Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Füle Lajos: PÜNKÖSD FÉNYÉBEN

2019. június 10. 19:27 - Andre Lowoa

Pünkösd… Fényedben élek,teremtő égi Lélek,erőd gerjeszti lelkem,Felfogni szent csodádatnem tudhatom, de áldlakmegújult életemmel. Az Ige, mint zsarátnok,hűlő szívemben lángotlobbantott, hála érte!Követségében járok,ahogy a tanítványok,rajtam a Krisztus vére! Dicsőítsd…

Tovább

Békefi Pál: KÁRMEL HEGYÉN

2019. június 10. 09:40 - Andre Lowoa

A Kármel ormán csendes éjszakánBúslakodik a ma tanítványa.Szorgos munkával volt keze tele,Csak eredményben van nagy hiánya.Míg mindenütt viruló élet pezsdülŐrálló szíve búsan kesereg.Odakint derű, kacagás az élet:Az ő szeméből fájó könny pereg. Uram! Pünkösdkor zúgó…

Tovább

Tamáska Gyula: SZENTLÉLEK, JÖJJ!

2019. június 10. 06:44 - Andre Lowoa

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek.Cseréld fel erőddel erőtlenségem;Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem. Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!Oly sokat szeretnék megvallani néked,Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;De…

Tovább

Ima a Szentlélekhez

2019. június 10. 01:03 - Andre Lowoa

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által…

Tovább

Nagy Kornélia: Szentlélek hívása

2019. június 09. 08:23 - Andre Lowoa

Nélküled csak könyv a Bibliánk: Talán szebb, különb, mint sok másik, De Igévé tüzedtől válik. Nélküled Jézus ember volt csak És holtak maradnak a holtak, De ha tüzed betölthet minket, Megvilágítja értelmünket, Látjuk Benne a Fiú- Istent. Ki értünk odaadott mindent, S…

Tovább

Reviczky Gyula: Pünkösd

2019. június 09. 08:03 - Andre Lowoa

Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy először tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába' támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd,…

Tovább

Benedek Elek: Pünkösdi harangok

2019. június 09. 04:22 - Andre Lowoa

            Benedek Elek:   Pünkösdi harangok Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Piros…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 07. 05:18 - Andre Lowoa

A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra lehullanak. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ősz és újra jön tél. És Te természetesen azt mondod erre, hogy nem is lehetne másként, mert így van ez jól. Miért…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 06. 07:59 - Andre Lowoa

A békés ember az, aki a jót jóval viszonozza, és lehetőség szerint senkinek sem okoz kárt. A türelmes ember a rosszat nem viszonozza rosszal, és képes elviselni azt is, aki terhére van. A békességszerzők viszont a rosszat jóval viszonozzák, és készek arra is, hogy segítségére…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 05. 09:21 - Andre Lowoa

A KULCSMinden léleknek kulcsa van,Magától ki nem nyílik.Kulcs nélkül bezártan marad,Hiába is feszítik!Bármely kísérlet mit sem ér,Csak összezárul jobban,De nyílni kezd, ha érzi, hogyEgy szív érte is dobban.Ha megnyitod a szíved úgy,Hogy szereteted árad:Kitárul minden lélek,…

Tovább

Balakat

2019. június 04. 11:55 - Andre Lowoa

Egy hétvége, amikor Krisztussal találkozhatsz az oltáriszentségben és embertársaidban – hirdetik a szervezők. A Bódi Mária Magdolna szentségimádási hétvége számos lelki töltekezést kínál. A program alapját egy 50 órás szentségimádás adja, e mellett neves előadók gondolatait hallgathatják meg az…

Tovább