Forró délben a sátor hűvösében pihent Ábrahám. Lépteket hallott: három ismeretlen állt a sátor előtt. Felkelt, meghívta őket. Leültek, beszélgettek. Aztán útnak indultak: Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket egy darabig. Sodoma felé tartottak. Útközben megszólalt az egyik: –– Vajon…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 19:16

Drága szeretett leányom, ha nem Én, Jézus Krisztus lennék, Aki jelenleg a világhoz szólok, sok lélek nem lépne be soha a Paradicsom Kapuin. Oly sok hálátlan lélek nem engedelmeskedik többé Törvényeimnek és így a saját értelmezéseiket alkotják meg, melyeket Én visszataszítónak találok. Az Igazságra…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 19:09

"Az a terv, hogy a Katolikus Egyházat a saját körein belül lévők pusztítsák el, már folyamatban van. ... A hatalmi pozíciókban lévő lelkeknek, különösen azoknak, a Keresztény Egyházakon belül, akik elnézik a bűnt és azt megpróbálják törvénybe iktatni, tudniuk kell a…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 18:57

"mindenkinek teljes szívvel kell imádkoznia azokért a lelkekért, akik talán nem élik túl azt a sokkot, amikor tanúi lesznek Nagy Irgalmasságomnak, a Nagyfigyelmeztetéskor. ... El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem útja most van a tervezés folyamatában. ... Bár most nem…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 17:20

  Mit kaphatsz Istentől, ha adsz? „Adjatok, és adatik nektek. Sokat kaptok! A kezeitekbe öntik majd de többet mint amennyit meg tudtok fogni. Annyit kaptok majd, hogy az öletekbe fog ömleni. Ahogy másoknak adtok, Isten úgy fog nektek is adni.” (Lukács 6:38, ICB fordítás) Ha…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 10:48

Félelmeidet hitre cseréld Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (Jer.Sir. 3:22-23 MBT)Isten túláradó módon, egyre jobban és jobban áraszt el az Ő szeretetével ma, holnap sőt örökké. Jeremiás próféta beszél arról, hogy Isten…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 10:47

A célok növelik a hitedet „Történjen úgy, ahogyan hittétek!”(Mt. 9:29, Egyszerű ford.)Minden alkalommal, amikor valamilyen célt tűzöl ki magad elé, azt mondod: „Hiszem, hogy Isten azt szeretné, ha ezt eddig és eddig az időpontig megtegyem!” – ez pedig egy hitbeli megvallás.Na mármost, ha nagy célt…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 10:46

SZOMJAZOM A NYOMORÚSÁGOS LELKEKRE! 1994. június 26. Ottawa Uram? ÉN VAGYOK… miért fogyatkozol, mint az árnyék? Mintha nevetség tárgyává lettem volna… Megérzem, amikor valaki kerülni kezd. Még mennyi rosszat fognak rólam mondani? Barátságom viszonzásaképpen még el is ítélnek, bár a Te…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 08:48

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet. A legmagasb menny s aether Uránjai, Mellyek körülted rendre keringenek, A láthatatlan férgek: a te Bölcs kezeid remekelt csudái. Te hoztad e nagy Minden ezer…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 08:09

Harmóniáért . A mai nap imádsága: Uram! A világ zaját halkítsd el kegyelmeddel, s szereteted szimfóniájának hangjaival szabadíts meg engem! Ámen Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.Róm 1,21 Amikor még erősek voltak az emberek, énekeltek. Dal fakadt ajkukról reggel és este,…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 07:40

A kereszt bölcsességét csak akkor értjük meg, ha saját magunkon érezzük. Edith Stein A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van. A szelídség! Mennyivel nagyobb erő, mint a nyers erőszak! Charlotte Bronte Akik megmerítkeznek a szenvedés tengerében, ritka…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 01:43

  Egység, nem egyformaság   „… hogy tökéletesen eggyé legyenek…” (János 17:23)   Jézus keresztre feszítése előtti utolsó imádságában azért könyörgött, hogy követői egységben lehessenek. Ez nem kis dolog! Mi, keresztyének rengetegfélék vagyunk, különböző felekezetekből, különböző…

Szerző: Andre Lowoa  2019.01.11. 00:45