....

Én vagyok a Reménység Kapuja

2012. május 22.
Source: http://ichtys.hu/index.php/86-2012-majus-22


Az Én Békémet adom neked, gyermekem. Azért hívtalak el, és azért formáltalak, hogy hatalommal hirdesd Szavam és emlékeztesd ezt a nemzedéket, hogy Nélkülem a Sátán céltáblái. Ő köztudottan hiú és megtévesztő, mégis milyen sokan követik őt vakon!
Vassula, Én Szív vagyok teljesen! Add tovább Szavaimat ennek az egész nemzedéknek, és ne szomorkodj, amikor azok, akik hitetlenségükben nem akarnak meghallgatni téged, hátat fordítanak neked... Te légy buzgó, és maradj az Én Békémben.
Szívem gyermeke, leld mindig gyönyörűségedet Jelenlétemben, ezzel megtisztelsz és megdicsőítesz Engem!
„Én vagyok a Reménység Kapuja ott, ahol kétségbeesés van. 1 Az Öröm Kapuja ott, ahol szomorúság van. A Vigasztalás Kapuja ott, ahol szenvedés van. Az Élet Kapuja ott, ahol halál van. A szívükhöz szólok és kivezetem őket a pusztaságból, és nagy gyengédséggel fogok gondoskodni bárányaimról. Nem fogok keményen bánni velük és meg fogom hallgatni az alázatosakat, amikor bocsánatomat kérik.
Valójában közületek sokan elfelejtették az Én tanításomat, és elfelejtettek Engem, de Én sohasem felejtelek el Titeket, bár ó, közületek sokan vétkeztek Ellenem... Jöjjetek Hozzám és tudjátok meg, hogy Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok a ti hatalmas védelmezőtök, a ti erős támaszotok, aki feléleszti lelketeket és megvilágosítja tekinteteteket. Gyógyulást, életet és áldást adok. Én vagyok Minden.
Jöjjetek Hozzám és szóljatok Hozzám a szívetekből, és Én meghallgatlak. Változtassátok életeteket szüntelen imává, és szerezzetek Nekem örömet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és járjatok egyenes úton. Tisztuljatok meg a bűnbánat által, és ne fecséreljétek napjaitokat többé földi dolgokra, amelyek elmúlnak, inkább fordítsátok tekinteteteket az Én Gazdagságomra, amely életet ad. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy szentül éljetek és békességben legyetek mindenkivel. Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes, és bűneitek nem fogják többé uralni az életeteket. A kegyelem által éljétek Igaz Életet Énbennem, a ti Istenetekben és Én enyhíteni fogom szomjúságotokat. Én Jézus Krisztus mindegyikőtöket megáldom. ic”
Őrizz Engem a szívedben, Vassula, és tedd széppé Házamat! Keltsd életre és egyesítsd! Engedd, hogy ezen az úton vezesselek az Én Dicsőségemért. Én Vagyok mindig veled van, leányom. ic

1 Üzenet Ciprusnak.

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.13. 08:31

1992. augusztus 22.

A rhodosi csoportnak:

Uram?

ÉN VAGYOK. Csupán békét kérek tõletek. Vigyetek békét és szeretetet oda, ahol széthúzás van! Kérjétek világosságomat, ahol zavar keletkezik! Kérjetek! Kérjetek, és adni fogok. Tiszteljétek egymást, és ne engedjétek, hogy szívetek megkeményedjen! Ne adjatok teret a Sátánnak! Legyetek nyugodtak, és ajánljátok fel nekem imátokat! Mennyi imát hallok? Imádkozzatok és böjtöljetek, hogy eltávozzék tõletek a gonosz lélek! Többet imádkozzatok! Maradjatok bennem! Tõlem függjetek, miként a gyermekek. Imádkozzatok! A szívetekkel imádkozzatok!

Az én útjaim nem a ti útjaitok. Ezért ne kövessétek saját gondolataitokat! Keveset tudtok arról, hogy miképpen munkálkodom. Vessetek, ahol csak lehetséges! Ismerem képességeiteket, és tudom, hová küldelek benneteket. Boldogok vagytok, ha miattam megrágalmaznak és nevetségessé tesznek! Mondom nektek, meghallgatlak benneteket, ha Nevemet szólítjátok. Béke! Imádkozzatok és támaszkodjatok rám! Az Ecclesia új életre kel!

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.12. 09:10

A Jézus Kistestvérei rendnél a 39 apácából 34-et megkértek, hogy vonják vissza esküjüket. A rendet 1949-ben hozták létre, négy idősek otthonát üzemeltettek a francia Laval és Toulouse egyházmegyében. A nővérek latinul használják a Novus Ordót. 2012-ben tértek vissza a régi szokásaikhoz.

A közösségük két kánoni látogatást szenvedett el, egyet 2016-ban és 2018-ban, "szektás túlzással" vádolták őket. Az apácák szerint a jelentés "karikatúra és ítélkezés" volt.

A vezető apácát messzi kolostorba küldték el, és lecserélték három modernista bizottság taggal. Minden kánoni fellebbezést és kérést elutasítottak.

Az egyik bizottság tag, Geneviève Médeviellem nővér, aki a párizsi Katolikus Intézményben tanít azt állítja, hogy a paráználkodás megérthető.

Szeptember 17-én Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregáció vezetője megparancsolta az apácáknak, hogy "ellenállás nélkül" fogadják el azt, amit a bizottság mond, különben feloszlatják őket.

November 7-én 34 apáca jelentette be, hogy lelkiismeretre hivatkozva visszavonják esküiket.

A Vatikán a múltban már elpusztította a német Auerbach apácáit, az elmélkedő János apostol apácáit Franciaországban, valamint a Szeplőtelen Szűz Mária Apácáit Olaszországban. Mindegyik rend bővelkedett a tagokkal.

https://gloria.tv/article/4THWSaATHsnP6PvFRT6xtg1dD
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.11. 18:38

Megint a szeretetről tanulok. Mint korábban írtam, mostanában nehezemre esik figyelemmel kísérni a napi híreket. Nem azért, mintha több nehezen feldolgozható esemény vagy szörnyűség történne a világban, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt, hanem inkább azért, mert taszít és elszomorít, amikor eltérő véleményen lévő emberek nyilvánosan savazzák egymást.

Az Egyesült Államokban a demokraták és republikánusok között zajlik a háború, itthon pedig a kormánypárti és ellenzéki képviselők és szimpatizánsok ontják egymásra a szemetet.

Mindegyik oldalnak kötelező bizonyos dolgokat utálni, másokat viszont támogatni, középútnak és megértésnek pedig nincs helye. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyszerre kellene elfogadnunk számunkra fontos és elfogadhatatlan nézeteket vagy egymást kölcsönösen kizáró véleményeket támogatni az elfogadás szent nevében, csupán annyit, hogy történt valami 2000 évvel ezelőtt, ami képessé tesz vagy tehet bennünket, hogy egy nézet elfogadásától vagy elvetésétől függetlenül szeressük a nézetet vallókat.

Mi tagadás, manapság elég sok beteg véleményről és elméletről hallani, ráadásul ezek megnyilvánulásait sajnos az utcán is láthatjuk, csakhogy Jézus éppen a betegekért jött. Nem tagadom, hogy belőlem is erős ellenérzést képesek kiváltani egyes megnyilvánulások és ilyenkor hajlamos vagyok vágyakozva gondolni arra a bizonyos utolsó ítéletre, mert más igazságtétel nem sejlik a láthatáron az adott pillanatban, ugyanakkor egyre gyakrabban próbálom észben tartani, hogy a világba, aminek megmentéséért Jézus eljött, az éppen utált személy is beletartozik. Ráadásul nemcsak beletartozik, hanem olyan nagy kincsnek számít, hogy ha rajta kívül egyetlen megmentendő ember se lett volna, Jézus akkor is az életét adta volna érte. Tudom, nem biztos, hogy az utált személy él ezzel a csodálatos lehetőséggel, de erről a döntésről a mennynek innenső oldalán nem mindig tudhatunk biztosat. Így jobb abból kiindulni, hogy utálatunk tárgya egy napon nemcsak szeretendő ellenség, de akár Krisztus testének része is lehet.

