Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. szeptember 8. SZENT ANYÁD MEGMAGYARÁZZA NEKED A JELENÉSEK KÖNYVE 12. FEJEZETÉT

2019. szeptember 08. 08:55 - Andre Lowoa

SZENT ANYÁD MEGMAGYARÁZZA NEKED A JELENÉSEK KÖNYVE 12. FEJEZETÉT

 

1988. január 26.

Vassula, akarsz-e Szent Édesanyáddal együtt dolgozni? Mi elválaszthatatlanok vagyunk .

Igen, Jézus, akarok.

Szeretlek, mindig Szent Édesanyád közelében vagyok, most õ fog tanítani.

Jézus a Szûzanyával volt. Megértette velem, hogy ha nem is látom õt mindig Jézussal együtt, az nem azt jelenti, hogy nincs Vele. Mindig együtt vannak.

Szûz Mária:
Leányom, mindig veled voltam, megvédelek és segítek neked.

Felfogtam, hogy a Szûzanya segít nekem, hogy bizonyos dolgokat megértsek. Azon az úton segít nekem, amelyet Isten választott számomra.

Mindvégig segítek neked.

Szûz Mária értésemre adta lokúcióban [belsõ hang által], hogy szeretné, ha elolvasnánk a Jelenések könyve 12. fejezetét.

Jöjj, megmagyarázom. Amikor a Sátán veszített, megfogadta, hogy üldözni fogja gyermekeim maradékát és harcba száll velük. Féktelen haragjában megfogadta, hogy elpusztítja õket, mivel tudja, hogy napjai meg vannak számlálva. Ezért annyi lelket akar magával ragadni, amennyit csak tud. Igen, õ a sárkány, és farkával megpróbál végigsöpörni Isten teremtésén, hogy elpusztítsa. 1 Vassula, gyermekem, mivel õ maga a hiúság, ezért becsmérli a Mindenható mûveit. Be akarja bizonyítani Istennek, hogy elhibázta teremtését, és hogy gyermekeink arra vannak teremtve, hogy õ az gonosz útját kövessék. V Vassula, szeretnék neked mondani valamit, aminek azok fognak örülni, akik szeretnek engem. Ez az év az én dicsõségemre lesz ! 2 Nem, nem érted egészen. Szeplõtelen Szívem diadalmaskodni fog! 3 Sok lelket fogok visszavinni Jézushoz.

A Szûzanya jelenéseire irányította figyelmemet.

Ahogy Lourdes-ban és Fatimában megjelentem, ugyanúgy jelentem meg Garabandalban is hasonló üzenetet adva. Garabandal a fatimai üzenet folytatása; de a Sátán újból port hintett az egyházi tekintélyviselõk szemébe, hogy megzavarja õket. Saját magjait hintette szívükbe, hogy tagadják meg jelenéseimet, és akadályozzák meg, hogy üzenetem egyetemesen elterjedjen. Vassula, Szívünk vérzik, a beléjük szúrt tövisek sebezték meg. Mennyire sírok miattatok gyermekeim! Szeretlek, Vassula! Átszúrt Szívem majd megszakad, mert látom, miként söpör el benneteket farkával a Sátán! Vassula, szeretnék füledbe súgni valamit, figyelj! 4

Vassula, Jézus fátylat tett szemedre. Ha eljön az ideje, felemeli fátyladat. Azt akarom, leányom, hogy bízzál Benne. Engedd, hogy ezen az úton vezessen! Ne szomorkodj virágom, mindig veled vagyok, emlékezz arra, miként jelentem meg Torinóban templomom elõtt!

Igen! 5

Igen, azért jelentem meg, hogy hívjalak benneteket. Azt akartam, hogy jöjjetek be templomomba, kedves gyermekem. Sok embernek megjelenek, különbözõ helyeken. Bárcsak tudnátok, mennyire szeretlek benneteket. Szeretnélek megölelni és Szívemre szorítani benneteket!

Egy gondolat merült fel bennem, szomorú gondolat. Talán a magánkinyilatkoztatások sokasága lehet az egyházi tekintélyviselõk kétkedésének oka. Ez ugyanis meghaladja ismereteiket, ahogy Jézus már kétszer mondta. Kétely, kétely, kétely, hitetlenkedés, bizonytalanság és. bizonytalanság…

Gyermekem, miért felejted el, hogy mi történt Jézussal, amíg testben volt a Földön? Üldözték, nevetségessé tették, és nem hittek Neki a farizeusok. Isten mennyei mûvei közül sokban ma is kételkednek. 6 A ti korszakotok olyan mélyre süllyedt leányom, mint Szodoma. Jézus figyelmeztetett téged, hogy sok támadód lesz, de én megvédelek téged a legrosszabbtól, ami bekövetkezhetne. Jöjj Vassula, ne felejtsd el, mi történt Isten legszentebb helyén. Azért mondom ezt, hogy emlékeztesselek arra, hogy Isten Szentséges Szívébe helyezett téged. Megengedte; hogy belépj fényébe, igen, a “Napba”. 7 Láttad Isten legszentebb helyét!

Szûzanyám, én nem tudtam, hogy az a hatalmas “fénylabda” ugyanaz volt, mint a fatimai!

Akkor nem tudtad. A Szeretet emelt fel téged és helyezett Szívébe, ezt fogyja tenni gyermekeink maradékával is. Gyermekeinket hívjuk. Isten meg akarja bocsátani bûneiket. Bûnbánatra és elégtételre akarja tanítani õket. Útjaira akarja õket megtanítani, õszinteséggel fogja táplálni õket, és meg fogynak térni. Jöjj, tisztelj engem, Vassula! Tekints engem Szent Édesanyádnak, az én gyermekem vagy.

Igen Szent Anyám. Most már van egy Szent Családom. Szeretlek. 8

Ne aggódj! Füledbe súgom szavaimat. Vassula, én minden ember Édesanyja vagyok. Jöjj! 9

Igen Vassulám, sebek borítanak az egyházi tekintélyviselõk újabb tévedése miatt, mert elvetik garabandali üzenetemet. Garabandal a fatimai üzenet kibõvítése. Vassula, pihenj most! Holnap hívni foglak.

Igen Szûzanyám: Áldott légy!

Leányom, jöjj hozzám, amikor akarsz.


1 Sokféleképpen akarja velünk elfeledtetni Istent.
2 Nem értettem.
3 Most megértettem.
4 Szûz Mária titkot súgott nekem. Idõnként azt hiszem, hogy álmodom és fel fogok ébredni.
5 Szûz Mária hatalmas szobor alakjában jelent meg unokatestvérem elõtt, hogy megmutassa nekünk, merre van temploma.
6 Sok egyházi tekintélyviselõ.
6 Napnak neveztem.
8 Aggódtam a holnapi nap miatt.
9 Éreztem Szívét. Szûzanyánk Szívét is sebek borítják, mint Jézusét.