Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

"Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben" 20170602

2019. június 01. 17:34 - Andre Lowoa

"Azok, akik visszautasítják a segítségeteket, le fognak maradni, és a Fenevad Királyságának martalékává válnak, ahonnan már nincs menekvés.

Soha ne inogjatok meg. Soha ne kételkedjetek Védelmező Kezemben.

Ha ti mindenben engedelmeskedtek Szent Akaratomnak, akkor Én mindenről gondoskodni fogok.

Bízzatok Bennem. Kövessetek Engem.

Az idő rövid, mégis bőséges arra, hogy felkészüljetek a harcra, amely előtettek áll.

Szeretlek mindnyájatokat. Soha ne feledjétek el Szeretetem hatalmát.

 

Szeretett Jézusotok,
Az Üdvösség Királya
Jézus Krisztus"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/jezus-sohase-inogjatok-meg-sohase-ketelkedjetek-vedelmezo-kezemben/

Én ezeket a rémtetteket már oly régen feltártam La Salette –ben  a két kisgyermeknek, Melániának és Maximinak. Hamarosan itt az ideje annak, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak.

Ezeknek a gyerekeknek a gonosz terveket elmondtam, és amit mondtam nekik azt már (Egyházilag) elfogadták. És most gyermekeim, nektek el kell fogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek meg kell történniük.

Nektek kitartóan kell imádkoznotok, hogy gyengítsétek és enyhítsétek azt a sok fájdalmat, amelyet az emberiségnek el kell majd viselnie.

Legyetek bátrak, gyermekek.

Bízzatok Fiamban, és adjátok meg Neki azt a szabadságot, hogy úgy vezessen Benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmaiból.

 

Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja"

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/szuz-maria-en-ezeket-a-remtetteket-mar-felfedtem-la-salette-ben-a-ket-kisgyermeknek-melanianak-es-maximinak/
" „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!"“15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy KEDVELLEK.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” 16Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy KEDVELLEK.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 17Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „KEDVELSZ engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy KEDVELLEK.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

KNB SZIT BD UF KG

görög:
szeretsz:
15: “ἀγαπᾷς με
Szótári információk: szeret, megszeret – önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, megmentését, üdvösségét munkálja (vö: Jn 3,16)
17: “φιλεῖς με;
Szótári információk: 1. kedvel, szeret (ha a másik megérdemli és viszonozza – vö: ἀγαπάω a viszonzástól független szeretetre); 2. megcsókol; 3. barátja vkinek