Ez egy olyan gondolat, amire nekem személy szerint rendszeresen emlékeztetnem kell magam, ha nem akarok csatlakozni az utálkozókhoz. A megosztásnak ez a formája ráadásul mintha fokozódna mostanában. Valószínűleg nem véletlenül. C. S. Lewis szerint a szavainkat folyamatosan csűrcsavaró ellenségünk arra számít, hogy az egyik nézetet „különösképpen nem kedveljük majd, s ezáltal fokozatosan belekerget minket a másikba.” Lewis arra bíztat, hogy „ne engedjük magunkat bolonddá tenni. Tartsuk a célt szemünk előtt és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük.”

Nem ártana, ha a csatáinkat is jobban megválogatnánk. Az élet rövid. Legalábbis az életnek ebben a romlandó testben töltött része. Ne fecséreljük olyan vitákra, amik az örökkévalóság szempontjából teljesen mellékesek. Inkább hirdessük az evangéliumot, és ha szükséges használjunk szavakat is hozzá.

http://idokjelei.hu/2018/11/hogyan-gyozzuk-le-az-utalatot/

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.11. 17:34

Élőben az www.apostoltv.hu-n
www.szentangyalok.hu

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.11. 10:30

Főcelebránsok: Böjte Mihály, Gegő István Juliánusz, Urbán János Erik

Az utóbbi időben: Orbán Szabolcs

http://www.csiksomlyo.ro/index.php/rss/csiksomlyo-elo-adasa

http://elocsiksomlyo.blogspot.hu/

 

 

 

 

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.11. 09:30

1990. április 10.

Béke veletek!… Szent Istenetek vagyok, aki a magasból figyel rátok. Legyetek összeszedettek, és érezzétek jelenlétemet! Érezzétek jelenlétemet, érezzétek rajtatok nyugvó tekintetemet! Bizony mondom nektek, hogy embernek nincs nagyobb szeretete az enyémnél. Én vagyok az, aki a legjobban szeret benneteket, az élõ Isten. Szeretteim, nemzetetek ma sötétségben él, de végtelen irgalmamban leszállok, hogy helyreállítsam házamat, és visszahozzalak benneteket magamhoz. Valóban kiárasztom Lelkemet az egész emberiségre, hogy Szavammal tápláljam az éhezõ nemzeteket, és arra emlékeztesselek benneteket, hogy Szent vagyok. Azért jövök, hogy a jóra bátorítsalak, és megakadályozzalak rossz törekvéseitekben. Ajtód elõtt állok, lélek, és zörgetek. Én vagyok az, akit kerestek. Én vagyok az, aki felemeli lelketeket, és ujjongásra készteti. Bizony mondom nektek, hogy a Szeretet már visszatérõben van. Hamarosan eljövök. Imádkozzatok a lelkek megtéréséért, imádkozzatok értük, hogy még eljövetelem elõtt megtérjenek! Buzgón imádkozz, hogy ebben a pusztaságban elérjen hozzájuk kiáltásom, és áttörje süketségüket! Imádkozz az Atyához, nehogy túlcsorduljon igazságosságának kelyhe, mielõtt megtérnél, nemzedék! Kiálts hozzám, és meghallgatlak!

Ó nemzedék, nemzedék, nincs kifejezés gyalázatodra! Leírhatatlanul tisztátalan vagy. Bûnöd öl meg téged! Romlottságod és hûtlenséged, nemzedék, megrendítette az örökkévalóságot, és megrázta az ég oszlopait. Gonoszságotok megfosztotta lelketeket minden bölcsességtõl. Ha tudnátok, hogy angyalaim mennyire remegnek attól, ami rátok vár! Remegnek attól, hogy látniuk kell a Földet, amelyen a ti véretek folyik majd hitehagyástok miatt, azt a Földet, amely angyalaim szeme láttára tép darabokra benneteket! Ha felfognátok, milyen rémület vár rátok, nem pazarolnátok lélegzeteteket üres szavakra és istentelenségre, ahogy most teszitek.

Én, az Úr, kiárasztom Lelkemet, hogy felkészítselek benneteket, és tanítást adjak nektek a mennyrõl, hogy bûnbánatra és megtérésre szólítsalak. Az irgalom Istene vagyok, aki a kegyelem e napjaiban egészen lehajol hozzátok, hogy megmentsen benneteket. Hallgassatok aggódó kiáltásomra! Szeretteim, azért jövök, hogy felébresszelek benneteket! Nem fáradok bele, hogy kéréseimet megismételjem. Ajkam soha nem fárad bele, hogy hívjon benneteket, pedig azalatt is szenvedek, amíg veletek beszélek… pedig közel van hozzátok a világosság, hogy elûzze sötétségeteket, nemzedék…

Nyissátok ki szemeteket, és megláttok ragyogásomban ! Kész vagyok világosságot adni szemeteknek, hogy lássatok, nehogy halálos álomba merüljetek. Nemzedéketek cselekedetei romlottak és gonoszak. Nemzedéketek messze van attól, hogy képmásom legyen, messze a szeretettõl, messze a szentségtõl . Szent Istenetek vagyok, de ti minden percben újból keresztre feszítetek engem. Én vagyok az, aki ma oly nagy szeretettel ölellek két karomba, és gyengéden táplállak benneteket Szavammal, hogy visszaadjam istenségeteket 1 , gyenge nemzedék. Azért jövök, hogy megszabadítsalak a bûntõl. Nem azért jövök, hogy fenyegesselek, hanem azért, hogy végtelen irgalmamban figyelmeztesselek. Szívem vágyódik arra, hogy birtokába vehessen, hogy enyéim lehessetek az örökkévalóságra, és ragyogó fehér ruhába öltöztessen titeket. Szívem elszántan igyekszik elvonni benneteket utálatos cselekedeteitektõl. Hívlak benneteket, de ma sokan nem akartok válaszolni nekem. Gyenge eszközök által szólok, de sokan vannak, akik nem akarnak rájuk hallgatni. Ezek csalóként kezelik küldötteimet. Legszívesebben azt tennék, ami nekem legkevésbé tetszik: kioltanák életüket. 2 Azt gondolják, hogy szent szolgálatot tesznek nekem. Lelkük sötétségben van, és most éppúgy nem ismerik fel kegyelmem Szentlelkét, mint ahogy annak idején a zsidók sem ismerték fel, hogy én vagyok a Messiás.

Nem ujjonganak nekem, hanem megsértenek. Tövisekkel és tüskés bozóttal torlaszolják el utamat, tisztátalanságot és szabad szerelmet terjesztenek ebben az istentelen és érzéketlen nemzedékben. Érezd fájdalmamat, érezd bánatomat! Szemem könnybe lábad és megdagad a sírástól. Nagy szeretettel jövök hozzátok, hogy felajánljam nektek szeretetem ajándékát, és istenségem ajándékát. Azért jövök, hogy emlékeztesselek szentségemre. Ti, akiket Szentséges Szívem annyira szeret, és akikért Szívem dobog, mondjátok, hadd halljam, mikor hagyjátok el ezt a pusztaságot? Térjetek vissza hozzám, hogy ne kelljen tovább gyötrõdnöm arra várva, hogy meghallom-e léptetek neszét. Nem teszek nektek szemrehányást, nem, csupán hagyom majd, hogy keblemre vessétek magatokat, és örömkönnyek közt foglak ringatni benneteket, gyermekem. Elárasztalak szeretetemmel, és lelketeket eltöltöm békémmel… Vigyázni fogok rátok, hiszen én vagyok Pásztorotok! Értsétek meg, hogy a nektek megígért napok kezdetét élitek át. Azt mondtam, hogy kegyelmem Lelke rálehel halottaitokra. Az a szándékom, hogy felkeltselek benneteket sírotokból, és saját birtokotokra vezesselek benneteket az én Szentséges Szívembe! És eltöltelek Lelkemmel, meggyógyítalak benneteket, és ti elismertek engem Isteneteknek. Nyissátok ki szíveteket és szemeteket! Hagyatkozzatok rám! Adjátok át nekem akaratotokat, és én magam teszem meg a többit . Ne feledkezzetek meg szent jelenlétemrõl! Legyetek világosságom edényei, hordozzátok Szavamat, és terjesszétek üzeneteimet!

