Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Amikor megváltoztatják a Keresztség Szentségét, eltávolítanak belőle minden olyan ígéretet, mely ellene mond a Sátánnak, mert azt fogják állítani, hogy ezek a hivatkozások régimódiak 20180805

2019. augusztus 04. 18:08 - Andre Lowoa

Drága szeretett leányom, senki se higgye az üldöztetés folyamán, melyet azoknak a szeretett felszentelt szolgáimnak kell majd elviselniük, akik hűségesek maradnak Hozzám, hogy Egyházam valaha is meghalhat. Mert ez lehetetlen. Egyházamnak, az Én Misztikus Testemnek, örök élete van. Amikor…

Tovább

Ha hisztek a Sátán létezésében, akkor tudjátok, hogy a világban ő okoz minden igazságtalanságot és gonoszságot. 20170805

2019. augusztus 04. 17:52 - Andre Lowoa

"Felkérem közületek azokat, akik hisznek bennem, de nem beszélnek Velem, vagy nem részesülnek a Szentségekben, vagy akik nem mennek el templomaikba, hogy tiszteljenek Engem. Szeretlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, és rövidesen egy különleges Ajándékban lesz részetek. Meg…

Tovább

"Én vagyok, aki lesújtok, * én vagyok, aki életre keltek." --- Közel van a pusztulás napja, * sorsuk hamarosan utoléri őket. 20160805 (Havas Boldogasszony)

2019. augusztus 04. 16:19 - Andre Lowoa

"Mindaddig, ameddig gyermekeim magukhoz ölelik a Nagyfigyelmeztetés ajándékát, nincs mitől félniük.Mindazoknak, akik nem maradnak meg az ösvényen, és egy bűnnel teli út felé fordulnak, sok félni valójuk van....Ez az augusztusi hónap, „A lelkek megmentésének hónapja”, nagyon fontos, Gyermekeim.…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. augusztus 04. 05:24 - Andre Lowoa

A jóakarat jóvá teszi a lelket, a gonosz akarat gonosszá.Az élő hit az, mely Jézus vérének erejét mindenre elégségesnek tartja.Bolondeszű, veszett ember legigazibb vádlója önnön nyelve. (Aiszkhülosz) „Csodálatos az Úr terve, hatalmasan hajtja végre.” (Ézs 28,29)Tudod-e, hogy az Úrnak terve van…

Tovább