Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. július 22. AZÉRT TEREMTETTELEK, HOGY SZERESS!

2019. július 22. 05:00 - Andre Lowoa

1988. szeptember 6.

Uram?

Én vagyok, nézz a szemembe és ne nézz se jobbra, se balra! Rám nézz, a te Uradra! Én vagyok az Út, az Igazság és az örökké tartó Élet. Ne feledd, milyen nagy szeretettel tanítottalak Szavamra, és amit tudsz, azt tõlem tanultad. Egész országom tele van csodákkal. Én vagyok az Alfa és az Omega. Szeress… Úgy viselkedj elõttem, ahogy egy király elõtt szokás, ajánld fel nekem minden szeretetedet! Arra teremtettelek, hogy szeress engem, add nekem minden szeretetedet! 1 Tudom, mennyire gyenge és nyomorult vagy nélkülem, de azt is tudom, hogy csupán egyszerû gyermek, egy semmi van a kezemben, és Lelkem szabadon lélegezhet abban a térben, amelyet te nyitsz nekem. Engedd meg Lelkemnek, hogy alakítson és neveljen téged! Bármit tanulsz, az a Bölcsességtõl származik, és én vagyok a Bölcsesség.


1988. szeptember 7

Dicsértessék az Úr! Áldott legyen az Úr! Dicsõség legyen Istennek! Halálosan szeretlek Atyám! Uram?

Én vagyok. Gyermekem, figyelj! Akarsz-e továbbra is nekem, Uradnak dolgozni?

Igen, ha elfogadsz így, amilyen vagyok.

Elfogadlak. A te kimondhatatlan gyengeséged vonz engem. Jöjj és meríts belõlem, aki élsz és akit meggyógyítottam! Te szemtõl szembe láttad az Igazságot. Én gyógyítottalak meg, én térítettelek meg, én emeltelek fel és fogadtalak Szent Szívembe. Én áldottalak meg, és amit elkezdtem veled, be is fogom fejezni. Az én csarnokomban maradsz, és csak én foglak táplálni. Én tettem fátylat szemed elé, hogy megõrizzelek a gonosztól. Nem szeretném, ha kevély lennél a kegyelmek miatt, amelyeket neked adok… Szent Szívemet ajánlottam neked otthonodul. Szállj le mélységeibe, rejtõzz mélységeibe, és soha többé ne hagyd el! Én, az Ur mindvégig élrejtve foglak itt õrizni.

Köszönöm, Uram.
TANÁCSOM
1988. szeptember 9.

Uram, bízom Benned! Amit tanultam, gyedül Tõled tudom. Uram, mégis sok egyházi személy gúnyol engem. Nem akarják elhinni, hogy Te vagy az. Elutasítják mûveidet. Lábbal tiporják a gyermekek látomását, a jelenéseket, a kinyilatkoztatásokat, azt akarják, hogy HALLGASS! Kérlek, ne maradj távol Istenem, jöjj gyorsan hozzánk, segíts nekünk Uram, mi Megváltónk! Uram?

Én vagyok. Vassula, azoknak, akik elnyomnak téged, azt mondom: “Amíg ismét olyanokká nem váltok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába.” Gyermekem, eljön az idõ, amikor minden látomást igaznak ismernek el. Megmondtam, hogy Egyházamban nem lesz tartalmatlan látomás vagy megtévesztõ jövendölés. Amit mondtam, hamarosan beigazolódik. Amit kijelentek, még a te életedben be is teljesítem.

Köszönöm Uram.

Mi ketten? .

Mindörökké, amen.


1 Azáltal, hogy Istent megtanuljuk szeretni, egymást is megtanuljuk szeretni.