Én az Úr megáldalak benneteket, szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!

 


1 a szerk. megj.: isteni életeteket
2 “Kioltanák életüket”… csupán két szó, de sokkal többet jelent ennél. Azt is jelenti, hogy akik megtámadják a Szentlelket, azok Õt fojtják el, mivel Õ szól a küldötteken keresztül. Elfojtják Istennek e néphez küldött figyelmeztetését, és felelõsek azokért a lelkekért, akik elvesznek. A kegyelem Szentlelke választotta ezt az utat, így akar felébreszteni bennünket, mert nemzedékünknek erre van szüksége; sokasodnak a kinyilatkoztatások, üzenetek érkeznek a jelenések által. Fatima felhívását nem vették komolyan. Tizenhárom évig hallgattak róla, pedig figyelmeztetés volt. Az eredmény a második világháború és a kommunizmus lett.

 

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.11. 08:38

Napjainkban a kommunizmus és a globalizmus káros, vallásromboló tevékenységének hatására a társadalmon belül felütötte a fejét a keresztényellenesség. Szomorúan nyugtáznunk kell, hogy az ilyen ellenző emberek egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit is köszönhetünk Jézus Krisztusnak és az Ő tanításai nyomán szárba szökkent kereszténységnek!

Az emberek jelentős része csak a rosszat látja folyamatosan a kereszténység történelmében, de azt figyelmen kívül hagyja, hogy napjaink társadalma a vadállati szinten lévő ősemberek színvonalán lenne még ma is, ha nem jön Jézus, aki olyan irányt mutatott, amely gyökerestül változtatta meg a szemet-szemért, fogat-fogért elvet a Szeretet Parancsára.

Meg lehet nézni azokat a kezdetleges negatív közösségeket, ahol az állatias viselkedés uralkodik és nem érvényesülnek Krisztus tanításai, vagy legalábbis azok a nemes eszmék, amelyekről Ő példát mutatott nekünk. Ott teljesen természetes a lopás, a hazugság, a gyilkosság, és akár a kannibalizmus is. A lealacsonyító ösztönök szerint élnek ezek az emberek és nincs sokszor számukra semmi olyan tanítás, amely a szépre, a jóra és a nemesre ösztönözné őket és a viselkedésüket.

Európának viszont van egy ilyen nemes eszméje. Ez pedig nem más, mint a kereszténység, amely kiemelte az álllatias embert az ösztönvilágából és olyan szent és példaértékű utat mutatott mindenki számára, amely a fejlődéshez, a boldoguláshoz, a békéhez és a szeretet megismeréséhez vezette el népek sokaságát.

Persze itt rögtön felhördül a sok ellenző, hogy volt sok visszaélés is a kereszténység nevében. Igen sajnos voltak tévedések. Főleg akkor, amikor a politika és az írástudók beleszóltak a kereszténység alakulásába, irányításába. Amikor nem beavatott emberek irányítanak egy egyházat, vagy egy vallást, akik közvetlen kapcsolatban vannak az Isten hatalmával, akkor sajnos előfordulnak túlkapások. Ez minden egyes egyháznál megfigyelhető, nem csak a kereszténységnél…

Napjainkban a média globalista propagandája is leginkább a lejáratást célozza meg a kereszténységgel kapcsolatban. Csak a rosszat híresztelik, viszont semmi jót nem mondanak el. Ezzel is sok tudatlan embert hangolva káros irányokba. Így majd nem a lelkiismeretük szavát fogják követni, hanem a pénz hatalmát, ami azok kezében van, akik a médiát is birtokolják és irányítják. Erről szól ez az egész lejáratás.

A tudomány és az oktatás terén szintén tévtanokban tartják az embereket. A materialista és istentelen felfogás az elfogadott ezen a téren. Holott megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyítékaink vannak már rá, hogy Isten létezik, …van! A halálközeli élményt átélt emberek tízezrei számolnak be Isten létezéséről, mikor visszatérnek. Még az ateisták is megtérnek. Azt állítják nekünk a tudatlan tudósok, hogy ez az oxigénhiányos agy miatt következik be. Viszont ez tévedés, mivel a haldokló testen kívüli állapotában nem beszűkül a tudata, hanem kitágul, mivel azt is érzékeli pontosan, bizonyítottan, hogy otthon a családtagjai mit csinálnak, miről beszélgetnek a másik szobákban, vagy milyen tárgy van beesve a szekrény mögé. Ezen beszámolók hitelességét alátámasztja az is, hogy tízezerszám ugyan azt, vagy nagyon megegyező folyamatot mesélnek el az ilyen eseteket átélt emberek:

- testen kívülről látják magukat

- valós eseményeket, embereket és azok cselekedeteit hitelesen érzékelik, holott egy ájult, vagy halott személynek nem lenne szabad tudnia, hogy mi történik körülötte. Ezek az emberek nem csak azt érzékelik, hogy mi történik másik szobákban, hanem azt is, hogy több kilométerre lévő helyeken éppen mi zajlik

- hatalmas fényt látnak
- lepereg életük filmje
- látják életük erényeit, hibáit
- hatalmas szeretet éreznek
- elhunyt családtagjaik megjelennek, akik mondják nekik, hogy túl korán érkeztek
- Istenről megbizonyosodva térnek vissza, pedig mind inkább maradnának, mert azt érzik igazi otthonuknak

De a tudatlan tudományunk még ma is a materializmust hirdeti és ostobaságra tanítják gyermekeinket az iskolákban. Ugyan arról van itt szó szintén, mint a média vallást lejárató szerepénél láthattunk. Egy istentelen, állatias, ösztönlény embert könnyebb a jutalomfalatokkal irányítani, mint azt, aki tisztában van vele, hogy a test halálával a tudatunk tovább létezik, ahol már fontosabb az erkölcsös élet, mint az, hogy mennyi pénzt harácsoltunk össze magunknak. Ezért mondta Jézus Krisztus:

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön!”

(Mt 6:19)

Ettől függetlenül a kezdetekre kell figyelmünket fordítani. Azokra a tanításokra, amelyeket Krisztus számunkra közre adott, és amelyek nélkül ma egész Európa és az emberiség jelentő része az állati ösztönöknek élne.

Sajnos, ahogy tömegesen kezdik az emberek megtagadni a Jézusi értékeket, úgy sötétedik be a történelmünk, az országunk és a kontinensük emberének a lelki világa. Egyre inkább kezdi felütni a fejét a haszonlesés, a pénzimádat, a különböző beteges irányzatok terjesztése, reklámozása és szerephez jutása… Az erkölcstelen, kicsapongó élet miatt tönkre mentek a családok. A fiatalok apa, vagy anya nélkül nőnek fel… feltéve, hogy a kezdeteknél nem végeznek el rajtuk egy abortuszt. Így szépen elkezd fogyni Európa lakossága is. Egyre jobban az ösztönvilág és a tudatlan élet érvényesül, melyek nincsenek tisztában tetteik következményeivel. Szodoma és Gomorra elpusztult. Vajon a mi társadalmunk ilyen hozzáállással nem fogja így végezni?

Ebből is látható, hogy ahogy csökken a kereszténység fénye, úgy sötétedik el az egész kontinens. Viszont ennek hatására sem ébrednek fel az emberek, mert csak a negatív kampányt látják ezen témakörrel kapcsolatban.

