Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

Adj hálát Istennek a családodért!-Arra összpontosíts, ami igazán számít!-Hogyan kaphatsz választ imáidra?-Hol van Isten a viharban?-Istennek dolgozni – az ő módszerével-Mi történik utána?-Nyolc alapelv, amely szerint élhetsz-Só és világosság

2019. május 31. 00:25 - Andre Lowoa

Adj hálát Istennek a családodért!


„Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsoltárok 127:3)

Ha elfelejtetted, mennyire örülsz annak, hogy van családod, olvasd el ezt: „Végül teljesen elegem lett. A gyerekek hangosak, zavaróak, lehetetlenek voltak. Belefáradtam, torkig voltam velük. A feleségem is belefáradt, neki is elege volt. Ezért elhatároztam, hogy egy napra meglépek mindebből; csupán egyetlen napra, ami csak az enyém, amin azt tehetek, amit csak akarok. Elterveztem, hogy mind egy cseppig kiélvezem olyan mohón, ahogy tetszik. Nem akartam senki mással törődni, csak magammal. Eltettem egy pár ezrest, és elmentem. »Igen, megcsináltam!« - mondtam magamnak, ahogy észak felé haladtam az autóúton. Bementem egy bevásárlóközpontba, remekül töltöttem az időt egy könyvesboltban, megvettem egy verseskötetet. Azután bementem egy McDonalds étterembe, két hamburgert rendeltem, és csak az enyém volt a nagy adag sült krumpli és a nagy adag kóla. Mindent megtettem anélkül, hogy bárki is félbeszakított volna; anélkül, hogy valakinek meg kellett volna törölni a száját, orrát vagy hátsóját. Aztán megettem a legeslegnagyobb csoki fagyit, amit csak találtam. »Szabad vagyok! Kijutottam a városból!« - ujjongtam. És bementem egy moziba. Megnéztem egy filmet úgy, hogy nem kellett hozzá pattogatott kukoricát vennem, nem ült senki az ölemben, és senkit nem kellett kísérnem a mosdóba. Szabad ember voltam. Ki is használtam – és nyomorultul éreztem magam. Mire hazaértem, már mindenki aludt. Ahogy becsusszantam a feleségem mellé az ágyba, ő ezt suttogta: »Hiányoztál.« »Ti is nekem« - feleltem. És soha többé nem szöktem meg otthonról!”
Arra összpontosíts, ami igazán számít!

„Ha bőségben él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.”
(Lukács 12:15)

Egyszer egy ember egy angyallal beszélgetett. Az angyal megkérdezte: „Mit tehetek érted?” Az ember azt mondta: „Mutasd meg nekem a Wall Street Journal mához egy évre megjelenő számát. Igy tudni fogom, hogy mibe fektessem a pénzemet, és milliárdos leszek.” Az angyal csettintett az ujjával, és íme, ott volt a Wall Street Journal egy évvel későbbi száma. A férfi átlapozta az újságot tanulmányozva a részvényeket állását. De nagy öröme közben egyszer könnyek kezdtek csorogni az arcán. Miért? Mert meglátta a gyászjelentések rovatban a saját fényképét. Isten nem ellenzi, hogy megszerezz vagy elérj dolgokat az életben. De azt akarja, hogy tudd amit ez az élet kínál, az véges, és ha nem élsz minden napot az örökkévalóság fényében, akkor rossz dolgokra fogod elpazarolni az idődet. Nem baj az, hogy élvezünk mulandó dolgokat, ha közben mindig az örökkévalóra összpontosítunk. Pál azt mondta: „én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 20:24). Hazánkban, ha valaki betölti a 100. életévét, akkor gratuláló levelet kap a miniszterelnöktől. De ez még csak nem is hasonlítható ahhoz, amikor majd Isten – jutalmul azért, hogy elvégezted az e földön rád bízott feladatot -, azt mondja: „Jól van, jó és hű szolgám.”Hogyan kaphatsz választ imáidra?

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” János 15:7

Ha megmaradtok énbennem

Hetek, hónapok vagy éppen évek óta imádkozol valamiért? Azt kérdezed: „Uram, tudom, hogy mit mond Igéd, akkor miért nem működik ez az én esetemben?” Ahhoz, hogy megkapd, amiért imádkozol, fel kell tenned magadnak a következő három kérdést.

