Drága szeretett leányom, senki se szégyenkezzen az üldöztetés miatt, amellyel esetleg szembesülhet, mert Keresztényként Engem védelmez. Soha nem szabad félnetek az üldöztetéstől, amelyet az Én Szent Nevemért kell elviselnetek, mert amikor azt érzitek, hogy kritizálnak benneteket, mivel az Igazságot…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 19:48

Eltűnt egy nagy, utcai kereszt, ami a lengyel Tulia női csoport "Fire of Love" klippjében volt látható.A Tulia Lengyelországot képviseli a "Fire of Love" számmal a 2019-es Eurovíziós dalfesztiválon, amely Tel-Avivban kerül megrendezésre.A banda tagadta, hogy közük lett volna a kereszt…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 19:31

“Gyermekem, neked sohasem szabad kételkedned e Küldetés fontosságában, vagy azt megengedned, hogy az ellened elkövetett támadások eltereljék figyelmedet szeretett Fiamról.Fiam Szeretete és Irgalmassága által tárja fel a világnak a gonosz azon tervét, hogy még az idők vége előtt lelkeket lopjon. A…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 18:00

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 11:30

Élőben az www.apostoltv.hu-nwww.szentangyalok.hu

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 10:30

Ne engedd, hogy az elutasítástól való félelem elhallgattasson A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Zsoltárok 11:1-2Legtöbbször az elutasítástól való félelem miatt nem…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 10:12

Isten a legjobbat hozza ki belőled, ahogy az elhívásod követed "Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2 Timóteus…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 10:11

  A közös bizonyságtételben erő van „Új parancsolatot adok nektek: Szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, úgy kell szeretnetek nektek is egymást. Erről mindenki tudni fogja, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (János 13:34-35 – NIV…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 10:10

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 10:00

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat”, mondta Urunk Jézus Krisztus – ezt igyekezzük a lehető leghívebben megtenni, és akkor az „Atya is szeretni fog” bennünket! Amikor elolvastam Szent Pál apostol intelmeit, eszembe jutott, hogy Jézus is ilyesmiket mondott, nem pedig olyanokat, mint amiket a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 09:49

Békesség... A mai nap imádsága: Istenem! Add nekem minden értelmet meghaladó békédet, hogy boldoguljak! Ámen   Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jn 14,27 Van-e nagyobb…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 09:07

Megmondtam, hogy vezetőd és tanácsadód leszek  2017. május 30.  Én Vagyok. Én, Jézus, megáldalak fáradhatatlan erőfeszítéseidért! Légy mindig vidám, és állj  készen arra, hogy megoszd mindazt, amit neked adtam. Használj fel mindent, amit arra adtam neked, hogy megtanítsd népemet Atyám akaratának…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 09:00

A boldogsághoz nem feltétlenül tartozik hozzá, hogy mindig megkapjuk, amire vágyakozunk. (Stephanie Dowrick) A felebarát szeretete a mértéke az Isten iránti szeretetünknek.Edith Stein  A hívő szív reménysége dicső és szilárd, mert Krisztus dicsőségének szilárd alapján nyugszik. A reménység…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 05:10

Adj nekik még egy esélyt! „…Márk… hasznomra van a szolgálatban.” (2Timóteus 4:11)Pál, aki százszázalékos elkötelezettséget követelt meg önmagától, és munkatársaitól is, haragudott Márkra, amikor szabadságot akart kivenni, hogy hazamenjen egy időre családjához. Később azonban, amikor újra átgondolta…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.17. 00:11