Aki viszont kíváncsi az igazi kereszténységre, az azt nézze meg, hogy Jézus és a szentek mit tanítottak és hogyan éltek. Akkor talán lesz fogalma arról, hogy mit érdemes követni és nem csak a lejárató kampány butítását élteti magában.

A sok rossz mellett, amit a kereszténységről terjesztenek, nézze meg mindenki a még több jót, amit a szentek és Jézus követői véghezvittek a világban.

A rengeteg iskolát, árvaházat, kórházat, segélyszervezetet és nemes cselekedet is érdemes észrevenni az embereknek, amelyek a kereszténység nyomában fakadtak. Nélkülük az emberiség biztosra mondhatjuk, hogy nem itt állna, hanem sokkal lejjebb. Ezt tartsa mindenki szem előtt!

Nem azt kell folyton hangoztatni, hogy mi az egyház és a vallás hibája. Azt kell szem előtt tartanod, hogy te mivel tudod jobbá tenni a dolgokat, a világot, az emberiség történelmét!

Könnyű ítélkezni, de mi az, amit te tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?

A kereszténység nagyon sok mindent tett meg ezért, még akkor is, ha voltak tévedések az írástudók és politikusok miatt. Aki ítélkezik az ne csak a tévedéseket lássa, hanem vegye figyelembe az erényeket is! Úgy lesz igazságos az ítélet…

Mi az amit tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3790-a-keresztenyseg-vedelmeben

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.10. 20:24

Bízz Bennem, tartsd meg követőidet és remélj Bennem. Nem vagy egyedül!

  1. december 27.

Uram, ebben az elkövetkező időszakban szabadíts meg minket a gonosztól, és jöjjön el a Te országod, a Te uralmad fogadjon be minket.

Ó, Vassula! Az Én békémet adom neked. Úgy ismernek, hogy nagyszerű dolgokat tettem, tehát bízz Bennem. Soha ne feledj továbbadni mindent, amit adtam neked. Légy türelmes üldözőiddel, és ah! amit Atyámnak a mennyben mondtam, az nagyon releváns a ti időtökben is. Szemrehányást tettem a városoknak, ahol oly sok csodát tettem, és még mindig nem tartottak bűnbánatot. Miért csodálkozol azon, hogy a papság bizalmatlan veled szemben, hiszen ők nem látják, hogy ezek az Üzenetek az Én kegyelemem művei, és közülük néhányan mérlegelés nélkül, örömmel elítélnek téged. Azt kérdezed, hogy miért nem kapják meg a hit kegyelmét? Nos, amit akkor mondtam, most is azt mondom: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.” [1]

„Még a sakálok is odanyújtják emlőiket, hogy kicsinyeiket táplálják; de népem leánya kegyetlen, mint a struccmadár a sivatagban.”[2] Ami a fiatalokat illeti, az arcuk fekete a bűntől.

Vassula, figyelj, és írd: összeesküdtek ellened, és vadásznak rád, de minden gonosz cselekedetük, minden rágalmuk ellened vissza fog hullani a fejükre. Bízz Bennem, állj a sarkadra, és remélj Bennem. Nem vagy egyedül, Én veled vagyok!

Sokak közül választottalak ki, hogy beszélj a nevemben. Kedves vagy Nekem, a bátorság, a reménység és a hűség koszorújával öveztem fejed. Nézd, ennek a bűnös nemzedéknek tanújává tettelek, és Ciprus a nevemben növekedni fog, és a szél messzire viszi szavamat. Gyűjtsd össze a nemzeteket minden népből, hadd hallják szavam.  Sokkal többen összegyűlnek majd, hogy meghallgassák Üzeneteimet. Érted?

Vassulám, folytatni fogom, hogy összegyűjtöm nyájamat, mint téged: a Szeretet szeret téged, állj meg fényemben, és helyezd Belém reménységedet. IC

 

 

[1] Lk. 10,21.

[2] Siral. 4,3.


http://ichtys.hu/index.php/136-2011-december-27

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.10. 08:35

Jövő vasárnap müezzin ének és kádis ima lesz Mechelen székesegyházában.

Az imákat egy koncert keretében öt belga kórus adja elő. Továbbá előadják még a "The Armed Man - A Mass for Peace" éneket, amelyet a brit Karl Jenkins írt.

A Katholisches.info jelentései szerint ezt szintén előadták 2017-ben a német Wuppertal Szent Lőrinc templomában. A müezzint is előadták volna, ám azt végül elutasította a kölni egyházmegye.

https://gloria.tv/article/WADttRW4oSMY1g4gHKz81uZaB
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.09. 17:37

1988. június 21.

Uram?

Én vagyok. Imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz azokért a lelkekért, akik szembehelyezkednek Péterrel! Imádkozz azokért, akik megpróbálják elhallgattatni Pétert. A napok meg vannak számlálva, és lelkem elmerül a szomorúságban. Szent Szívemet keserûség tölti el. Lelkem arra vágyik, hogy lássák be tévedésüket. Aki Péterrel szembehelyezkedik, Egyházammal, törvényemmel helyezkedik szembe; velem, Urával és Istenével helyezkedik szembe. Elítélik bárányaim Péterét, így elítélik törvényemet. Hiúságuk elvakítja õket; nem látják világosan, hogy ha Pétert elítélik, nem a törvényt követik, hanem az én törvényem bírájává válnak! Ó hallgassátok, mit mond a Lélek az egyházaknak!

Térj vissza, jöjj vissza szeretett gyermekem!1 Én, az Úr választottam Pétert. Pétert, aki ma a II. János Pál nevet viseli. Azt mondom neked szeretett gyermekem , hogy Szent Szívem választotta õt. Jöjj vissza, engesztelõdj ki a kedvemért kedvesem! Én, az Úr, megbocsátom bûneidet és megtisztítalak.

TÉRJ VISSZA! Térjen vissza mindenki közületek Péterhez, mert én, a ti Istenetek választottam õt. Én adtam neki a tanítvány küldetését, és általam képes válaszolni a megfáradtnak. Ó teremtés, kiveszett belõled minden bölcsesség? Teremtés, nem értékeled többé irántad való végtelen Szeretetemet? Ennek ellenére azt felelem mindenkinek, aki engem hív:

Veletek vagyok, ha bajba kerültök, én vagyok a ti menedéketek!

Én az Úr, ma még egy parancsot adok. Írd! “Hajoljatok meg! Hajoljatok meg, hogy képesek legyetek kiengesztelõdni és egyesülni, alázzátok meg magatokat az egyesülésért!” Gyermekem!

Igen, Uram?

Az én békémet adom neked. Légy engedelmes! Engedd meg, hogy úgy vegyelek igénybe, ahogy akarlak. Bízzál bennem! Atyád kezében vagy.

Uram, csak Téged követlek, lelkem Nálad olyan békében van, mint gyermek az anyjánál. Teljesen megbízom Benned, és engedelmeskedni akarok Neked, mint a gyermek.

Ne feledkezz meg jelenlétemrõl! Veled vagyok. Mi ketten?

Mi ketten?

Igen Uram! Igen Szûzanyám!


1 Lefebvre bíborosnak.
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.09. 08:36

Közös nyilatkozatban szólították fel a híveket a menekültek fokozottabb támogatására Svájcban a keresztények, a zsidók és a muszlimok legfőbb vezetői.

- írja az MTI a Kathpress katolikus hírügynökségre hivatkozva.

Svájcban a három felekezetnek ez az első közös állásfoglalása a menekültügy kérdésében. A felhívásukban a Svájci Vallások Tanácsának tagjai az alpesi állam vezetését is sürgették, hogy reagáljon a menedékkérők helyzetére a többi között egy áttelepítési program létrehozásával.

