Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. október 15. HIÁBA ÖMLÖTT VOLNA VÉREM? Ó HITETLEN NEMZEDÉK!

2019. október 15. 04:22 - Andre Lowoa

1988. március 17.

Vassula, úgy figyelj most is hangomra, mint hívásom kezdetén. Már jóval elõtted is sokakat meghívtam szolgálatomra, igen, azok voltak az erényes napok, amikor szívesen fogadták az áldást. Szegény lelkeket hívtam meg, és õk sohasem kételkedtek abban, hogy én, az õ Istenük és áltójuk hívom õket. Környezetük sem kételkedett úgy, ahogy ma. Vassula, a te korszakod halott. Pusztaságot hoztak létre, és azáltal terjesztik ki ezt a pusztaságot, hogy elítélik mai mûveimet. Véremet ontva öntöztem meg szíveteket, hogy világosságomban éljetek. Ó teremtés, hiába ömlött volna Vérem? Ez a kor azt mondja: “Ne figyeljetek oda, fogjátok be fületeket, mert biztosan az ördög hangja az, amit hallotok.”

Akiket pedig látomásokkal áldottam meg, azokat ma kigúnyolják és elveszik bátorságukat enyéim, akik házamban laknak. Elszántak, és mindig készen állnak arra, hogy elítéljenek engem. Mert akaratuk ellenére is elítélnek az emberek elõtt, amikor tagadják adományaimat. Ha enyéim szívesen fogadnák áldásaimat, így szólnának azokhoz, akik beszámolnak nekik felhívásomról: “Nyisd ki füledet, fiam, mert valóban lehetséges, hogy Isten szól hozzád.” Olvastasd el újból teremtésemmel Sámuel meghívását! 1 Azok voltak az erények napjai, amikor szívesen fogadták az áldásokat. Teremtés, bárcsak azt mondhatnám ma rólad, hogy “Kevés hitû korszak”, de csak azt mondhatom, hogy “Ó teljesen hitetlen korszak!”

Leányom, fáradt vagyok, hadd pihenjek meg szívedben, gyermekem!

Ó jöjj Uram!

Mi ketten?

Igen Uram. 2

Írd!

Igen Uram.
Isten szomorú, mert sokan vannak, akik Isten elé helyezik az ördögöt. Avilai Szent Teréz mondja: “Nem értem ezeket a félelmeket! Azt mondjuk: Ó, az ördög, az ördög, - pedig azt is mondhatnánk: Istenem, Istenem! és ezzel remegésre késztetnénk az ördögöt. “Ma nagyon sokszor fordul elõ, hogy az ördögöt helyezzük az elsõ helyre. - Vannak olyanok is, akik gúnyolódnak, és azt mondják: “Menj csak drágám és vizsgáltasd meg magadat, ma már jó orvosok vannak.” - Mások parapszichológiai tudásukkal kérkednek, mert szerintük Isten hívása “elavult” dolog. - Isten szemében azonban a le súlyosabb a képmutatás, a diplomatikus válasz, ami sem igen, sem nem. Egyszerûen csak kezüket mossák, ahogy Pilátus tette Urunkkal kapcsolatban: Tudjátok-e, hogy miért? Mert hiányzik a hit!

1988. március 18.

Legyen a HIT, ez a szent szó a te ismertetõ jeled, virágom! Igen, nyomorúságos nemzedék!

 


1 1 Sám 3,8-9.
2 Jézus nagyon szomorúnak és fáradtnak látszott.