Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. június 5. NE ENGEDD, HOGY BÁRMI IS KÖZÉNK ÁLLJON!

2019. június 05. 04:59 - Andre Lowoa

1991. július 30.

Vassulám, ne engedd, hogy bármi is közénk álljon! Ahogy a Hold és a Nap rendíthetetlenül és hûségesen követi a természet rendjét, és nem tûnik el csak úgy, egyszerûen az égboltról, én is állhatatosan melletted vagyok. De még ha ezek meg is rendülnének, én nem rendülök meg soha. Melletted vagyok, melletted voltam, és mindig is állhatatosan melletted leszek. Amikor felfedem magamat, amikor teljes önmagamat felfedem elõtted, és azt mondom neked, hogy sohasem foglak elhagyni, és nem veszem vissza tõled adományaimat, nem fosztalak meg ékszereimtõl, higgy nekem, a kétségnek legkisebb árnya se legyen benned! Életre keltettelek, hogy légy velem, és kövess engem. Ezért, tanítványom, kövesd Mesteredet, fordítsd felém gondolataidat! Halott voltál, mert nem ismertél, de az Ige megszólított, áldásával felkeltett, Szentlelke leheletével újból életre keltett, felnyitotta szemedet, majd ajka csókjával menyasszonyává tett.

Ily módon fogok mindenkit megmenteni!

Ne ijedj meg, amikor keresztemmel, töviskoronámmal és szögeimmel jövök, és felkínálom neked, mert e megfizethetetlen kincsek, amelyeket neked felkínálok, ugyanazok, mint amelyeket én öleltem forró szeretettel magamhoz. Ezek a te megváltásod eszközei. Engedd meg Vassula, hogy igénybe vegyelek, hogy rajtad keresztül, írásban és szóban kiönthessem Szívemet e nemzedékre. Remélj bennem, vágyakozz utánam, és ne légy szomorú! Én vagyok mindig igen közel van hozzád. Nem méltó-e Én vagyok arra, hogy jobban örülj neki?

De igen, Uram, de engedd, hogy erõsebben érezzelek!

Hiszen veled voltam egész idõ alatt, és te még mindig nem érzed és nem veszed észre jelenlétemet? Sok éve szólok hozzád, és te még mindig nem érzel engem?

Többet szeretnék Belõled! Azt szeretném, ha Szentlelked teljesen átitatna és igazán elárasztana engem!

Jöjj hozzám, és egyél engem… igyál engem teljesen ingyen! Egyél engem, és még többre fogsz éhezni! Igyál engem, és még többre fogsz szomjazni! Fogadj örömmel, és szerezz nekem örömet! Érezd, hogyan dobog és mennyire örül Szívem, valahányszor te és én a szeretetben egyesülve eggyé válunk. Jöjj és szentelõdj meg azáltal, hogy eszed Testemet és iszod Véremet.

Igen, szomjazom Rád, Uram.

Remélj bennem, szomjazz rám, és hamarosan, igen hamar eljön Szent Istened, és lakóhelyére visz téged, amely a te lakóhelyed is.
Megáldalak leányom!

Áldott légy Uram!