Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. augusztus 14. 22:12 - Andre Lowoa

e3xe4omx9btdi5ujjm6f.jpg_200x299

2014. 08. 14. 22:12:26

2019. augusztus 14. A MENNYBE FELVÉTEL ELÕTTI NAP

2019. augusztus 14. 08:40 - Andre Lowoa

1989. augusztus 14.

A mennybe felvétel elõtti nap (ez ünnepnap a görögkeletieknél)

Én vagyok az Úr. Gyermekem, alighogy végére értem, ennek a számûzetésnek, megtaláltalak téged, akit Szívem szeret. Erõsen tartottalak és visszavezettelek az egyenes útra. Nem akartam, hogy elmenj, ameddig Édesanyám házába nem vezettelek, abba a szobába, ahol engem fogant. Szenteld meg holnapi napod, légy az én tömjénem, és áraszd szét illatod! Az én Lelkem van rajtad . Bátorság! Nem hagylak el, áldásom van veled gyermekem.

A fiatal fiú, aki megállította a melegfelvonulást: Pap akarok lenni

2019. augusztus 13. 20:13 - Andre Lowoa

A 15 éves Jakub Baryła, aki egyedül szembenézett 1000 felvonuló meleg férfival a lengyel Płock városában szombaton, és akit a rendőrök vittek el, pap akar lenni (videó lent).

A meleg propaganda média azzal vádolta Baryłát, hogy az ellenállását felhasználja egy politikai karrierre. De Twitteren ezt írta: "Ez nem igaz; nem akarok politikus lenni, én pap akarok lenni".

Szülei "baloldali nézetekkel rendelkeznek", de Jakub "katolikus, hagyományőrző, konzervatív és hazafi".

Azt mondta, hogy Ignacy Skorupko atya inspirálta, aki hasonló dolgokat tett az 1920-as varsói csatában a bolsevikok ellen.

Baryła azt mondta a WPolityce.pl oldalnak, hogy először nem mert szembenézni a felvonulókkal a "szociális következmények" végett.

De aztán látta Częstochowában a Szűzanya istenkáromló ábrázolását, ahogy szivárvány glóriát tettek rá, ez viszont megváltoztatta a hozzáállását.

Płock plébánosától egy feszületet kért, leült a földre és elmondta a latin Salve Regina imát. A rohamrendőrök vitték el. A rohamrendőrök viselkedése a fiú szerint "kifogástalan" volt.

Baryła tudja, hogy tetteit Isten vezette: "Jézus és a kereszt szembeszállt a gonosszal és a bűnökkel".

https://gloria.tv/article/7UB2BtrWa4UG34QJDbvdo6FmT

Velence bazilikáját eltorzítja a szivárvány torony

2019. augusztus 13. 19:57 - Andre Lowoa

Egy nagy, toronyszerű, szivárvány színű tárgyat helyeztek a híres bencés San Giorgio Maggiore bazilika elé, pont a bazilika központi kupolája alá.

A tárgy a "fényűző emelkedés" nevet kapta. Ez a jelenleg is folyamatban lévő "Ember" kiállítás része, amelyet az ír Sean Scully "művész" hozott létre.

Mivel a templom és a kolostor az állam tulajdona 1861 óta, a szerzetesek nem szervezhetnek kiállítást, de hivatalosan "együttműködnek" vele és a saját weblapjukon hirdetik.

https://gloria.tv/article/2VTuurzdkU9MBDud2tPudsHeN

2019. augusztus 13. MINDEN VIRÁG IGÉNYLI A FÉNYT

2019. augusztus 13. 07:39 - Andre Lowoa

1987 december 31.

Istenem! Azért imádkozom, hogy az egyházak higgyenek üzenetedben!

Vassula, bennem hinni olyan kegyelem, amit én adok. 1 Figyelj, Vassula! Én fogok szólni általad, és azokról a megpróbáltatásokról fogok beszélni, amelyeket Egyházamnak végig kell szenvednie. Ez a kinyilatkoztatás az én hangom. Ismerjétek fel az idõk jeleit, fogadjátok el üzenetemet, ízleljétek meg üzenetemet, táplálkozzatok üzenetemmel, jaj a hitetleneknek!

Késõbb:

Kicsim, szeretsz?

Vég nélkül imádlak, Uram.

Igen, Vassula, szeress! Adj jóvátételt múltadért, adj jóvátételt azokért, akik nem szeretnek engem. Virágom, minden virág igényli a fényt, mert tudja, hogy milyen hatást tesz szirmaira. Leányom, akarsz-e bûnbánatot tartani?

(Megbántam régi bûneimet és a mostaniakat. - Isten arra készített fel, hogy fogadjam Õt a szentáldozásban.)

Virágom, megbocsátok neked. Bánd meg mindezt lelked mélyébõl! Bánd meg a tisztátalanságot 2 , mert ez volt Szodoma bûne.


1 Imádságban kell kérni Istentõl ezt a kegyelmet.
2 a lélek tisztátalanságát

 

Eucharisztikus csoda Paraguayban?

