Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Pünkösd jelentősége és kivételessége

2019. június 08. 00:40 - Andre Lowoa

"Apostolok Cselekedetei 2. rész1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 3. És megjelentek előttük kettős tüzes…

Tovább