1) Isten akaratával összhangban imádkozol? Jézus azt mondta: „ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” (János 15:7). Ez a „megmaradás” szoros, bensőséges kapcsolatot jelent. Az otthon képét festi elénk, azt a helyet, ahol gondoskodnak rólunk. Ha ilyen kapcsolatban vagy Istennel, ismerni fogod szívét és vágyait annyira, hogy akaratod összhangban lesz az ő akaratával. Ennek eredménye lesz aztán az, hogy megkapod, amiért imádkozol. Nem elég, ha csupán feltételezed, hogy amit imádságban kérsz, az összhangban van Isten akaratával. Tedd próbára imádságodat a „benne maradás alapelve” alkalmazásával. A benne maradás lelki érettséget hoz. És ha lelkileg érett vagy, imádságod megváltozik. Többé nem lesz énközpontú, önérdeket kereső. Mindennél fontosabbá válik számodra az az idő, amit vele tölthetsz, akit mindennél jobban szeretsz, fontosabbá, mint amilyen választ remélsz. Nem bánod, hogy várnod kell, mert felismered, hogy Isten időzítése mindig tökéletes. Sőt, ha úgy dönt is, hogy nemet mond kérésedre, örülsz, és azt mondod: „Akkor bizonyára valami jobbat tartogatsz számomra, és én bízom benned.” Eljutottál már idáig az Istennel járásban?„… amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat… Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol…” Ézsaiás 58:6,9

Segítség a éhezőnekTe magad szabotálod, hogy imáidra választ kapj? Isten azt mondta az izráelitáknak, hogy nem kapják meg, amiért imádkoznak, mert ujjal mutogatnak másokra és kritizálnak másokat (ld. Ézsaiás 58:9–10). Te is tettél már ilyet? Ugyanolyan fontos, hogy szavaid akkor is Istent dicsőítsék, amikor nem imádkozol, mint amikor igen.

A Biblia azt mondja, hogy közvetlen összefüggés van a bántó, meggondolatlan beszéd és a meg nem hallgatott imádság között. Az, hogy hogyan bánunk másokkal, meghatározza, hogy Isten hogyan bánik velünk (ld. Efezus 6:7–8). Isten világosan tudtunkra adja: „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” (Ézsaiás 58:6–11).

Ez azt jelenti, hogy az imameghallgatás két dologtól függ: attól, hogy milyen a hozzáállásod, és attól, hogyan bánsz másokkal.


És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket..."Efézus 5:2"

És járjatok szeretetben

Szeretetteljes a hozzáállásod? A Biblia azt mondja: „éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk” (Efezus 5:2). A beszédünkön sok múlik a szeretetteljes viselkedés vonatkozásában. Észre sem vesszük, milyen sokat tehetünk az emberekért, ha szavainkkal építjük őket. Ugyanakkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne mondjunk olyan dolgokat, amivel viszont összetörjük őket. A Biblia azt mondja: „csalárdabb a szív mindennél” (Jeremiás 17:9). Milyen légkört árasztasz? Milyennek ismernek az emberek? Mit mutatsz meg magadból? Ha túl elfoglaltak vagyunk szeretni – akkor túlságosan elfoglaltak vagyunk, és ideje megvizsgálni szívünket, motivációinkat, hozzáállásunkat. Hogyan? Megvizsgálva a nyelvünket, ellenőrizve azt, hogy mi jön ki a szánkon. Emlékszel a legutóbbi alkalomra, amikor orvoshoz mentél, és ki kellett nyitnod a szád egy nagy „Á”-t mondva? Az orvos azért kéri ezt, hogy megvizsgálhassa a nyelvedet. Ahogy a nyelv sok mindent elárul az egészségi állapotodról az orvosnak, sokat elárul a lelki egészségedről is. Ahhoz, hogy imáidra választ kapj, meg kell vizsgálnod a szívedet ezen a három területen:

1) Megtanultál-e Krisztusban maradni? Ez a lelki érettség magasabb szintjére juttat el, és segít felfedezni az imádságban rejlő erőt.

2) Beszéded összhangban van-e Isten Igéjével? Ez hegyeket mozdít meg az életedben (ld. Márk 11:23).

3) Növekedtél-e a szeretetben? Ez hatalmas lehetőségeket nyit meg arra, hogy megmutasd másoknak, milyen Isten.


Hol van Isten a viharban?


„Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.” (ApCsel 27:20)

Vannak idők, amikor Isten elérhetetlennek tűnik. Imádkozol ugyan, de úgy érzed, magadra maradtál jelen körülményeid között. Sőt, nemcsak egyedül érzed magad, de reménytelennek is, és rettegsz. Pá ismerte ezt az érzést. Vágyott a lehetőségre, hogy Rómában prédikálhasson, és éppen oda tartott, amikor hajójuk viharba került. Pál nemcsak azt látta előre, hogy oda fog veszni a hajó, a legénység és a rakomány is, hanem saját életét is veszélyben érezte (Id. ApCsel 27:10). Figyelmeztette a legénységet a küszöbön álló tragédiára, de a százados nem vette figyelembe a szavait. Röviden: Pál és 276 társa életveszélyes helyzetbe került azok miatt, akik szándékosan nem törődtek a figyelmeztetéssel, és ez ellen Pál nem tehetett semmit. Kétségbeesésükben még hívő utastársai is kijelentették: „elveszett megmenekülésünk minden reménye” (ApCsel 27:20). Aztán tizennégy napi tengeren hányódás után – amikor a vihar leghevesebben tombolt – Isten angyalt küldött: „Ne félj Pál… Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón” (ApCsel 27:24). Amikor úgy tűnt, hogy végképp meghiúsul Pál terve, hogy Rómában prédikálhasson, Isten hűségesen átvezette őket a viharon, pontosan arra a célállomásra, amelyet nekik tervezett. Pál végül mégis eljutott Rómába és hirdethette Isten Igéjét a császár előtt! Te is viharba kerültél? Bármilyen megpróbáltatással nézel is ma szembe, tudd, hogy bízhatsz Istenben, ő átsegít rajta! Ő előre meghatározza a jövőt (Id. Ézsaiás 46:10), te pedig a vihar által megerősödsz és bölcsebbé válsz.


Istennek dolgozni – az ő módszerével

 

„…akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett…” (Efezus 2:10)
Istennek már terve volt az életeddel, mielőtt megszülettél volna. Sőt, éppen ezért akarta, hogy világra jöjj. Nem az volt a célja, hogy valamilyen elfoglaltságot adjon. Azt szeretné látni, hogy azt a munkát végezd, amit ő „előre elkészített” (Efezus 2:10). Valamilyen nemes ügyhöz csatlakozni és azért dolgozni ajánlatos, de ne próbálj egy kockát egy kerek lyukba beerőltetni, időt és energiát pazarolva valami másra ahelyett, hogy elérnéd Isten pontosan rád szabott célját. Ő azt szeretné, ha céltudatos lennél, nem pedig munkamániás! Tehát: 1) Kérd, hogy mutassa meg akaratát! „mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2:13) Isten pint olyan vágyakat teremtett beléd, amelyek abba az irányba terelnek, hogy véghezvidd az általa kitűzött célt. Nem a véletlen szerencse vagy a nagy lelki elkötelezettség, hanem Isten áll a kormánykeréknél, ő irányítja hajódat! 2) Számíts rá, hogy többet kell tenned, mint amire képes vagy. Ha te magad irányítod cselekvésedet, azzal egyben le is korlátozod magad. Amit Isten irányít, azt semmi sem korlátozza! Isten soha nem arra hív minket, amire képesek vagyunk – arra hív, amire Ő képes! „Aki pedig mindent megtehet sokkal bölcsebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Efezus 3:20). Figyelj rá, tedd meg, amire késztet, és minden lehetségessé válik. 3) Amikor a munka túl sokat követel, meríts Isten erejéből! Pál azt mondja: „… fáradozom… küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem” (Kolossé 1:29). Mennyi isteni erőre van szükséged a feladatod elvégzésére? Mindre – és mind hozzáférhető számodra!

Mi történik utána?

 

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.” (Efezus 4:26–27)
 

