Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. 20160928

2019. szeptember 27. 16:51 - Andre Lowoa

"Leányom, amíg a világ talán retteg a Nagyfigyelmeztetéstől, el kell fogadnia, hogy a Jelenések Könyvében levő próféciák (jövendölések) a küszöbön vannak. Egyházam Szent állama (a Vatikán) most veszélyben van, ahogy Izrael állam is. A próféciák akkor fognak kibontakozni, amikor a világot az Antikrisztus fogja irányítani, aki megpróbál majd ellenőrizni benneteket egy új világ pénznem által. Ha ezen a módon ellenőrizve (irányítva) vagytok, akkor minden más módon is ellenőrizve (irányítva) lesztek.

A Nagyfigyelmeztetés véget fog vetni ennek és más – a globális erők által tervezett - gonosz rémtetteknek ..."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-az-antikrisztus-es-egy-uj-vilag-penznem/"Ártatlan sakkfigurák vagytok egy játszmában"
VÖ a mellékelt képpel
(http://www.mipszi.hu/archivum?page=2)"Ti, gyermekeim, érteni és üdvözölni fogjátok Irgalmasságom nagy ajándékát, és olyan erőt kaptok, amelyet csak a szentek ismernek a Mennyországban. Ez az erő fogja később új hadseregemet összekovácsolni a földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az Antikrisztus által vezetett hadsereg karmaiból. Ez alatt a döntő időszak alatt, az emberiség teremtése óta, most az ima milliókat fog megmenteni és segíteni fog a megtérésben."
Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szomorkodom-elveszett-gyermekeimert-akik-nem-akarnak-hallani-rolam/
video:
http://www.mediaklikk.hu/video/isten-kezeben-europa-hite/#
LD MÉG:
"So if you are in doubt, [O Muhammad], about that which We have revealed to you, then ask those who have been reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters."
FORDÍTÁS:
"Ha tehát kétkednél afelől, amit kinyilatkoztattunk neked, akkor kérdezd meg azokat, akik már olvasták a Szentírást. Az igazság bizonyosan eljön a Te Uradtól, így hát többé ne kételkedj!"
http://quran.com/10/94
... ahogy egyébként ez az őszínte szívű muszlim akkor még fiú katolizált:

Gymesi fohász
népköltés

Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak,
Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk,
Légy anyja fiaidnak!
Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa!
Igaz szívét és jó szemét Aki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket
Aki elobbmozdítsa.
Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket,
Majd száraz ég, majd zápor, jég veri el termésünket.
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború,
Kétség gyötör bennünket.
Békességben, csendességben tartsd meg hu szolgáidat,
Becsületben és boségben Örökös Országodat!
Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya,
Hu magyar jobbágyodat!
Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát,
Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát!
Engedd, hogy hos karja mindig föltarthassa
Az ellenség lándzsáját!
Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek;
Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek.
A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát
Ajánld föl az egeknek!

http://www.erdelyiek.hu/gymesifohasz.html