2019. augusztus 12. 13:41 - Andre Lowoa

Eucharisztikus csoda történt állítólag Paraguay Pedro Juan Caballero városában augusztus 8-án.

Gustavo Palaces atya szerint Valle Puku Szűz Mária Kegyelme plébánosa megszentelt egy ostyát, ami száraz rózsaszirmokká változott, ami piros, rózsa illatú folyadékot bocsájtott ki magából (spanyol videó lent).

Ez egy ima csoport házában történt. A szentostya egy tartályban volt, ezzel részesítik szentáldozásban a beteg embereket.

Az ima csoport tagjai továbbá azt is állították, hogy a Rosa Mystica kép rózsa illatú olajat bocsájtott ki magából. Az olajat beteg embereken használták, akik közül sokan meg is gyógyultak.

https://gloria.tv/article/puAQQzzQKx1q1HZUAG98AtoKv

2019. augusztus 12. JÚDÁS

2019. augusztus 12. 06:28 - Andre Lowoa

1990. november 11.

Uram?

Én vagyok. Pihenj meg bennem! Az egész mennyország tele van örömmel, ezt nevezitek ti örök boldogságnak. Leányom, ha a lelkek tudnák, milyen csodálatos dolog Istenben élni, egy sem veszne el ilyen könnyen, hacsak azt nem választják, hogy úgy vesszenek el, mint Júdás. Õ a kárhozat útját választotta. Mennyire elszomorodott Szívem, valahányszor láttam, hogy távolodik tõlem. Mennyit imádkoztam érte! Mennyit sírtam miatta! Oly sok hozzám vezetõ utat nyitottam számára, de alighogy elindult egyiken, máris letért róla, amint rádöbbent, hogy én adtam neki a lehetõséget. Bûnét lázadással tetézte. Sértéseket tartogatott szívében számomra, Istene számára, amikor ráébredt, hogy az én királyságom nem földi királyság, nem földi dicsõség. Becsukta szívét, elvágta kötelékeinket, és azonnal elidegenedett tõlem. Sötétség borult érzékeire, nem tudta mi a jó, és mi a rossz, és annak az uralkodónak engedelmeskedett, aki a levegõ ura.
Ma is azt kérdezem a betegtõl, amit egykor a Beteszda fürdõnél1: “Meg akarsz gyógyulni?” Ebben a pillanatban meg tudlak gyógyítani, és az egész menny ünnepel és örvendez majd! Ingyen adom, ezért úgy jöjj, amilyen vagy, meggyógyítalak lélek, országomba léphetsz, és bennem, Istenedben élhetsz.

 


1 Ján 5,1-9

2019. augusztus 11. MOST MÉG NAGYOBB SZÜKSÉGEM VAN ÁLDOZATOT VÁLLALÓ LELKEKRE MINT VALAHA

2019. augusztus 11. 08:55 - Andre Lowoa

1991. július 12.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Szerezz nekem örömet és éreztesd velem, hogy füled nyitva áll számomra! Lélek, érezd jelenlétemet! Én vagyok van veled életed minden pillanatában! Vassula, mondd, boldog vagy, hogy ily módon lehetsz velem?

Igen Uram, áldott légy!

Légy gyönyörûségemre, és igyekezz ajkamra figyelni, amikor szólok hozzád, föléd hajolok és rád nézek. Ne tégy úgy, mintha nem lennék itt! Emeld hozzám fejedet virágom, és fogadd magadba világosságomat! Széppé foglak tenni, új erõt öntök virágod szárába. Békét, az én békémet adom neked.
Engedd meg, hogy egy kicsivel tovább használjalak írótáblámnak, és azután… majd én, a te Szabadítód, leszakítalak és mindörökre átültetlek az én kertembe.
Én, a te Megváltód, sok szívet fogok életre kelteni, hogy imádjanak engem. Szüntelenül imádkozz, beszélgess velem, gyakran áldj engem mindazért, amit adok neked! Mindig lesznek próbatételeid. Ez kedvesem, a te növekedésed érdekében történik.
Szeretném növelni utánam való vágyakozásodat, rám való szomjadat, és ó… mit meg nem tennék lelkedért, hogy tökéletesítsem! Ha száz korbácsütést kellene veled elszenvedtetnem - ami szinte halálra adna téged - lelked tökéletesítése érdekében, habozás nélkül megtenném, hogy megmentselek.

Uram, lehet, hogy ez egészen közel viszi a lelket ahhoz, hogy minden feladjon!

Kételkedsz bölcsességemben?

Nem, de lehet, hogy némely lélek nem képes ezt elfogadni.

Én ismerem minden lélek képességét, ezért bízzál bennem! Emlékezz még valamire! Meg akarsz-e dicsõíteni engem?

Igen.

Ahhoz, hogy megdicsõíts, el kell viselned keresztre feszítésemet. Most még nagyobb szükségem van áldozatod vállaló lelkekre, mint valaha. Még gyakrabban imádkozz, és hajolj meg kéréseim elõtt! Add át magad nekem, és kínáld fel nekem akaratodat, hogy véghez vihessem benned isteni mûveimet! Viseld keresztemet, amikor fáradt vagyok, és vigasztald meg Szívemet, amely fáj a szeretet-hiány miatt. Abba mindig közel van hozzád. Légy gyönyörûségemre, és áldj engem!

