Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. október 9. HÛSÉG

2019. október 09. 07:03 - Andre Lowoa

1987 Szeptember 12

A hûség mindig talál módot arra, hogy velem lehessen. Szeress engem, és légy hozzám hûséges! Gyermekem, mûveim a tudós szemek számára láthatatlanok! Elrejtettem elõlük. Rejtett bölcsességemet az alázatos és egyszerû gyermekeknek adom.

Leányom, és lélek vagyok, és úgy közeledtem hozzád, mint lélek a lélekhez, és úgy is tanítottalak. Tanításomat a lélek útján adtam neked, nem úgy ahogy a filozófiát tanítják. Vassula, légy tudatában annak, ami történni fog, mert a nem lelki ember nem fogja elfogadni ezeket a mûveket, mint Isten Lelkétõl származót. Vissza fogja utasítani, mert felûlmúlja az értelmét. Mert ezt csak a Lélek segítségével lehet megérteni. Én, az Úr, tudom mit gondolnak a tudósok, és bizony mondom neked, nem tudnak meggyõzni engem.

Ugyanezen az estén lelkem ismeretlen ok miatt szenvedett. Isten után vágyakoztam Megbántam bûneimet. Megkérdeztem tõle, hogy meg akar-e hallgatni, és van-e néhány perce, hogy bûnvallomásomra figyeljen. Ismét bûnökkel terhelve álltam Isten elé.