A nyilatkozatot szerdán a következő vallási szervezetek írták alá:

  • a svájci katolikus püspöki konferencia,
  • az evangélikus egyház,
  • a svájci ókatolikusok,
  • az izraelita közösségek,
  • az ország iszlám szervezetei,
  • valamint a Svájci Vallások Tanácsának képviselői

Harald Rein ókatolikus püspök, a Svájci Vallások Tanácsának vezetője a dokumentum ismertetésekor azt mondta:

A zsidók, keresztények és muszlimok számára minden ember Isten teremtménye, s ezért az ő védelmét élvezi. Ránk hívőkre ezért külön felelősség hárul a menekültek iránt.

A nyilatkozat egyebek mellett felhívást tartalmaz a menekültek védelmére, humanitárius vízumok kibocsátására, valamint a genfi menekültügyi egyezményeknek megfelelő "tisztességes és hatékony menedékkérelmi eljárások" lefolytatására, de felszólít a menedékkérők számára legális útvonalak megteremtésére is a több országban is sikeresen működő áttelepítési programok mintájára. A vallási vezetők emellett a menekültek korai beilleszkedésének elősegítését is szorgalmazzák a családi élethez való jog tiszteletben tartásával, valamint a "méltósággal való visszatérést" azok számára, akik nem kaptak menekültstátuszt.

A nyilatkozatot aláíró egyházak és vallási közösségek lehetőségeikhez mérten egyben felajánlották segítségüket az egyes intézkedések végrehajtásához, a többi között önkéntesek, szomszédsági segítségnyújtás, és egyéni kezdeményezések révén, de elképzeléseiket a svájci hatóságokon keresztül is érvényesíteni szeretnék.

A felekezetek közötti nyilatkozatot az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) is támogatásáról biztosította. Anja Klug, az UNHCR svájci vezetője a dokumentumot olyan "kiemelt zászlóshajóprojektnek" nevezte, amely szerinte remélhetőleg más országokban is követőkre talál majd. A vallási közösségek nyilatkozatukkal António Guterres ENSZ-főtitkár egy korábbi felhívását követik, aki a felekezeteket egységes cselekvésre sürgette a menekültek védelme érdekében és 2012-ben útjára indította a "Hit és Védelem" nevű nemzetközi párbeszédet.

https://index.hu/kulfold/2018/11/08/menekultek_egyhazak_tamogatasa_svajc/

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 18:20

“Egy globális oltóanyag bevezetése – melynek a csecsemők és a kis gyermekek a célpontjai -, az egyik leggonoszabb formája lesz a népirtásnak, melyre nem volt példa a zsidók Hitler alatt történt halála óta.
…Most nyilvánvaló lesz a haragja egy olyan világban, ami meg fog ijedni a büntetés nagyságától, mely bekövetkezik a Földön.
…Most fog bizonyossá válni számotokra az az idő, melyben Atyám megmutatja nektek, kinek hosszan tartó a hatalma. A megteremtésetekről alkotott téves elméleteitek végre úgy lesznek megmutatva nektek, amilyenek azok valójában. A Dániel Prófétának megjövendölt Igazság végül bemutatásra kerül, ahogyan az Igazság Könyvében ígérve volt nektek.Oly sok ember feledkezett meg Isten Igazságáról. Sok jó szándékú lélek semmi mást sem keres az életében, mint a bizsergést. Sokan elvesztegetik az idejüket, melyet földi életükben kaptak, mivel nem ismerik Isten Létezésének Igazságát.

 

Most bemutatásra kerül az Igazság. Az elszámolás ideje elérkezett.

Atyám felébreszti végre a világot az Igazságra. Azok, akik az Igazságot figyelmen kívül hagyják, megtagadják önmaguktól, hogy belépjenek Új Királyságomba a Földön.

Ahelyett, hogy egy dicsőséges örök életet élnének, tele csodákkal, örömmel, szeretettel és jóléttel, ők félre lesznek dobva, hogy a Pokol mélységében elrothadjanak.

Arra sürgetem Isten minden gyermekét, hogy méltányolják ezt a figyelmeztetést.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-globalis-vedooltas-egyik-leggonoszabb-formaja-a-nepirtasnak-melyre-nem-volt-pelda-a-zsidok-hitler-alatt-tortent-halala-ota/

“Testvéreim!
Meg vagyok győződve, hogy tele vagytok jóindulattal, és oly bőséges tudással rendelkeztek, hogy figyelmeztetni tudjátok egymást.
Akiknek nem hirdették, majd meglátják, és megértik majd, akik hírét sem hallották.

Ez az Isten igéje.
Róm 15,14-21″

—–

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 17:35

"Hallgassátok meg sürgős kérésemet gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat.
...

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen (megj.: nagyon-nagyon odaadóan) imádkozzatok.
...

Sürgetnem kell benneteket, hogy fogadjátok el ezt az ajándékot, és nézzetek szembe ezzel az elme, a test és a lélek erejével."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/

LD:

Önmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által Montforti Grignon Szent Lajos felajánló imájának rövidített változata Grignon Lajos művei nyomán:

http://www.katolikus-honlap.hu/1001/montfort.htm

IMA:

"Keresztes Imahadjárat 117. imája

Azokért, akik eladták a lelküket

Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-9-nap-kedd

garabandal

"Sok áldozatot és elégtételt kell hoznunk, gyakran kell az Oltáriszentséget látogatnunk. Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van. Ha nem javulunk meg, igen súlyos fenyítés sújt az egész emberiségre."

http://uzenete.blogspot.hu/2010/12/mi-tortent-garabandalban.html
video:
http://jojjel.hu/nf/katolikusok/vegidok.php"Sokan fogják a természeti katasztrófákban Isten kezét látni."
http://masodikeljovetel.hu/search/node/term%C3%A9szeti
VÖ.:
"Az olaszországi Mária Rádió felfüggesztette Giovanni Cavalcoli atya műsorát, mivel a katolikus pap szerint az elmúlt időszak földrengései isteni büntetések az azonos neműek élettársi kapcsolatát legalizáló törvény miatt. "
http://777blog.hu/hirek/belviszalyt-okoznak-termeszeti-katasztrofak-az-olasz-katolikus-egyhazban/

ÉS::

http://888.hu/article-izraeli-miniszter-az-olaszorszagi-foldrenges-isten-buntetese-volt
"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!"
VÖ.:
"... Mikor ezek a lelkek elszenvedik majd ezt a bűnhődést, meg fognak tisztulni és alkalmasak lesznek arra, hogy a földi Új Paradicsomba beléphessenek"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/
VÖ.:
"jeruzsálemi templom kapuja elé
...
Kísérőm így szólt: „A keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé; a sivatagtól zúg tovább le a Holt-tengerig. Ez a víz a sós tengervizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog! Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal; amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog! A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcsfa nő: lombjuk le nem hull, és gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vizük a szentélyből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz.”
Ez az Isten igéje.
Ez 47,1-2.8-9.12
...
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 2,13-22"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-09

ESEMÉNYEK:

"De amikor Szavamat meghamisítják és aztán átírják, akkor az többé már nem az Én Szavam."

http://masodikeljovetel.hu/amig-egyhazam-fenntartja-isten-szavat-engedelmesnek-kell-maradnotok-egyhazamhoz

VÖ.:

http://www.ujexodus.hu/aktualis/svedorszag_cenzura_alatt_a_biblia


A lusta és a hangya

6Te lusta, menj el a hangyához, nézd meg, hogy mit csinál és akkor bölcs leszel: 7Nincsen főnöke, nincs, aki ösztökélné vagy parancsolna neki, 8nyáron mégis megszerzi élelmét, aratás idején összegyűjti eledelét. 9S te lusta, meddig akarsz még heverészni? Mikor akarsz végre fölkelni álmodból? 10„Még egy kis alvás, még egy kis szendergés, keresztbefont karral még egy kis pihenés!” 11Így rád tör a szegénység, mint az útonálló, s mint valami koldus, a nyomor.

http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld6

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 16:41

A napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek

2016. február 13.

 

Az Én békémet adom neked. Lejegyeznéd Szavaimat?

