Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. október 1. SEMMI ÚJAT NEM HOZOK NEKTEK KEDVENC CÉLTÁBLÁI AZ ÉN FELSZENTELT LEKEIM

2019. október 01. 08:16 - Andre Lowoa

1996. február 12.   Rhodos

Uram?

ÉN VAGYOK. Vassulám, tanulj a szentektõl! Engem nem nehéz megérteni, és nem is vagyok messze. Nem rejtem el Arcomat, és senkit sem hagyok sötétben. Jelenlétem világosság! 1 Sokan kérik közületek: “Uram, hozz valami újat nekünk!”… Ez az Antikrisztus lelke, és ez a Lélek elterjedt a világban. Semmi újat nem hozok nektek. Meghaltam, feltámadtam, én vagyok az Elsõ és az Utolsó. Aki bennem bízik, annak örök élete lesz. örökké élek, dicsõségben élek, és kezemben tartom a halál és a Hades kulcsait. Vannak még dolgok, amelyeknek be kell következniük, de minden le van írva az idõk végezetéig. Azért jövök, hogy Szentlelkemmel helyreállítsam látástokat, és hogy véghez vigyem, amit megmondtam… hogy végül én fogok diadalt aratni.

Földem ma még megosztott, szétszakított. Házam táján adnak és vesznek. A prófétáknak, akiket hozzájuk küldök, azt mondják: “Ne prófétálj!” Elérkezett az az idõ, amelyrõl korábban elmondtam, hogy bíborosok lesznek bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen. A megosztó hatalma füstként szivárgott be házamba, hogy tönkretegye földemet. Romboló munkája erõs, és kedvenc céltáblái az én felszentelt lelkeim. Gondolataikat úgy fordítja, hogy kövessék szívük szenvedélyeit. átkot hagy maga után a lázadó, amerre jár. Megesküdött, hogy egymás ellen uszít benneteket. Megesküdött dühében, hogy megrostál benneteket, de különösen felszentelt lelkeimet és kifosztja õket. Megesküdött, hogy játékszeréül fog használni mindannyiatokat.

Mondom neked: akinek szíve nem becsületes, az elbukik, de a becsületes hûsége jutalmául élve marad. Légy erõs Vassula!
Én, Jézus, megáldalak téged és bajtársaidat. Ne ítélj! Mi ketten? Szeretlek! Béke. IC

 


1 Ezt az üzenetet öt perccel azelõtt kaptam, hogy a Dublini Rádió telefonon interjút kért tõlem. A szerkesztõ így fejezte be: “Mondott-e valami újat számunkra Jézus?”