Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. május 20. ENYÉIM ISMERNEK ENGEM

2020. május 20. 04:21 - Andre Lowoa

1989. december 4.

Uram, ne adj át üldözõim akaratának! Hamis tanúk keltek ellenem. Attól a naptól kezdve, hogy igyekszem megismertetni utaidat a fiatalsággal, és ösvényeidre tanítom õket, a gonosz lélek megkettõzte haragját ellenem. Igen, Uram, attól a naptól kezdve, hogy üzenetedet hirdetem, és felfedem Szent Arcod édességét, a gonosz lélek befolyása alatt tartja vádlóimat, akik félrevezetve és elvakítva üldöznek és “vadásznak rám”.

Vassulám, légy erõs! Szentséges Szívem a te erôdöd. Jöjj gyermekem, és rejtôzz el mélységeiben! Kezem emelt fel, a Szeretet szeret téged. Látod leányom, ezek az emberek nem beszélik az én nyelvemet. Az én szeretet-nyelvem valójában sohasem érintette meg õket . Te már igazán tudod, hogy akit magamhoz emelek, az én nyelvemet beszéli, és igyekszik teljes önátadásban a közelemben élni, de abban is biztos lehet, hogy támadás éri. Az én nyelvem a szeretet nyelve, de nem értették meg. Ha eretneknek neveznek téged, engem neveznek eretneknek, és eretneknek nevezik országomat, mivel országom alapja a szeretet. 1 Ezeknek a szolgáknak sok imára és áldozatra van szükségük. Minden léleknek, aki elítéli üzenetemet, velem kell találkoznia, és nekem kell számot adnia majd az ítélet napján, és hidd el nekem, szigorúan fogom megítélni õket. Ne feledd azonban, hogy állandóan melletted vagyok, és erre gondolj mindig, Vassulám! Jöjj, imádkozzunk!

Atyám!
Te, aki felemelted lelkemet
ebbõl a sötét számûzetésbôl,
és szárnyaid alá vettél,
könyörülj rajtam!
Emelj fel, ha félek,
add nekem a Te békédet
és a Te szeretetedet!
Erõsítsd meg hitemet,
hogy újból dicsérhessem Szent Neved!
Amen.

A Szeretet közel van hozzád. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, de elveszem a látók látását, és látást adok a vakoknak. Jöjj, légy az én tömjénem, szerezz örömet nekem azzal, hogy semmit sem tagadsz meg tõlem! A Bölcsesség fog téged tanítani. Jöjj!

Mi ketten, Uram?

Mi ketten, kedvesem.

 


1Egy pap azért nevezett engem eretneknek, mert Jézus olyan kedves hozzám, és “jegyesnek” hív engem. Elfelejti, hogy minden apáca Jézussal köt “házasságot”, és hogy Õ a Võlegényük, így miért ne lehetne valaki Jézus jegyese!