Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 31. JÉZUS KÜLDÖTT, HOGY ELÕKÉSZÍTSEM AZ UTAT ELJÖVETELÉRE

2019. május 31. 09:18 - Andre Lowoa

1990 július 22

Szent Szûzanyánk üzenete

Béke legyen veletek, szeretett gyermekeim! Szent Édesanyátok szól hozzátok. Megköszönöm, hogy eljöttetek ide meghallgatni bennünket. Nyissátok ki szíveteket, és fogadjatok meg minden szót, amit nektek mondunk.
Jézus az Õ szeretetét és az Õ békéjét adja nektek. Õ vezet titeket az üdvösségre. Engem is Õ küldött, hogy elõkészítsem az utat eljövetelére. Azért jövök, hogy újból megnyissam elõtte az utat. Ne lepõdjetek meg kicsinyeim! Tudom, milyen nehéz a pusztaságban élni, de sok néphez eljövök, hogy felkészítselek titeket. Az igazságosságra tanítalak, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Kérjétek az Urat, hogy vezérelje lépéseiteket az Õ parancsolatainak útjára! Vigasztaljátok meg Õt szeretetetekkel! Legyetek az Õ balzsama! Érezzétek, hogy szeretlek titeket. Érezzétek, hogy Fiam szeret benneteket!
Ma a betegeket hívom, és így szólok hozzájuk: Ne szomorkodjatok! Én, a ti Szent Édesanyátok szeretlek benneteket. Imádkozzatok az Úrhoz, és Õ meggyógyít benneteket. Tisztítsátok meg szíveteket a bûnbánatban minden tisztátalanságtól! Nyissátok ki szíveteket Isten elõtt, és Õ rátok árasztja szeretetét. Szüntelenül imádkozzatok, ne szunnyadjatok el! A szívetekkel imádkozzatok, és legyetek olyanok, mint a rózsák tavasszal, mint a Magasságbelinek felajánlott csokor. Imátok szálljon illatos tömjénként trónja elé!
És hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy mit kér tõletek a Magasságbeli: A szíveteket kéri! Ajánljátok fel Neki szíveteket, és engedjétek, hogy Õ legyen vezetõtök azon az úton, amelyen felkészítelek titeket!
Gyermekeim, a Szeretet áll az ajtótok elõtt! Dicsérjétek az Urat és szeressétek! Az Isten Szeretet! Megáldalak benneteket, és megáldom azokat is, akiket börtönbe zártak. Úgy küldöm szívükbe a béke áradatát mint folyót.
Vassula, légy türelmes! Fiam, Jézus, könnyekig meghatódva szeret téged. Soha ne kételkedj! Érezd szeretetét! Dicsérd Õt mindig, ha nyugovóra térsz! Fogadd békémet!
Mi ketten?

Igen Szûzanyám! Mi ketten.

DICSÉRJ ENGEM, MERT SZENT AZ ÉN NEVEM!

Rhodos, 1990. július 27.

Magyarázd meg, Jézusom, hogyan tiszteljem és kövessem törvényedet, és hogyan tartsam meg parancsolataidat! Vezess parancsolataid ösvényén! Szeretnék tanításodon elmélkedni. Bocsásd meg hibáimat és bûneimet!

Béke legyen veled! Mielõtt még egyetlen szót kiejtettél volna, megbocsátottam neked. 1 Ha nem lennék végtelenül irgalmas, kedvesem, már magadon érezhetnéd igazságosságomat, mivel mindaz, amid van, bûn és nyomorúság. Jöjj… ne csak a távolból figyelj engem… jöjj közelebb, hiszen úgy örülök neked! A szemem fénye vagy! Dicsérj engem kedvesem! Dicsérj, mert Szent az én Nevem!

 


1 Jézus megértette szándékomat.