Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. augusztus 23. EZ A HITEHAGYÁS TETT KOLDUSSÁ BENNETEKET

2019. augusztus 23. 09:00 - Andre Lowoa

1992. december 7.
Ausztrália

Isten, a mi Atyánk adta nekem ezt az üzenetet közvetlenül a találkozó elõtt:

Írd! Mondd meg nekik, hogy én igen gyengéd Apa vagyok.

Mondd meg nekik, mennyire lehajolok most, hogy elérjem õket!
A Szeretet és a Hûség száll most le, hogy átöleljen titeket, hogy megújítson, életre keltsen és kiemeljen a fásultságból, amely e Földet betakarja. Ne mondjátok, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy elérjetek engem, hogy nyomorúságotok nem indít meg és nem válaszolok hívásotokra. Ha lángba borulnak országaitok és tûz pusztítja el a Föld népeit, az mind a ti nagy hitehagyástoknak tulajdonítható, ami egymás után vette birtokba a nemzeteket, és behatolt törvényem szívébe. Ez a hitehagyás tett koldussá benneteket és hitette el veletek, hogy apátlanok vagytok… mennyire sajnállak benneteket!

Ó nemzedék, még meddig kell várnom?Figyelmeztetéseimet és felszólításaimat visszhangozza a Föld, és bár nagy az én bánatom, és túlcsordul igazságosságom, még meg tudok engesztelõdni és el tudom fogadni hódolatodat, ha felajánlod nekem. Fiam kiontott Vére és áldozata árán kész vagyok megbocsátani, ha megszívleled Szavaimat. Én, aki szeretetbõl teremtettelek, megkérdezlek


Fogom-e hallani bûnbánatod kiáltását?…


Leányom, dicsõíts engem és szeretettel fedd fel Szent Arcomat minden ember elõtt!
Megáldalak téged és mindenkit, aki kíséretedben van.