Jézus az Emberiséghez

Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert, mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság, luxusélet, zene, alkohol s híres személyek istenítése által.

2019. május 29. HAGYOM, HOGY MEGINDÍTSÁK SZÍVEMET

2019. május 29. 08:54 - Andre Lowoa

Rhodos, 1991. augusztus 12.

A csoporthoz:

Uram és Istenem?

Én vagyok. Nyíltan fogok bárányaimmal beszélni.

Mindössze szeretetet kérek tõletek! Korlátlanul szeressetek! Én vagyok a magasztos szeretet Forrása. Jöjjetek hozzám, merítsetek belõlem, és töltsétek meg szíveteket, hogy másoknak is tovább tudjátok adni ezt a szeretetet! Bárhol vagytok, ott én is jelen vagyok, ezért soha ne feledjétek, hogy ahol ti vagytok, ott vagyok én is. Én, az Úr, megáldalak benneteket. Viseljétek gondját testvéreiteknek és vezessétek õket hozzám, hadd lássák õk is Szent Arcomat.

Kis gyermekeim, szeretetbõl teremtettelek benneteket arra, hogy szeressetek, vigasztaljatok és dicsérjetek engem! Dicsõíteni akartok? Akkor szeressetek és imádjatok! A hozzám szóló ima a mennyország kapuja. Szívetekbõl fakadó imát akarok. Ezért mondom, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Gondoljatok arra, hogy Édesanyátok Szíve és az én Szívem szeretetben egyesült. Ezért jöjjetek ti, akiket Szívem szeret, jöjjetek hozzánk! Pihenõhelyet ajánlok nektek Szentséges Szívemben és oltalomhelyet Édesanyátok Szívében. Én vagyok a Feltámadás, és másokat is fel fogok támasztani, ahogy téged feltámasztottalak. Irgalom vagyok, és határtalan irgalmamban hagyom, hogy megindítsátok Szívemet. A Szeretet és az Irgalom van most ajtótokban!