Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Égi Édesanyánk üzenete 2019. május 25-én Medjugorjéból

2019. május 25. 20:35 - Andre Lowoa

Szűzanya üzenete Marija Pavlovic látnok által. 2019 május 25. "Drága gyermekeim! Isten megengedte nekem, hogy az Ő irgalmasságából veletek legyek, hogy megtanítsalak és vezesselek Titeket az átalakulás módja felé. Kicsinyeim, kérlek Benneteket, hogy imádkozzatok egész szívetekkel, hogy az…

Tovább

Isten nem közömbös

2019. május 25. 10:56 - Andre Lowoa

„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele?” (Iz 5,4.)    „Mert ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki megalkotta és létrehozta, s fenn is tartja a földet, mert nem a zűrzavarnak teremtette, hanem hogy lakjanak rajta: „Én vagyok az Úr és nincsen más. Nem…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. május 25. 05:11 - Andre Lowoa

A Krisztus által való megváltás végett lángra gyújtott szív, ezek voltak azok, amikben gyönyörködtem: az ilyen lelket tekintettem áldott, boldog lelkeknek. (John Bunyan)A legdrágább hitbeli tapasztalatokat nagyon gyakran nyomon követik a hit legnehezebb próbái.A LEGNEHEZEBB…

Tovább

A hívő halála-Higgy benne, mert igaz!-Légy vele!-Mi okozza a csüggedést?-Ne foszd meg a családodat magadtól!-Szolgáld Istent – és a házastársad!

2019. május 25. 00:14 - Andre Lowoa

A hívő halála „Nem szeretnénk, testvéreink, ha… szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.” (1Thesszalonika 4:13)Kultúránkban a halál témáját kerülni szokás vagy csak borúsan, komoran beszélünk róla. Ha előjön a kérdés, még a keresztyének is megpróbálnak kibújni előle ködös és…

Tovább