Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«” 20161029

2019. október 28. 16:11 - Andre Lowoa

"Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«” 
Ezek az evangélium igéi."
VÖ.:
"Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják testemet és véremet. Ha majd megváltoztatják a Szavaim, és ezáltal tagadni fogják Testem valós jelenlétét a szent Eucharisztiában, akkor Isteni Ígéretemet meg kell védenetek: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete lesz."
ÉS:
"Amikor majd megfosztanak benneteket a Testemtől, akkor üresnek kezditek érezni magatokat."
IMA:

Keresztes Imahadjárat 53. imája

Ima a Katolikus Egyházért

Ó, Mennyei Atya, Szeretett Fiad Nevében kérlek Téged, adj erőt és kegyelmeket annak érdekében, hogy segítsen ellenállni a papoknak abban az üldöztetésben, amelyet elviselnek.

Segíts nekik, hogy ragaszkodjanak szeretett Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak Igazságához, és soha ne mondjanak le az Eukarisztiában való jelenlétéről, és a hazugságokkal szemben ne gyengüljenek el, és ne adják meg magukat azoknak.

Ámen.

http://masodikeljovetel.hu/napi-imak-12-nap-pentek

 
 
HÍREK:
"Testvéreim! 
Mindig örülök, és ezután is örülni fogok, ha azt hallom, hogy valaki Krisztust hirdeti.
...
Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”"

Pio atya Magyarországról szóló próféciája:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!" (Lejegyezte Pio atya)

Forrás: MARANA THA újság. 2009.

http://engesztelok.hu/engesztelo-szentek/779-szent-pio-atya

VÖ.:

Orbán megvédte a Európa keresztény gyökereit Brüsszel "szovjetizálása" ellen