Igen, Uram…

Nehéz meghajlítani ezt a nemzedéket. Bűneiktől legyengítve a Sátánba vetik bizalmukat, belé helyezik reményüket. Noha ott állok mindenki előtt, hogy lásson Engem, csak kevesen vesznek Rólam tudomást. Vezetőik kegyetlenné váltak, és sok nemzetre vár halál az ő kezük által. Mennyit sírtam már miattad, teremtés! Miattad, akinek élete most a halál felé tart. Amikor majd a levegőben kitörő lángnyelvek nyaldossák lakosaidat, meg fogom kérdezni ezt a nemzedéket: hol találsz menedéket? Kinél? A Sátánnál? Az egódban és saját magadban?

Elérkezett Igazságosságom ideje, küszöbön áll e hitetlen nemzedék megbüntetése. Rendelkezéseimet szó szerint végre fogom hajtani. Amikor mennydörgést fogtok hallani, fületekben az Én Hangom fog dübörögni, és visszhangozni fog a Föld végső határáig. Akkor a világ és mindenki, aki benne él, hallani fogja az Igazságosság Hangját: a gonosz sok nemzetre hoz majd halált… a pusztulás minden várost elér.

Hallottátok, hogy Jahve Angyala városokon és nemzeteken fog áthaladni és mindenkit bűnbánatra fog hívni? Ezek a dolgok fognak megtörténni az elkövetkezendő napokban.

Ezért ti, akik beléptetek Udvaraimba, és hisztek kijelentéseimben, imádkozzatok, és ne rettegjetek vagy féljetek, de ti, akik számtalan éven át gúnyoltátok kijelentéseimet nyelvetekkel támadva prófétáimat, ti vigyázzatok! Mert hazugságokkal igazoltátok hazugságaitokat, az Én Szavaimat pedig valójában a saját sírotokba temettétek. Igen, ti kiforgattátok Szavaimat. Bűneitek azonban szakadékot támasztottak közöttünk. Az Igazságosság most nem lesz visszatartva. Bizony mondom nektek, keserűek lesznek azok a napjaitok, amikor szembeszállok veletek… imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy lecsukódjon szemetek, és elaludjatok!

Így imádkozzatok:

„Jahve, én Istenem, add, hogy eljusson hozzád az imám!

Halld meg irgalmadat és segítségedet kérő kiáltásunkat!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, én Istenem,

és nem bíznak abban sem, hogy hatalmadban áll megmenteni minket.

Ne oltsd ki napjaink világosságát,

ami nélkül egy pillanat alatt megsemmisülne a föld,

hanem Atyai Könyörületedben

szánj meg minket és bocsáss meg nekünk!

Ne engedd, hogy patakokban ontsa vérünket a gonosz lélek!

Bocsásd meg bűneinket, és tartsd vissza haragodat

emlékezvén gyengeségünkre.

Tartsd vissza pusztító angyalaidat,

és adj nekünk még egy esélyt, hogy bebizonyíthassuk,

méltók vagyunk Jóságodra.

Beléd helyezem bizalmamat. Ámen.”

 

Milyen örömmel fogom fogadni ezt az imát! Ez az ima, könyörületre fog indítani Engem! Leányom, megáldom mindazokat, akik szívből imádkozzák majd ezt az imát. Hadd hallják ezt a próféciát: „a napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek”. Ezt fogod mondani azoknak, akik majd kérdezik tőled Igazságosságom idejét, a napot és az órát! A Szeretet szeret téged.

Source: http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13

http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.08. 08:13

Uram sokszor megtapasztalt korlátaimat ismerve, a mai evangélium fényénél, kissé félve így imádkozok: Krisztus, élő Isten, Te nem a semmittevés, langyos vizében akarsz babusgatva fürdetni, hanem a vad hullámokat korbácsoló viharos tengerre, a nyílt vízre szántál, hogy tajtékot bátran szelve új földeket fedezzünk fel, határozottan útra kelve célba érjünk, hódítsunk!! Adj bátorságot is a talentumok mellé, belső erőt, elszántságot, hogy gyáván ne elássuk ajándékaidat, hanem életünk lehetőségeit megragadva, bölcs előrelátással, egészséges önbizalommal merjünk jó döntéseket hozni, és minden nehézség közepette társainkkal összefogva, állhatatos kitartással világunk sebeit ne csak gyógyítsuk, hanem a felismert feladatainkat bölcsen jó végre is vigyük!!

Szeretettel, Csaba t.

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 21:50

Aldo Maria Valli olasz újságíró októberben publikált egy könyvet a Fede&Cultura kiadóval, ami a Carlo Maria Viganò érsek által kiszivárogtatott információról szól. A könyv címe: "A Viganò-ügy - a dosszié, ami felfedte az egyház legnagyobb belső botrányát".

A ChurchMilitant.com jelentése szerint a Bergoglio egyháztagok nyomást gyakoroltak a kiadóra, így akarják megakadályozni a jövőbeli kiadásokokat.

A Fede&Cultura elmondta, hogy "nyomás alatt állnak" az egyház által, így nem publikálhatnak olyan műveket, amelyek rossz fényben tüntetik fel a hamisprófétát.

https://gloria.tv/article/yaaoY3YURnxQ2Lzxi6isJSmMA
Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 18:12

feladat, ?

 

 

apostolaim,

tanítványaim,

Jézus Krisztus, 

Emberfia,

Isteni Üdvözítő,

Második Eljövetelem,

közel van,

személyesen,

összegyűlhessenek,

időtök, 

elérkezett,

 

 

KÉP: apostolaim,

tanítványaim,

 

 

"Szükségem van a segítségetekre. Éppúgy, amint szükségem volt apostolaimra és tanítványaimra is, amikor a Földön jártam.

Nektek gyorsan kell cselekednetek, és azok a lelkek, - mihelyt a Keresztes Imahadjárat imáit imádkozzák – vonzódni fognak hozzátok."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuksegem-van-a-segitsegetekre-eppugy-amint-szuksegem-volt-apostolaimra-es-tanitvanyaimra-is-amikor-a-foldon-jartam/

 

"Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.

...

Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
Ezek az evangélium igéi. 
Lk 14,25-33"

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-11-08

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 17:32

"Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét.
...
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt.

...

"Az igazak öröklik a földet, * és mindörökké lakni fogják.

H: Te vagy, Urunk, Istenünk, * az igazak üdvössége. "

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-08

VÖ.:

Gyermekek, sohasem szabad a reményt feladnotok.

...

A reményt sohase adjátok fel."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-globalis-csoport-mely-a-bankrendszereteket-lerombolta-szet-fog-hullani/

ÉS
"Földi paradicsom"
http://masodikeljovetel.hu/search/node/F%C3%B6ldi%20paradicsomEgy testvérünk hívta fel a figyelmet a következőre:

"be kell következnie az elpártolásnak":

http://szentiras.hu/SZIT/2Tesz2

(http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-06#masodikolv)


Amíg
Ferenc pápa megérkezett a svédországi Malmöbe

http://hu.radiovaticana.va/news/2016/10/31/ferenc_p%C3%A1pa_meg%C3%A9rkezett_a_sv%C3%A9dorsz%C3%A1gi_malm%C3%B6be_/1269000

azalatt
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hajlektalanna-valt-europa-fovedoszentje

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/30/terremoto-norcia-la-basilica-di-san-benedetto-crollata-diventa-il-simbolo-del-sisma-come-se-fosse-venuta-giu-la-citta/3132253/

...


http://petersziklaja.ml/luther-marton-tevedeseire-rendelkezunk-mar-tevedhetetlen-valasszal-a-trienti-zsinattal/

Ezt még egyszer elküldöm, mert ez ide illik:

A szavak ereje:
https://www.facebook.com/babanet.hu/videos/10154511608222427/

VÖ.:
A meggondolatlanul vállalt kezesség
61Fiam, ha kezességet vállaltál másért, idegennek adtad a kezed, 2s így szád szava által tőrbe estél, ha foglyává váltál saját szavaidnak, 3akkor, hogy szabadulj, fiam, ezt tegyed, mert embertársad kezébe kerültél: Menj, siess és zaklasd embertársadat.4Ne hunyd be szemedet álomra, a szempilládat ne hagyd elszunnyadni! 5Mint zerge a hálóból, szabadítsd ki magad, vagy mint a madár a tőrből!
http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld%206

