Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket 20180710

2019. július 09. 18:02 - Andre Lowoa

” Ezekiel így ír prófétai meghívásáról: Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és hallottam, amint az Úr beszélt hozzám. Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem mind a mai napig. Fiaiknak…

Tovább

Isten házának fogják hívni 20170710

2019. július 09. 17:15 - Andre Lowoa

"Ezt a követ pedig, amelyet emlékoszlopnak állítottam fel, Isten házának fogják hívni.”Ez az Isten igéje. Ter 28,10-22a" http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index2016.php?holnap=2017-07-10 "Az idő most már nagyon közel van ahhoz, hogy felépítsék az Új Templomot a fenevad tiszteletére." Olvass…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. július 09. 06:38 - Andre Lowoa

A fájdalom és halál az élet része. Visszautasítani őket maga az élet visszautasítása.Henry Havelock Ellis „A pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen az Úr követe ő!” (Mal 2,7)Isten bocsánatára szorulunk, mert nem mindig és nem mindnyájan őriztük, hirdettük az Úr…

Tovább