Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Üdvösség Anyja: Aminek tanúja voltam, sohasem lehet papírra vetni, olyan aljasok voltak az Ő Isteni Testének okozott kegyetlenségek 20180701

2019. június 30. 18:22 - Andre Lowoa

“Gyermekem, ha a Fiamért szenvedsz, akkor rendben van, hogy sírsz a fájdalomtól, mert te végül is csak ember vagy. Amikor tanúja voltam Fiam megkorbácsolásának és az Ő borzalmas Keresztre feszítésének, magamon kívül voltam a bánattól. És amint láttam, amit szánalomra méltó Teste elvisel, melyet…

Tovább

Meg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit 20170701

2019. június 30. 17:26 - Andre Lowoa

Fejemet szétzúzzák, hasonlóan a Koronám töviseihez, ugyanazt a fájdalmat szenvedi el Egyházam vezetője, Szent Helytartóm (XVI. Benedek) is, a Földön, az üldöztetés miatt, melyet ellenségei kezei által szenved el.… Egyházam tanait nemsokára darabokra fogják szedni éppúgy, ahogy Tanításaimat is…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 30. 07:51 - Andre Lowoa

A szeretet az egyetlen, ami tékozlás útján gyarapszik. (Victor Hugo)Akkor töltekezel Istennel, amikor hiányát átéled.Simon AndrásAz első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.Az engedelmesség Isten gyermekeinek életfeladata.…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 29. 09:34 - Andre Lowoa

A gondviselés kinyitja a második ajtót, amikor az első becsukódik.A lelki béke sokszor a megváltozott hozzáállásból származik, nem pedig a megváltozott körülményekből.A nagyság, és alázat nem egymást kizáró tulajdonságok.Az a madár, mely két fán lakik, egyiken sem rak fészket. Az a lélek, amelyik a…

Tovább

Szűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet 20170629

2019. június 28. 17:37 - Andre Lowoa

"Gyermekek, ebben az időben imádkoznotok kell, hogy segíteni tudjatok felvilágosítani azokat a lelkeket, akik sötétségben vannak. Ők nem ismerik Fiam Áldozatának Igazságát, sem azt, hogy szörnyű Keresztre feszítésének mi volt az értelme. Üdvösségének Ajándékát félredobták, mintha soha meg sem…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 28. 08:52 - Andre Lowoa

A MÁSODIK ERÉNY MISZTÉRIUMÁNAK ELŐCSARNOKAFeltesszük magunknak a kérdést: hogyan lehetséges,Hogy a Reménynek forrása mindig bővizű,Hogy e forrásból mindig felfakad a víz,Hogy mindig csobog, mindig fiatal, mindig tiszta.Mindig friss, mindig áradó, mindig élő.Honnan veszi oly tiszta, oly áttetsző…

Tovább

"Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat" 20170628

2019. június 27. 17:08 - Andre Lowoa

hamis próféták, látnokok , megtévesztés "Nem megmondtam, hogy sokan jönnek majd az Én Nevemben, de kevesen fognak az Én Hangommal beszélni? Jelenleg, húsznál is kevesebben vannak azok, akik engedélyt kaptak arra, hogy megosszák Isten Szavát a világgal, és ez magában foglalja azokat is, akik…

Tovább

Elmélkedő gondolatok a mai napra

2019. június 27. 05:25 - Andre Lowoa

A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között ő a leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon félt, hogy valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog megmenekülni. Elmesélte hát bánatát a Teremtőnek.Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte…

Tovább

Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava ismertté váljon a világban 20180627

2019. június 26. 18:48 - Andre Lowoa

“Drága szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet okozzanak neked. Vezetve vagy és még akkor is, amikor szenvedésed elviselhetetlenné válik, kérlek, emlékezz Szavaimra. Atyám az egykori prófétákon keresztül megígérte, hogy el fogja küldeni az utolsó prófétát,…

Tovább

Kempis Tamás - Krisztus követése

2019. június 26. 15:56 - Andre Lowoa

II. Eszközök Isten országának megalapításához   7. Jézusnak mindenekfölött való szeretete   1. Boldog, aki érti, mi az, Jézust szeretni és magát Jézusért figyelemre sem méltatni.   2. Minden teremtményt, melyben kedved telik, Jézusért el kell hagynod; mert Jézus azt…

Tovább