Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. augusztus 13. MINDEN VIRÁG IGÉNYLI A FÉNYT

2019. augusztus 13. 07:39 - Andre Lowoa

1987 december 31.

Istenem! Azért imádkozom, hogy az egyházak higgyenek üzenetedben!

Vassula, bennem hinni olyan kegyelem, amit én adok. 1 Figyelj, Vassula! Én fogok szólni általad, és azokról a megpróbáltatásokról fogok beszélni, amelyeket Egyházamnak végig kell szenvednie. Ez a kinyilatkoztatás az én hangom. Ismerjétek fel az idõk jeleit, fogadjátok el üzenetemet, ízleljétek meg üzenetemet, táplálkozzatok üzenetemmel, jaj a hitetleneknek!

Késõbb:

Kicsim, szeretsz?

Vég nélkül imádlak, Uram.

Igen, Vassula, szeress! Adj jóvátételt múltadért, adj jóvátételt azokért, akik nem szeretnek engem. Virágom, minden virág igényli a fényt, mert tudja, hogy milyen hatást tesz szirmaira. Leányom, akarsz-e bûnbánatot tartani?

(Megbántam régi bûneimet és a mostaniakat. - Isten arra készített fel, hogy fogadjam Õt a szentáldozásban.)

Virágom, megbocsátok neked. Bánd meg mindezt lelked mélyébõl! Bánd meg a tisztátalanságot 2 , mert ez volt Szodoma bûne.


1 Imádságban kell kérni Istentõl ezt a kegyelmet.
2 a lélek tisztátalanságát