Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Füle Lajos: PÜNKÖSD FÉNYÉBEN

2019. június 10. 19:27 - Andre Lowoa

Pünkösd… Fényedben élek,teremtő égi Lélek,erőd gerjeszti lelkem,Felfogni szent csodádatnem tudhatom, de áldlakmegújult életemmel. Az Ige, mint zsarátnok,hűlő szívemben lángotlobbantott, hála érte!Követségében járok,ahogy a tanítványok,rajtam a Krisztus vére! Dicsőítsd…

Tovább

Békefi Pál: KÁRMEL HEGYÉN

2019. június 10. 09:40 - Andre Lowoa

A Kármel ormán csendes éjszakánBúslakodik a ma tanítványa.Szorgos munkával volt keze tele,Csak eredményben van nagy hiánya.Míg mindenütt viruló élet pezsdülŐrálló szíve búsan kesereg.Odakint derű, kacagás az élet:Az ő szeméből fájó könny pereg. Uram! Pünkösdkor zúgó…

Tovább

Tamáska Gyula: SZENTLÉLEK, JÖJJ!

2019. június 10. 06:44 - Andre Lowoa

Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem Téged!Gyújts fel szívem, oly sok, benne a vétek.Cseréld fel erőddel erőtlenségem;Jöjj és szentelj meg, csak ez a kérésem. Szentlélek, jöjj, úgy vár a lelkem téged!Oly sokat szeretnék megvallani néked,Hogy mindennap gúzsbaköt ellenségem;De…

Tovább

Ima a Szentlélekhez

2019. június 10. 01:03 - Andre Lowoa

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által…

Tovább