Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Nem élhetsz türelem és bizalom nélkül, mert sokat kell szenvedned az örök életért.

2019. július 06. 00:00 - Andre Lowoa

  szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Tovább

Robert Sarah bíboros: " "Az imádságra van a legnagyobb szüksége a mai világnak. Az imádság marad a világ megreformálásának eszköze. .."

2019. július 05. 19:09 - Andre Lowoa

"Az imádságra van a legnagyobb szüksége a mai világnak. Az imádság marad a világ megreformálásának eszköze. Abban a században,amelyben már nem imádkoznak többé, az idő mintegy megszűnik, és az élet őrült futássá átalakul. Ezért az imádság adja meg az embernek önmaga és a láthatatlan világ mércéjét.…

Tovább

Miközben a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is polgári zavargásokat fog okozni 20180706

2019. július 05. 18:30 - Andre Lowoa

2013.07.07 17:35 “Drága szeretett jegyesem, mit számít az, ha rád ordítanak, vagy az Én Nevemben elátkoznak téged? Mit számít az, ha megbilincselik és megverik azokat, akik az Én Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik rendíthetetlen egységben maradnak Velem? Nem tudod, hogy az Én Hatalmam…

Tovább

A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le 20170706

2019. július 05. 17:25 - Andre Lowoa

“Tudnotok kell, hogy most már elkezdődtek a változások, amint az meg volt jövendölve, miszerint a termény nem hozza meg gyümölcseit, mint azelőtt, és az évszakok sem lesznek már ugyanazok. Ezek a változások Örök Atyám Keze által vannak, miközben a Föld új törvényeit vezeti be, amiket lehetetlen…

Tovább

Nehézséget okoz Istent szeretni?-Nincs kárhoztatás a botlásaidért-Ólomüveg-szentek-Segíts, hogy úrrá legyek hitetlenségemen

2019. július 05. 10:14 - Andre Lowoa

Nehézséget okoz Istent szeretni? "Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint." (Efézusi 1:4-5, NLT…

Tovább

A csodához vezető út nehéz terepen vezet keresztül-A csodák három feltétele-A csodák mindig váratlan forrásból érkeznek-A másoknak való megbocsátás négy lépése

2019. július 05. 10:12 - Andre Lowoa

A csodához vezető út nehéz terepen vezet keresztül Ekkor így szólt Illéshez az Úr igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. (1Kir 17:8-10, NCV fordítás) Amikor rémült vagy és sebezhető,…

Tovább

2019. július 5. SOHASEM HAGYLAK EL

2019. július 05. 06:07 - Andre Lowoa

SOHASEM HAGYLAK EL   1995. február 17. Bangladesh (Közvetlenül dhakai találkozóm elõtt:) Uram? Támogass engem, és tartsd szavaidat állandóan szemem elõtt! Emlékeztess tanításodra! Ó Uram, szavad legyen olyan, mint lámpás a lábam elõtt, hogy meg ne botoljak. Béke legyen veled!…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. július 05. 04:12 - Andre Lowoa

A legdicsőségesebb munkában sem óvhatjuk meg magunkat az ellaposodástól és lelki megszegényesedéstől, pedig erőt csak a Teremtővel való tartós közösségben nyerhetünk. (Kroecker)A gondolkodás olyan, mint az ejtőernyő. Akkor jó, ha nyitott!A türelem és a várakozás hozzátartozik az emberi élethez. A…

Tovább

A dicsőítés ereje-A szolgálatra összpontosíts, ne az előrejutásra!-Az ötvös tüze-Imádkozz Isten jóindulatáért!-Istennek még mindig terve van veled-Kapcsolatépítés az Úrral-Légy mindenben imádkozó!

2019. július 05. 00:23 - Andre Lowoa

A dicsőítés ereje   „… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” ApCsel 16:26 A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy…

Tovább