Drága szeretett leányom, szíved szeretetével gondolj Rám, mert Én az Igazság Könyvén keresztül csakis a Szeretet által értekezem a világgal. Atyám Parancsára összegyűjtöm az Ő drága gyermekeit, egyként Vele és Benne. A Szeretet az, amely lehetővé teszi ezt az Isteni Beavatkozást. Atyám eltűri a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 19:54

2013.03.03.  Igazság Könyve: “Drága szeretett leányom, ne félj a támadásoktól, amelyek ellened irányulnak, mert Én minden pillanatban veled vagyok, hogy erősebbé tegyelek. Elszomorít Engem, hogy azt kell mondanom, hogy te sok szóbeli bántalmazást fogsz elszenvedni Üdvösségem Tervének ezen…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 18:46

"Ébredjetek fel, gyermekeim. Nektek az igazságot kell átölelnetek. A világ most a felismerhetetlenségig meg fog változni. Az elmúlt időkben nektek sok hírnököt küldtek, hogy felkészítsenek benneteket erre az eseményre. Ezek az utolsó figyelmeztetések, amelyek az emberiségnek adatnak, hogy képesek…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 17:34

A Szűzanya 2019. március 2-i üzenete “Drága gyermekek! Szeretetem apostolainak hívlak benneteket. Fiamat mutatom nektek, aki az igazi béke és az igazi szeretet. Isten kegyelméből, mint édesanya szeretnélek hozzá vezetni titeket. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy Fiamból kiindulva…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 17:00

Még ha engedelmesek vagyunk is, érhet bennünket szenvedés A mai áhítat Jon Walker írása. "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." (Márk 8.34) Amikor szenvedések érnek minket, ragaszkodnunk kell az igazsághoz, hogy arról Istennek tudomása van.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 10:31

A Sátán nem bánja, ha a bibliai ismereteidet sohasem alkalmazod "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." Máté 7:24Befogadni, olvasni, kutatni, emlékezni és elmélkedni Isten Igéjén mind haszontalan, ha nem…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 10:30

A teljes életért.   A mai nap imádsága:Uram! Korlátaimat láttasd meg velem, hogy határtalan szereteted előtt meghajoljak és reménységgel élhessem napjaimat szeretteim körében! Ámen    Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 09:20

SZÍVEM A TE SZERETETED UTÁN VÁGYAKOZVA EMÉSZTI MAGÁT   1992. augusztus 23. 1 Jézushoz imádkoztam, és Õ így válaszolt: „Örülök, hogy idõt szakítasz arra, hogy ilyen korán reggel szólj hozzám! Mondd meg nekik2, hogy Szívem kimeríthetetlen Szeretet. Mondd meg nekik, hogy nem kellene engem…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 08:25

A barátság lényege inkább abban van, hogy mi szeressünk mást, semmint abban, hogy mások szeressenek minket. (Arisztotelész) A KUDARC NEM AZT JELENTI…A kudarc nem azt jelenti, hogy selejt vagyok,hanem azt, hogy nem arattam sikert.A kudarc nem azt jelenti, hogy nem értem el semmit,hanem azt,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 04:24

Az Isten-adta gondolatok ereje „…áldást nyer általad… a föld minden nemzetsége” (1Mózes 28:14)A jó ötletek Istentől jönnek, ezért Tőle kérj egyet! A világ azok által nyert áldást, akik ezt megtették. Gondolj például az anesztéziára: hogy éreznéd magad, ha nem altatásban műtenének? Pedig ez volt a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.02. 00:28