Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. július 18. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani

2020. július 18. 04:16 - Andre Lowoa

Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani

  1. augusztus 4.

Én papom[1]! Ne inogj meg, lépj a nyomomba, így nem fogsz eltévedni… Akkor Jelenlétem nem csak lelkesedést, harmóniát és örömet fog ébreszteni a szívedben, hanem ennél sokkal többet. Fel fogod felfedezni kegyelmem gazdagságát. Sok misztériumomat fogod megtapasztalni: az emberi természet átistenül. Ami ma értéktelen[2], azt Én angyalivá, magasztos és minden földi szépséget meghaladó képmásommá tudom tökéletesíteni.

Hallgass meg: a szőlővesszők a szőlőtőtől kapják az életüket, és az életnedv tartja őket életben, hogy gyümölcsöt teremjenek. Érted? Most is táplállak téged és másokat, hogy megteremjétek gyümölcseiteket. Én Téged választottalak, aki értéktelen voltál, de akit átalakítottam és meggyógyítottam, hogy gyümölcstermővé válj a dicsőségemre. Gyenge voltál, de növekedésed érdekében, és az Atya nagyobb dicsőségére bőséges kegyelemben részesített téged Bölcsességem.

A küldetés, melyet kifejezetten neked adtam, Vassula, nem könnyű, de mondom neked, szeretettel dobog érted a szívem. Mert megfigyeltem, hogy gyengeséged és szegénységed ellenére mennyire Belém helyezed a teljes bizalmadat. Nekem nincs szükségem tökéletességre; mindössze egy szelíd, osztatlan, bűnbánó és készséges szívet kérek, aki nem csak gyönyörködni akar a Jelenlétemben, hanem kész megtenni az akaratomat is. Aki készen áll arra, hogy áldozatul essen, és feláldozza magát az Egyházamért. Viszonzásképpen te most, és a jövőben is élvezni fogod a társaságomat, ami erőt ad ahhoz, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani lelki átalakulás és a Velem való egyesülés által. Ha visszatértek Hozzám, az jelenti a tökéletes beteljesedést, mert akkor Én a tiétek, ti pedig az Enyémek lesztek.

Hitvese, Szent Társa leszek az ilyen léleknek, aki mély békében fogja élvezni a bensőséges és isteni szeretetünket. Ez lesz a jutalma ennek a léleknek, amiért Engem szolgál. Én, Jézus, a legédesebb hitves vagyok, aki ismeri az Ő menyasszonyának vágyát, hogy boldogan lásson színről-színre az örök életben. Mennyire igaza van az Írásnak, amikor azt mondja: „A szeretet és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.” (Zsolt 85, 11-12)

Én boldogságot adományozok. Olyan ajándékokat adok neked, amilyeneket soha egyetlen teremtmény sem tudna neked adni, oly nagyon szeretett Kedvesem! Olyan csodákat fogok művelni, Én mirhám, amilyeneket Én, az Isten, egyetlen szóval véghez tudok vinni. Imádj Engem, Istenedet, mert Én vagyok a te menedéked. Meg fogom bízni angyalaimat, hogy őrködjenek feletted, bárhová mész a Nevemben. Emlékeztesd népemet, miként mentem meg a lelkeket, ha Nevemért kiáltanak! Vassula, Én, Jézus Krisztus, Isten Fia és Megváltó, megáldalak téged. IC

 

 

 

[1] 1Pt 2,5 és 9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok…”

[2] értéktelen lélek

http://ichtys.hu/index.php/150-2014-augusztus-4