Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Az Új Paradicsom: tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől 20170626

2019. június 25. 17:00 - Andre Lowoa

Egyedül csak azok lesznek képesek belépni csodálatos kapuin, akik Engem Messiásként fogadnak el.

Minden égi felszólításra sor kerül majd, egészen az utolsó trombitaszóig, hogy eljusson mindazokhoz, akik nagy ajándékomat továbbra is elutasítják.

Azután, azoknak a szegény lelkeknek már túl késő lesz. Ők túl lesznek majd minden segítségen, azt követően, hogy Irgalmasságomat Arcomba dobják vissza, végleges elutasításként.

Most minden, ami számít, azok figyelmeztetése, akik abban a veszélyben vannak, hogy a Sátán javára elveszítik lelküket.

Gyűjtsétek össze őket, Követőim. Óvatosan csalogassátok őket a Nyájamba. Soha ne adjátok fel imáitokat, hogy megmentsétek őket.

Ó, szeretett Követőim, ha láthatnátok az Új Paradicsomot, amint az Ég és a Föld eggyé olvad, akkor térdre hullanátok és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

Azoknak szólok közületek, akik a végső időktől félnek, – amikor a Föld, mint ahogyan ismeritek, meg fog változni -, engedjétek meg Nekem, hogy megkönnyítsem aggodalmaitokat. ”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/az-uj-paradicsom-tiszta-testte-lesztek-alakitva-ellenallokepesek-lesztek-mentesek-a-betegsegtol-a-fizikai-halaltol-es-az-oregedestol/

“Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! “