Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. október 31. AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT

2019. október 31. 08:13 - Andre Lowoa

AZ ÉLETSZENTSÉG NEM BONTAKOZIK KI EGY NAP ALATT 1989. december 16. Béke legyen veled! Az életszentség nem bontakozik ki egy nap alatt. Ki kell tartanod ezen az akadályokkal és kis keresztekkel teli úton! Ne menj el tõlem! Folytatnád? Tovább jönnél velem ezen az úton egész végig?…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 31. 05:37 - Andre Lowoa

A Biblia nem teológiai rendszer, hanem az üdvösség kézikönyve, a gyermek abc-je és a tudós számára a legmélyebb bölcsesség tárháza. (Spurgeon)ÁLDJONNagy jó Úristen, ki vagy a kéklő Mennyekben,Bércen innen, s túl igazak ajka hirdessen,Testvérünk a Nap tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennen.Áldjon…

Tovább

"Engedjétek, hogy a Nagyfigyelmeztetés után az Örök Élet ösvényére segítselek benneteket." 20161031

2019. október 30. 16:03 - Andre Lowoa

"Testvéreim!  Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú…

Tovább

"Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló hajnali harmatcsepp." 20161030

2019. október 29. 16:04 - Andre Lowoa

"12,41 A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak Jónás szavára, s itt nagyobb van, mint Jónás."http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=ninivei+f%C3%A9rfiak VÖ.: Üldözött közel-keleti keresztények próbálják megvédeni a…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 29. 05:23 - Andre Lowoa

A megértés feltétele: a szeretet, amellyel másokat a szívünkbe befogadunk.Tatiosz „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 22,17)Ha így szólna az ige: „harminc százalékkal olcsóbban”, akkor jobban feltűnne? Úgy már sokkal érdekesebb, izgalmasabb lenne? Mert akkor büszke…

Tovább

"Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«” 20161029

2019. október 28. 16:11 - Andre Lowoa

"Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”  Ezek az evangélium igéi." http://igenaptar.katolikus.hu/nap/?holnap=2016-10-27 VÖ.: "Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. október 28. 06:10 - Andre Lowoa

„A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket.” (2Thessz 2,16–17) Mindennap szükségünk van a vigasztalás nagy kincsére, hogy mélységeink, magányunk, gyászunk,…

Tovább

Éljen Krisztus Király!

2019. október 27. 20:09 - Andre Lowoa

Az első történet, az 1936-1939-ig tartó Spanyol polgárháborúban történt. Moscardo ezredes vezette Alcazar erőd védelmét a baloldali, bolsevik csapatok nyolcszoros túlerőjével szemben. A védők kitartottak az elkeseredett harcokban várva Franco tábornok erősítésének érkezését, de ekkor még 400 km…

Tovább