vizen. Majd leült a bárkában, és úgy tanította az embereket.

Miután befejezte, Simonhoz fordult: „Evezzetek ki a mély vízre, és engedjétek le a hálóitokat halfogásra!”

Simon így válaszolt: „Mester, egész éjjel keményen dolgoztunk, mégsem fogtunk semmit, de ha te mondod, megteszem.” Amikor leeresztették, olyan sok halat fogtak, hogy a hálók majdnem szétszakadtak. Ezért intettek a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek segíteni. Mindkét hajót annyira megtöltötték halakkal, hogy majdnem elsüllyedtek.

8-9 A nagy zsákmányt látva a halászokat nagy félelem fogta el. Simon Péter ekkor Jézus lábához borult: „Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok!” — mondta. 10 Ugyanígy megdöbbentek Jakab és János is, Zebedeus fiai, akik Simon társai voltak.

Jézus ekkor azt mondta Simonnak: „Ne félj, mostantól kezdve nem halakat, hanem embereket fogsz halászni.”

11 Ezután a halászok partra húzták a bárkáikat, majd mindent hátrahagyva csatlakoztak Jézushoz.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+5%3A1-11&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2018/09/23
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html
—–
Tóra:


https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+6%3A7&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;erv-HU;BDS
—–
http://www.hebcal.com/sedrot/
—-
http://www.hebcal.com/hebcal/?v=1&geo=zip&zip=60111&m=50&month=x&year=now&c=on&s=on&maj=on&min=on&mod=on&mf=on&ss=on&nx=on#cal-2018-02
—-
https://www.linguee.com/english-hungarian/translation/land+of+hope+and+glory.html
 
KIEG:

Jézus megjelenik a tanítványainak

36 Még be sem fejezték, amikor hirtelen maga Jézus jelent meg közöttük, és a szokásos módon köszönt nekik: „Békesség!”

37 Ettől nagyon megrémültek, és félelmükben azt hitték, hogy valamilyen szellemet látnak. 38 De Jézus bátorította őket: „Miért vagytok összezavarodva? Miért nem hisztek a szemeteknek? 39 Nézzétek meg a kezemet és lábamat! Érintsetek meg, és győződjetek meg róla, hogy valóban én vagyok az! A szellemeknek nincs sem húsa, sem csontja, de amint látjátok, nekem van.”

40 S ezzel megmutatta nekik a kezeit és lábait. 41 De azok örömükben még mindig nem tudták elhinni, hogy valóság, amit látnak, és csak csodálkoztak. Ekkor Jézus megkérdezte: „Van itt valami ennivaló?” 42 Akkor adtak neki egy darab sült halat, 43 s ezt Jézus a szemük láttára megette.

44 Azután ezt mondta: „Látjátok, erről beszéltem nektek, amíg veletek voltam! Szükséges volt, hogy minden beteljesedjen, amit megírtak rólam Mózes Törvényében, a próféták könyveiben és a zsoltárokban!”

45 Ezután megvilágosította a tanítványok értelmét, hogy értsék az Írásokat. 46 Majd ezt mondta nekik: „Az Írásokban ez áll: a Messiásnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel fog támadni a halálból. 47-48 Ti láttátok, hogy ez megtörtént! Tanúk vagytok erre. Ezért menjetek és az én nevemben hirdessétek mindenkinek, hogy bűneikre bocsánatot nyerhetnek. Hirdessétek, hogy térjenek vissza Istenhez, változtassák meg gondolkodásukat és akkor Isten is megbocsát nekik. Kezdjétek itt, Jeruzsálemben, és mondjátok el mindenkinek az egész világon! 49 Én pedig el fogom küldeni hozzátok, akit Atyám megígért nektek, de amíg azt a mennyei erőt meg nem kapjátok, maradjatok itt, Jeruzsálemben!”

Jézus visszatér a Mennybe

50 Ezután Jézus kivezette a tanítványait Jeruzsálemből, mejdnem egészen Betániáig. Ott felemelte a kezét, és megáldotta őket, 51 közben felemelkedett és eltávolodott tőlük. Így vitték fel őt a Mennybe. 52 A tanítványok imádták Jézust, és nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. 53 Mindig a Templom területén tartózkodtak, dicsérték és áldották Istent.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+24%3A36-53&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Szerző: Andre Lowoa  2018.09.22. 18:48

(KÉP: pio )
24:
KÉP: VIRGO
 
 
 
Igazság,
Kálvária,
 
domb,

megtagad,

hazugság,
őszinte,
szeretet,
intelligencia,
vezetés,
kommunikáljatok,
kommunikáció,
 
jelek,
Második Eljövetel,
Nagyfigyelmeztetés,
 
 
 
"Szeretett Fiam!
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
Ez az Isten igéje. 
1Tim 6,13-16"
 
 

"Drága szeretett leányom, eljön az idő, amikor az embernek meg kell kérdeznie önmagától: ki vagyok én, és miért élek?

Az egyedüli válasz mely békét hoz neki az, ha megérti, hogy ő Isten gyermeke.


...

Oly sok ember keresi az igazságot és nem találja meg.

Bár az Igazság fel van jegyezve a Szent Könyvben, mégis sokan nem tudják elfogadni, hogy a Szentírásban minden válasz megtalálható, melyet keresnek.

Nektek el kell fogadnotok az Igazságot és ragaszkodnotok kell hozzá, ha kedves az életetek, mert ez a ti utatok az üdvösséghez.

...

Ez az ösvény, a Kálvária útja, követőim sorsa. Nagyon nehéz felkapaszkodni a dombra. Nektek el kell viselnetek a kudarcokat és az elutasítás fájdalmát azok részéről, akik nem fogják elfogadni azon jogotokat, hogy gyakorolhassátok vallásotokat. A domb csúcsa legyen a ti célotok. Csak ha a csúcsot elértétek, fogjátok a békét megtalálni."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/oly-sok-ember-keresi-az-igazsagot-es-nem-talalja-meg/
"... készüljenek, hogy tanúi lehessenek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek."
Szerző: Andre Lowoa  2018.09.22. 17:43