Az amazonasi esküvő megmutatja hamispróféta zsinati egyházának igazi arcát

2019. augusztus 10. 15:47 - Andre Lowoa

Azzal az ürüggyel rukkolt elő a férj és feleség, hogy a Xukuru és Kapinawá törzsek hagyományos öltözetében akarnak lenni, ezért mezítláb, félmeztelenül jelentek meg az oltár előtt a templomi esküvőjükre a brazil Pesqueiraban.

A meztelen képeket az Es.Aleteia.org oldalon publikálták. A férj egy kosárral a fején jelent meg, pedig templomban volt.

Hamispróféta egyházának "hagyománya" az, hogy minden hagyományt népszerűsít, ha az nem katolikus.

https://gloria.tv/article/uptu3FA4mFhe2bkv6T6miCM26

Elítélik Pell bíborost a börtöni levele miatt?

2019. augusztus 10. 15:43 - Andre Lowoa

Az ártatlanul bebörtönzött mártír George Pell bíboros egy kétoldalas levelet írt augusztus 1-jén.

A kézzel írt levél címzettjei George Pell bíboros támogatói, az ő Twitter oldalukon került publikációra a levél.

A bíboros a közelgő amazonasi szinódusról ír és azt mondja, hogy "van okunk aggódni" az Instrumentum Laboris végett: "Ez nem az első rossz minőségű dokumentum, amit a szinódus titkársága készített".

Pell szerint Müller bíboros kritikája "kiváló" a dokumentummal kapcsolatban.

Számára egyértelmű, hogy bárhol is legyen az egyház, "nem engedheti meg magának a zűrzavart, valamint az apostoli hagyománnyal ellentétes tanokat".

Pell továbbá megemlítette, hogy a börtönben 1500-2000 támogató levelet kapott.

Az angol levél tartalma
https://gloria.tv/article/jB786T1q6KAt12VFbyYMpJpcW
Az ausztrál rezsim hatóságai George Pell mártírt bíboros után nyomoznak, hogy vajon "megszegett-e valamilyen börtön szabályt", miután egy Twitter fiók az ő levelét publikálta a George Pell bíboros támogatói csoport.

Victoria igazságszolgáltatási (vagy igazságtalanszolgáltatási) osztály szóvivője azt mondta szombaton, hogy a rabok nem posztolhatnak a közösségi oldalakon és nem használhatják az internetet.

Továbbá nem kérhetnek meg mást, hogy posztoljanak a nevükben. Az osztály részletesen megvizsgálja ezt az eseményt - mondta a szóvivő az AAP-nek.

A börtönszabályokat megsértő raboknak mindig büntetés jár.

https://gloria.tv/article/NEdjT36Q9NAf3pQJVnaN1Jqsr

2019. augusztus 9. TE NAGYON TÖKÉLETLEN VAGY MINT ESZKÖZ

2019. augusztus 09. 08:36 - Andre Lowoa

1991. február 25.

A Szeretet a szeretet viszonzására vár.

(Hirtelen a helyesírási és a nyelvtani hibákra gondoltam, amelyek itt-ott elõfordulnak ezekben a szövegekben, valamint arra is, hogy mit mondott errõl Jézus egy másik misztikusnak, aki már meghalt, és hasonló problémái voltak.)

Igen, arra kötelezel, hogy a te nyelvtani tudásodra, és a te behatárolt szóismeretedre korlátozzam magam. Ó igen! Te nagyon tökéletlen vagy mint eszköz!1

Én azonban még tökéletlenségedben is fel tudlak használni, kicsim. Jézusod újból és újból megáldott téged, és egyszer, Vassula, egyszer majd megjelenek elõtted az én világosságomban, és teljesen elmerítelek benne. De most, én és te, így folytatjuk tovább, ahogy eddig.

Dicsérjük az Urat!

(A Sátán azt mondta: “Végre”, mivel a dicséret leírása idõbe került. De azonnal felhangzott Jézus hangja, amint azt parancsolta a Sátánnak, hogy “Csend!” A Sátán el akarta hitetni velem, hogy Jézus mondta azt, hogy “Végre!”)


1 Jézus mosolygott.

Papír katolikusok: Kérjük, ne legyenek illúziók Afrikával kapcsolatban

2019. augusztus 08. 20:21 - Andre Lowoa

A szentségeket megkapó katolikusok százaléka "nagyon alacsony" több afrikai országban - mondta Alain Clément Amiézi, az Elefántcsontpart Anyama szeminárium dogmatika professzora.

A La-Croix.com oldalnak beszélve Amiézi azt mondta, hogy a valóban elkötelezett, szociális és politikai életben aktív katolikusok száma "elenyésző".

"Megkeresztelt emberekből sok van, de keresztényből nem". Ez azt jelenti, hogy a Novus Ordo egy kudarc ott is, ahol az emberek továbbra is templomba járnak.

https://gloria.tv/article/31zo1ch6bq3E3awKuTuASDR9f