Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. június 19. VISELD SZERETETTEL AZ EGYSÉG KERESZTJÉT!

2019. június 19. 08:03 - Andre Lowoa

1998. április 24.

“Ha az ember jogait megcsorbítják
a Magasságbeli színe elõtt;
ha valakit megcsalnak pörében,
talán nem látja az Úr?”
(Siralmak 3,35-36.)

Vassula, a te hányattatásod megörvendeztet engem! 1

És én éppen tegnap kértem Szent Györgyöt, az õ ünnepén, hogy járjon közben értem és távolítsa el ellenfeleimet.

Ó nem, nem, nem! 2 Miért engedném meg, hogy saját értetlenséged miatt elveszítsd a hûség koronáját, amit számodra készítettem és még sok mást is, amit félretettem számodra a mennyben. Ilyen szeretetet tanúsítottam minden választottam iránt. Felhagynál végre alaptalan gondolataiddal? … Jöjj, bolondos kisgyermek, maradj egységben velem, a Fejjel 3, és megkapod az erõt, hogy örömmel viselj el mindent. Sohasem foglak elhanyagolni. Viseld szeretettel keresztjeidet, különösen a legnemesebbet, amelyet átadtam neked, és amely a legfélelmetesebb a Sátán számára, az egység keresztjét! Ne ijedj meg, ha a hányattatás miatt szenvedsz! Végül is mindez az én dicsõségemért van!

Ó Uram, hiszen tudod, hogy Szent Györgyhöz könyörögtem, mi lesz most hozzá intézett kérésemmel?

Szent György, aki vértanúként halt meg, oltalmazni fog téged minden gonoszságtól. Melletted van, és õriz téged. Imádkozni fog érted, hogy gondolataid a mennyei dolgokra irányuljanak.
Ezért, gyönyörûségem, ne légy oktalan és ne utasítsd vissza szögeimet és töviskoronámat, amelyeket szeretetem indíttatására kínáltam föl neked. Rózsának rózsája 4, ékszereimmel koronáztalak 5. Sok mindent elnézek, de ezeket az ékszereket nem engedem továbbadni! Soha!
Jöjj! Jöjj hozzám és ízleld meg a szájamból folyó édességet, ez biztosít arról, hogy az örökkévalóságtól kezdve az enyém vagy és én a tiéd … Most a magam útját járom, drágám, de csak rövid ideig, hogy folytathasd munkádat. 6


1 Jézus igen derûs volt. Valóban tele volt örömmel. Ez meglepett.
2 Ezt a sok nemet oly gyorsan mondta, hogy egyetlen szónak hallatszott.
3 õ az Egyház feje
4 Ennek jelentése: a Szív szíve
5 az Úr úgy érti, hogy a megváltás eszközeivel
6 Jézus háztartásomra utal.