Bod Péter írja: „Március Mars hava, a rómaiaknál legelső hó, Böjtmás nevet azért kapta, mert a húsvéti nagyböjtben második hónap.” A régi kalendáriumokban Tavasz első hava néven is szerepel. A pásztorok – Balázs Mátyás oromhegyesi pásztor szerint – kutyahizlaló márciusnak emlegetik. Egyébként…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 22:04

Tóra: “Ebben az évben az ő számukra gyűjtsd össze, és nekik add oda, hogy ne szűkölködjenek ők se. Akkor megáld titeket Istenünk, az Örökkévaló, megáldja kezed minden munkáját!”…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 18:48

Római katolikus: “HúsvétvasárnapKezdőének: Feltámadtam, és veled vagyok! Kezedet rajtam nyugtatod: csodálatos a te tudásod, alleluja! (Zsolt 138,18.5-6) vagy Valóban feltámadt az Úr, alleluja. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! (Lk 24,34; vö. Jel 1,6) Könyörgés: Istenünk, a mai napon…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 18:46

“Drága leányom, az emberiség érdekében hozott áldozatok, melyeket Én, a ti szeretett Atyátok meghoztam, a végéhez közelednek. A gyermekeim iránt érzett tiszta szeretetemnek köszönhetően, minden kísérletet megtettem annak érdekében, hogy megmentsem őket a bűn gonoszságától. Ezekben az időkben, minden…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 18:45

"Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Messiás.” Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid városából,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 17:40

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 09:15

A halál nem megsemmisülés, hanem csak életforma-változás, nem vég, hanem más alakú élet. (Kapi Béla) A jó Istennek nem kellenek fényes tetteink, sem szép gondolataink… Jézus nem azért jött a földre, hogy észt vagy tehetséget keressen… Azért nevezte magát a mezők liliomának, hogy megmutassa…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.31. 03:40

“Drága szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket árasztok ki a világra, közben annak örvendek, hogy a hit létezik a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek el kell viselniük a világban, ebben az időben. Én ma megújítom a föld színét és eltöltöm Szentlelkemmel azok…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 18:05

"A csodák, amelyekről beszélek, leányom, elsősorban a rajtad keresztül történő kommunikációim. A hangom meghallgatásra talál, és a megtérések megsokszorozódnak. A lelkek milliói igényt tartanak Rám ezen üzenetek által. A többi csoda egyike, Irgalmasságom nagy ajándéka, amelyet rövidesen elhozok…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 17:51

Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked 2017. szeptember 18. (A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.) Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 08:40

KERTEMET ELHANYAGOLTAN TALÁLOM 1991. június 17. Üzenet Pistoia részére, Olaszországban Firenze mellett: Béke legyen veletek! Azért jöttem el hozzátok, hogy megmondjam nektek: itt vagyok! Szeretteim, Szentséges szívem lángol, ezért szállok le trónomról, ezért jövök hozzátok, és kínálom fel…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 08:35

A legkedvezőbb táptalaj a lélek növekedéséhez a hála. Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad; aki megbocsát, az új életre szül. Ami igazán jó, az mindig egyszerű. Az egyszerű oly vonzó, oly előnyös valami, hogy voltaképpen csodálkoznunk kell, miért oly ritka az egyszerű ember.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 05:44

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.30. 00:17

2013. márc. 30- án Nagyszombat volt, viszont a próféciák most látszanak teljesülni. Vö.: Benedek   Igazság Könyve: "Gyermekem, Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben. A halálból való feltámadás által, Fiam…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.29. 18:06

A gazdagság szeretete és birtoklása haszontalan, csak a szeretete veszedelmes, birtoklása és gyűlölete fáradalmas…Szent Bonaventúra A józan észt kivételes tehetségként kell fogadnunk. Az érző szívet kiváló tulajdonságként kell ünnepelnünk. Az elme még nem gondolat, ahogy a bölcsesség még nem…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.29. 03:33

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.29. 01:23

"Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban. Nyomdokaiban minden tan egybevonása következik, amelyet…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 18:02

"Ma ugyanez a helyzet. Azok közületek, akik azt állítják, hogy tagadják Szavamat, amelyet e prófétámon keresztül mondok, nem tudnak csak úgy egyszerűen elsétálni mellette. Kifejezett elutasításotok ellenére is, állandóan vissza jöttök, újra és újra. Idővel el fogjátok fogadni Szavamat, amely ma…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 17:53

ÁLDD MEG NEVEMBEN GYERMEKEIMET! Saint Louis, 1996. november 18. Uram, Te magad vagy a Bölcsesség, Te vagy az Élet és a Világosság bennünk, dicséretet mondok háromszorosan Szent Nevednek. Igézze meg a jóság lelkemet, hogy tükörképedben élhessek.   Te, aki mindenütt jelen vagy, Szívem öröme…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 09:00

A lelkiismeret és torzulásának modern története: Szétválasztották a jogot és az erkölcsöt. Ami jogszerű, azt szabad is. Magánüggyé alacsonyították az erkölcsöt, miközben kevés magánügy van, ami ennyire közügy lenne. Az erkölcsről lefejtett jog engedi a tilosat (abortusz, válás, ateista propaganda),…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 05:49

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 01:35

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.28. 00:08