ÉS:
"Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 – 8 G. tónus."
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-08

Rózsafüzérrel a terrorizmus ellen
http://www.magyarkurir.hu/hirek/rozsafuzerrel-terrorizmus-ellen

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 16:58

Hívők imája a papokért
   Mennyei  Atyánk!  Papjaid  életük  minden  napján  a  Te  nevedben  végzik
   szolgálatukat.  Adj  nekik   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted
   képviseloi, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te
   irgalmad közvetítoi legyenek számunkra!
   Urunk, Jézus  Krisztus! A  papok  egész életük  során a  Te  szeretetedben
   szeretnének élni. Segítsd őket, hogy  mindig a Te személyedben  cselekedve
   mutassák be  a  szentmisét, a  Te  küldöttedként hirdessék  az  örök  élet
   tanítását és a Te megbízottadként szolgáltassák  ki az nekünk a Te  életet
   adó és életünket megújító szentségeidet!
   Szentlélek Isten! Te nem csak az  Egyházban, hanem minden papban is  élsz.
   Segítsd a papokat sugallataiddal,  ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy  papi
   életükkel jó példát mutassanak a fiataloknak és az evangélium hirdetésével
   Isten felé vezessenek minket!   Pap imája
   Mennyei Atyám!  Életem minden  napján a  Te nevedben  akarom végezni  papi
   szolgálatomat.  Adj  nekem   erőt,  hogy  szüntelenül   a  Te   jelenléted
   képviselője, a Te szereteted küldötte, a Te gondviselésed eszköze és a  Te
   irgalmad közvetítője legyek az emberek számára!
   Uram, Jézus  Krisztus! Egész  életem során  a Te  szeretetedben  szeretnék
   élni. Segíts engem, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassam be a
   szentmisét, a Te küldöttedként  hirdessem az örök élet  tanítását és a  Te
   megbízottadként szolgáltassam  ki az  embereknek  életet adó  és  életüket
   megújító szentségeidet!
   Szentlélek Isten!  Te nem  csak  az Egyházban,  hanem minden  papban,  így
   bennem is élsz. Segíts  sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal,  hogy
   papi  életemmel  jó  példát  mutassak  a  fiataloknak  és  az   evangélium
   hirdetésével sokakat vezessek Isten felé!

(Részlet a „Amint az Atya szeretett engem... - 365 gondolat a papság évére című könyvből. Citta Nuova, 2009 http://editrice.cittanuova.it/notizia.asp )

Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 14:48 

Négy lépés az aggódás elhagyásához

„Mindenféle aggodalmatokat, gondotokat adjátok Istennek, mert Ő gondot visel rátok.”
(1Pét 5:7, a NLT, 2. kiadású fordítása)

Felhagyni az aggódással, többet kíván, mint akaraterőt. Tudod, mert már próbáltad. Már gondoltad, hogy nem kellene aggódnod valami miatt, és még mindig aggódsz amiatt.

Ahhoz, hogy abbahagyd az aggódást, több kell az akaraterődnél. Négy dolog szükséges.

1. Meg kell ismerned Istent!

Máté evangéliuma 6. fejezetének 31-32. versében ezt mondja Jézus. „Akik nem ismerik Istent és az Ő munkáját, azok nyugtalankodnak ilyen dolgok felett.” (MSG-fordítás) Ha nincs kapcsolatod Istennel, a teljes okod megvan, hogy aggódj. Meg kell ismerned Istent! Hivőként van egy mennyei Atyád, aki megígérte, hogy gondot visel rád. Isten gyermeke vagy, és a gyermekeknek különös előjoguk van. Amikor aggódsz, Isten azt mondja, „A gyermekem vagy, miért viselkedsz úgy, mint egy árva?”

2. Istent kell az első helyre tenned az életed minden területén!

Máté evangéliuma 6. fejezetének 31-33. verse ezt mondja. „Semmit ne aggódjatok a felől, lesz-e elég ételetek vagy ruhátok… a ti mennyei Atyátok pontosan tudja, hogy szükségetek van ezekre, és megadja nektek, ha Őt teszitek az első helyre az életetekben, és úgy éltek, ahogy Ő akarja.” (TLB-fordítás) Bármikor, ha kiteszed Istent az életed középpontjából, és bármi mást teszel oda – nem számít, milyen jó dolog az –, aggódni fogsz.

3. Egy időben egy napot élj!

Azt mondja a Biblia, „Ne aggódjatok a holnapi napért, mert a holnapnak meglesz a maga aggodalma. Minden napnak elég a maga baja.” (Máté 6:34; NCV-fordítás) Ha a holnap felől aggódsz, nem tudod élvezni a mai napot. Elveszíted a ma áldását. Az rendben van, hogy tervezed a holnapot, de a mában kell élned. Ha mindig a holnapért aggódsz, maga alá temet a jövő. Isten fog adni neked kegyelmet és erőt, amikor majd szükséged lesz arra. Most azonban elég csak a mához szükséges erő.

4. Bíznod kell Isten gondviselésében!

„Mindenféle aggodalmatokat, gondotokat adjátok Istennek, mert Ő gondot visel rátok.” (1Pét 5:7; a NLT 2. kiadású fordítása) Hogyan tudod megtenni? Az egyik módja, hogy memorizálod Isten ígéretét a Bibliából. Olyan ez a hivők számára, mint egy biztosítási szerződés. Ha tudod, hogy valami biztosítva van, akkor nem aggódsz többé amiatt. Egy másik mód az imádkozás. Ha annyit imádkoznál a dolgokért, mint amennyit aggódsz azok miatt, sokkal kevesebbszer kellene aggódnod.

Mi az eredménye ennek a négy lépésnek? Hihetetlen békesség az elmédben. „Megtapasztaljátok Isten békességét, amely sokkal csodálatosabb, mint amit az emberi értelem képes lenne felfogni.” (Fil 4:7a; TLB-fordítás)

Imádkozd el ma ezt az imádságot!

„Drága Atyám! Beismerem, hogy gyakran elfelejtem, te velem vagy. Gyakran elfelejtem, hogy milyen vagy. Kérlek, bocsásd meg nekem. Szükségem van arra, hogy jobban megismerjelek. Szükségem van arra, hogy jobban megismerjem az Igédet és az ígéretedet. Segíts nekem, hogy az életem minden területén téged tegyelek az első helyre. Segíts, hogy egy időben csak egy napot éljek. Segíts, hogy ne aggódjam a holnap felől, ahelyett arra tudjak figyelni, hogy ma mit teszel az életemben. Akarok bízni az ígéretedben, hogy gondot viselsz a szükségletemről, pénzügyi, kapcsolati, fizikai, társadalmi, szellemi és érzelmi területen. Segíts, hogy jobban bízzam benned, és kevésbé aggódjam. Jézus nevében kérlek. Ámen.”

Öt jellemvonás, amelyre a kiemelkedő munkához szükséged van

 

"Bármit tesztek, teljes szívvel végezzétek, úgy, mintha az Úrnak végeznétek és nem embereknek." Kol 3:23, TEV fordítás

A Biblia öt tulajdonságot emel ki azoknál az embereknél, akik kitűnnek a munkájukban.

1. Azok az emberek, akik munkájukban kiemelkedőek, lelkesedéssel dolgoznak. Attól függetlenül, hogy a munka kicsi vagy nagy, adj bele mindent. A nagyszerű előadók mindig a lehető legjobban teljesítenek attól függetlenül, hogy mekkora a közönség: "Bármit tesztek, teljes szívvel végezzétek, úgy, mintha az Úrnak végeznétek és nem embereknek." (Kol 3:23, TEV fordítás)

2. A kiemelkedő emberek fejlesztik szakértelmüket. Soha nem állnak meg a fejlődésben, a növekedésben, a tanulásban és hozzáértésük fejlesztésében. "Ha életlen a balta és nem élezik meg, akkor több erőt kell kifejteni. Jobb előre tervezni" (Préd 10:10, TEV fordítás) Több kell a kiemelkedésre való vágyakozásnál - szakértelem kell! Emlékezz: Soha nem idővesztegetés, amikor élesíted a "baltádat".

