Szerző: Andre Lowoa  2019.02.28. 00:00

Drága szeretett leányom, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Egyházamnak és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Szavamtól, amikor majd a hitehagyás mindenkit elvakít az egyesülés nevében. Ti nagy Kegyeket, nagy Kegyelmeket és hatalmat fogtok kapni, hogy vezetni tudjátok a hívőket, a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 19:01

“Drága szeretett leányom, ezek a napok, amelyek szinte már elérkeztek, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, melyekhez hasonlónak még sohase voltatok tanúi életetek során.Ez a lélek sötétsége lesz és ezt azon lelkek üressége fogja okozni, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 18:25

"3. Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik, oly kellemesek nekem, mint Veronika, ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most, mint akkor Ő. Hálából Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem."http://dkjozsef.blogspot.hu/2012/08/jezus-szent-arcanak-tisztelete.html?m=1 "A RÓZSAFÜZÉR…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 17:23

    Mi akadályoz meg abban, hogy meghalld Isten szavát? „A gazda kiment, hogy elvesse a magvakat. Ahogy szórta a mezőre némelyik mag az útra esett, és eltaposták vagy megették a madarak.” (Lukács 8:5 NLT fordítás) Ha hallani szeretnéd Isten szavát, akkor először nyitott elmére van…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:56

Hogyan alkalmazd az Igét "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat." Jakab 1:22Semmi sem lesz dinamikus addig, amíg nem válik egyedivé. Ezért van szükség arra, hogy amikor Isten Igéjét olvasod, akkor próbáld megérteni, hogy mit akar ez ma, számodra…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:55

A küldetésedet magától Istentől kaptad "Ahogyan nekem is küldetést adtál a világban, én is küldetést adok nekik a világban" (Ján.17:18, MSG ford.)Ha Jézus Krisztus követője vagy, Isten küldetést adott neked. Nem azért vagy itt, hogy a helyet foglald a világban; nem is azért, hogy a saját egyéni…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 10:54

TELJESEN RÁM KELL HAGYATKOZNOD! 1990. november 7. Uram, bárcsak fennmaradna mindaz, ami az igazságban jött létre, és mindaz elégne a tûzben, ami hazugságban fogant! Uram, úgy érzem, hogy messze vagy, pedig tudom, hogy nincs így. Nem tudtam megérezni jelenlétedet. Gyermekem, tedd meg,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 08:52

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 07:28

Botránkozás... A mai nap imádsága:Uram! Add, hogy másokat meg ne botránkoztassak viselkedésemmel, s add, hogy szereteted fényét minél hitelesebben tudjam tükrözni embertársaim felé, kiváltképpen azok felé, akiket útitársul adtál nekem! Ámen"Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 06:48

A divat kegyetlen úr, utadba áll, hogy ne tudd meglátni az örök értékűt. (Auguste Renoir) A fák és a kövek olyasmit fognak neked megtanítani, amit a tanítóktól soha meg nem hallhatsz.Szent Bernát A legfőbb módszerek, melyekkel Jézus csodálatos uralmát felállíthatjuk magunkban, éppen az…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 01:52

  Hit által „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által” Efezus 2:8   A Biblia azt mondja: „kegyelemből van üdvösségetek a hit által.” Egyedül a Krisztusba vetett hit biztosítja számunkra a mennyet. Henry van Dyke költő ezt így fogalmazta meg: „A tengerparton álltam. Egy hajó kifeszítette…

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 00:54

Szerző: Andre Lowoa  2019.02.27. 00:10