Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen imádkozzatok. 20161109

2019. november 08. 16:41 - Andre Lowoa

"Hallgassátok meg sürgős kérésemet gyermekeim. Itt az ideje annak, hogy drága, szeretett Édesanyám Szeplőtelen Szívének szenteljétek magatokat.
...

Most már nagyon sürgős, hogy a lelkek megmentéséért mindnyájan erősen (megj.: nagyon-nagyon odaadóan) imádkozzatok.
...

Sürgetnem kell benneteket, hogy fogadjátok el ezt az ajándékot, és nézzetek szembe ezzel az elme, a test és a lélek erejével."

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/

LD:

Önmagunk tökéletes felajánlása Jézus Krisztusnak Szűz Mária keze által Montforti Grignon Szent Lajos felajánló imájának rövidített változata Grignon Lajos művei nyomán:

http://www.katolikus-honlap.hu/1001/montfort.htm

IMA:

"Keresztes Imahadjárat 117. imája

Azokért, akik eladták a lelküket

Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-9-nap-kedd

garabandal

"Sok áldozatot és elégtételt kell hoznunk, gyakran kell az Oltáriszentséget látogatnunk. Azonban elsősorban jó életet kell élnünk. Ha nem, fenyítés szakad reánk. A pohár már betelőben van. Ha nem javulunk meg, igen súlyos fenyítés sújt az egész emberiségre."

http://uzenete.blogspot.hu/2010/12/mi-tortent-garabandalban.html
video:
http://jojjel.hu/nf/katolikusok/vegidok.php"Sokan fogják a természeti katasztrófákban Isten kezét látni."
http://masodikeljovetel.hu/search/node/term%C3%A9szeti
VÖ.:
"Az olaszországi Mária Rádió felfüggesztette Giovanni Cavalcoli atya műsorát, mivel a katolikus pap szerint az elmúlt időszak földrengései isteni büntetések az azonos neműek élettársi kapcsolatát legalizáló törvény miatt. "
http://777blog.hu/hirek/belviszalyt-okoznak-termeszeti-katasztrofak-az-olasz-katolikus-egyhazban/

ÉS::

http://888.hu/article-izraeli-miniszter-az-olaszorszagi-foldrenges-isten-buntetese-volt
"Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!"
VÖ.:
"... Mikor ezek a lelkek elszenvedik majd ezt a bűnhődést, meg fognak tisztulni és alkalmasak lesznek arra, hogy a földi Új Paradicsomba beléphessenek"
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sokan-bunhodeskent-fogjak-a-tisztitotuz-kinjait-elszenvedni/
VÖ.:
"jeruzsálemi templom kapuja elé
...
Kísérőm így szólt: „A keleti vidék felé indul ez a víz, tehát keletre, onnét majd lehömpölyög a sivatag felé; a sivatagtól zúg tovább le a Holt-tengerig. Ez a víz a sós tengervizet is egészségessé teszi. Amerre árad e folyó, minden lény élni fog! Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal; amit csak öntöz e folyó, minden virulni fog! A folyó mentén mindkét parton sok gyümölcsfa nő: lombjuk le nem hull, és gyümölcsük nem fogy el. Havonként érik friss gyümölcsük, mert vizük a szentélyből fakad, gyümölcsük étel, lombjuk pedig orvosság lesz.”
Ez az Isten igéje.
Ez 47,1-2.8-9.12
...
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 2,13-22"
http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-11-09

ESEMÉNYEK:

"De amikor Szavamat meghamisítják és aztán átírják, akkor az többé már nem az Én Szavam."

http://masodikeljovetel.hu/amig-egyhazam-fenntartja-isten-szavat-engedelmesnek-kell-maradnotok-egyhazamhoz

VÖ.:

http://www.ujexodus.hu/aktualis/svedorszag_cenzura_alatt_a_biblia


A lusta és a hangya

6Te lusta, menj el a hangyához, nézd meg, hogy mit csinál és akkor bölcs leszel: 7Nincsen főnöke, nincs, aki ösztökélné vagy parancsolna neki, 8nyáron mégis megszerzi élelmét, aratás idején összegyűjti eledelét. 9S te lusta, meddig akarsz még heverészni? Mikor akarsz végre fölkelni álmodból? 10„Még egy kis alvás, még egy kis szendergés, keresztbefont karral még egy kis pihenés!” 11Így rád tör a szegénység, mint az útonálló, s mint valami koldus, a nyomor.

http://szentiras.hu/SZIT/P%C3%A9ld6