Eszter királyné hitvallása: Isten mindig hű marad szövetségéhez, és most is megmenti népét. A veszély idején, amikor a választott népet ellenségei ki akarták irtani, Eszter királyné is (miként gyámja, Mardokeus) a fenyegető halál elől menedéket csak az Úrnál keresett. A választott nép Istenéhez…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 19:53

“Drága gyermekem, ez a nagy szomorúság ideje, nemcsak a te számodra, hanem azok számára is, akik Fiamat szeretik. Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy – Fiam kedvéért – maradjatok erősek és hűek Isten Szent Szavához. Ő, az Én szeretett Fiam, aki lelki gyötrelmében lehorgasztja…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 18:17

"Miközben Jeremiás az Úr parancsát teljesítette, így fondorkodtak egymás között ellenségei: „Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen  ... "Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 17:35

  Menny vagy pokol: a választás a Tiéd   "Amit most látunk, olyan mint egy homályos kép a tükörben; akkor szemtől szembe látunk majd." (1Korinthus 13:12, GNT ford.) Nemrég egy fogorvosi székben ültem. A szám nagyra nyitva, tele mindenféle fogorvosi eszközzel. Az orvos fölém hajolt és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 10:01

Három ok, amiért jobb, ha életünk útját másokkal együtt, közösségben járjuk „És most, amikor Jézus Krisztust elfogadtátok Uratoknak, folytassátok úgy, hogy követitek is őt."(Kol 2:6, NTL fordítás) A Biblia az emberi életet gyakran úton való haladáshoz hasonlítja, mivel az élet egy…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 10:00

AZ ÉN LELKISÉGEMMEL TÁPLÁLLAK 1989. augusztus 23. Vassula, légy csendes, fogadj békében! Az én utam a csendességen át vezet téged. Mindenütt hirdesd Szavamat, és soha ne tétovázz! Végtelen szeretetembõl az egész emberiség számára szóló ajándékot adtam neked. Dicsérj és szeress, tartsd…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 09:00

Alázat és gőg...   Istenem! Te ismered érzéseinket, s Te látod lelkünk küzdelmeit. Add nekünk Szentlelked világosságát, hogy ne csak tetszésedre éljünk, de boldogulhassunk itt a földön, s mindenért hálát tudjunk adni Neked! Ámen ...egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 05:54

A lelki növekedés jele nem annyira az, hogy többé már nem esünk el, hanem hogy képesek vagyunk gyorsan felkelni a bukások után.Részlet a "Keresd a békét, és járj a nyomában!" (P. Jacques Philippe) című könyvből. A mag nem tudhatja, hogy mi fog történni; a mag soha nem látta még a virágot. És a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 02:57

A szolgálat terhének csökkentése „...akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett... " (Efezus 2:10)A megváltást nem azért kaptuk, hogy a kispadon üldögéljünk, hanem hogy szolgáljunk. Ám még a kijelölt helyünkön is előfordulhat, hogy túlterheltek leszünk. Szeretünk Istennek szolgál­ni, néha…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.14. 00:59