Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. június 25. HOZZ ÁLDOZATOT! TÉGED AZÉRT GYÛLÖL A VILÁG, MERT SZERETSZ ENGEM

2019. június 25. 06:39 - Andre Lowoa

HOZZ ÁLDOZATOT! TÉGED AZÉRT GYÛLÖL A VILÁG, MERT SZERETSZ ENGEM

 

1992. november 10.

Béke legyen veled! Az országokat ma már teljesen ellepte a szenny, és rajtam kívül mindenük megvan. Ami a világ elõtt helyesnek tûnik, az szememben iszonyatos és már mindezt elítéltem. Téged azért gyûlöl a világ, mert szeretsz engem. Tedd hitelessé tanúbizonyságodat szememben! Mondom neked, tanúbizonyságod csak akkor lesz hiteles, ha teljesen feláldozod magadat a lelkek üdvözüléséért, és ha bebizonyítod szeretetedet azáltal, hogy feláldozod életedet barátaidért és azokért, akiket ellenségeidnek nevezel, hogy amikor az én napom eljön, ne kelljen szégyenkezned. Én magam foglak saját erõmmel ellátni téged. Addig pedig folytasd azt a mûvet, amelyet én adtam neked és kiálts örömödben! Örvendj, mert erõmmel át fogok törni falaikon és mindent napvilágra hozok, amit elrejtettek elõled.

Mindenféle állatot és kígyót fogsz látni, amint elõtted csúsznak-másznak, de ne félj azoktól, akik megölik a testet! Mondom neked, a lelket nem tudják megölni. Inkább attól félj, aki pokolra vetheti a testet és a lelket is! Kövesd lábam nyomát, és ne várj tiszteletet vagy dicséretet! Bár a világ csalónak tart, tudd, hogy igaz vagy, mert én voltam az elsõ, akit a világ csalónak tartott. Szeress és bocsáss meg! Imádkozz azokért, akik hihetetlen cselszövéseket terveznek Szentlelkem ellen, és ne ítéld el õket, nehogy végzeteddé váljék az Õ végzetük! Hagyd, hogy én figyelmeztessem õket! Szeretetben tégy mindent! Gondoskodni fogok rólad, és eltöltelek vigasztalással. Végül nem marad több tövis Testemben. A Szeretet diadalmaskodni fog!

KÖNNYEK SZÖKTEK A SZEMEMBE, ÚGY SZERETLEK

1992. november 15.

„Ha mérlegre tudnám tenni bánatomat,
és minden bajomat megmérhetném,
tenger homokjánál nehezebbet nyomna
. Azért vétettem el szavaimat.” 1

Megborzadok a félelemtõl, ha arra gondolok, hogy esetleg tévedek! Tisztátalanul fogok elõtted állni, Istenem? Pedig gyökeret vertem Benned. Láttam, hogy itt állsz csendben, kinyújtott kézzel, mint aki alamizsnát remél. Majd hangot hallottam. 2 Egy Nevet 3mondtak, és lelkem Atyám karjába roskadt. Ó Istenem, mennyire szeretlek!

Gyermekem, gyermekem… mennyire szeretlek, én, az Úr! Könnyek szöknek a szemembe, úgy szeretlek… ne hallgass tovább az ördögre, aki igyekszik tönkretenni mindazt a jót, amit adtam neked. Higgy az én szeretetemben! Én sohasem foglak elhagyni téged… 4 soha . 5 Fogadd békémet, ezt a békét, amelyet én adtam neked, és tudd gyermekem, hogy sohasem fogsz az én szeretetemnél nagyobb szeretettel találkozni… Ó gyermekem, kapaszkodj ruhám szegélyébe! Itt vagyok, és veled vagyok.


1 Jób 6,2-3.
2 az Atya hangját
3 Jahve
4 ezt szinte suttogva mondta
5 ezt is suttogva mondta