Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2020. január 25. SZÕLÕSKERTEMET MOST MÉG JOBBAN KITERJESZTEM MÁR ÚTON VAGYOK FELÉTEK

2020. január 25. 06:39 - Andre Lowoa

SZÕLÕSKERTEMET MOST MÉG JOBBAN KITERJESZTEM MÁR ÚTON VAGYOK FELÉTEK

 

1989. november 8.

Vassulám, támaszkodj rám! Szerezz nekem örömet, és újítsd meg hûségfogadalmadat!

Megújítom Neked tett hûségfogadalmamat,
Szabadítóm és Uram.
Segíts, hogy meg tudjam tartani!
Segíts, hogy hûséges maradjak Hozzád!
Uram, nagy dolgokat cselekedtél velem!
Magadhoz emelted lelkemet,
és megengeded, hogy világosságodban éljek.
Fenséges adományaiddal takartad be ruhátlanságomat.
Megújítottál!
Életre keltettél engem, miként Lázárt.
Megszabadítottál!
Szeretlek és imádlak!

Szívem kedvese, támaszkodj rám! Én és te, te és én, együtt osztozunk a béke és a szeretet keresztjén. Ó Vassula, most az enyém vagy, szabad vagy és élsz! Figyelj és írj!

Szõlõskertemet most még jobban kiterjesztem, mivel ez a nemzedék annyira elveszítette a lelkiek iránti érzékét, hogy képtelen megkülönböztetni jobb kezét a baltól. Fátyol borítja õket, és sötétségben élnek. Azért látogatlak meg benneteket ilyen módon. Hamarosan visszatérek, és senki sem tartóztathat fel, még azok sem, akik a vadállat hatalma alatt állnak, és akiket a vadállat pusztító tûzként küld, hogy eltapossák szõlõskertemet. Hatalmammal tovább növelem ezeket a szõlõskerteket. Szent ütközet ez a szentek és a mélységbe zuhant angyalok között. A Föld megérzi e hatalmas küzdelmet. Senki sem akadályozhat meg abban, hogy bárányaimat tápláljam. Nemcsak szavaim vannak, én, az Úr, Hatalom vagyok. Nem azért jöttem nemzedéketekhez, hogy fenyegesselek, hanem, hogy megtérésre szólítsalak benneteket. Azért jövök, hogy felragyogjak felettetek. Leszállok hozzátok. Nagy irgalmasságomban és szeretetemben vissza akarlak hozni titeket magamhoz. Én, az Úr, a szeretet és az irgalom Istene vagyok. Értsétek meg végre, hogy én, az Úr fogom szõlõskertté alakítani kiszáradt földeteket! Már csak kis idõ, igen kis idõ, és eljön az, akit vártok. Nem késlekedem, közel van az én órám. Azt ígértem nektek, hogy visszatérek, és bizony mondom nektek, hogy már úton vagyok felétek. Visszatér a Szeretet. A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok. Én, az Úr, Szeretet vagyok, és közöttetek fogok lakni. Gondolkozzatok rajta, és értsétek meg! Gondolkozzatok, és értsétek meg az idõket! Bizony mondom nektek, hogy amíg nem tartotok bûnbánatot, nem böjtöltök és nem imádkoztok szüntelenül, képtelenek lesztek meglátni világosságomat. Egyetek gyümölcseimbõl, amíg még van idõ. Térjetek meg, és éljetek szentül! Soha ne hagyjátok abba az imádkozást! Szentlelkem továbbra is kiárad az emberiségre. Értsétek meg az idõk jeleit! Én mindenkor jelen vagyok.
Jöjj leányom, a Szeretet végtelenül szeret téged.