Egy házassági tanácsadó és családterapeuta írja: „Nem a viták miatt kellene aggódnia a házaspároknak; a kérdés az, mi történik a veszekedés után. Szinte minden férj és feleség átél konfliktusokat időnként, de ez nem feltétlenül rombolja a kapcsolatukat. Az a szócsata, mely ésszerű korlátok között zajlik, olyan, mintha kinyitnának egy szelepet, lehetőséget ad a házaspárnak, hogy levezessék frusztrációjukat, kiengedjék a gőzt. Az a fontos kérdés, hogy mi történik a vita után? Az egészséges kapcsolatokban a konfrontáció megbocsátásban végződik, közelebb hozza a párokat egymáshoz, mélyebb tisztelet és megértés alakul ki, néha pedig örömteli intim közeledést is eredményez. A bizonytalan házasságokban azonban a konfliktusok soha nem oldódnak meg igazán. Ez nagyon veszélyes helyzet, ahol az egyik veszekedés következményei már a következő vita előzményei lesznek. Ezért nagyon hasznos, ha a párok közelebbről is megvizsgálják, mi történik a konfrontáció után. Mondtál vagy tettél olyan dolgot, amivel fájdalmat okoztál házastársadnak? Nem kellene bocsánatot kérned valamiért, amivel társad önértékelését támadtad ahelyett, hogy a kettőtöket megosztó kérdésre összpontosítottál volna? Vannak fontos problémák, melyek megoldatlanok maradtak? Ha igen, akkor gyorsan kezeljétek őket, mielőtt elmérgesednek, és aláássák a kapcsolatot. Pál apostol világosan értette ezt az alapelvet: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek” (Efezus 4:26). Kétezer évvel ezelőtt írta ezeket a szavakat, de ma is nagyszerű tanács ez házastársaknak. 

Nyolc alapelv, amely szerint élhetsz

 

„Jó tervezés és kemény munka vezet a jóléthez…” (Példabeszédek 3:21-22 NLT)

Azok az emberek, akik célokat tűznek ki, sokkal többet érnek el, mint azok, akik ugyanolyan végzettséggel és ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, de nem tűznek ki célokat. Ezt szem előtt tartva építsd bele ezt a nyolc alapelvet az életedbe! 1) Döntsd el, mit akarsz! De előbb tanácskozz Istennel! „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr szándéka valósul meg” (Példabeszédek 19:21 NIV). 2) Vesd papírra a gondolataid! Ha leírod egy papírra a céljaidat, ez az állandóság érzését adja, és téged is energiával tölt fel. „Jó tervezés és kemény munka vezet a jóléthez…” Bizonytalan célok nem fognak eljuttatni oda, ahová el akarsz érni. 3) Jelölj ki határidőt! Meghatározott kezdet és vég nélkül könnyű halogatni a dolgokat, míg végül sehová sem jutsz. 4) Készíts listát az elvégzendőkről! Ezt mindig tartsd szem előtt; ez meghatározza előtted az útvonalat. 5) Alakítsd a listádat tervvé! Döntsd el, mit kell tenned először, és mit tehetsz meg később. Egy jól összeállított terv mindig jobb, mint megpróbálni észben tartani a dolgokat. 6) Cselekedj haladéktalanul! „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt…” (Efézus 5:15-16). Csinálj valamit! Egy közepes, ám kivitelezett terv többet ér, mint egy mesteri, de meg nem valósított. 7) Minden nap tegyél meg valamit, ami előrevisz! Építsd be ezt a napirendedbe! Például olvasd végig a Bibliád valamilyen rendszer szerint, hívj fel egy meghatározott számú ügyfelet, szakíts időt a mozgásra! 8) Legyen olyan célod, amelyre hajlandó vagy rászánni az életed! És ezt a célt tartsd mindig szem előtt! „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12).

 

Só és világosság

 

„Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága.” (Máté 5:13-14)
Krisztus bírálói igazat állítottak, amikor ezt mondták: „Fellázítja a népet…” (Lukács 23:5). Az apostolok bírálói is igazat mondtak azzal, hogy: „Ezek… az egész világot felforgatták…” (ApCsel 17:6). Jézus és tanítványai inkább „Rajta, csináljuk már valamit!” típusú emberek voltak, mint „Ne zavarjuk fel az állóvizet!” típusúak. Te melyik fajta vagy? Jézus azt mondta: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5:13-16).
A só célja az ízesítés, nem pedig a sótartóban való üldögélés. A lámpás célja, hogy világítson, nem csupán az, hogy lakberendezési tárgy legyen. Ha félénk vagy, ha nem tudod jól kifejezni magad, vagy ha nem ismered elég jól a Szentírást ahhoz, hogy másoknak beszélni tudj róla, az nem elfogadható mentség. Vannak emberek, akiknek az életében te vagy az egyetlen keresztyén ember, akivel valaha is találkoznak, ezért sok múlik rajtad. Jim Elliot misszionárius, aki mártírhalált halt, ezt mondta: „Isten az ő szolgáit tűz lángjaivá teszi. Gyúlékony vagyok? Uram, ments meg, nehogy más, jelentéktelen dolgok miatt éghetetlen legyek! Itass át Lelked olajával, hogy lángolhassak! Hadd legyek én a te tüzelőanyagod, az Isten lángja!” Legyen ma ez a te imád is!