Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni. 20170909

2019. szeptember 08. 17:04 - Andre Lowoa

szeretet,
igazi szeretet ,
Isten Szeretete,
házasság,
béke,
nyugtalanság,
szakadás,
harmónia,
Az igazi szeretet Istentől származik. Amikor valaki nem szereti eléggé Istent, akkor képtelen egy másik emberi lényt az igazi szeretet teljességében szeretni.

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-igazi-szeretet-istentol-szarmazik-amikor-valaki-nem-szereti-elegge-istent-akkor-keptelen-egy-masik-emberi-lenyt-az-igazi-szeretet-teljessegeben-szeretni/
"Testvéreim! 
Egykor idegenek voltatok, és gonosz tetteitek miatt ellenséges érzülettel voltatok Istennel szemben; de Krisztus most értetek is engesztelést nyújtott emberi testében az ő halála által, hogy az Atya előtt szentek, szeplőtelenek és feddhetetlenek legyetek.
Csak tartsatok ki szilárdan és rendületlenül a hitben, és el ne tántorodjatok az evangéliumi reménységtől, amelyet hallottatok és az ég alatt minden teremtménynek hirdettek. Ennek vagyok én, Pál is a szolgája.
Ez az Isten igéje. 
Kol 1,21-23"