Ó Szent József, a szent családnak Isten választotta hű gondviselője! Neked jutott az a szerencse, hogy a világ megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint nevelő gyermekedet, arcod verejtékében tápláltad. Sok búbánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz Máriáért, de…

Szerző: Andre Lowoa  2019.03.01. 00:00

Ami a hónap időjárását illeti, a népi bölcsesség úgy tartja Baranyában és másutt is, hogy „Január, február fú és havaz, úgy lesz tavasz”. „Január, február, itt a nyár, nem kell már a nagykabát.” Abban mindenki megegyezik, hogy „még nem ette meg a kutya a telet”,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 22:04

szerkesztői észrevétel: “… 23 A két fiatal harcos be is ment abba a házba, és kihozta Ráhábot, annak apját, anyját, testvéreit és rokonait — mindenkit, aki a házban volt, és elhelyezték őket a táboron kívül. 24 Az izráeli sereg teljesen fölégette Jerikót és mindazt, ami benne volt. Csak az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 19:30

Lélek... A mai nap imádsága: Uram! Ajándékozz meg Lelkeddel, hogy erőm legyen szeretni! Ámen      "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 18:10

Római katolikus: “OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből Csak Istenben bízzunk, ő a mi egyetlen és örök szövetségesünk! Tőle nyerjük örök életünket. Amikor a király szövetségeseket keresett, prófétája által így szólt az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 18:09

"Sokan ezen (a bűnös) lelkek közül nem fogják túlélni Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, és halálos bűnben fognak meghalni.   Létezésem igazságát mindenki meg fogja érteni. De nem mindenki akar majd Engem átölelni, még akkor sem, amikor az igazság feltárul előttük. ... Maradjatok most közel…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 17:31

Tanuld a Szentírást úgy, hogy másoknak magyarázod „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” (Zsoltárok 119:11)Volt valaha olyan mély beszélgetésed egy barátoddal, amikor el kellett ismételned amit mondott, hogy megtudja, vajon figyeltél-e? Ez nem a legjobb…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:21

  Hogyan fogod teljesíteni a Nagy Küldetést? "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:20

A küldetésed: Segíts másoknak, hogy Isten családjához csatlakozzanak „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” (János 17:18) Ha te Jézus Krisztus követője vagy, akkor Isten egy küldetést adott neked erre a világra. Nem azért vagy csak…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 10:19

  Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!   2016. július 1.   Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm. Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 08:39

Boldogság... A mai nap imádsága: Istenem! Segíts meg engem a Cél keresésében, hogy életem értelmet nyerjen, s megnyugvással tudjam sóhajtani Neked s szeretteimnek: boldog vagyok! Ámen Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, Zsolt 119,2 Onnantól kezdve,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 08:14

A hibák oka a jobb nem ismerése. (Démokritosz)   A világnak nem annyira nagy igehirdetőkre van szüksége, mint nagy imádkozókra. (Stewart) Aki fél a szenvedéstől, annak tudnia kell, hogy maga a félelem is szenvedést okoz. Általában nem tudjuk, mi az, amit…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 05:18

Alkalmas vagy! „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)A Bibliában a legnagyobb emberek nem tartották magukat alkalmasnak. Mózes azt mondta Istennek, hogy nincs szónoki tehetsége. Gedeon azt mondta, hogy nincs megfelelő családi háttere.…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 00:20

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 00:00