3. A kiemelkedő emberek betartják az ígéretüket. Megbízhatóak, és biztosak lehetünk abban, hogy amit mondanak, azt meg fogják tenni. Azért emelkednek ki, mert jellemes emberekből kevés van manapság: "Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert?" (Péld 20:6)

4. A kiemelkedő emberek pozitívan állnak hozzá a dolgokhoz. Akkor is, amikor nyomás alatt vannak, ha változás éri őket, vagy megvalósíthatatlan elvárásokkal néznek szembe, nem engedik meg maguknak a negatív és rossz hozzáállást. "Panaszkodás és vitatkozás nélkül tegyetek mindent, hogy hibátlanok és tiszták legyetek, Isten hibátlan gyermekei egy tisztességtelen és romlott nemzedékben, amelyben ragyogtok, mint csillagok a világegyetemben, amint az élet Igéjére figyeltek." (Fil 2:14-16 NIV fordítás). És ne feledd: "Ha a felettesed haragra lobban ellened, ne mondj fel, mert a higgadtság még nagy hibákat is legyőz!" (Préd. 10:4, NLT fordítás)

5. A kiemelkedő emberek többet csinálnak, mint amennyit elvárnak tőlük. Ez egy olyan titok, amit minden sikeres ember felfedezett már. Soha nem leszel kiemelkedő, ha csak azt teszed, amit elvárnak tőled. Jézus ezt mondta: "Ha valaki ki akar használni téged, használd fel az alkalmat arra, hogy gyakorold a szolgai életet. Nem érvényesül többé az igazságosság elve. Élj nagyvonalúan." (Mt 5:40-42, MSG fordítás).

A Broadway költő, Oscar Hammerstein egyszer elmondott egy történetet arról, amikor a Szabadságszobor tetejét látta egy helikopterből. A látvány nagy hatással volt rá, mert a művész azokat a részeket is aprólékosan kidolgozta, amikről úgy gondolta, hogy senki se fogja látni. Valójában a Szabadságszobor úgy készült el, hogy senki se gondolta, hogy egy nap majd az ember képes lesz fölé repülni.

Beszéljünk róla:

* Amikor kísértést érzel arra, hogy kicsit elnagyolj bizonyos feladatokat, mert úgy gondolod, hogy "úgysem tudja meg soha senki", ne felejtsd el, hogy Isten néz és mindent lát, amit teszel. Add neki a tőled telhető legjobb teljesítményt ezen a héten!Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:42

 


Fájdalmad gyakran Isten célját tárja fel

„Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat… Amikor minket nyomasztanak a terhek, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van! Mert amikor mi magunk vigasztalást nyerünk, egészen bizonyosan megvigasztalunk titeket. Aztán ti is türelemmel el tudjátok hordozni ugyanazokat a dolgokat, melyeket mi elszenvedünk.” (2Korinthus 1:4a, 6 - NLT 2. kiadás)

o-forgiveness-facebook.jpg

Fájdalmad gyakran Isten célját tárja fel számodra. Isten sohasem vesztegeti el a fájdalmat. Ha fájdalmas helyzeten mentél keresztül, azt szeretné, hogy segíts másoknak ugyanazokon a fájdalmakon túljutni. Azt akarja, hogy oszd meg másokkal. Isten fel tudja használni a te életed problémáit mások javára. Tény, hogy éppen azok a dolgok, amelyeket leginkább szégyellsz az életedben, amelyek leginkább nehezedre esnek, ezek lehetnek a legnagyobb szolgálattá más emberek számára.

Ki tudna jobban segíteni annak, aki éppen csődben van, mint az, aki már keresztülment a csődön? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki most a függőséggel küzd, mint az, aki már megküzdött a függőséggel? Ki tudna jobban segíteni egy speciális nevelési igényű gyermek szüleinek, mint az, aki már felnevelt egy ilyen gyermeket? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki elvesztette a gyermekét, mint az, aki szintén elveszítette a gyermekét?

Éppen az a dolog, amit legjobban utálsz az életedben, az az, amit Isten jóként akar használni az életedben. 

A Bibliában azt olvassuk, hogy „Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat… Amikor minket nyomasztanak a terhek, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van! Mert amikor mi magunk vigasztalást nyerünk, egészen bizonyosan megvigasztalunk titeket. Aztán ti is türelemmel el tudjátok hordozni ugyanazokat a dolgokat, melyeket mi elszenvedünk.” (2Korinthus 1:4a, 6 - NLT 2. kiadás)

Ezt hívják megváltó szenvedésnek. Ez az, amikor valamilyen problémán, fájdalmon mások javára mégy keresztül.

Ez az, amit Jézus tett. Mikor meghalt a kereszten, Ő nem érdemelte meg a halált. Azért szenvedett, hogy neked jobb legyen, hogy megmentett légy, hogy bemehess a Mennybe.

Nagyon sokféle különböző oka lehet az életedben a problémáknak, fájdalmaknak, szenvedésnek. Néha te hozod magadra a bajt, ami történik veled. Az ostoba döntéseidnek fájdalmas következményei lesznek az életedben. Ha túlköltekezel, olyan dolgokat veszel meg, amit nem engedhetsz meg magadnak, feléled a jövődet, mély adósságba kerülsz és elveszted a házad, nem mondhatod, hogy „Istenem, mért engedted meg, hogy elveszítsem a házam?” Nem hibáztathatod Istent a te rossz döntésedért.

Más problémáidban azonban ártatlan vagy. Más emberek bűnei, butaságai, fájdalmai téged is megsebeznek. És életed fájdalmai közül néhány megváltó szenvedés. Isten gyakran megengedi, hogy nehézségeken menjünk keresztül, hogy segíthessünk másokon.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Melyek azok a problémák az életedben, amelyekről Istent kérdezed, vagy csodálkozol, hogy miért történtek meg veled?
  • Hogyan használhatod fájdalmas megtapasztalásaidat mások szolgálatára?
  • Mit gondolsz, miért nem mindig jelenti ki Isten a céljait számunkra? Hogyan kellene válaszolnunk ebben az esetben?
Isten nem egy "Megvagy!" Isten

 

"Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid" Péld 16:3

Isten az életcéljaid mellett áll; céllal teremtett téged és azt akarja, hogy elérd ezeket a célokat. Ez Isten, a te alkotód, ő adhat sikereket neked, senki más.

Tudni azt, hogy Isten a te oldaladon áll, megváltoztatja az egész világképedet. Nem gondolsz már többé úgy Istenre, mint valakire, aki csak néz le a mennyből arra várva, melyik pillanatban ordíthat rád, hogy "Megvagy!", mikor elrontasz valamit.

Ez hihetetlenül jó hír!

Ez azt jelenti, hogy nem kell félned Istentől, mert Isten veled van. Mégis vannak emberek, akik annyira félnek Istentől, hogy már attól is idegesek lesznek, ha beszélni kell róla. Tudod, miért? Bűnösnek érzik magukat, és aztán arra gondolnak, "Ha közelebb kerülök Istenhez, akkor csak ki fog oktatni. Emlékeztet majd mindenre, amit valaha rosszul tettem és aztán még rosszabbul érezhetem magam!"

Kevés dolog állhat ennél távolabb az igazságtól. Jézus azt mondta: "Nem azért jöttem, hogy megítéljem a világot, hanem, hogy megmentsem". Valójában Jézus azt mondja: "Nem azért jöttem, hogy megszidjalak; azért jöttem, hogy megmentselek."


Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?Szerző: Andre Lowoa  2018.11.07. 10:41